Burkina Faso

Burkina Faso

32
ŚIP
2021
Burkina Faso
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
28
Burkina Faso
Chrześcijan
4,97
Populacja
20.90
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Wrogość etniczno-religijna
Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 12.000
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.800
przemoc fizyczna: 14.300

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 12.000
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.800
przemoc fizyczna: 14.300

Jak wyglądają prześladowania w Burkina Faso?

Po brutalnym roku 2019, kiedy to w atakach zginęło wielu chrześcijan, 2020 przyniósł spadek liczby głośnych incydentów z użyciem przemocy.  Jednak przemoc nie zniknęła – przybrała mniej oczywiste formy.  Open Doors szacuje, że w Burkina Faso żyje ponad milion osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP - “Internally Displaced Person”) i dużą część spośród nich stanowią chrześcijanie. Ekstremistyczne ataki wypędziły wyznawców Jezusa z ich domów i wiosek, a wielu z nich trafiło do obozów dla uchodźców. Partnerzy Open Doors donoszą, że wszystkie kościoły w północno-wschodniej części kraju zostały zamknięte, a chrześcijanie z tego terenu zostali zmuszeni do ucieczki z powodu przemocy ze strony islamskich ekstremistów. Sytuacja chrześcijan pogorszyła się z nadejściem pandemii oraz z powodu bardzo niewystarczających opadów deszczu.  Chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, codziennie zmagają się z różnymi formami braku akceptacji dla ich decyzji ze strony rodzin i lokalnej społeczności. Powszechne jest wykluczenie z rodziny oraz zmuszanie do wyrzeczenia się nowej wiary. Oznacza to również, że nowonawróceni chrześcijanie niechętnie mówią publicznie o swojej wierze. Burkina Faso słynęło z tolerancji dla różnych wyznań, ale reputacja ta jest coraz bardziej zagrożona.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Burkina Faso leży w regionie o silnym wpływie islamistycznych ugrupowań terrorystycznych. Rząd centralny kraju jest bardzo słaby.  W rezultacie ryzyko uprowadzenie dziewczynek i kobiet oraz zmuszenie ich do poślubienia muzułmanów jest bardzo wysokie. Chrześcijanki są nakłaniane (a czasami siłą zmuszane) do konwersji na islam, jeśli ich przyszli mężowie są muzułmanami.  Ponieważ na północy ludzie łatwiej ulegają radykalizacji, mężczyźni pragną zakładać rodziny w młodym wieku, a dziewczęta są zmuszane do poślubienia tych, którzy przyłączają się do grup ekstremistycznych. Jedną ze strategii muzułmańskich ekstremistów jest poślubianie chrześcijańskich dziewcząt. Niedawno w stolicy kraju, Wagadugu, siłą uprowadzono córkę pastora i wydano za mąż za muzułmanina. Podobne sytuacje kwalifikowane są jako celowe uwiedzenie.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Islamskie ugrupowania działające w regionie Sahelu w Afryce Zachodniej często rekrutują swoich członków z krajów takich jak Niger i Burkina Faso. Ich celem stają się chrześcijańscy chłopcy i mężczyźni. Możliwe, że w miarę radykalizacji większej liczby ludności na północy, członkowie ich rodzin (bracia, wujowie itp.) będą zmuszeni dołączyć do szeregów islamskich ekstremistów. Na obszarach objętych konfliktami mężczyźni padają ofiarą fizycznych ataków ze strony brutalnych islamskich ekstremistów. Kiedy chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy są wysiedlani ze swoich domów i miast, prześladowania dotykają również ich rodziny. Przesiedleńcy nie mają możliwości kształcenia, co uniemożliwia im pełną integrację ze społeczeństwem.  

Poznaj „Samuela”

»Na północy Burkina Faso ciągle dochodzi do wataków na chrześcijan i nasze kościoły. Nie wiemy, kim są napastnicy i nie wiemy, kto ich sponsoruje. Wiemy tylko, że atakują chrześcijan. Te ataki zrujnowały życie naszych ludzi. Cierpimy z powodu śmierci członków naszej rodziny«.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

Burkina Faso spadło o cztery miejsca w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2021– jednak analitycy Open Doors uważają, że sytuacja prześladowanych chrześcijan w rzeczywistości pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Chociaż odnotowano spadek liczby jawnych ataków, trwający kryzys wywołany konfliktem z ekstremistycznymi ugrupowaniami nadal jest źródłem cierpienia i trudności dla wspólnoty chrześcijańskiej w Burkina Faso. Celem ataków nadal pozostają chrześcijańscy konwertyci z islamu.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Szczególnie niebezpieczne dla wyznawców Jezusa są północne i wschodnie rejony Burkina Faso, zwłaszcza obszary poza ośrodkami miejskimi. To w tym regionie skupiły się ataki islamskich ekstremistów. Ponadto konwertyci z islamu są narażeni na prześladowania w swoich rodzinach, ale też przez muzułmańskich członków społeczeństwa. Otwarte przyznanie się do bycia chrześcijaninem niesie ze sobą niebezpieczeństwo prześladowań.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Burkina Faso?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Burkina Faso?
Poprzez lokalnych partnerów, Open Doors towarzyszy chrześcijanom w Burkina Faso, niosąc pomoc w sytuacjach kryzysowych i zapewniając opiekę osobom, które doświadczyły traumy, organizując szkolenia z przywództwa i uczniostwa, szkolenia w zakresie gotowości na prześladowania i zapewniając stałe wsparcie modlitewne.  

Intencje modlitewne

  • Módl się o Boże zaopatrzenie w życiu naszych wysiedlonych braci i sióstr w Burkina Faso. Módl się, aby nie rządził nimi strach, ale aby doświadczali pokoju, który tylko Pan może dać przez Swojego Ducha.
  • Jeden z pastorów w Burkina Faso prosi nas: „Módlcie się za Burkina Faso, aby w kraju zapanował Boży pokój, a nasz lud mógł wrócić do swoich wiosek, aby prowadzić zwyczajne życie. Módlcie się również o naszych pastorów, aby Bóg ich wyposażył i włożył w ich usta słowa nadziei, gdy usługują w swoich zborach”.
  • Módl się o łaskę, aby chrześcijanie pozostali silni w wierze w obliczu nasilającej się wrogości. Wiele osób doznało poważnej traumy z powodu utraty poczucia bezpieczeństwa i przesiedleń, których doświadczyli. Proszę, módlcie się, aby Pan działał w ich życiu, aby przyniósł im uzdrowienie i pocieszenie.
  • Dziękujemy Panu za wysiłki Kościoła w celu zaspokojenia potrzeb współwyznawców poprzez zbiórki kościelne.
  • Módlcie się o zaspokojenie materialnych potrzeb wszystkich przesiedlonych. Módlcie się o mądrość dla rządu. Aby odpowiedzialnie podchodzili do zadania stworzenia bezpiecznych warunków do życia na dotkniętych konfliktami obszarach.

Modlitwa za Burkina Faso

Wszechmogący Boże, przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię o ochronę i łaskę dla naszych sióstr i braci w Burkina Faso. Prosimy Cię, abyś chronił tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i wiosek – daj im siłę, dzięki której będą mogli podnieść głowy, aby zobaczyć Twoją twarz. Modlimy się o wyznawców Jezusa, którzy nawrócili się z islamu, abyś pomógł im uświadomić sobie, że mają na świecie wielką rodzinę chrześcijan, którzy troszczą o nich, nawet jeśli ich rodziny biologiczne nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.