Demokratyczna Republika Kongo

Demokratyczna Republika Konga

40
ŚIP
2021
Demokratyczna Republika Konga
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
57
Demokratyczna Republika Kongo
Chrześcijan
85,12
Populacja
89.51
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 8.000
Życie w rodzinie: 7.900
Życie w społeczeństwie: 11.200
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.600
przemoc fizyczna: 16.100

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 8.000
Życie w rodzinie: 7.900
Życie w społeczeństwie: 11.200
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.600
przemoc fizyczna: 16.100

Jak wyglądają prześladowania w Demokratycznej Republice Konga?

Islamska grupa ekstremistów Sojusz Sił Demokratycznych (ADF-NALU) jest odpowiedzialna za prześladowania we wschodniej części kraju, gdzie dochodzi do ataków na chrześcijan i kościoły. Ataki ADF i innych ugrupowań zbrojnych są powodem, dla którego przemoc jest ogromnym zagrożeniem dla ludności chrześcijańskiej i kościołów w regionach, w których działają ekstremiści. W wyniku przemocy ponad milion osób zostało uchodźcami wewnętrznymi. Ponadto naśladowcom Jezusa Chrystusa grożą porwania i utrata domów.  

Nawróceni, zarówno z islamu, jak i z religii plemiennych, są poddawani naciskom, by brać udział w niechrześcijańskich ceremoniach religijnych. Przedstawiciele Kościoła katolickiego, którzy publicznie wzywali rząd do przestrzegania konstytucyjnych terminów wyborczych, poinformowali, że doświadczyli przemocy słownej i innych form prześladowań po swojej ingerencji – poprzedni prezydent Demokratycznej Republiki Kongo pozostawał nielegalnie na stanowisku wiele lat po oficjalnym zakończeniu przewidzianej prawem kadencji.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chrześcijanki w Demokratycznej Republice Kongo żyją w nieustającej obawie przed uprowadzeniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym i pracą niewolniczą. Mogą zostać siłą zmuszone do zamążpójścia, rozwodu i zajścia w ciążę. Wymuszone małżeństwa to często małżeństwa zawierane z bardzo młodymi dziewczętami. Jest wiele doniesień o przypadkach małżeństw starszych muzułmanów z młodymi chrześcijankami. Niektóre grupy terrorystyczne dążą do islamizacji przy użyciu przemocy, przymusowo wydając uprowadzone kobiety za mąż - za przywódców swoich ugrupowań. Młode dziewczęta są również rekrutowane bez użycia przemocy, w tym poprzez celowe uwodzenie przez młodych muzułmanów.  Ze względu na wstyd towarzyszący przemocy seksualnej chrześcijanki i dziewczęta, które jej doświadczyły, mogą spotkać się z izolacją i odrzuceniem ze strony rodziny. W lokalnej kulturze uważa się, że gwałt powoduje „skażenie” zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To powoduje, że niektórzy mężowie całkowicie odrzucają swoje skrzywdzone żony.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Kongijscy chrześcijanie spotykają się z brutalnie skrajnymi formami prześladowań, w tym okaleczeniami, uprowadzeniami, przymusowym werbowaniem do bojówek, przymusową pracą, okaleczaniem seksualnym, torturami i brutalnymi zabójstwami. Aby porwani mogli odzyskać wolność, rodziny muszą zapłacić bardzo wysoki okup. Te kwoty paraliżują już borykające się z trudnościami rodziny, skazując je na życie w biedzie przez kilka następnych lat. Mężczyźni są dyskryminowani w miejscu pracy. Często w ogóle nie mogą znaleźć pracy z powodów religijnych. Celowe osłabianie chrześcijańskich mężczyzn służy również osłabieniu ich rodzin, a także całego Kościoła.

Poznaj mamę Teseli

»Była noc. Usłyszeliśmy strzały, więc zaczęliśmy uciekać. Nic ze sobą nie zabraliśmy. Mieszkamy pod gołym niebem. Żadnych łóżek. Deszcz i słońce. Jest nam bardzo trudno. Pomimo tego cierpienia pamiętam, co mówił mój mąż i powtarzam sobie: «Bóg ma wszystko pod kontrolą». On otrze moje łzy. Mąż nauczył mnie czytać Słowo Boże i powiedział mi, że powinnyśmy dziękować w każdej sytuacji. I to właśnie robię. To mi pomaga«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Demokratyczna Republika Konga nie znalazła się nawet w pierwszej pięćdziesiątce Światowego Indeksu Prześladowań w zeszłym roku. Tegoroczny gwałtowny skok odzwierciedla skrajną przemoc, której doświadczają chrześcijańskie społeczności w tym kraju. W niektórych częściach kraju chrześcijanie narażeni są na ciągłe ryzyko brutalnej przemocy, co spowodowało, że pozycja Demokratycznej Republiki Kongo znacznie wzrosła w rankingu ŚIP 2021.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Islamscy ekstremiści są szczególnie aktywni we wschodniej części kraju. Na tych obszarach wszystkim chrześcijanom grozi niebezpieczeństwo. Ponadto chrześcijanie, którzy nawracają się z islamu lub z tradycyjnych religii (lub religii łączących elementy chrześcijaństwa i animizmu) narażeni są na społeczną, rodzinną i wspólnotową dyskryminację oraz wykluczenie.

Intencje modlitewne

  • Ataki islamskich ekstremistów przyniosły ogromne cierpienie ogółowi społeczeństwa, w tym dużej liczbie chrześcijan. Życie ludzi zostało wywrócone do góry nogami, gdy dotknęła ich śmierć bliskich, zostali wyrwani ze swojego bezpiecznego środowiska, stracili źródło utrzymania.
  • Módlcie się o obfitą łaskę Pana dla Kościoła na tym terenie, który stara się przywrócić ludziom nadzieję Chrystusa w tych strasznych okolicznościach. Trudno jest zaspokoić ich nawet najbardziej podstawowe potrzeby. Prosimy, módl się o Boże zaopatrzenie, siłę i nadzieję.
  • Módlcie się, aby ci, którzy stracili bliskich, doświadczyli pociechy od Pana. Wielu zostało porwanych. Prosimy, módlcie się o ich bezpieczny powrót.
  • Módlcie się o sukces operacji wojskowych, których celem jest zwalczanie ADF i innych brutalnych ugrupowań. Módlcie się, aby Bóg dotknął serc bojowników ADF. Poproś, aby zapragnęli zmienić swoje życie i ujrzeli prawdziwe oblicze Księcia Pokoju.  

Modlitwa za Demokratyczną Republikę Konga

Panie Boże, modlimy się za Twój lud w Demokratycznej Republice Konga. Prosimy, byś go chronił przed brutalnością i okropieństwami wojny, których doświadczyło tak wielu z nich. Prosimy, byś zmienił serca bojowników ADF i innych ugrupowań zbrojnych – ześlij na nich ducha opamiętania. Modlimy się także o konwertytów, którzy zmagają się z presją otoczenia z powodu decyzji o pójściu za Jezusem Chrystusem. Modlimy się w imieniu Jezusa, Amen.