Demokratyczna Republika Kongo

Demokratyczna Republika Konga

40
ŚIP
2022
Demokratyczna Republika Konga
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika Semiprezydencka
Ranking poprzednie lata
40
Demokratyczna Republika Kongo
Chrześcijan
87,85
Populacja
92.34
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 8.000
Życie w rodzinie: 7.900
Życie w społeczeństwie: 11.200
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.600
przemoc fizyczna: 16.100

Sytuacja chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga

Miejsce w rankingu

Miejsce 40 / 66 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 40 / 64 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) działa radykalna grupa islamska Sojusz Sił Demokratycznych (ADF-NALU). Grupa atakuje miejscową ludność, w tym wspólnoty chrześcijańskie i kościoły, w prowincjach Ituri i Północne Kivu. W marcu 2021 r. Stany Zjednoczone oficjalnie powiązały ADF z Państwem Islamskim. Konwertyci na chrześcijaństwo, zarówno z islamu, jak i z religii rdzennych, spotykają się z presją, by brać udział w niechrześcijańskich praktykach i ceremoniach religijnych. Chrześcijanie krytycznie nastawieni do rządu muszą się liczyć z represjami i przemocą.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

DRK jest pogrążone w konfliktach zbrojnych od ponad 50 lat, a walki między wieloma uzbrojonymi grupami rebeliantów trwają w całym kraju. Na wschodzie, gdzie ADF jest najbardziej znaczącą grupą, sytuację pogarsza jeszcze ingerencja państw sąsiednich. Za czasów poprzedniego prezydenta Josepha Kabili słabe rządy prawa umożliwiły bezkarne stosowanie przemocy, których przejawem były uprowadzenia, zatrzymania i zabójstwa dziennikarzy w całym kraju. Notorycznie łamane są prawa obywateli do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i demokratycznego wyboru rządu. Po długo odkładanych i spornych wyborach Felix Tshisekedi został zaprzysiężony na prezydenta w styczniu 2019 roku. Prezydent Tshisekedi obiecał zagwarantować przestrzeganie praw podstawowych i uwolnił większość więźniów politycznych, ale walki między siłami bezpieczeństwa a grupami zbrojnymi, jak również ataki milicji na ludność cywilną, nadal się nasilają. Pomimo bogactwa zasobów naturalnych, DRK zmaga się z inflacją i korupcją. Około 72% ludności żyje w ubóstwie, a kraj ten ma największą liczbę skrajnie ubogich obywateli w Afryce Subsaharyjskiej.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

87.845.000

95,1

muzułmanie

1.339.000

1,5

wyznawcy hinduizmu

130.000

0,1

buddyści

4.900

0,0

wyznawcy religii etnicznych    

2.240.000

2,4

wyznawcy judaizmu

400

0,0

wyznawcy bahaizmu

376.000

0,4

ateiści

18.400

0,0

agnostycy

376.000

0,4

inne:

7.500

0,0

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Chrześcijanie doświadczają przemocy i łamania ich praw ze strony bojowników islamskich, którzy są szczególnie aktywni w prowincjach North Kivu i Ituri (wschodnia DRK).

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Taka sytuacja ma miejsce w Północnym Kiwu, gdzie zbrojne grupy islamskie, takie jak ADF-NALU, wraz z ludźmi będącymi pod wpływem ich ideologii, atakują chrześcijan i kościoły.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

W Indeksie Percepcji Korupcji tworzonym przez Transparency International DRG zajmuje 170 miejsce na 180. Korupcja jest powszechna w sektorze publicznym i prywatnym. Chrześcijanie, którzy się temu sprzeciwiają, są narażeni na ataki. Urzędnicy państwowi często sprzeniewierzają publiczne pieniądze. Grupy islamskie uczestniczą w nielegalnym wydobyciu surowców, co utrwala konflikt w regionie. Siatki przestępcze doskonale radzą sobie z wywożeniem cennych minerałów naturalnych z kraju.

Paranoja dyktatorska

DRK ogromnie ucierpiała pod rządami różnych reżimów. Były prezydent Joseph Kabila był zdeterminowany, by za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. Jego zwolennicy i aparat bezpieczeństwa wzięli na cel chrześcijan, którzy wyrażali niezadowolenie z jego rządów. Kościół rzymskokatolicki próbował odegrać rolę w rozwiązaniu kryzysu politycznego (spowodowanego opóźnianiem przez prezydenta Kabilę wyborów prezydenckich bez podstaw prawnych), dlatego niektórzy postrzegali chrześcijan jako sojuszników opozycji.

Wrogość etniczno-religijna

Wiele aktów przemocy w Północnym Kivu, Kisangani i Kasai ma podłoże etniczne. Niektórzy przywódcy etniczni i bojownicy należą do sekt lub wyznają rdzenne systemy wierzeń, które wywołują wrogość wobec chrześcijan.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Wspólnoty rzymskokatolickie i protestanckie doświadczają naruszeń praw ze strony grup zbrojnych, takich jak ataki na kościoły i zastraszanie przywódców. W Kinszasie, prowincji Kasai i prowincji Północne Kivu kościoły, klasztory i szkoły katolickie są dewastowane i plądrowane przez milicję oraz grupy uzbrojonej młodzieży.

Społeczności konwertytów

Konwertyci na chrześcijaństwo (zwłaszcza z islamu) są szczególnie widoczni w prowincjach Kiwu Północne i Kiwu Południowe. Doświadczają prześladowań ze strony radykałów islamskich oraz presji ze strony rodziny i społeczności. W mniejszym stopniu konwertyci z katolicyzmu na protestantyzm lub konwertyci z tradycyjnych religii afrykańskich na chrześcijaństwo również spotykają się z presją ze strony swoich społeczności.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Kościoły baptystyczne i zielonoświątkowe szybko się rozwijają i są celem ataków islamistycznej grupy ADF-NALU. Spotykają się również z dyskryminacją ze strony członków historycznych grup chrześcijańskich.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 8
Życie w rodzinie 7.9
Życie w społeczeństwie 12.6
Życie w państwie 9.7
Życie w kościele 12.0
przemoc fizyczna 15.6

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Na terenach kontrolowanych przez ADF niebezpieczne jest przyznać się do bycia chrześcijaninem. Dżihadyści zabijali osoby noszące chrześcijańskie symbole, a spotkania z innymi chrześcijanami mogą prowadzić do uprowadzenia lub zabicia. Konwertyci międzywyznaniowi (np. katolicy, którzy wstępują do kościoła ewangelicznego) również spotykają się z presją i dyskryminacją ze strony rodziny i społeczności. Mogą nawet zostać wyrzuceni z domu.

Życie rodzinne

Na terenach kontrolowanych przez ADF dzieci chrześcijańskie mogą być uprowadzane ze szkół lub zmuszane do nauki pism islamskich. Konwertyci (chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich, albo protestanci ze środowisk katolickich) mogą utracić prawo do spadku i być poddawani presji, aby się rozwieść. Przymusowy rozwód jest środkiem karnym dla konwertyty, a także motywowany jest obawą, że dżihadyści z ADF mogą zaatakować społeczność w odwecie za odejście jej członka od islamu.

Życie w społeczeństwie

ADF i grupy rewolucyjne niszczą chrześcijańskie przedsiębiorstwa. Chrześcijanie napotykają trudności w podróżowanie i dostępie do edukacji. We wschodniej części DRK powszechne jest uprowadzanie dziewczynek, zwłaszcza chrześcijanek, przez grupy zbrojne. Mogą być zmuszane do zawierania małżeństw z członkami grupy. Członkowie lokalnej społeczności często kontrolują chrześcijan na swoim terenie; informują policję o ich działalności, śledzą, podsłuchują rozmowy telefoniczne, czytają wiadomości. Na terenach kontrolowanych przez milicje każdy, kto wypowiada się przeciwko grupom islamskim, naraża się na poważne niebezpieczeństwo. W czerwcu 2019 r. uzbrojona milicja porwała katolickiego księdza za potępienie przemocy.

Życie w kraju

Przemoc wobec chrześcijan może być popełniana bezkarnie, a chrześcijanie, którzy wypowiadają się przeciwko niesprawiedliwości lub korupcji, są celem ataków.

Życie w kościele

W regionach objętych konfliktem gwałtowne ataki spowodowały, że wioski i kościoły opustoszały. Rząd monitoruje kościoły i treść kazań, zwłaszcza te, które są postrzegane jako „nieprzychylne” prezydentowi. W niektórych rejonach rząd uniemożliwia działalność kościelną, twierdząc, że może ona przerodzić się w zakłócanie porządku publicznego. Ministerstwo Sprawiedliwości (MOJ) nie wydaje zezwoleń na rejestrację nowych kościołów od 2014 roku.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 5 lutego 2021 r. podejrzani o przynależność do ADF zabili co najmniej 21 cywilów w Lume, wiosce położonej na wschód od miasta Beni w prowincji Północne Kiwu. Siedemnaście ofiar zidentyfikowano jako chrześcijan z kościoła CECA20, wśród nich pastora i dwóch jego braci. Siedem innych osób zostało uznanych za zaginione w wyniku ataku.
 • W maju 2021 r. grupy militarne zaatakowały dwie różne wioski (Bahema-Boga i Banyali-Tchabi) we wschodniej prowincji Ituri, zabijając co najmniej 49 osób. Wśród ofiar był anglikański duchowny, który przeniósł się z innej okolicy, aby uniknąć nasilających się ataków.
 • 27 czerwca 2021 r. w kościele katolickim w mieście Beni wybuchła domowej roboty bomba, która raniła dwie kobiety na godzinę przed ceremonią bierzmowania dzieci. Mniej więcej godzinę po pierwszym wybuchu udało się zneutralizować kolejną bombę w kościele Świętej Teresy. Jest to kościół katolicki w mieście Beni. Tej samej niedzieli zamachowiec-samobójca zdetonował ładunki wybuchowe przed barem w mieście Beni. Zamachowiec został zidentyfikowany jako Ngudi Abdallah, znany rekrutujący dla ADF.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

40

65,68

2021

40

64,14

2020

57

56,16

2019

54

55,33

2018

-

-

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: DRK jest państwem złożonym pod względem politycznym, społecznym i gospodarczym. W różnych regionach kobiety są powszechnie traktowane jako gorsze, co wpływa na wiele aspektów ich życia, w tym na ich dostęp do edukacji. Chrześcijanki są narażone na uprowadzenia, gwałty, przemoc seksualną i pracę przymusową, zwłaszcza ze strony radykalnej grupy islamskiej ADF i grup zbrojnych w północno-wschodnich regionach. Ataki te powodują cierpienie psychiczne i traumę, a wstyd związany z przemocą seksualną często prowadzi do izolacji przez rodzinę i członków lokalnej społeczności. Przymusowe małżeństwa i przymusowe rozwody są również zagrożeniem, szczególnie dla konwertytek. Przymusowe małżeństwa często dotyczą młodych dziewczyn.

 • Uprowadzenia
 • Odebranie prawa do opieki nad dziećmi
 • Wydziedziczenie lub odebrania prawa własności
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Celowe uwodzenie
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: W kontekście przemocy i bezkarności chrześcijańscy mężczyźni są narażeni na okaleczenia, uprowadzenia, przymusową rekrutację do grup milicyjnych, przymusową pracę, okaleczenia seksualne, tortury i brutalne zabójstwa. Aby wyrwać się z rąk porywaczy, mężczyźni mogą być zmuszeni do płacenia okupów, które paraliżują i tak już zubożałe rodziny, skazując je na przeżycie kolejnych kilku lat w jeszcze bardziej rozpaczliwym ubóstwie. Chrześcijańscy mężczyźni spotykają się również z dyskryminacją w pracy i w dostępie do zatrudnienia. Prześladowania te osłabiają rodziny i cały Kościół, zwłaszcza gdy ich celem są przywódcy kościelni, którzy publicznie potępili przemoc.

 • Uprowadzenia
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Nękanie ekonomiczne poprzez grzywny
 • Pobór do wojska/milicji/służba wbrew sumieniu
 • Handel ludźmi
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc seksualna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Już w 2015 roku odnotowano 27 przypadków napaści na Świadków Jehowy lub podejrzeń o ich zabójstwo. Jak wynika z raportu USCIRF z 2020 roku, sprawy te nadal zalegają w systemie sądowym lub nigdy nie zostały przekazane do sądu. Rząd użył również nadmiernej siły wobec grupy religijnej Bundu dia Kongo, co spowodowało śmierć ponad 55 osób w kwietniu 2020 r. w zachodniej części prowincji Kongo Centralne.

9. Modlitwa

Módl się za Demokratyczną Republikę Konga:

 • Aby rządzący szukali realnych i trwałych rozwiązań wobec pogłębiającego się kryzysu bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga.
 • Aby pastorzy na wschodzie kraju otrzymywali odwagę do trwania oraz mądrość w przygotowaniu kościoła do stawienia czoła prześladowaniom oraz współczucie wobec tych, którzy przeżyli traumę i zostali wysiedleni.
 • Aby Bóg wzmocnił lokalny kościół poprzez szkolenia i programy dedykowane osobom, które doświadczyły traumy, a które są prowadzone przez partnerów Open Doors.

Demokratyczna Republika Konga: Informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Demokratycznej Republiki Konga

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!