Sytuacja w Korei Północnej

Korea Północna

1
ŚIP
2021
Korea Północna
Religia
Ideologia Dżucze
Ranking poprzednie lata
1
Korei Północnej
Chrześcijan
0,40
Populacja
25.84
Presja ze strony komunizmu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 16.700
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.700
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 11.100

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 16.700
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.700
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 11.100

Prześladowania w Korei Północnej?

Przyznanie się do bycia chrześcijaninem w Korei Północnej jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci. Jeśli wyrok nie zostanie wykonany natychmiast, chrześcijanin zostanie zamknięty w obozie pracy jako przestępca polityczny. W więzieniach panują nieludzkie warunki i mało kto wychodzi z nich żywy. Wszystkich członków rodziny spotyka ta sama kara. Za rządów Kim Dzong Una rozbudowano system obozów pracy, w których obecnie więzionych jest od 50 do 70 tys. chrześcijan.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Open Doors szacuje, że około 30% chrześcijan w obozach pracy stanowią kobiety. Przemoc na tle seksualnym i gwałty są stałym elementem przesłuchań i więziennego życia, a wykorzystywanie seksualne zostało znormalizowane nawet poza więzieniem.
Około 80% mieszkańców Korei Północnej, którzy uciekli do Chin, to kobiety, w tym wiele chrześcijanek. Padają one często ofiarą handlu ludźmi lub są zmuszane do poślubienia obywateli Chin.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Wszyscy obywatele Korei Północnej pozostają pod ścisłą kontrolą państwa. Grupą, którą dotyka to szczególnie, są dorośli mężczyźni. Miejsca pracy przydzielane są im odgórnie przez urzędników państwowych, bez możliwości zmiany. Nikt, kto ma jakiekolwiek powiązania z chrześcijanami przez członków rodziny, nie może liczyć na polepszenie swojego życia poprzez awans zawodowy lub służbę wojskową na preferencyjnych warunkach.

Poznaj „Hee Yol”

„Proszę wszystkie osoby, które modlą się za Koreę Północną na całym świecie, aby modliły się o poznanie Ewangelii przez nasz naród. Obywatele Korei Północnej żyją jak niewolnicy. Światło naszego Pana da im wolność”.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Rok 2021 jest dwudziestym rokiem z rzędu, kiedy Korea Północna została uznana za kraj, w którym chrześcijanie są najsilniej prześladowani. Północnokoreańscy chrześcijanie niezmiennie zmagają się ze skrajnie silnymi prześladowaniami w każdej sferze życia prywatnego i publicznego.
Chociaż władze twierdzą, że COVID-19 nie miał dużego wpływu na kraj, wśród obywateli nosi on miano „choroby widma” – z powodu niedożywienia choroba bardzo szybko kończy się śmiercią. Pandemia spowodowała jeszcze ściślejszą kontrolę na granicy z Chinami oraz na czarnym rynku, który dla wielu ludzi jest jedynym sposobem na przetrwanie.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Wszyscy chrześcijanie są narażeni na skrajne prześladowania. Kontrola władz sięga poza granice kraju: tajni agenci w Chinach mają za zadanie tropić i porywać chrześcijan, którzy zbiegli tu z Korei Północnej.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Korei Północnej?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Korei Północnej?
Działający w ukryciu pracownicy Open Doors utrzymują przy życiu 90 tys. północnokoreańskich wierzących, dostarczając im niezbędną żywność i pomoc za pośrednictwem sieci partnerów w Chinach, a także dostarczając Biblie i prowadząc szkolenia przez radio. Zapewniają również schronienie i szkolenie uchodźcom z Korei Północnej w Chinach.

Intencje modlitewne

  • Módl się o wierzących z Korei Północnej, którzy nie mogą przyznawać się publicznie do swojej wiary; módl się o Bożą siłę, o zaspokojenie ich potrzeb, o bezpieczeństwo.
  • Módl się o wierzących przetrzymywanych w więzieniach. Módl się o pocieszenie i siłę dla nich, aby nawet w więzieniu czuli Bożą obecność i miłość.
  • Pomimo ryzyka wierzący w obozach dzielą się Ewangelią ze współwięźniami. Módl się, aby północnokoreańscy wierzący byli światłem w najciemniejszym miejscu na świecie.
  • Poproś Pana Boga o błogosławieństwo dla działań podziemnej sieci Open Doors w Chinach, o właściwe rozumienie potrzeb i mądrość podczas zapewniania pomocy materialnej i duchowej północnokoreańskim wierzącym.

Modlitwa za Koreę Północną

Panie Boże, trudno nam wyobrazić sobie życie chrześcijan w Korei Północnej. Dziękuję Ci, że nigdy nie opuścisz swoich dzieci, że jesteś z nimi, kiedy cierpią. Proszę, pomóż wierzącym w Korei Północnej nie tylko przetrwać, ale także odczuwać radość, pomimo cierpień, które przechodzą – przygotuj dla nich ucztę w obecności ich wrogów. Zburz twierdzę rodziny Kim i niech z tego kraju płyną modlitwą oraz uwielbienie.