Länderprofil Katar

Katar

29
ŚIP
2021
Katar
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
27
Katar
Chrześcijan
0,37
Populacja
2.79
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 13.100
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 1.500

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 13.100
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 1.500

Jak wyglądają prześladowania w Katarze?

Życie chrześcijan w Katarze może wyglądać bardzo różnie w zależności od tego, skąd pochodzą. Ogólnie katarscy chrześcijanie można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą chrześcijanie obcokrajowcy, większość z nich to imigranci zarobkowi; do drugiej – rodzimi chrześcijanie nawróceni z islamu. Pracownicy z zagranicy mają większą swobodę wyznania. W przeszłości władze zgadzały się nawet na organizowanie dużych nabożeństw. Jednak nawet im nie wolno opowiadać Ewangelii muzułmanom, gdyż grozi za to deportacja. Wielu pracowników migrujących (różnych wyznań) jest dyskryminowanych i wykorzystywanych – a jeśli są chrześcijanami, narażeni są na podwójne nadużycia, w pracy i na tle religijnym. Chociaż rząd przyznaje imigrantom ziemię pod budowę kościołów, znajdują się oni pod ścisłą obserwacją i nie mogą przekraczać określonych granic.

Dużo poważniejsze prześladowania spotykają muzułmanów, którzy nawracają się na chrześcijaństwo. Na nich skupia się wrogości. Pochodzący z Kataru konwertyci muszą zmierzyć się ze sprzeciwem wewnątrz rodziny. Konwertyci ze środowisk migracyjnych są przede wszystkim kontrolowani przez środowisko społeczne, w którym żyją. Często mają do nich zastosowanie raczej normy społeczne ich krajów pochodzenia niż katarskie normy kulturowe. W niektórych przypadkach mogą uniknąć prześladowań, zamieszkując w dzielnicy międzynarodowej, dzięki czemu separują się od swojej etnicznej społeczności. Często jednak doświadczają prześladowań ze strony pracodawców.  Zarówno rdzenni mieszkańcy, jak i imigranci narażeni są na dyskryminację, nękanie i nadzór policji. Co więcej, prawo nie sankcjonuje nawrócenia z islamu na inną religię, co może prowadzić do problemów w kwestiach związanych ze statusem osobistym i prawem własności.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chociaż prawa wszystkich kobiet w Katarze są ograniczane prawem szariatu i surową interpretację islamu, to najbardziej dyskryminowane i narażone na prześladowania są chrześcijanki. Oczekuje się, że katarskie kobiety będą posłuszne swoim mężom. Narażone są one na przemoc domową, przed którą nie mogą się prawnie bronić. Dziedziczą połowę tego, co otrzymałby krewny w linii męskiej w podobnych okolicznościach. Katarskie kobiety i dziewczęta podlegają kurateli mężczyzn w rodzinie, co oznacza, że władze nie mogą ingerować w to, co dzieje się w domu rodzinnym. Jest to szczególnie trudne dla kobiet nawracających się na chrześcijaństwo, ponieważ ich rodziny mogą odebrać im prawo do podróżowania, przetrzymywać je w areszcie domowym, odmówić dostępu do pieniędzy i wypędzić z domu rodzinnego w społeczeństwie, w którym kobieta nie może samotnie mieszkać.  Kobiety nawrócone na chrześcijaństwo narażone są na ostracyzm rodzin i lokalnej społeczności. Grozi im przemoc fizyczna, a nawet zabójstwo honorowe, jeśli ludzie w ich otoczeniu dowiedzą się o ich nawróceniu. W dodatku kobiety ze środowisk muzułmańskich mają prawny zakaz wychodzenia za mąż za niemuzułmanów. Chrześcijańskie konwertytki mogą zostać przymuszone do poślubienia muzułmanów, od których oczekuje się, że nakłonią żony do powrotu na islam – jednocześnie mężowie mają przyzwolenie i możliwości ograniczenia wolności kobiety przez resztę ich życia.  Kobiety nawrócone na chrześcijaństwo mogą nawet zostać zmuszone do wyjścia za mąż za jednego ze swoich religijnych wujów lub siostrzeńców i pełnić funkcję drugiej żony. Zasadniczo czeka je los niewolnic seksualnych, pozbawionych jakiegokolwiek życia społecznego i szacunku.

Pokojówki pracujące w Katarze często są molestowane seksualnie i traktowane jak niewolnice. Złe traktowanie pracowników migrujących, w tym wykorzystywanie seksualne, stało się głośnym problemem na szczeblu międzynarodowym. Chociaż nie zawsze jest to powiązane z wyznaniem osoby prześladowanej, duża część chrześcijańskich pracowników domowych, a są to głównie kobiety, doświadcza przemocy seksualnej.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Większość katarskich chrześcijanin stara się nie rzucać w oczy, ale jeśli ktoś miałby wzbudzić zainteresowanie władz, to będzie to zazwyczaj mężczyzna. Dzieje się tak, gdyż to mężczyźni są widoczni w sferze publicznej, i to oni wchodzą w interakcje z władzami. Ponieważ chrześcijańscy liderzy mają obowiązek składać regularne sprawozdania na temat działalności kościoła, podlegają szczegółowej kontroli władz. Choć mężczyźni znajdują się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do kobiet, nie oznacza to, że są wolni od presji rodziny. Ujawnienie konwersji może skutkować groźbami odebrania żony i dzieci, i umieszczenia ich w domu innego mężczyzny. W najlepszym razie żony mogą zgodzić się na pozostanie w związku małżeńskim z konwertytą pod warunkiem, że ich dzieci nie dowiedzą się o zmianie religii przez ojca. W takim przypadku konwertyci mogą wykonywać praktyki religijne w ukryciu, ale nie wolno im o tym rozmawiać z dziećmi. Kombinacja różnych ograniczeń powoduje, że mężczyźni są skutecznie izolowani i trudno jest im spotykać się z innymi chrześcijanami lub brać udział w nauczaniu i życiu Kościoła. Kolejnym czułym punktem, dzięki któremu można wpływać na chrześcijan są kwestie związane z zatrudnieniem. Utrata pracy i degradacja w hierarchii społecznej poprzez utratę dochodów, brak perspektywy na przyszłość i izolację społeczną mają wpływ na całą rodzinę.

Poznaj „Samuela”

»W tym muzułmańskim kraju nie możemy otwarcie ewangelizować, ale nikt nie może nam zabronić rozmów z naszymi współpracownikami i świadczenia im naszym codziennym życiem. Każdego dnia Bóg daje nam okazje, aby okazywać Jego miłość ludziom wokół nas«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Katar spadł o dwa miejsce w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem.  W rzeczywistości poziom prześladowań w kraju wzrósł, więc pozycja Kataru jest raczej wskaźnikiem ogólnego wzrostu prześladowań chrześcijan na całym świecie. Przemoc wobec chrześcijan w Katarze nieco spadła – choć w przeszłości także nie była wysoka – ale presja ze strony lokalnej społeczności, rodziny, społeczeństwa i innych źródeł niestosujących przemocy w rzeczywistości wzrosła. Życie w kraju to jedyna kategoria, w której odnotowano wzrost presji, i która przyczyniła się do zwiększenia ogólnej punktacji. Życie chrześcijan w Katarze – zwłaszcza tych nawróconych z islamu – wciąż jest niezwykle trudne.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

W największym niebezpieczeństwie są chrześcijanie nawróceni z islamu, zarówno imigranci zarobkowi, jak i rodzimi Katarczycy. Katar ma ogromną liczbę imigrantów zarobkowych – ostatnie szacunki pokazują, że zaledwie 12% populacji to rdzenni Katarczycy – którzy reprezentują także różnorodność religijną. Prześladowania dotykają wszystkie osoby, które nie wyznają islamu. Źródłem represji mogą być współpracownicy, ale także ogół katarskiego społeczeństwa. Konwertyci, którym uda się znaleźć pracę i mieszkanie wśród społeczności międzynarodowej, doświadczają mniejszej presji środowiska, co nie oznacza, że ich życie jest wolne od prześladowań.
Rdzenni Katarczycy, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, stykają się z poważnymi prześladowaniami ze strony rodziny i lokalnej społeczności, zwłaszcza że społeczeństwo Kataru praktykuje konserwatywną odmianę islamu.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Katarze?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Katarze?
Open Doors wspiera katarskich chrześcijan – oraz wszystkich chrześcijan z Półwyspu Arabskiego  –modlitwą światowego Kościoła.

Intencje modlitewne

  • Módl się o Boże działanie w Katarze. Rzadko słyszymy o nawróceniach mieszkańców tego kraju. Poproś Pana Boga, aby umożliwił spotkanie wierzących z tymi, którzy są gotowi usłyszeć Ewangelię.
  • Módl się o pracowników z zagranicy, o ochronę przez wykorzystywaniem i dyskryminacją przez pracodawców, oraz atakami na tle religijnym.
  • Módl się o chrześcijan, którzy wierzą w ukryciu, którzy nawrócili się od Jezusa Chrystusa, ale nie mogą tego faktu ujawnić.  Módl się, aby nadszedł dzień, kiedy ich rodziny i społeczeństwo nie będą stawiali im przeszkód w praktykowaniu wiary, aby Katar stał się tolerancyjny dla religii innych niż islam.

Modlitwa za Katar

Dobry Panie, modlimy się za braci i siostry w Katarze. W szczególności przynosimy tych, którzy odnaleźli prawdę w Jezusie Chrystusie i nawrócili się z islamu. Modlimy się o ochronę dla nich, ducha pokoju i nadziei. Przynosimy w modlitwie imigrantów, którzy przyjechali do Kataru, żeby pracować. Uchroń ich przed szykanami, dyskryminacją i ksenofobią w miejscu pracy. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, teraz i na wieki. Amen.