Länderprofil Syrien

Syria

11
ŚIP
2020
Syria
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
11
ISO
SY
Syria
Chrześcijan
0,74
Populacja
18.50
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.500
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 13.000
Życie w państwie: 13.900
Życie w kościele: 14.400
przemoc fizyczna: 12.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.500
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 13.000
Życie w państwie: 13.900
Życie w kościele: 14.400
przemoc fizyczna: 12.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Syrii

Ze względu na publiczny charakter działalności przywódcy tradycyjnych kościołów są szczególnie narażeni na uprowadzenia. Wspólnoty baptystyczne, ewangeliczne i zielonoświątkowe również znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ uważa się, że ulegają wpływom Zachodu. Kojarzą się z rozłamami, brakiem silnego przywództwa, nie mają też dostojników kościelnych poza krajem, którzy mogliby występować w ich imieniu.
Na obszarach kontrolowanych przez radykalne ugrupowania islamskie, większość historycznych kościołów została zburzona lub są wykorzystywane jako miejsca kultu przez muzułmanów. Publiczne praktyki religijne chrześcijan są zabronione, a budynków kościelnych i klasztorów nie można remontować ani odnawiać. W miejscach kontrolowanych przez rząd inwigilacja chrześcijan zmniejszyła się z powodu wojny, jednak prawdopodobnie poziom nadzoru ponownie wzrośnie, w miarę jak pozycja rządu staje się coraz silniejsza.   

Skala prześladowań, jakich doświadczają różne denominacje, kościoły czy liderzy społeczności lokalnych ze strony grup walczących z prezydentem Assadem, zależy od tego, w jaki sposób postrzegana jest ich postawa względem sytuacji politycznej.
Wierzący ze wywodzący się środowisk muzułmańskich poddawani są naciskom ze strony swoich rodzin, ponieważ ich konwersja przynosi im ogromną hańbę. Jest to w szczególności odczuwalne w rejonach sunnickich.    
Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Syria nie zmieniła miejsca w rankingu. Wskaźniki presji i przemocy nieznacznie się zmniejszyły, częściowo ze względu na mniejszą liczbę odnotowanych przypadków przemocy względem chrześcijan i kościołów. To spowodowało spadek sumarycznego wyniku w porównaniu z ŚIP 2019.   

Życie codzienne chrześcijan w Syrii    

W regionach kontrolowanych przez islamskich ekstremistów, chrześcijanie nie mogą publicznie wyrażać swojej wiary.  
W innych rejonach Syrii, liderzy tradycyjnych kościołów są narażeni na uprowadzenie – łatwo ich rozpoznać po ubiorze, który noszą. Czasami chrześcijanie są uprowadzani dla okupu.
Chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich poddawani są naciskom ze strony swoich rodzin, jako że porzucenie Islamu uważa się za źródło ogromnego wstydu.  
Mimo trudności, z którymi muszą się zmierzyć, chrześcijanie w Syrii są światłem pośród ciemności, którą przyniosła wojna. Lokalni partnerzy Open Doors dostarczają niezbędną pomoc 12 000 potrzebującym rodzinom.  

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Syrii?     

Open Doors wspiera lokalny kościół, wzmacniając jego liderów oraz pomagając wykorzystywać każdą okazję, by służyć innym, nawet w obliczu kryzysu w państwie. Dzieje się tak we współpracy z lokalnymi kościołami. Wspieramy kościół poprzez:

 • dystrybucję literatury: Biblie, Rozważania biblijne, Biblie dla dzieci, Nowe Testamenty oraz książki o tematyce chrześcijańskiej
 • kursy formacyjne dla liderów, by mogli nauczać innych
 • szkolenia dla liderów (również dla liderów młodzieży)
 • szkolenie „Big Picture”
 • różnego rodzaju szkolenia dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności w Syrii
 • poradnictwo duszpasterskie dla osób dotkniętych traumą i stresującymi sytuacjami życiowymi
 • współpraca z lokalnym Kościołem w celu zapewnienia opieki i pomocy humanitarnej syryjskim chrześcijanom, będącym uchodźcami wewnętrznymi (IDP) i rozpoczęcie programów rehabilitacyjnych
 • wspieranie irakijskich chrześcijan (który przybyli do Syrii wiele lat przed rozpoczęciem wojny w Syrii z powodu konfliktu we własnym państwie) za pośrednictwem syryjskich kościołów i zapewnienie odpowiedniej pomocy mniejszościom w tym państwie
 • budowanie więzi między różnymi denominacjami chrześcijańskimi poprzez finansowanie konferencji, na które zapraszane są wszystkie denominacje
 • Open Doors oferuje także wsparcie modlitewne tym wierzącym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz pamięta o modlitwie za ogólną sytuację w Syrii.

Wymierne przykłady pomocy

 • kwota 160 zł  może pokryć koszt dodatkowej porcji jedzenia i opału dla syryjskiej rodziny i pomóc im przetrwać trudny okres zimowy
 • kwota około 240 zł może pokryć koszt opieki zdrowotnej dla dwóch chrześcijan w Syrii
 • kwota 2 200 zł umożliwi przeprowadzenie szkolenia i udzielenie pożyczki dla kobiet, by mogły otworzyć małą działalność i w ten sposób utrzymywać swoją rodzinę.

Intencje modlitewne

„Módlmy się za wygnanych chrześcijan, by mogli wrócić do swoich domów i by nasz kościół w Afrin mógł ponownie zostać otwarty”. - mówi Rebar, kurdyjski wierzący z Afrin. Kościół obecnie jest zamknięty, a wszyscy wierni się rozproszyli. Módlmy się o ich powrót do kościoła.
„Módlmy się za jedność w kościele. Potrzebujemy siły od Pana, byśmy mogli zaakceptować nasze słabości i zjednoczyć się w obliczu przeciwności”. - prosi pastor Habib Khalouf w imieniu swojego kościoła w Latakia. Prosi, byśmy modlili się za wszystkie kościoły w Syrii, by mogły się zjednoczyć, przeciwstawiając się wrogom i ich planom podziału państwa.
„Módlmy się o budowę nowego kościoła Alliance Church w Qamishli. Módlmy się, by Bóg zapewnił odpowiednie środki finansowe do realizacji tego celu. Módlmy się, żeby władze tym razem nie zatrzymały prac budowlanych - jak zdarzyło się już nieraz w przeszłości" - mówi pastor George Moushi z Qamishli.

Modlitwa za Syrię

Nasz Ojcze w niebie, prosimy Cię o pokój w Syrii. Przynieś kres wojnie i przemocy, by Twoi ludzie mogli wzrastać. Bądź przy tych, którzy nie posiadają własnego domu. Wzmacniaj Swój kościół, naszą rodzinę - by nadal mógł być źródłem Twojej nadziei dla tych, którzy Ciebie nie poznali.  Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.