Prześladowania w Nigerii

Nigeria

9
ŚIP
2021
Nigeria
Religia
Chrześcijaństwo/Islam
Ranking poprzednie lata
12
Nigeria
Chrześcijan
95,36
Populacja
206.15
Islamski ekstremizm
Wrogość etniczno-religijna
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.300
Życie w rodzinie: 13.200
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 14.100
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 16.700

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.300
Życie w rodzinie: 13.200
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 14.100
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 16.700

Jak wyglądają prześladowania w Nigerii?

W żadnym innym kraju liczba chrześcijan zamordowanych za przekonania religijne nie jest tak duża, jak w Nigerii. Krwawe ataki Boko Haram, pasterzy Hausa-Fulani, ISWAP (stowarzyszonego z IS) i innych islamskich grup ekstremistycznych są powszechne w północnym i środkowym pasie kraju i przesuwają się dalej na południe.
Podczas ataków chrześcijanie są często mordowani a ich majątek i środki utrzymania są niszczone. Szczególnie narażeni na śmierć są mężczyźni i chłopcy. Pozostawione przy życiu kobiety i dzieci są nieszkodliwym żywym świadectwem siły napastników. Sprawcy rzadko stają przed sądem. Chrześcijanki są często porywane i gwałcone, a czasem zmuszane do poślubienia muzułmanów.
Chrześcijanie nawróceni z islamu spotykają się z odrzuceniem i szykanami ze strony rodzin. Podczas prezydentury Muhammadu Buhariego (od 2015 r.) nastąpiło nasilenie prób wymuszonej islamizacji kraju, np. poprzez mianowanie muzułmanów na kluczowe stanowiska rządowe.
Wielu chrześcijan, po tym, jak zostali wypędzeni ze swoich wiosek i utracili źródło utrzymania, zostało przesiedleńcami wewnętrznymi. Bardzo często nie mają innego wyjścia jak zamieszkać w nieformalnych obozach dla wewnętrznie przesiedlonych. Biorąc pod uwagę ciągłą okupację ich wiosek przez pasterzy Fulani, brak wsparcia ze strony rządu, brak możliwości kształcenia dzieci i ogólną bezsilność osób wewnętrznie przesiedlonych, cierpienia tych wierzących nie mają końca.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Grupy pasterzy Fulani, Państwo Islamskie w Afryce Zachodniej (ISWAP), Boko Haram i inne ekstremistyczne ugrupowania muzułmańskie wykorzystują gwałt jako narzędzie prześladowań. Młodsze i starsze kobiety są porywane i wykorzystywane jako niewolnice seksualne lub wydawane za mąż za muzułmanów. Kobiety, którym uda się wrócić do swoich społeczności i rodzin, często cierpią z powodu odrzucenia i stygmatyzacji. W ekstremalnych przypadkach nastolatki zmuszane są do przeprowadzenia samobójczych zamachów. Najniższe miejsce w hierarchii społecznej zajmują wdowy. Sytuacja ekonomiczna chrześcijanek, których mężowie zostali zamordowani przez islamskich ekstremistów, jest bardzo trudna.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańskim mężczyznom i chłopcom grozi śmierć z rąk członków Boko Haram, ISWAP i innych islamskich terrorystów. Ci, którym udaje się przeżyć, są porywani i zmuszani do walki w szeregach tych organizacji – mali chłopcy rekrutowani są jako dzieci żołnierze. Ukierunkowane ataki na mężczyzn to posunięcie taktyczne – pozbawia rodziny głównego żywiciela i obniża wskaźnik urodzeń w społecznościach chrześcijańskich. Kolejną grupą szczególnie narażoną na ataki są osoby duchowne i liderzy wspólnot.

Poznaj „Martinę”

»Bóg jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dziękuję wszystkim pracownikom Open Doors za to, że stali się rodziną i źródłem nadziei dla mnie i moich dzieci. Ten dom jest służbą daną mi przez Boga, aby wspierać inne wdowy i zachęcać je do bliskiej relacji z Bogiem, aby nie straciły nadziei. Ten, który posłał Open Doors, aby otrzeć łzy z moich oczu, zatroszczy się także o nie«.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

Nigeria przesunęła się o kilka miejsc w górę Światowego Indeksu Prześladowań, a prześladowania nasiliły się we wszystkich obszarach życia publicznego i prywatnego. Przemoc wobec chrześcijan, której dopuszczają się Boko Haram, pasterze Fulani i ISWAP, a także inni niezidentyfikowani uzbrojeni napastnicy wywołała ogromne cierpienie społeczności chrześcijańskiej. Nigeria znalazła się w pierwszej dziesiątce Światowego Indeksu Prześladowań w 2021 r. głównie dlatego, że przemoc nie tylko się nasiliła, ale zaczęła rozprzestrzeniać się na inne niż dotychczas części Nigerii, a rząd wydaje się nie być w stanie lub nie chce chronić chrześcijan. Pandemia nie powstrzymała ataków.  Wielu chrześcijan, którzy pozostali w domu, aby w ten sposób pomóc w okiełznaniu wirusa, było narażonych na ataki.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Prześladowania, a zwłaszcza brutalne ataki, są najbardziej rozpowszechnione na północy i w środkowym pasie Nigerii. Próby islamizacji kraju przez rząd dotykają mieszkańców na obszarze całego kraju. Zagrożenie dla chrześcijan, którzy nawrócili się z islamu, jest większe na północy kraju, szczególnie na obszarach objętych prawem szariatu. Kolejną grupą wysokiego ryzyka są chrześcijanie mieszkający w obozach dla wewnętrznych przesiedleńców.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Nigerii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Nigerii?
Open Doors współpracuje z lokalnymi kościołami, aby wzmocnić prześladowanych wierzących w Nigerii poprzez szkolenia w zakresie uczniostwa i prześladowań, projekty na rzecz rozwoju społeczności, Dostarcza pomoc humanitarną, opiekuje się osobami w traumie i zapewnia pomoc prawną.

Intencje modlitewne

  • Módl się o łaskę Bożą i pocieszenie dla wierzących, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, stracili bliskich i przeżyli traumę. Poproś Pana Boga, aby był blisko uprowadzonych, módl się o ich uwolnienie.
  • Módl się za prezydenta Muhammadu Buhari i jego rząd. Módl się, aby podjęli zdecydowane działania, które będą chroniły wszystkich obywateli kraju, w każdym jego zakątku.
  • Módl się o projekty organizowane przez partnerów Open Doors, aby przyczyniły się do wzmocnienia Kościoła i przez to, aby jak najwięcej osób usłyszało przesłanie Ewangelii.

Modlitwa za Nigerię

Panie Boże, przynosimy przed Twoje oblicze braci i siostry w Nigerii, którzy każdego dnia mierzą się z różnymi przejawami prześladowań. Pociesz tych, którzy płaczą. Zamień ich płacz w radość. Ulecz ich zranienia i pokaż im, kim są w Twoich oczach. Chroń wspólnoty chrześcijańskie przed atakami i przemień serca tych, którzy bezlitośnie prześladują wierzących. Amen