Burkina Faso

Burkina Faso

28
ŚIP
2020
Burkina Faso
Religia
Islam
ISO
BF
Burkina Faso
Chrześcijan
5,16
Populacja
20.32
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 10.200
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.800
przemoc fizyczna: 15.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 10.200
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.800
przemoc fizyczna: 15.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Burkina Faso    

W ostatnich latach w Burkina Faso doszło do kilkunastu zamachów islamistycznych, zwłaszcza w stolicy i północnej części kraju. Zbrojna grupa Ansar ul Islam, utworzona w 2016 r., usiłuje przejąć władzę na północy.
Do 1960 r. Burkina Faso pozostawało pod rządami francuskimi. Ugrupowania popierające islamistów koncentrują się na zwalczaniu francuskiej obecności i sojuszników Francji w kraju. Islamscy kaznodzieje przekonują młodych ludzi, że za ich wszelkie niepowodzenia odpowiedzialni są Francuzi i ich zachodnie wartości.

W kraju dochodzi do ataków na chrześcijan i kościoły. W ostatnich 12 miesiącach ponad 50 chrześcijan straciło życie z rąk islamistów.
Chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich należą do najbardziej prześladowanej grupy w kraju.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Żaden inny kraj nie awansował tak gwałtownie jak Burkina Faso. W roku poprzednim nie było go nawet na liście, a obecnie z punktacją większą o jedną trzecią, wyprzedza 30 innych krajów, aby znaleźć się na miejscu 28.
Podstawową przyczyną jest przyrost punktów w kategorii „przemoc”, zeszłoroczne 7,2 zostało podwojone do 15,6 pkt.

Życie codzienne chrześcijan w Burkina Faso    

Fala morderstw w 12 miesięcznym okresie badawczym wywołała atmosferę strachu wśród chrześcijan, którzy obawiają się brać udział w nabożeństwach oraz posyłać dzieci do szkoły. Niektóre kościoły zwiększyły środki bezpieczeństwa.
Konwertyci na chrześcijaństwo doświadczają odrzucenia przez rodziny i najbliższe otoczenie; są przymuszani do powrotu do islamu. Z tego powodu chrześcijanie unikają wszelkich publicznych deklaracji wiary.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Burkina Faso?    

Open Doors pomaga chrześcijanom radzić sobie z codziennym życiem w obliczu radykalnej ideologii islamskiej w Afryce Zachodniej. W ostatnich latach Open Doors prowadzi kompleksowe projekty, których celem jest wzmocnienie wiary chrześcijan, którzy z każdej strony zalewani są islamską ideologią. W ramach projektów prowadzone są szkolenia przygotowania do radzenia sobie z prześladowaniami, programy uczniostwa, szkolenia wzmocnienia pozycji ekonomicznej chrześcijan, szkolenia dla wierzących nawróconych z islamu, szkolenia dla przywódców oraz opieka dla osób dotkniętych traumą. W ramach tych projektów koncentrujemy się na pomocy społeczno-ekonomicznej, aby wzmocnić jednostki i całe społeczności w Afryce Zachodniej.

Do tej pory Open Doors nie prowadziło żadnych działań na terenie Burkina Faso, ale w ostatnich miesiącach udało nam się:

  • odwiedzić wierzących na miejscu, aby dać wyraz naszej jedności i dowiedzieć się więcej o ich sytuacji;
  • wytypować grupy chrześcijan, którzy wymagają pilnej pomocy humanitarnej;
  • dostarczyć pomoc żywnościową do 565 osób;
  • zorganizować seminaria na temat chrześcijańskiej postawy wobec prześladowań (otwarte dla wszystkich denominacji obecnych w Burkina Faso).

Intencje modlitewne

Dziękuj Panu Bogu za pracowników Open Doors, którzy mieli możliwość odwiedzenia wierzących w Burkina Faso. Dziękuj za ich bezpieczeństwo oraz ich służbę niesienia zachęty osobom w potrzebie.
Módl się o łaskę dla chrześcijan w Burkina Faso, aby trwali w wierze pomimo prześladowań i wrogości, której doświadczają.
Módl się, aby chrześcijanie oparli się pokusie brania odwetu na muzułmanach, ale by zaufali, że to nasz Pan będzie walczył w ich sprawie.
Módl się o mądrość i ochronę dla Open Doors, kiedy będziemy podejmować decyzje w sprawie właściwych środków niesienia pomocy. Módl się o bezpieczeństwo pracowników OD podczas podróży w tym niebezpiecznym rejonie. Módl się o wszelkie kwestie logistyczne.

Modlitwa za Burkina Faso

Ojcze, modlę się za braci i siostry w Burkina Faso, którzy muszą odnaleźć się w sytuacji rosnącej nienawiści i przemocy w ich kraju. Spraw, aby w Tobie odnaleźli swoje bezpieczeństwo, a w chrześcijańskiej rodzinie na świecie – źródło współczucia, modlitwy i praktycznej pomocy. Niech Duch Święty pomoże im odpowiadać na przemoc pokojem, a na nienawiść miłością.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.