Światowy Indeks Prześladowań 2023

Syria

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Przywódcom kościołów historycznych, których tożsamość jest ogólnie znana, w miejscach, gdzie aktywne są islamskie milicje, grożą ataki, porwania i śmierć. Wiele kościołów zostało zburzonych lub zamienionych w centra islamskie przez organizacje islamskie i ugrupowania ekstremistyczne. Ewangelikalni przywódcy kościelni są  narażeni na niebezpieczeństwo, ponieważ uważa się, że sprzyjają Zachodowi, angażują się w prozelityzm, a jednocześnie brak im ochrony i silnego lidera o wpływach politycznych, takiego jak papież czy biskup. W pierwszych latach wojny domowej na terenach kontrolowanych przez rząd monitoring chrześcijan był mniejszy. W miarę jak państwo odzyskuje władzę, zwiększa się kontrola nad ewentualnymi dysydentami. Państwo na ogół toleruje kościoły historyczne. Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich lub druzyjskich są poddawani presji ze strony swoich rodzin i społeczności, ponieważ nawrócenie przynosi im hańbę. Dotyczy to zwłaszcza obszarów zamieszkałych w większości przez sunnitów, gdzie konwertytom grożą ataki lub wygnanie z domów rodzinnych. Podczas inwazji tureckiej w październiku 2019 r. żołnierze tureckich sił zbrojnych napadali, gwałcili, uprowadzali i mordowali Kurdów oraz inne mniejszości etniczne i religijne, w tym chrześcijan i jezydów. Sunniccy muzułmanie (przesiedleńcy wewnętrzni) są przenoszeni do domów uchodźców na północy, co narusza demografię kraju. Społeczności mniejszości religijnych w północno-zachodnim regionie Idlib zostały przesiedlone z powodu ciągłych brutalnych ataków ze strony odłamu Al-Kaidy - Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Wewschodniej Syrii nasiliła się obecność Islamskiego Państwa Iraku i Syrii (ISIS), których oddziały niemal codziennie przeprowadzają regularne ataki.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Syria jest sklasyfikowana jako państwo autorytarne. Prezydent Baszar al-Assad przejął władzę od swojego ojca w 2000 roku. Od 2011 r. syryjska opozycja ulegała coraz większej „islamizacji”, a wojna domowa szybko przybrała formę sunnickiego „dżihadu” przeciwko syryjskiemu rządowi. Rząd uciekł się do użycia wojska, co spotkało się z oporem zbrojnym. Walki przyciągnęły zagranicznych bojowników dżihadu, w tym Państwo Islamskie (IS), które ustanowiło na terenie Syrii swój kalifat w czerwcu 2014 roku. 

Większość kraju znajduje się obecnie pod kontrolą rządu, z wyjątkiem prowincji Idlib, zachodniej prowincji Aleppo, północnego regionu prowincji Hama oraz północnego wschodu. Obszary te są obecnie kontrolowane przez siły tureckie, światową koalicję, ugrupowania islamistyczne lub władze kurdyjskie. W styczniu 2019 r. dżihadyści przejęli kontrolę nad Idlibem. IS nadal atakuje cele cywilne w północno-wschodniej części kraju. Około 160 chrześcijańskich rodzin zostało wysiedlonych z powodu wtargnięcia sił zbrojnych przewodzonych przez Turcję na teren północnej Syrii w październiku 2019 r. W marcu 2020 roku Rosja i Turcja zawarły porozumienie o zawieszeniu broni, które zatrzymało przesuwanie się wojsk reżimu w kierunku miasta Idlib, choć w kolejnych miesiącach zostało ono nadwerężone przez ataki dżihadystów oraz rosyjskie ataki powietrzne na północnym zachodzie. W lipcu 2020 r. prezydent Baszar al-Assad wygrał wybory parlamentarne  pomimo protestów związanych z trudną sytuacją ekonomiczną. Assad wygrał również wybory prezydenckie w maju 2021 r. przytłaczającą większością głosów.

Syria jest krajem o większości muzułmańskiej. 74% wszystkich muzułmanów to sunnici, a 13% to alawici, ismailici i szyici. Nie ma oficjalnej religii państwowej, choć konstytucja stanowi, że prezydent musi być muzułmaninem, a islamskie orzecznictwo ma być głównym źródłem prawodawstwa. Sytuacja chrześcijan na obszarach kontrolowanych przez rząd jest dość dobra, choć istnieją przepisy, które ograniczają działania Kościoła, jeśli mogłyby zostać zinterpretowane jako prozelityzm. Temu względnemu bezpieczeństwu sprzyja przekonanie (zresztą słuszne i nie tylko z obawy przed gorszym złem), że chrześcijanie popierają rząd. Na obszarach kontrolowanych przez opozycję chrześcijanie zostali znacznie poszkodowani. Na obszarach w przeważającej części kurdyjskich na północy warunki życia chrześcijan należących do kościołów historycznych są w miarę dobre. W Autonomicznej Administracji Północnej i Wschodniej Syrii (AANES) oficjalnie zezwala się muzułmanom na zmianę i rejestrację wyznania. Rząd syryjski nie uznaje jednak tej rejestracji. 

Dzieci chrześcijańskie są szczególnie zagrożone, ponieważ wiele szkół chrześcijańskich zostało zamkniętych lub zniszczonych, a dzieci muszą uczęszczać do (islamskich) szkół państwowych. Strach wśród chrześcijan utrzymywał się w ostatnich latach na wysokim poziomie, szczególnie spowodowany groźbami, zastraszaniem i porwaniami dokonywanymi przez radykalne ugrupowania islamskie, takie jak powiązany z Al-Kaidą HTS, brygady Ansar i bataliony Al -Farouq. Szczególnie na północnym wschodzie szereg czynników (w połączeniu z turecką inwazją na północną Syrię) zadał cios zaufaniu chrześcijan w Deir ez Zaur, Al Hasakah i Qamishli, a także w przeważająco chrześcijańskich wioskach na granicy z Turcją. Eskalacja tureckiej agresji i możliwość inwazji na dużą skalę na tereny przygraniczne sprawiają, że wspólnoty chrześcijańskie czują się niezwykle zagrożone, gdyż tereny te są kontrolowane przez islamskie bojówki i władze tureckie. W okresie sprawozdawczym ŚIP 2023 na zachodzie i północnym wschodzie kraju zaatakowano, uszkodzono lub splądrowano dziesiątki kościołów, klasztorów, cmentarzy chrześcijańskich i innych budynków istotnych dla społeczności chrześcijańskiej, głównie w wyniku intensywnego ostrzału prowadzonego przez siły tureckie i wspieraną przez Turków opozycję (OSP) lub przez przestępców.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Chrześcijanie znajdują się pod szczególną presją w ostatnich bastionach kontroli radykalnych ugrupowań islamskich, w prowincji Idlib na północnym zachodzie i w prowincji Hasakah na północnym wschodzie. Na tych obszarach IS nadal atakuje cele cywilne. Tureckie siły wojskowe i wspierane przez Turcję siły opozycyjne (w tym bojownicy islamscy) prowadzą otwarte działania w północnej części Syrii, w Hasakah i Qamishli.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Do tej kategorii należą głównie kościoły greckoprawosławne i rzymskokatolickie. Chrześcijanie z historycznych wspólnot chrześcijańskich, ponieważ są najliczniejsi, często stają się obiektem ataków. Kościoły znajdują się na terenie całego kraju. Są także obecne w strefach konfliktów. Nielicznym rodzinom chrześcijańskim, które nie opuściły prowincji Idlib, kontrolowanej przez międzynarodowe grupy dżihadystów,  grozi śmierć, tortury, jeśli ich tożsamość wyjdzie na jaw. Ataki ze strony Turcji i OSP zmusiły wielu z tych chrześcijan do opuszczenia ich domów na północnym zachodzie, północy i północnym wschodzie. Duchowni z historycznych kościołów są rozpoznawani po ubiorze, który czyni ich łatwym celem ataków. Reputacja polityczna denominacji, kościołów i lokalnych liderów kościelnych (neutralnych, sprzyjających lub przeciwnych Assadowi) determinuje traktowanie, z jakim spotykają się ze strony grup walczących z prezydentem Assadem.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich lub druzyjskich są szczególnie narażeni na presję ze strony rodziny, ponieważ odejście członka rodziny od ich religii przynosi im wielki wstyd. Dotyczy to zwłaszcza obszarów zamieszkałych w większości przez sunnitów, gdzie konwertytom grozi zakaz opuszczania domów rodzinnych lub przemoc. W reakcji na rosnącą radykalizację islamu, szczególnie na terenach kontrolowanych przez rebeliantów, wzrosła opozycja ze strony rodziny i społeczeństwa wobec konwertytów wywodzących się ze środowisk muzułmańskich. Presja ze strony rodziny jest stosunkowo mniej intensywna na obszarach kurdyjskich (z wyjątkiem obszarów pustynnych, gdzie wpływy plemienne są większe, a islam bardziej konserwatywny), ponieważ kurdyjscy sunnici są na ogół mniej radykalni. 

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Kongregacje baptystyczne, ewangelikalne i zielonoświątkowe znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ znane są ze swojego pozytywnego nastawienia wobec Zachodu, fragmentacji, braku silnego przywództwa i braku zagranicznego rzecznika (takiego jak papież czy biskup), który mógłby przemawiać w ich imieniu. Większość z nietradycyjnych wspólnot chrześcijańskich nie uzyskała formalnej rejestracji i jasnego statusu prawnego, Ze względu na działalność ewangelizacyjną są oni szczególnym celem islamskich grup bojowników, ale także państwa, które za wszelką cenę chce utrzymać stabilność.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Islamski ekstremizm jest główną siłą napędową prześladowań w Syrii i odpowiada za większość okrucieństw popełnianych wobec chrześcijan. Członkowie radykalnych grup islamskich, takich jak powiązane z Al-Kaidą Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) i Jaish al-Islam, a także ugrupowania opozycyjne wspierane przez Turcję, są obecnie głównym składowymi tej siły w Syrii. Działają otwarcie w północno-zachodniej Syrii oraz w całej północnej części kraju (m.in. w Hasakah i Qamishli). Chrześcijanie w przedwojennej Syrii cieszyli się stosunkowo wysoki poziom wolności religijnej, ale zmieniło się to wraz z pojawieniem się terrorystycznych ugrupowań islamskich. IS utworzyło swój kalifat obejmujący duże części Iraku i Syrii w czerwcu 2014 roku; większość chrześcijan z tych terenów uciekła. Choć kalifat został zlikwidowany w marcu 2019 roku, IS nie wycofało się i nadal prowadzi wojnę. Bojownicy islamscy kontrolują obecnie około 15% ludności Syrii. Tureckie operacje wojskowe, rozpoczęte w 2016 r., doprowadziły do zajęcia terytorium w północnej Syrii, a od października 2019 r. tzw. „bezpiecznej strefy” wzdłuż granicy syryjsko-tureckiej. Turcja wykorzystuje arabskich bojowników islamskich do kontrolowania obszarów kurdyjskich. Ekstremizm islamski jest również obecny na obszarach kontrolowanych przez rząd, dotykając głównie konwertytów z islamu na chrześcijaństwo, gdzie presja wywierana jest przede wszystkim przez rodzinę i lokalną społeczność. Pewna presja wywierana jest również na historycznych chrześcijan; na przykład w czasie ramadanu 2019 w chrześcijańskich dzielnicach Aleppo pojawiły się plakaty wzywające chrześcijańskie kobiety do noszenia chust.

Paranoja dyktatorska

Źródłem tych prześladowań są przede wszystkim grupy zbrojne, które kontrolują część Syrii, w tym wspierane przez Turcję siły opozycyjne (OSP). Poprzez tę kontrolę turecki prezydent Erdoğan dąży do przywrócenia dawnej świetności Imperium Osmańskiego. Od października 2019 roku OSP kilkakrotnie odcięły dostawy wody do osiedli kurdyjskich i chrześcijańskich w Hassakeh, a także okolicznych obszarów wiejskich zamieszkałych przez ponad milion osób. Celem tego działania było zmuszenie ludzi do uległości wobec OSP. Grupy militarne przejęły wiele nieruchomości należących do chrześcijan. Po stronie rządowej, choć prezydent Assad wykazuje pozytywny stosunek do historycznych chrześcijan, jego głównym celem jest stabilizacja społeczna, a nie ochrona praw mniejszości religijnych. Rząd nie będzie tolerował chrześcijan (i innych grup) uważanych za zagrożenie dla status quo, np. zaangażowanych w ewangelizację. Doniesienia mówią o nasilającej się inwigilacji i kontroli służb.

Antagonizm klanowy

Plemienność w Syrii łączy się z islamem, zwłaszcza na północnych obszarach kurdyjskich i w centralnych obszarach pustynnych. Konwersja z islamu na chrześcijaństwo uważana jest za zdradę wspólnoty i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ujawnienie konwersji członka rodziny prowadzi do sprzeciwu krewnych, lokalnej społeczności i jej przywódców. Szejk może zezwolić na egzekucję konwertyty i dać członkom społeczności pozwolenie na zabranie ich majątku, dobytku, a nawet kobiet.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

Korupcja i łapówkarstwo są szeroko rozpowszechnione; Transparency International umieściło Syrię na trzecim miejscu wśród najbardziej skorumpowanych krajów. Odbywa się to w kontekście bezkarności i anarchii oraz wpływa na dostęp do żywności i opieki zdrowotnej. Chrześcijanie, którzy cieszą się opinią ludzi zamożnych, byli porywani dla okupu przez siatki przestępcze. Przestępczość zorganizowana i korupcja jest szczególnie rozpowszechniona na obszarach okupowanych przez tureckie wojsko i islamskie grupy terrorystyczne, na obszarach południowych, zamieszkanych głównie przez druzów oraz na obszarach o wysokim odsetku alawitów. W Latakii, z większością alawicką, porwania młodych chrześcijan stały się poważnym problemem. Ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 spowodowały gwałtowny wzrost przestępczości i korupcji.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

W kontekście ciągłej niestabilności i ograniczania wolności religijnej, kobiety z mniejszościowych grup religijnych, w tym chrześcijanki, narażone są na ryzyko uprowadzenia, molestowania seksualnego i gwałtu. Chociaż liczba przypadków drastycznie spadła (co wiąże się z usunięciem IS z większości terenów Syrii), może się to zdarzyć zarówno na obszarach kontrolowanych przez rząd, jak i na terytorium opanowanym przez rebeliantów. Gwałt jest wykorzystywany do zawstydzania chrześcijańskich rodzin i destabilizowania społeczności. Kobiety konwertytki spotykają się również z przemocą ze strony własnych rodzin. Mogą spotkać się z przemocą domową lub przymusowym małżeństwem z muzułmaninem, a nawet zostać zabite, aby przywrócić honor rodziny.

 • Uprowadzenia
 • Odebranie prawa do opieki nad dziećmi
 • Brak możliwości zawarcia małżeństwa z chrześcijaninem/chrześcijanką
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Zmuszanie do przestrzegania nakazów związanych z ubiorem
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Handel ludźmi
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni

Młodzi rdzenni chrześcijanie obawiają się przymusowego wcielenia do armii syryjskiej lub do innych frakcji wojskowych. Niektórzy rozważają z tego powodu emigrację. Bezrobotni chrześcijanie mają ogromne trudności ze znalezieniem pracy, a ci, którzy są zatrudnieni, mają niewielkie szanse na awans. Ponieważ to mężczyźni są zazwyczaj głównymi żywicielami rodziny, taka dyskryminacja wpływa na życie całej rodziny. Konwertyci stają w obliczu dodatkowych nacisków i mogą być zastraszani przez rodzinę lub wydziedziczeni. Mężczyźni nawróceni z islamu znajdują się pod silną presją, aby poślubić muzułmankę. 

 • Uprowadzenia
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Pobór do wojska / bojówek / służba wbrew sumieniu
 • Śmierć
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc słowna

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2023

12

80

2022

15

78

2021

10

81

2020

12

82

2019

11

82

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wynik Syrii wzrósł o dwa punkty z 78 do 80 punktów. Wzrost ten wynika głównie z większej liczby zgłoszonych zdarzeń z użyciem przemocy. Na przykład w ŚIP 2023 troje chrześcijan straciło życie z powodu religii, kilka kościołów i budynków należących do chrześcijan zostało zniszczonych w atakach sił wspieranych przez Turcję, a co najmniej pięcioro chrześcijan zostało porwanych.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.2
Życie w rodzinie 14.1
Życie w społeczeństwie 13.6
Życie w państwie 14.1
Życie w kościele 14.1
Przemoc fizyczna 11.3

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W kwietniu 2022 roku uzbrojeni napastnicy zastrzelili dwóch chrześcijańskich cywilów w Kharaba na południu Syrii. Chrześcijanie zostali zabici podczas próby obrony swojej ziemi. 
 • Kolejny chrześcijanin zginął w wyniku ataku drona podczas poświęcenia greckiego kościoła prawosławnego w Al-Suqaylabiyah 24 lipca 2022 r. Ponadto sześć osób zostało rannych, większość z nich odniosła niewielkie obrażenia.
 • Pod koniec maja 2022 roku kościół w asyryjskiej chrześcijańskiej wiosce Tel Tawil w północnej Syrii został poważnie uszkodzony w wyniku ataku wojsk tureckich. Tureckie naloty na zamieszkałe w większości przez chrześcijan wioski w północnej Syrii poważnie zniszczyły w minionym okresie sprawozdawczym wiele budynków wspólnotowych, cmentarzy, domów należących do chrześcijan i innych nieruchomości. Wielu chrześcijan z tego powodu opuściło ten region. Co najmniej cztery asyryjskie wioski zostały całkowicie opuszczone przez mieszkańców z powodu tureckich bombardowań w okresie od października 2021 do września 2022 roku.

Życie prywatne

Na obszarach kontrolowanych przez islamskie grupy opozycyjne (jak np. prowincja Idlib) chrześcijanom, którzy otwarcie rozmawiają na tematy religijne, grozi duże niebezpieczeństwo. Konwersja z islamu jest na ogół karana śmiercią. Na terenach kontrolowanych przez władze kurdyjskie, mimo że muzułmanie mogą zgodnie z prawem nawracać się na chrześcijaństwo, spotykają się z presją głównie ze strony rodzin. Na terenach kontrolowanych przez siły rządowe dyskusja o wierze jest ryzykowna dla nawróconych lub tam, gdzie może być uznana za próbę ewangelizacji (zakazaną przez prawo). W innych przypadkach chrześcijanie, z wyjątkiem konwertytów, mogą wyrażać swoją wiarę na piśmie, o ile nie poruszają kwestii politycznych i nie odnoszą się do innych religii. Muzułmanie mają prawny zakaz przechodzenia na inne religie (z wyjątkiem autonomii AANES), choć nie jest to karalne.

Życie rodzinne

W Syrii nie ma możliwości prawnych, aby chrześcijanka nawrócona z islamu poślubiła mężczyznę z historycznej lub nietradycyjnej rodziny chrześcijańskiej. Ich małżeństwo byłoby nielegalne. Wokół małżeństw międzywyznaniowych istnieje ogromne piętno społeczne, które może prowadzić do wyobcowania, dyskryminacji i prześladowań, a nawet morderstw ze strony członków rodziny. Przejście żony lub córki muzułmanina na chrześcijaństwo godzi w honor mężczyzny. Zarówno kultura, jak i religia mówią, że w takim przypadku kobieta powinna zostać ukarana śmiercią, ale na szczęście rozwód jest bardziej powszechnym rozwiązaniem. W przypadku rozwodu prawo do opieki nad dzieckiem jest zazwyczaj przyznawane stronie muzułmańskiej. Zdarza się, że chrześcijanki przechodzą na islam tylko po to, by zachować prawo do opieki nad dziećmi. Od urodzenia, dzieci konwertytów z islamu są uznawane za muzułmanów, ponieważ ich rodzice nie mogą oficjalnie zmienić wyznania. Wyjątkiem jest Autonomiczna Administracja Północnej i Wschodniej Syrii, która jako jedyna w Syrii pozwala muzułmanom na legalną zmianę wyznania. Nie jest to jednak uznawane przez rząd syryjski. W wyniku wzmożonej edukacji islamskiej na terenach będących w rękach rządu, dzieci chrześcijańskie, zwłaszcza dzieci konwertytów, doświadczają dyskryminacji i prześladowań.

Życie w społeczeństwie

Kontrola środowisk chrześcijańskich jest powszechna w całej Syrii, zwłaszcza na terenach w rękach islamskich grup opozycyjnych. Nietradycyjne grupy kościelne są szczególnie uważnie obserwowane, a głoszone przez nich kazania analizowane na terenach kontrolowanych przez rząd. Nauczanie religii w szkołach odbywa się zgodnie z deklarowanym wyznaniem. Konwertyci są nadal uważani za muzułmanów, więc ich dzieci uczestniczą w lekcjach islamu. Chrześcijanie mogą spotkać się z dyskryminacją przy zatrudnieniu. Sunniccy muzułmanie, którzy kontrolują rynek pracy w Aleppo, zazwyczaj nie zatrudniają chrześcijan.

Życie w państwie

Konstytucja syryjska z 2012 r. stanowi, że prezydent musi być muzułmaninem, a prawo islamskie jest głównym źródłem prawodawstwa, co stanowi podstawę do dyskryminacyjnego traktowania niemuzułmanów. Konstytucja gwarantuje ochronę wszystkich religii, o ile „nie zakłócają one porządku publicznego”. Konwersja z islamu nie jest uznawana, z wyjątkiem AANES. 

Na obszarach znajdujących się w rękach islamskich grup opozycyjnych obowiązuje prawo szariatu, które poważnie ogranicza wolność wszystkich niesunnickich grup religijnych. Na terenach opanowanych przez rząd dorośli mężczyźni muszą służyć w siłach zbrojnych lub grozi im więzienie i przymusowy pobór do wojska. Ten czynnik skłania chrześcijan płci męskiej do ucieczki z Syrii i sprawia, że niechętnie do niej wracają. 
Muzułmanie sunnici, którzy stanowią w Syrii większość, cierpią z powodu łamania praw człowieka przez rząd, ponieważ są postrzegani jako jego przeciwnicy. Jak wynika z raportu amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej za rok 2021 spośród tych, którzy zginęli w aresztach rządowych, większość stanowili sunniccy.

Życie w kościele

Od początku konfliktu nabożeństwa kościelne są monitorowane, a od przywódców kościelnych oczekuje się, że będą zachęcać członków do wspierania reżimu Assada. Nawet przed wojną domową przywódcy unikali mówienia o ewangelizowaniu muzułmanów lub wypowiadania się z lekceważeniem o islamie. Na terenach kontrolowanych przez ugrupowania islamistyczne większość kościołów została zburzona lub jest wykorzystywana jako ośrodki islamskie. Państwo od zawsze było przeciwne włączaniu konwertytów do uznanych kościołów w obawie przed konfliktami między wspólnotami. Wiele kościołów na obszarach kontrolowanych przez islamistów zostało zbezczeszczonych, szczególnie poprzez usuwanie krzyży.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Syria zobowiązała się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. Konwencja o prawach dziecka  (CRC)

Syria nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Ludzie w otoczeniu chrześcijan naciskają na nich, aby zmienili religię (ICCPR Art. 18).
 2. Chrześcijanie w północnej Syrii giną w brutalnych atakach grup rewolucyjnych i paramilitarnych o programie islamistycznym (art. 6 ICCPR).
 3. Konwertyci chrześcijańscy są sprawdzani przez lokalnych urzędników na prośbę ich własnych rodzin (ICCPR Art. 17).
 4. Chrześcijanom odmawia się prawa do opieki nad dziećmi (ICCPR Arts. 23 i 26).
 5. Chrześcijańskie konwertytki nie mogą poślubić chrześcijańskich mężczyzn, a jeśli to zrobią, ich małżeństwo jest uważane za nielegalne (CEDAW Art. 16).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Wiele innych mniejszości religijnych doświadcza prześladowań na różnym poziomie, w tym szyici, alewici, druzowie, żydzi, jezydzi i zaratusztrianie. Społeczności szyitów, alewitów i druzów są marginalizowane i prześladowane przez sunnickich dżihadystów, nie tylko dlatego, że ich religie uznawane są za herezję, ale także – w przypadku alewitów – z powodu ich rzekomych powiązań z prezydentami Assadem. Jezydzi i zaratusztrianie należą do kurdyjskich religii, które nie są uznawane przez syryjski reżim. Ich dzieci są zarejestrowane jako sunniccy muzułmanie i uczą się islamu w szkole.

10. Open Doors w Syrii

Open Doors wspiera lokalny Kościół poprzez wzmocnienie jego liderów, aby byli w stanie prowadzić swoją służbę nawet podczas trwającego konfliktu. Open Doors współpracuje z lokalnymi kościołami poprzez:  

 • Dystrybucję literatury chrześcijańskiej, jak np. Biblii, Biblii dla dzieci, Nowych Testamentów i książek chrześcijańskich.
 • Organizowanie szkoleń dla liderów, aby następnie mogli uczyć innych.
 • Organizowanie szkoleń w zakresie przywództwa i specjalistycznych szkoleń dla liderów młodzieżowych.
 • Szkolenie „Big picture”.
 • Różne rodzaje szkoleń na życzenie kościołów lokalnych w Syrii.
 • Doradztwo w zakresie traumy i spotkania dla osób, które doświadczyły w swoim życiu ogromnego stresu.
 • Współpracę z lokalnym Kościołem w celu zapewnienia pomocy i programów rehabilitacyjnych dla wielu syryjskich chrześcijan, którzy zostali wewnętrznie przesiedleni (IDP).
 • Budowanie mostów między różnymi denominacjami chrześcijańskimi poprzez sponsorowanie konferencji, na które zapraszane są wszystkie denominacje.
 • Open Doors wspiera Kościół w Syrii, zachęcając chrześcijan na całym świecie do modlitwy za chrześcijan oraz o pokój w Syrii. 

11. Módl się za Syrię

 • Módl się za chrześcijan w Syrii, szczególnie za przywódców kościelnych i chrześcijan ze środowisk muzułmańskich. Poproś, aby Jezus chronił ich przed przemocą.
 • Módl się, aby po ponad dziesięciu latach wojny i zniszczeń, Bóg przyniósł pokój do kraju i zmiękczył serca rządzacych, aby zatroszczyć się o najsłabszych w syryjskim społeczeństwie.
 • Módl się za syryjskich chrześcijan, aby mogli powrócić do swoich domów, rodzin, wspólnot.
 • Módl się za chrześcijan, aby byli światłem nadziei w Syrii, niosąc pocieszenie i pomoc tym, którzy cierpią z powodu traumy lub braku żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby.

Syria: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Syrii

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!