Länderprofil Katar

Katar

27
ŚIP
2020
Katar
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
38
ISO
QA
Katar
Chrześcijan
0,37
Populacja
2.74
Presja ze strony komunizmu
Islamski ekstremizm
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 13.600
Życie w rodzinie: 13.400
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 2.200

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.600
Życie w rodzinie: 13.400
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 2.200

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Katarze

W Katarze wyróżniamy dwie duże grupy chrześcijan:

  • społeczności ekspatriantów obejmujące migrantów zarobkowych, którzy stanowią największą grupę
  • konwertytów z islamu na chrześcijaństwo.

Nawracanie muzułmanów jest surowo zabronione i może prowadzić do postawienia przed sądem i wygnania z kraju. Mimo to jeszcze niedawno, możliwe było uzyskanie pozwolenia na organizowanie dużych imprez chrześcijańskich. Prawo nie uznaje porzucenia islamu, co często prowadzi do problemów prawnych w kwestiach osobistych i majątkowym.

Konwertyci są często prześladowani przez swoich pracodawców. Zmiana wiary, zarówno w przypadku obywateli, jak i migrantów, skutkuje dyskryminacją, prześladowaniami, kontrolą policji i innymi formami zastraszania przez straż obywatelską.

Mimo to rzadko odnotowuje się przypadki morderstw, uwięzienia czy krzywdzenia chrześcijan ze względów religijnych.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Czteropunktowy wzrost ma trzy przyczyny:

  • większa liczba odnotowanych przypadków przemocy
  • wzrost prześladowań bez użycia przemocy
  • ocena sytuacji w kraju w porównaniu do sąsiadujących krajów.

Życie codzienne chrześcijan w Katarze

Chrześcijanie będący rdzennymi mieszkańcami i migranci żyją oddzielnie, a gdy nawiązują ze sobą kontakt, muszą zachować ostrożność.

Wielu rdzennych chrześcijan nawróciło się poza granicami kraju. Zmagają się oni z prześladowaniami ze strony rodziny i lokalnej społeczności i są namawiani do porzucenia wiary chrześcijańskiej.

Wielu migrantów zarobkowych pracuje i żyje w bardzo złych warunkach. Bycie chrześcijaninem osłabia ich już i tak niepewną sytuację. Mimo niesprzyjających warunków do życia te wspólnoty chrześcijańskie stale się rozwijają.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Katarze?

Open Doors wspiera ciało Chrystusa w krajach Półwyspu Arabskiego organizując modlitwę, prowadząc dystrybucję literatury chrześcijańskiej i Pisma Świętego oraz szkoląc wierzących i pastorów. Szczegółowe informacje na temat ww. programów nie są powszechnie dostępne ze względów bezpieczeństwa.

Intencje modlitewne

Módlcie się za chrześcijańskich migrantów poszukujących pracy, ponieważ Bóg daje im możliwości okazania miłości Chrystusa ich pracodawcom.
Módlcie się za chrześcijan nawróconych z islamu, którzy nie mogą dzielić się swoją wiarą z muzułmańskimi członkami rodziny, aby mieli mądrość i rozeznanie.
Módlcie się, aby Katarczycy byli przyciągani do Chrystusa w jakikolwiek sposób, który Bóg uzna za konieczny.

Modlitwa za Katar

Panie Jezu, prosimy o Twój Kościół w Katarze. Daj naszym braciom i siostrom odwagę i siłę. Prosimy o tych, którzy są źle traktowani przez swoich pracodawców. Wzmocnij ich, aby mogli okazywać im miłość i szacunek. Spraw by światło ich świadectwa świeciło mocno i wyraźnie.  Daj Twojemu Kościołowi odwagę, aby w miłości mógł nieść przesłanie pojednania przez Pana Jezusa tym wszystkim, którzy są pogrążeni w ciemności grzechu. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.