Prześladowania w Nigerii

Nigeria

12
ŚIP
2020
Nigeria
Religia
Chrześcijaństwo/Islam
Ranking poprzednie lata
12
ISO
NG
Nigeria
Chrześcijan
93,79
Populacja
200.96
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.200
Życie w rodzinie: 11.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 12.800
Życie w kościele: 13.000
przemoc fizyczna: 16.700

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.200
Życie w rodzinie: 11.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 12.800
Życie w kościele: 13.000
przemoc fizyczna: 16.700

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Nigerii

Siły napędzające stopniową islamizację Nigerii sięgają początków XIX wieku. Przybrały na sile w 1999 r., kiedy to północne stany Nigerii przyjęły elementy prawa szariatu i zdecydowanie przyspieszyły, gdy Muhammadu Buhari został prezydentem w 2015 r.
Buhari wyznaczył muzułmanów do piastowania wielu ważnych urzędów - w obronności, policji, służbach imigracyjnych i in., także w coraz większym zakresie w sądownictwie. Sprawcy bestialskich aktów przemocy, której ofiarą pada wielu Nigeryjczyków, a szczególnie chrześcijan, rzadko ponoszą odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Bezkarność jest na porządku dziennym.
Od momentu, gdy do władzy weszła islamistyczna partii APC Buhariego, ataki na chrześcijan stały się jeszcze bardziej okrutne i zuchwałe. Chrześcijanie nie tylko walczą z Boko Haram; atakowani są też przez ISWAP - filię tak zwanego Państwa Islamskiego - i przez muzułmańskich pasterzy z plemienia Fulani.

Rząd jest szeroko krytykowany za bezczynność w obliczu ataków i porwań dokonywane przez pasterzy, które przynoszą przemoc i zniszczenie w chrześcijańskich społecznościach w środkowej części kraju. Przemoc dotyka wszystkich Nigeryjczyków, także muzułmanów, ale tylko chrześcijanie doświadczają zagrożenia życia.

Życie codzienne chrześcijan w Nigerii

W niektórych stanach północnych coraz więcej chrześcijan ubiera się w stylu muzułmańskim, aby ich tożsamość religijna stała się mniej oczywista i aby zmniejszyć ryzyko ataku. Młodym chrześcijanom w tych stanach często odmawia się dostępu do szkolnictwa wyższego, a warunkiem przyjęcia do pracy jest często porzucenie wiary. Wnioski o pozwolenie na budowę kościołów są ignorowane.
Chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są narażone na uprowadzenia i zmuszenia do zawarcia małżeństw. Chrześcijanie uciekający z regionów niebezpiecznych, doświadczają dyskryminacji z powodu wiary podczas dystrybuowania pomocy rządowej.
Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób, które nawróciły się na chrześcijaństwo z islamu. Zwykle pomoc jest im dostarczana w ukryciu, z obawy przed prześladowaniami, a nawet śmiercią. Na północy kraju muszą często uciekać z domów, a nawet z kraju. Nie zdarza się to często na południu, choć zdarza się to sporadycznie na południowym zachodzie.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Nigerii?     

Open Doors angażuje się w działania w Nigerii od wczesnych lat 90. Naszą wizją dla Nigerii jest kościół, który rozumie cierpienia i przyjmuje przeciwności w biblijny sposób; zapewnia duchową opieką dzieciom; jest stabilny finansowo, szczególnie na terenach wiejskich; zapewnia odpowiednie duchowe i praktyczne wsparcie dla nowych wierzących; wychowuje pastorów na przywódców, którzy służą innym; koncentruje się na prześladowaniach, by zapewnić wsparcie osobom prześladowanym i społecznościom chrześcijańskim dotkniętym atakami. Nasze programy obejmują:

 • szkolenia przygotowujące do radzenia sobie z prześladowaniami
 • przygotowanie do prowadzenia edukacji chrześcijańskiej
 • kompleksowe przygotowanie do służby dla liderów
 • opiekę nad nawróconymi i programy formacyjne
 • programy rozwoju przywództwa opartego na służeniu
 • pomoc prawną dla prześladowanych kościołów/chrześcijan
 • poradnictwo dla osób dotkniętych traumą
 • pomoc w nagłych wypadkach

Wymierne przykłady pomocy

 • 88 zł może zapewnić wdowie pożyczkę na zakup nasion, aby mogła rozpocząć uprawę i stać się samowystarczalna
 • 400 zł może zapewnić roczną żywność i mieszkanie dla wdowy i dziecka oraz edukację dla dziecka
 • 600 zł może zapewnić natychmiastową pourazową opiekę kobiecie, która padła ofiarą prześladowań, a także długofalową opiekę duchową, by przywrócić jej godność i poczucie wartości w życiu
 • Open Doors udziela pożyczek wdowom w Nigerii, które doświadczyły ekstremalnych prześladowań, aby mogły rozpocząć działalność gospodarczą i stać się samowystarczalne. Jeden z tych projektów obsługuje 200 wdów i kosztuje prawie140 000 zł rocznie.

Intencje modlitewne

Módl się o cudowną łaskę dla chrześcijan, żyjących w ciągłym strachu przed prześladowaniami, którzy obawiają się przemocy fizycznej, utraty mienia lub życia.  Czasami chrześcijanom odbierana jest ziemia i przez to tracą możliwość zarobkowania i utrzymania rodzin. Módl się za osoby, które w ostatnim czasie doświadczyły przemocy.

Módl się, aby Kościół był w stanie przeciwstawić się presji porzucenia swojej wiary i doświadczał Bożej łaski, by reagować na trudności w sposób, który uwielbia Chrystusa.

Módl się, aby Kościół był w stanie nadal głosić ewangelię, pomimo napotykanych trudności.

Módl się o to, by Pan wspierał Kościół w Nigerii we wszystkich potrzebach, fizycznych i duchowych.

Modlitwa za Nigerię

Panie Jezu, dziękuję Ci za odwagę moich braci i sióstr w północnej Nigerii. Zapewnij im ochronę i bezpieczeństwo. Niech Twoja miłość będzie widoczna w życiu wierzących w Nigerii, by uczestniczyli w łasce, jaką jest składanie świadectwa otaczającym ich ludziom.Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.