Światowy Indeks Prześladowań 2023

Nigeria

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Chrześcijanie cierpią z powodu duszącego połączenia islamskiego ekstremizmu, wrogości na tle etniczno-religijnym, paranoi dyktatorskiej oraz zorganizowanej przestępczości i korupcji. Rządowi nie udało się zapobiec wzrostowi przemocy ze strony islamskich ugrupowań terrorystycznych w postaci ataków Boko Haram i ich odłamu ISWAP (Prowincja Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej), a także bojowników Fulani i innych grup przestępczych. Chrześcijanie są zabijani, doświadczają przemocy fizycznej, gwałtów, są uprowadzeni, tracą domy, pola i cały swój majątek. Osoby wywłaszczane ze swojej ziemi, tracą wszelkie  środki do życia. Wiele osób staje się wewnętrznymi przesiedleńcami (IDP) lub uchodźcami.

Chrześcijanie w północnej Nigerii, zwłaszcza w stanach, gdzie obowiązuje prawo szariatu, spotykają się z dyskryminacją i wykluczeniem jako obywatele drugiej kategorii. Chrześcijanie nawróceni z islamu spotykają się również z odrzuceniem ze strony własnych rodzin, presją, by porzucili chrześcijaństwo, a często także z przemocą fizyczną. W ostatnich latach przemoc nasiliła się i rozprzestrzeniła na południowe stany, co potęguje poczucie braku bezpieczeństwa i poziom bezkarności. Prezydent Muhammadu Buhari coraz częściej obsadza muzułmanów na najważniejszych stanowiskach w rządzie, co utrudnia wypowiadanie się chrześcijanom, którzy ucierpieli z powodu łamania praw człowieka. Społeczność chrześcijańska pozbawiona jest pomocy sił bezpieczeństwa, które podlegają dowództwu federalnemu. Przemoc o podłożu religijnym ma miejsce na tle zmian klimatycznych i degradacji środowiska, które spychają pasterzy Fulani i ich bydło na południe, co wywołuje konflikt między pasterzami a rolnikami.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Po odzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1960 r. Nigeria przeszła demokratyczną transformację dopiero w 1999 r., kiedy to zakończyły się 16-letnie rządy wojskowe. Muhammadu Buhari, z partii pn. Kongres Wszystkich Postępowców (ang. All Progressives Congress - APC), został prezydentem w 2015 roku i ponownie w kontrowersyjnych wyborach w lutym 2019 r., kiedy to dochodziło do przemocy wyborczej, a przepisy zostały zmienione przez Komisję Wyborczą w taki sposób, by sprzyjały wyborowi Buhari na prezydenta. 
Nigeria ma największą gospodarkę w Afryce Subsaharyjskiej, jednak kraj pogrążony jest w nędzy, a 40% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Północna Nigeria jest bardzo słabo rozwinięta w porównaniu z południem. Szerzy się korupcja, a punktem spornym jest podział dochodów uzyskiwanych z ropy naftowej. 

18% dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 15 roku życia. Ustawa o zakazie przemocy (VAPP) z 2015 r. jest pierwszym w Nigerii aktem prawnym o charakterze karnym, który uznaje szerokie spektrum przemocy, zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt, ale nie została jeszcze przyjęta przez kilka północnych stanów, gdzie obowiązuje prawo szariatu. (PWAN 2022). Przemoc domowa w małżeństwach jest powszechna; w islamskim regionie północnym mężowie mają prawo dyscyplinować swoje żony, o ile nie dochodzi do „ciężkich” uszkodzeń ciała (CEDAW 2017).

Prawa człowieka są łamane przez liczne grupy. W północnej Nigerii Boko Haram prowadzi systematyczną kampanię przeciwko państwu nigeryjskiemu, proklamując w 2014 roku islamski kalifat w stanie Borno. Boko Haram bierze na celownik zwłaszcza chrześcijan. Mężczyźni są uprowadzani i zabijani. Kobiety są uprowadzane, gwałcone i zmuszane do małżeństwa. Celem tych działań jest pozbycie się wszystkich chrześcijan z terenów, gdzie stanowią większość.  W maju 2021 roku zmarł przywódca Boko Haram, Shekau, ale nie przyczyniło się to do osłabienia organizacji. Podobną przemoc stosują ISWAP, którzy również deklarują wierność Państwu Islamskiemu. Bojownicy Fulani atakują głównie chrześcijańskie wioski w kilku północnych stanach. Uprowadzają, gwałcą i zabijają, niszczą budynki i zbiory lub zajmują pola uprawne. Przemoc szybko rozszerza się dalej na południe. Na terenie kraju działaj także inne zbrojone grupy przestępcze, które są odpowiedzialne za przemoc w północnych stanach, gdzie gwałcą, zabijają, porywają i palą mienie. Kiedy przyjrzymy się, jak bardzo dotknięci prześladowaniami z rąk wszystkich tych ugrupowań są chrześcijanie, rodzi się pytanie, do jakiego stopnia istnieje nieformalny sojusz między Boko Haram, Państwem Islamskim Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), bojownikami Fulani oraz pozostałymi ugrupowaniami terrorystycznymi. 

W grudniu 2020 prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wezwała do przeprowadzenia formalnego śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w które zamieszane są nie tylko podmioty niepaństwowe, ale także członkowie Nigeryjskich Sił Bezpieczeństwa (NSF). Do dzisiaj nie widać żadnych rezultatów tych działań. 

Południowa Nigeria jest w przeważającej mierze chrześcijańska (71% chrześcijan), natomiast północna – muzułmańska (25% chrześcijan). Podział religijny częściowo pokrywa się z podziałem etnicznym. Hausa-Fulani na północy są w przeważającej mierze muzułmanami, Igbo na południowym wschodzie są głównie chrześcijanami, podczas gdy Yoruba na południowym zachodzie mają zarówno znaczną populację muzułmanów, jak i chrześcijan. Choć zgodnie z konstytucją Nigeria jest państwem świeckim, przez dziesięciolecia północna elita rządząca dyskryminowała chrześcijan na rzecz muzułmanów. Od 1999 r. w 12 północnych stanach ustanowiono prawo szariatu. 

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Sytuacja w kraju jest bardzo trudna dla wszystkich cywilów, a zwłaszcza chrześcijan. Nigeria została podzielona na sześć stref geopolitycznych. Dla każdej strefy można stworzyć indywidualny profil wrogości wobec chrześcijan (i pozostałych grup). Przemoc w strefie północno-wschodniej była i jest popełniana głównie przez Boko Haram i ISWAP. Na północnym zachodzie dominują zbrojne grupy przestępcze. W strefie północno-środkowej, w tym w stanie Kaduna, działają bojownicy Fulani. Przemoc nie ogranicza się już do trzech północnych stref geopolitycznych, ale rozszerzyła się także na trzy południowe strefy geopolityczne. Tymczasem kręgi wpływów tych grup coraz bardziej się pokrywają, najwyraźniej także ich agendy. Coraz trudniej jest odróżnić, która grupa stosująca przemoc jest odpowiedzialna za jakie czyny i kim tak naprawdę są. 

3. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Należą do nich Kościół rzymskokatolicki i wyznania protestanckie, takie jak anglikanie, metodyści i luteranie. Kościoły te spotykają się z brutalnymi atakami na ich życie i mienie, dokonywanymi przez grupy bojowników i uzbrojonych bandytów oraz z dyskryminacją ze strony władz lokalnych, zwłaszcza w północnych stanach. Przemoc rozszerza się również na południowe stany, podobnie jak zawłaszczanie ziemi i zastraszanie lokalnych społeczności przez zbrojne oddziały Fulani.

Społeczności konwertytów

Grupa obejmuje głównie konwertytów z islamu. Często są oni zmuszeni do szukania schronienia w „bezpiecznych domach” ze względu na zagrożenie prześladowaniami i potencjalnymi zabójstwami. Muzułmańscy konwertyci na chrześcijaństwo z północnej Nigerii często muszą uciekać ze swoich domów, aby uniknąć śmierci lub prześladowań. Jest to mniej prawdopodobne na południu, chociaż zdarza się w ograniczonym stopniu na obszarach południowo-zachodnich.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Wspólnoty ewangelikalne i zielonoświątkowe stanowią obecnie znaczną część Kościoła nigeryjskiego. W stanach północnych (w tym północno-centralnych) wspólnoty ewangelikalne i zielonoświątkowe spotykają się z dyskryminacją ze strony władz lokalnych, a także z brutalnymi atakami na ich życie i mienie ze strony grup terrorystycznych i uzbrojonych bandytów. Przemoc wobec nich objęła również południowe stany.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm, wrogość etniczno-religijna, paranoja dyktatorska oraz zorganizowana przestępczość i korupcja:

Źródła naruszeń wolności religijnej w Nigerii w znacznym stopniu się pokrywają. Dwanaście północnych stanów rządzi się prawem szariatu, a prezydent Buhari, sam będący Fulani, zapewne wykorzystuje swoją pozycję, by mianować muzułmanów na kluczowe stanowiska. Sprzyja to powstawaniu atmosfery bezkarności, w której nie przestrzega się podstawowych praw niemuzułmanów, a naruszenia wobec chrześcijan pozostają w dużej mierze niezauważone. Nie-chrześcijańscy (zwłaszcza muzułmańscy) przywódcy religijni dopuszczają się naruszeń wobec chrześcijan poprzez nietolerancyjną ideologię i podżeganie do przemocy. Na północnym wschodzie radykalni islamiści, tacy jak Boko Haram i ISWAP, nieustannie atakują ludność cywilną, zwłaszcza chrześcijan. To samo dotyczy przemocy, której dopuszczają się bojownicy Fulani. Do tego dochodzi przemoc, której dopuszczają się zorganizowane grupy przestępcze. Dzieje się tak w stanach północnych i coraz częściej także w południowych. Stowarzyszenie Hodowców Bydła Miyetti Allah (MACBAN) to ideologiczna grupa nacisku mająca potężnych patronów, w tym prezydenta Buhari. Sprawcami przemocy są obywatele dopuszczający się przemocy ulicznej wobec chrześcijan, krewni (zwłaszcza w kontekście konwersji z islamu na chrześcijaństwo), partie polityczne i gangi przestępcze.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Wspólnoty chrześcijańskie są terroryzowane i żyją w ciągłym strachu przed napadami Boko Haram, ISWAP, bojowników Fulani i innych grup przestępczych. Kobiety są gwałcone, porywane dla okupu i zabijane. Chrześcijańskie dziewczęta są porywane przez członków organizacji terrorystycznych i zmuszane do małżeństw w ramach taktyki depopulacji. Młode kobiety są także wykorzystywane jako zamachowcy samobójcy lub po prostu wcielane do oddziałów i zmuszane do walki. Kobiety, które zostały zgwałcone, mają problemy w rodzinach, gdyż mężowie i krewni  widzą w nich hańbę rodziny. Kobiety są również narażone na przemoc seksualną w obozach dla uchodźców wewnętrznych.

 • Uprowadzenia
 • Odebranie praw do opieki nad dziećmi
 • Dyskryminacja w edukacji
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie 
 • Zmuszanie do przestrzegania nakazów związanych z ubiorem
 • Wymuszone małżeństwo
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Celowe uwodzenie
 • Handel ludźmi
 •  Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna
 • Przemoc słowna

Mężczyźni

Chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy są często celem ataków i zabijani przez podmioty takie jak Boko Haram, ISWAP, bojowników Fulani i innych. Służy to eliminacji obecnego pokolenia mężczyzn, ale też gwarantuje spadek dzietności rodzin chrześcijańskich. Ocaleni i młodzi chłopcy są zmuszani do wstępowania w szeregi walczących. Chrześcijanie są marginalizowani pod względem zatrudnienia i edukacji. Śmierć mężczyzny, utrata pracy, przejęcie ziemi powodują zubożenie całych rodzin.

 • Uprowadzenia
 • Wydziedziczenie lub odebranie prawa własności
 • Dyskryminacja w edukacji
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Uwięzienie przez  państwo
 • Pobór do wojska / bojówek / służba wbrew sumieniu
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2023

6

88

2022

7

87

2021

9

85

2020

12

80

2019

12

80

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wynik dotyczący przemocy po raz kolejny osiągnął poziom maksymalny. Chrześcijanie nadal są masowo i brutalnie atakowani w północnej Nigerii, a przemoc i brak bezpieczeństwa opanowały również południową Nigerię. Obecność zbrojnych grup terrorystycznych walczących o przejęcie kontroli w Nigerii sprawiła, że życie Nigeryjczyków, a w szczególności chrześcijan, jest bardzo niebezpieczne. Boko Haram, ISWAP, bojownicy Fulani i inne grupy przestępcze przeprowadzają naloty na wspólnoty chrześcijańskie. Ludzie są zabijani, okaleczeni, gwałceni, porywani dla okupu lub zmuszani do niewolnictwa seksualnego. Kościoły są zamykane, domy i pola niszczone lub konfiskowane. Wiele osób zostało przesiedleńcami lub uchodźcami. Do tego dochodzi jeszcze sytuacja postępującej islamizacji, która utrudnia codzienne życie, zwłaszcza w północnych częściach kraju. Odkąd władze bronią stanowiska, że w Nigerii nie ma prześladowań na tle religijnym, łamanie praw chrześcijan odbywa się bezkarnie.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.8
Życie w rodzinie 13.8
Życie w społeczeństwie 14.6
Życie w państwie 14.8
Życie w kościele 14.4
Przemoc fizyczna 16.7

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 12 maja 2022 r: Chrześcijańska studentka Shehu Shagari College of Education w stanie Sokoto została zamordowana z zimną krwią przez kolegów z klasy. Stało się to 12 maja 2022 roku, po komentarzu na WhatsApp uznanym za obrazę islamu (BBC News, 14 maja 2022). Ukamienowanie i spalenie zwłok Deborah Yakubu u bram uczelni zostało zarejestrowane na wideo i udostępnione w mediach społecznościowych. Chociaż lincz został potępiony przez kilku znanych w kraju muzułmanów, w Sokoto wybuchły zamieszki z udziałem uzbrojonych muzułmańskich manifestantów, którzy domagali się uwolnienia dwóch podejrzanych prowodyrów, którzy zostali aresztowani przez policję i oskarżeni o „zmowę przestępczą i podżeganie do zamieszek społecznych”. 
 • 5 Czerwca 2022 r: Uzbrojona grupa wtargnęła do kościoła rzymskokatolickiego w Owo w stanie Ondo podczas niedzielnego nabożeństwa w Zielone Świątki, zabijając wiernych za pomocą materiałów wybuchowych i z broni palnej. Całe zajście trwało około 20-30 minut. Według raportów liczba zabitych chrześcijan wynosi 40, a co najmniej 60 zostało rannych.

Życie prywatne

Osoby nawrócone na chrześcijaństwo z islamu w północnej Nigerii często są zmuszane do opuszczenia domu rodzinnego oraz wioski, aby uniknąć prześladowań lub śmierci z rąk rodziny i lokalnej społeczności. Przyznanie się do konwersji jest bardzo ryzykowne. W przypadku chrześcijan niekonwertytów zdradliwe może być ich imię. Chrześcijanie rozpoznawani są po charakterystycznych imionach. Imię może zdecydować o czyimś życiu lub śmierci na blokadach drogowych ustawionych przez islamskich terrorystów. Życie w przeważająco chrześcijańskiej społeczności na obszarach wiejskich jest bardzo ryzykowne. Ludzie żyją w ciągłym strachu. To samo dotyczy chrześcijańskich uchodźców wewnętrznych.

Życie rodzinne

Chrześcijanie zmagają się z wieloma wyzwaniami w życiu rodzinnym, zwłaszcza w północnych stanach (ale także w niektórych regionach południa). Konwertyci z islamu żyją w strachu, aby rodzina nie dowiedziała się o tym, że zmienili religię; może to oznaczać utratę opieki nad dziećmi lub konieczność opuszczenia domu. Kiedy chrześcijanka zostaje wdową, muzułmańscy krewni czasami zabierają dzieci, aby wychować je na muzułmanów. Chrześcijańskim rodzicom trudno jest wychowywać dzieci w duchu swojej religii w obozach dla uchodźców wewnętrznych.

Życie w społeczeństwie

W północnej Nigerii (i coraz częściej w południowej) osoby o angielskim lub biblijnym imieniu spotykają się z dyskryminacją w szkołach, szpitalach i w miejscu pracy. Na obszarach zdominowanych przez muzułmanów chrześcijanie są postrzegani jako niewierni i są prześladowani. Mężczyźni mogą zostać zatrzymani za noszenie „niemoralnej fryzury”. Rządzący emirowie czasami organizują porwania chrześcijańskich dziewcząt, aby wydać je za mąż za muzułmanów. Pomoc rządowa nie dociera do wspólnot chrześcijańskich w takim stopniu, w jakim powinna. Na obszarach wiejskich chrześcijanom odmawiano dostępu do wody. Aby zdobyć wodę, spędzali wiele godzin w drodze do źródła. Nawet w miastach zdarza się, że dzielnicom chrześcijańskim odmawia się takich udogodnień, jak usługi sanitarne. Inwestycje infrastrukturalne na obszarach zamieszkanych przez muzułmanów są większe niż w dzielnicach chrześcijańskich. Wśród przesiedleńców wewnętrznych chrześcijanie są często pomijani przy rozdzielaniu pomocy.

Życie w państwie

Bardzo łatwo jest zostać oskarżonym o bluźnierstwo czy obrazę islamu, dlatego chrześcijanie muszą zwracać dużą uwagę na słowa w rozmowach z muzułmanami. Znane są przypadki, gdy chrześcijanie byli zabijani na miejscu, jeśli ich wypowiedź obraziła Mahometa lub islam. Śmierć Deborah Yakubu w stanie Sokoto jest tego przykładem. W kraju panuje atmosfera bezkarności; sprawcy ataków na chrześcijan i ich własność rzadko ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Natomiast chrześcijanie odsiadują wyroki więzienia za przestępstwa, za które muzułmanie byliby uniewinnieni lub za które nawet nie postawiono by im zarzutów. Niekiedy chrześcijanie są oskarżani przed sądami szariatu, które nie mają nad nimi jurysdykcji. Zeznania przedstawione przez chrześcijanina warte są połowę zeznań muzułmanina. Mimo że konstytucja uznaje prawo do wolności religii i przekonań, prawo szariatu (przyjęte w 12 północnych stanach) jest nadrzędne. Media często informują o atakach na społeczności chrześcijańskie, nazywając je „lokalnymi starciami wewnątrz społeczności”. Media należące do muzułmanów nie informują o atakach muzułmanów na chrześcijan lub zniekształcają ich obraz.

Życie w kościele

W północnej Nigerii niszczone są kościoły, a przywódcy kościelni (czasem wraz z rodzinami) są uprowadzani oraz bici. To samo dzieje się z wieloma innymi chrześcijanami. Działalność Kościoła jest monitorowana, utrudniana lub uniemożliwiana. Chrześcijanom odmawia się również prawa do ziemi pod budowę kościołów. Otwarta integracja konwertytów z islamu mogłaby sprowokować przemoc wobec Kościoła i jego własności, dlatego wielu konwertytów przenosi się do bezpieczniejszych miejsc w innych częściach Nigerii. Brak bezpieczeństwa rozprzestrzenił się również na południe Nigerii.  W atmosferze chaosu i bezkarności wypowiadanie się przeciwko łamaniu praw człowieka chrześcijan i innych Nigeryjczyków jest ryzykowne.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Nigeria zobowiązała się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. 5.    Konwencja o prawach dziecka (CRC)

Nigeria nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 • Państwo w sposób oczywisty nie chroni podstawowych praw nigeryjskich chrześcijan (art. 2 ICCPR)
 • Chrześcijanie są mordowani w masowych atakach (art. 6 ICCPR)
 • Chrześcijanki są gwałcone i wykorzystywane seksualnie   (ICCPR Art. 7)
 • W północnych stanach dzieci chrześcijańskie są zmuszane do przestrzegania islamskich nakazów religijnych (ICCPR Art. 18 i CRC Art. 14)
 • Konwertyci na chrześcijaństwo cierpią z powodu dyskryminacji i przemocy w północnych stanach i kilku południowych (ICCPR Art. 18 i 26)

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Według Departamentu Stanu USA IRFR 2021 (s.1):

 • W styczniu, marcu i maju protestujący, którzy maszerowali w celu uwolnienia szejka El Zakzaky'ego, nazywając się ruchem ‘Free Zakzaky’, starli się z siłami bezpieczeństwa. Organizacja pozarządowa Shia Rights Watch poinformowała, że 7 maja rządowe siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących z ruchu ‘Free Zakzaky’. 28 września członkowie Islamskiego Ruchu Nigerii (IMN) starli się z siłami bezpieczeństwa w Abudży podczas dorocznego marszu IMN zbiegającego się z szyickim muzułmańskim świętem Arbaeen.  
 • Władze stanu Kano zakazały w lutym znanemu muzułmańskiemu duchownemu szejkowi Abduljabbar Nasiru-Kabara wygłaszania kazań po skargach Rady Ulamów Kano. Władze stanu Kano zatrzymały Nasiru-Kabarę pod zarzutem bluźnierstwa w lipcu, po tym, jak wziął udział w transmitowanej przez telewizję trzygodzinnej debacie, w której przedstawił swoje poglądy religijne.
 • W czerwcu władze postawiły 10 zarzutów karnych przewodniczącemu Humanist Association of Nigeria i byłemu muzułmaninowi Mubarakowi Bala dotyczących składania oświadczeń obliczonych na spowodowanie naruszenia spokoju publicznego poprzez znieważenie religii. Po tym, jak Bala zamieścił na Facebooku wypowiedzi, które urzędnicy państwowi w Kano nazwali „podburzającymi i dyskredytującymi” wobec islamu, policja aresztowała go w jego domu w stanie Kaduna w kwietniu 2020 roku i przeniosła do stanu Kano, gdzie władze uwięziły go bez postawienia zarzutów.  
 • W lipcu władze zatrzymały na 20 dni trzech izraelskich filmowców, którzy kręcili film dokumentalny o nigeryjskich Żydach w regionie południowo-wschodnim i byli podejrzani o wspieranie organizacji o nazwie Rdzenna Ludność Biafry. Grupa ta została zdelegalizowana przez rząd za dążenia do oddzielenia regionu południowo-wschodniego od kraju, a jej przywódcy deklarowali związek z judaizmem.  Władze zwolniły filmowców bez postawienia im zarzutów. 

10. Open Doors w Nigerii

Open Doors jest zaangażowane w Nigerii od początku lat 90. Nasze programy obejmują szkolenia i edukację, pomoc prawną dla prześladowanych chrześcijan i kościołów, doradztwo w zakresie traumy i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

11. Módl się za Nigerię

 • Módl się, aby prezydent Muhammadu Buhari i gubernatorzy stanów pracowali na rzecz rozwiąznia pogłębiającego się kryzysu bezpieczeństwa w północnej Nigerii.
 • Poziom traumy wśród chrześcijan sięga zenitu, ponieważ mężczyźni są zabijani, kobiety gwałcone i uprowadzane, a młodzież pogrąża się w rozpaczy o swoją przyszłość. Módl się o uzdrowienie i nadzieję. Módl się, aby Jezus Chrystus umocnił ich wiarę, aby mbyli przekazywać innym nadzieję.
 • Módl się, aby praca Open Doors nadal przynosiła owoce. Proś o nieustanną ochronę i mądrość dla naszych partnerów, którzy podczas swoich podróży muszą narażać się na napady i/lub porwania. Módl się, aby ich praca wzmocniła kościół w Nigerii i przywróciła nadzieję.

Nigeria: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Nigerii

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!