Burkina Faso

Burkina Faso

32
ŚIP
2022
Burkina Faso
Religia
Islam
Ustrój
Republika Prezydencka
Ranking poprzednie lata
32
Burkina Faso
Chrześcijan
5,09
Populacja
21.50
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 12.000
Życie w państwie: 9.400
Życie w kościele: 11.800
przemoc fizyczna: 14.300

Sytuacja chrześcijan w Burkina Faso

Miejsce w rankingu

Platz 32 / 68 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 32 / 67 pkt )

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Chrześcijanie są celem ataków i są zabijani przez dżihadystów, a kościoły są niszczone. Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich doświadczają największej przemocy ze strony rodziny i społeczności, które ich odrzucają i próbują zmusić do wyrzeczenia się wiary. Chrześcijanie boją się publicznie wyrażać swoją wiarę z powodu gróźb. Setki kościołów zostało zamkniętych w wyniku działań dżihadystów.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Burkina Faso jest w fazie przejściowej dążąc do demokracji po latach zawirowań politycznych i dyktatury wojskowej. W wyniku powstania w 2014 r. prezydent Blaise Compaoré został odsunięty od władzy po 27 latach rządów. W 2015 r. doszło do wojskowego zamachu stanu, ale przywódcy zgodzili się na przekazanie władzy rządowi cywilnemu w drodze wyborów. Od tego czasu wolność polityczna i sytuacja w zakresie praw człowieka uległy znacznej poprawie. Burkina Faso pozostaje jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Około 80% ludności stanowią produkujący na własne potrzeby rolnicy.

Chrześcijanie wnieśli ogromny wkład w stabilizację kraju i doprowadzenie go do niepodległości, ale stali się też celem dżihadystów, których wpływy rosną w regionie Wielkiego Sahelu. Do paramilitarnych ugrupowań islamskich działających w tym kraju należą Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), Państwo Islamskie Afryki Zachodniej (ISWA), Państwo Islamskie Wielkiej Sahary (ISGS), Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (AQIM), al-Murabitoun, Ansar Dine i Boko Haram.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

5.093.000

23,7

muzułmanie

12.037.000

56,0

wyznawcy hinduizmu

4.242.000

19,7

wyznawcy bahaizmu

4.300

0,0

ateiści

750

0,0

agnostycy

120.000

0,6

inne

850

0,0

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Chrześcijanie doświadczają presji i przemocy głownie w północnej i wschodniej część kraju, zwłaszcza poza dużymi miastami. W zachodniej części kraju grupy etniczno-religijne również wywierają presję na chrześcijan. Rząd traci kontrolę nad terytoriami poza głównymi miastami, co ułatwia dżihadystom skuteczne kontrolowanie obszarów wiejskich w wielu częściach kraju.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Burkina Faso doświadczyła w ostatnich latach kilku ataków islamistów, zwłaszcza na północy kraju, a od czasu do czasu także w stolicy. Ansar ul Islam to sunnicka organizacja terrorystyczna, utworzona w 2016 roku, która próbowała narzucić swoje zasady na północy za pomocą przemocy, a Nusrat al-Islam wal Muslim ma powiązania z lokalnymi grupami bojowników. Ich przywódcy zachęcają młodych ludzi, by winą za swoje nieszczęście obarczali Francuzów i postępującą deprawację mająca swe źródło na Zachodzie.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

W wielu krajach regionu Sahelu korupcja w rządzie umożliwia dżihadystom rekrutację, zakup broni i bezkarne prowadzenie działań. Popełniane przestępstwa obejmują porwania i kradzieże, a dokonywane są przez różne grupy w różnych częściach kraju. Szczególnym celem są zagraniczni pracownicy organizacji pomocowych.

Antagonizm klanowy

Źródło to często miesza się z ekstremizmem islamskim, ponieważ przemoc na tle etnicznym dotyczy zarówno religii, jak i pochodzenia etnicznego. Zdarzały się przypadki, że muzułmańskie grupy etniczne atakowały chrześcijańskie grupy etniczne.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Kościół rzymskokatolicki jest największym wyznaniem chrześcijańskim w kraju. Większość przywódców politycznych tego kraju to katolicy. Ze względu na ich liczebność, katolicy są mniej prześladowani niż inne denominacje chrześcijańskie w kraju.

Społeczności konwertytów

Konwertyci na chrześcijaństwo wywodzą się ze środowisk muzułmańskich lub tradycyjnych religii afrykańskich. Chrześcijanie przenoszą się także między denominacjami. Konwertyci wywodzący się ze środowisk muzułmańskich doświadczają największej presji ze strony swoich rodzin i społeczności.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Zgromadzenia baptystów, ewangelików i zielonoświątkowców znajdują się głównie w dużych miastach i stają celem ataków radykalnych grup islamskich częściej niż tradycyjne grupy chrześcijańskie. Ekstremizm islamski wzmaga antagonizm klanowy, ponieważ radykalne ataki islamskie osłabiają spójność społeczną.

5. Dane na temat przemocy i presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 9.4
Życie w rodzinie 9.7
Życie w społeczeństwie 12
Życie w państwie 9.6
Życie w kościele 12.1
przemoc fizyczna 14.8

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Chrześcijanie, zwłaszcza konwertyci z islamu, spotykają się z wrogimi reakcjami, jeśli otwarcie rozmawiają na tematy religijne z członkami swojej społeczności. W niektórych rejonach chrześcijanie nie mogą przechowywać w domu materiałów chrześcijańskich, ponieważ bojownicy mogą pojawić się u ich drzwi i przeszukać je. Konwersja, choć nie jest prawnie zabroniona, w niektórych rejonach jest przez muzułmanów odrzucana i może prowadzić do wykluczenia konwertyty z  życia społecznego.

Życie rodzinne

W szkołach, których dyrektorzy lub założyciele są w przeważającej mierze muzułmanami, chrześcijańscy uczniowie spotykają się z presją, by uczestniczyć w lekcjach islamu. Odnotowano to w takich miastach jak np. Bobo Dioulasso, ale nawet w stolicy kraju Wagadugu. Znane są przypadku zabójstw nauczycieli przez islamskich bojowników za odmowę nauczania islamu.  Konwertyci tracą prawo do dziedziczenia. W miejscach narażonych na ataki dżihadystów chrześcijanie bez względu na denominację nie obchodzą świąt i ślubów, etc.

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanie są celem ataków zwłaszcza w północnym regionie, który graniczy z Mali. Prowincja Soum wydaje się epicentrum aktywności radykałów islamskich. Znane są przypadki porwań i ataków na siły bezpieczeństwa na tych terenach. Ruch Ansar al-Islam przeprowadzał ataki i zastraszał nauczycieli szkolnych, aby zmusić ich do zastąpienia języka francuskiego arabskim w szkołach. Odnotowano podpalenia szkół, w których nie prowadzi się lekcji islamu. Wielu chrześcijan uciekło ze swoich domów. Narzędziem przymusu stosowanym w stosunku do konwertytek były małżeństwa z muzułmanami. Tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość, często utrudnia się im dostęp do wsparcia socjalnego.

Życie w kraju

Kościoły mają trudności z uzyskaniem pozwoleń od władz administracyjnych na zakup ziemi. Szerzące się nastroje antychrześcijańskie wytworzyły atmosferę, w której chrześcijanie uważani są za wrogów.  W północnych, wschodnich i zachodnich częściach kraju, gdzie islam jest silnie reprezentowany, chrześcijanie są coraz częściej postrzegani jako wrogowie społeczeństwa.

Życie w kościele

Mimo że Burkina Faso jest krajem świeckim, a chrześcijanie stanowią ponad 20% populacji, wiele wspólnot żyje w strachu przed atakami. Grupy islamskie i przywódcy lokalnych społeczności monitorują działania kościołów w północnej, wschodniej i zachodniej części kraju. W wielu społecznościach, w których dominuje islam, praca kościelna wśród młodzieży jest bardzo ograniczona. Dystrybucja Biblii i materiałów chrześcijańskich nie jest utrudniana przez państwo, ale działalność ta nie może być prowadzona przez konwertytów z tradycyjnych religii afrykańskich lub islamu bez narażania się na poważne kłopoty.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W maju 2021 r. uzbrojeni mężczyźni, podejrzani o przynależność do grupy dżihdystycznej, zaatakowali uczestników chrztu w prowincji Oudalan, zabijając 15 osób.
 • W styczniu 2021 r. w Toumousseni (20 km od Banfory) znaleziono martwego księdza rzymskokatolickiego, zaledwie kilka dni po jego uprowadzeniu przez radykałów islamskich.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

32

67,65

2021

32

66,64

2020

28

66,09

2019

61

47,60

2018

-

-

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: W regionach na wschodzie kraju rząd centralny jest słaby, natomiast silne wpływy mają ugrupowania islamistyczne. W tym kontekście istnieje duże niebezpieczeństwo uprowadzeń. Kobiety mogą być zmuszane do małżeństwa, wykorzystywane jako siła robocza i poddawane silnym naciskom, aby przeszły na islam. Przemoc seksualna jest powszechnym narzędziem ataku na wspólnoty chrześcijańskie. W szczególności córki chrześcijańskich przywódców są celem gwałtów i uwodzenia. Konwertytki ze środowisk islamskich lub tradycyjnych wyznań spotykają się z przymusowymi małżeństwami, odmową prawa do edukacji, wykluczeniem z rodziny, groźbami śmierci i aresztem domowym.

 • Przemoc psychiczna
 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących/ sieci społecznych
 • Wydziedziczenie lub odebrania prawa własności
 • Wymuszone małżeństwo
 • Wypędzenie z domu
 • Celowe uwodzenie
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Islamskie grupy radykałów działające w regionie Sahelu często siłą rekrutują swoich członków z krajów takich jak Burkina Faso. Chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy są siłą wcielani w szeregi bojówek. Uprowadzenia i zabójstwa chrześcijańskich mężczyzn wywołują strach i traumę w społecznościach chrześcijańskich, a także są powodem osłabienia ekonomicznego, ponieważ to oni zazwyczaj są głównymi żywicielami rodzin. Wielu mężczyzn i chłopców często ucieka z terenów dotkniętych przemocą do bezpieczniejszych miejsc w kraju lub za granicę. Konwertyci wywodzący się ze środowisk muzułmańskich stają przed kolejnymi wyzwaniami; konwersja jest uważana przez niektóre rodziny za zdradę, co skutkuje odrzuceniem i pozbawieniem możliwości dziedziczenia.

 • Uprowadzenia
 • Dyskryminacja w szkole/ poprzez dostęp do edukacji
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Islam coraz bardziej się radykalizuje, a niektóre meczety i medresy nauczają radykalnych wersji islamu sunnickiego, co sprawia, że nawet muzułmanie suficcy są w niebezpieczeństwie. Życie bardziej umiarkowanych muzułmanów także staje się trudne; w październiku 2019 r. doszło do ataku fanatyków inslamskich na meczet we wsi Salmossi, w północnej prowincji Oudalan.

9. Modlitwa

Módl się za Burkina Faso:

 • O mądrość dla rządu i jego międzynarodowych partnerów, którzy starają się położyć kres poczuciu braku bezpieczeństwa w Burkina Faso.
 • Aby Pan działał w życiu wierzących, którzy przeżyli traumę, przynosząc im uzdrowienie i pocieszenie.

Burkina Faso: Informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Burkina Faso

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!