Länderprofil Syrien

Syria

12
ŚIP
2021
Syria
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
11
Syria
Chrześcijan
0,68
Populacja
18.92
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.300
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.500
Życie w kościele: 14.000
przemoc fizyczna: 12.000

Okres badawczy

1 listopada 2019– 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.300
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.500
Życie w kościele: 14.000
przemoc fizyczna: 12.000

Prześladowania z perspektywy kobiet

Starsze i młodsze chrześcijanki w Syrii doświadczają prześladowań zarówno ze strony islamskich milicji, jak również, jeśli urodziły się w rodzinach muzułmańskich, ze strony własnych rodzin. Wojna w Syrii osłabła, ale wciąż nie można powiedzieć, że w kraju panuje pokój. Kobiety na obszarach przejętych przez buntowników są szczególnie narażone na ataki na tle seksualnym.  W niektórych rejonach kraju przemoc wobec kobiet została znormalizowana. Kobiety i dziewczęta z rodzin muzułmańskich utrzymują w tajemnicy swoje nawrócenie. Za ujawnienie tej decyzji mogą zostać ukarane śmiercią, tzw. honorowym zabójstwem przez członków rodziny. Na pewno będą poddawane różnym formom nacisku, aby wrócić do islamu. W praktyce, prawo w niewielkim stopniu chroni kobiety przed przemocą domową. Poślubienie chrześcijanina przez kobietę z rodziny muzułmańskiej jest nielegalne w Syrii. Jeśli kobieta nawróci się, będąc już mężatką, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mąż rozwiedzie się z nią, a ona straci prawo do opieki nad dziećmi.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni są żywicielami rodziny w syryjskim społeczeństwie, a dobrobyt rodziny zależy od ich zarobków. Porwanie, śmierć lub utrata pracy (co zdarzało się często podczas pandemii) oznaczają cierpienie całej rodziny. Liderzy kościelni padają ofiarą uprowadzeń, co wpływa na całą wspólnotę.

Jak wyglądają prześladowania w Syrii?

Trwająca w Syrii wojna domowa sprzyja prześladowaniom chrześcijan. Wydawało się, że niespokojna sytuacja w kraju powoli się normowała, ale kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 na nowo zaognił konflikty w kraju. Po dekadzie walk i rosnącego ekstremizmu islamskiego wielu chrześcijan nadal jest przesiedleńcami wewnętrznymi lub uchodźcami w innym krajach. Inwazja sił tureckich pod koniec 2019 r. w północnej Syrii spowodowała wielką niestabilność i, jak się wydaje, jest wykorzystywana przez ekstremistów jako przykrywka do ataków na chrześcijan. Na obszarach kontrolowanych przez islamskie grupie ekstremistyczne, przyznawanie się do chrześcijaństwa jest zakazane. Większość kościołów została skonfiskowana lub zniszczona. Na obszarach kontrolowanych przez rząd, zagrożenie jest mniejsze – ale nadal dochodzi tam do porwań młodych chrześcijan. Islamscy ekstremiści, w tym członkowie Państwa Islamskiego, są nadal aktywni. Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich są narażeni na nękanie przez rodziny i lokalną społeczność. W ich oczach apostazja oznacza dyshonor dla rodziny.

Poznaj pastora George’a

»Widziałem mężczyzn, kobiet i dzieci jak płaczą z głodu. To tragiczne. Nasz kościół wiedział, że teraz jest czas, by stanąć w obronie tych ludzi, wesprzeć ich i pokazać im, czym jest miłość Jezusa w tych trudnych czasach«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Prześladowanie syryjskich chrześcijan w życiu prywatnym i publicznym utrzymuje się na skrajnie wysokim poziomie, choć można zaobserwować pewną poprawę ich sytuacji. Osłabienie nacisków przychodzi z kurczącym się terytorium kontrolowanym przez islamskie grupy ekstremistyczne. COVID-19 uwypuklił obszary podatne na zagrożenie. Społeczna presja nadal rośnie, jednak zaobserwowano mniejszą presję ze strony rodzin i najbliższego otoczenia chrześcijan. Zgodnie z tendencją z ostatnich kilku lat, odnotowano nieco mniej doniesień o aktach przemocy, chociaż zagrożenie atakami, uprowadzeniem i przymusowymi małżeństwami nadal jest realne.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie są szczególnie prześladowani w ostatnich bastionach islamskich bojówek w prowincji Idlib na północnym zachodzie i w prowincji Hasakah na północnym wschodzie, gdzie Państwo Islamskie, siły tureckie lub grupy opozycyjne wspierane przez Turcję, nadal atakują cele cywilne i kościelne.  Chrześcijanie pochodzenia muzułmańskiego są narażeni na różne formy prześladowań w całym kraju, ale zagrożenie jest większe na północnym zachodzie i północnym wschodzie.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Syrii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Syrii?
Partnerzy Open Doors w Syrii wspierają i wzmacniają Kościół poprzez dystrybucję Biblii, szkolenia na temat uczniostwa i przywództwa, poradnictwo dla osób, które przeżyły traumę oraz wsparcie i resocjalizację przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców.
Pomocne informacje

Intencje modlitewne

  • Módl się o powrót syryjskich chrześcijan do domu, o środki do życia dla rodzin i całych społeczności, o odbudowę tego, co zostało zniszczone.
  • Módl się o syryjskich wierzących, aby byli światłem nadziei dla Syrii, niosąc pocieszenie i mądrość tym, którzy przeżyli traumę, którzy cierpią z powodu braku jedzenia i środków do życia.
  • Módl się, aby Słowo Boże napełniało syryjską ziemię, aby ludzie odnaleźli nową radość, siłę i nadzieję w Słowie Bożym.

Modlitwa za Syrię

Panie Boże, dziękuję, że byłeś z Kościołem w Syrii w każdej trudnej chwili ostatniej dekady. Proszę, byś nadal okazywał swoją wielką miłość tym, którzy najwięcej wycierpieli. Przynieś jedność i radość chrześcijanom, którzy musieli opuścić swoje domy, pociesz tych, którzy pogrążeni są w żałobie. Niech Syria stanie się krajem, w którym głośno rozbrzmiewa Twoja chwała.