Sytuacja w Korei Północnej

Korea Północna

1
ŚIP
2020
Korea Północna
Religia
Ideologia Dżucze
Ranking poprzednie lata
1
ISO
KP
Korei Północnej
Chrześcijan
0,30
Populacja
25.73
Presja ze strony komunizmu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 16.700
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.700
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 11.100

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 16.700
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.700
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 11.100

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Korei Północnej

Aresztowanym przez władze chrześcijanom w Korei Północnej grozi nie tylko deportacja do obozu pracy, jak dzieje się to w przypadku przestępców politycznych, mogą także zostać zabici na miejscu zatrzymania, a podobny los spotka także ich rodzinę. W społeczeństwie koreańskim nie ma miejsca dla chrześcijan; spotykanie się z innymi chrześcijanami w celach religijnych jest prawie niemożliwe, a ci, którzy się odważą na ten krok, muszą to zachować w największej tajemnicy. Kościoły pokazywane osobom odwiedzającym Pjongjang służą celom propagandowym.

Skrajnie wysoki poziom prześladowań w różnych obszarach życia odzwierciedla rzeczywistość kraju, w którym Paranoja dyktatorska jest widoczna na każdym poziomie życia społecznego. Prawdopodobnie nie ma innego kraju na świecie, do którego określenie „paranoja” pasuje lepiej; ma wpływ na wszystko i dotyka wszystkich. Wzrosła liczba nalotów policyjnych, które mają służyć ujawnieniu i wyeliminowaniu obywateli o odmiennych poglądach – w tym chrześcijan.
Wzmożona aktywność dyplomatyczna, zapoczątkowana organizacją Zimowej Olimpiady 2018 przez Koreę Południową, nie przyniosła żadnych zmian chrześcijanom w kraju.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

W przypadku Korei Północnej należałoby zapytać o przyczynę utrzymania miejsca w ŚIP 2020. Od roku 2002 Korea Północna niezmiennie zajmuje miejsce pierwsze; tuż za nią na miejscu drugim, z bardzo zbliżoną punktacją, od roku 2018 utrzymuje się Afganistan.
Choć punktacja jest bardzo zbliżona, sytuacja chrześcijan w tych dwóch krajach bardzo się różni. Północnokoreańscy chrześcijanie doświadczają prześladowań na skrajnie wysokim poziomie we wszystkich obszarach życia, do tego dochodzi wysoki poziom przemocy, która ich dotyka.

Życie codzienne chrześcijan w Korei Północnej    

Chrześcijanie muszą utrzymywać swoją wiarę w całkowitej tajemnicy. Osoba, która posiada Biblię, lub jej część, ukrywa ją starannie i czyta wyłącznie wtedy, kiedy ma pewność, że jest sama. Większość chrześcijan nie rozmawia o swoich przekonaniach religijnych nawet z własnymi dziećmi, dopóki nie osiągną odpowiedniego wieku, z obawy przed przypadkowym ujawnieniem tego faktu.
Ujawnienie informacji o byciu chrześcijaninem wiąże się z natychmiastowym zatrzymaniem i uwięzieniem w jednym z przerażających północnokoreańskich obozów pracy, gdzie Koreańczyk będzie niewolniczo pracował, często poddawany torturom, prawdopodobnie do końca swojego życia.
Pomimo tego nasi bracia i siostry w Korei Północnej uznają, że poznanie Jezusa jest warte ryzyka, które ponoszą. Kościół w Korei Północnej nie tylko utrzymuje się przy życiu, ale, co więcej, wzrasta – i przepełnia go nadzieja na przyszłość. Jeden z chrześcijan powiedział nam, „Pewnego dnia granice zostaną otwarte, a my zjednoczymy się z Koreą Południową i kościołem w Chinach, aby nieść Ewangelię do najciemniejszych zakątków ziemi”. Nawet pośród ciemności obozów pracy Bóg działa.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Korei Północnej?     

Celem Open Doors jest zawsze „wzmocnienie tego, co jeszcze pozostało i co bliskie jest śmierci” (Obj 3:2). Ten werset szczególnie dobrze opisuje sytuację kościoła w Północnej Korei. Bez naszego wsparcia, wielu chrześcijan umarłoby z głodu. Zakres działań, na których koncentrujemy się w Korei Północnej, obejmuje:

  • dostarczanie pakietów pomocy doraźnej prześladowanym chrześcijanom (jedzenie, leki, ubrania, etc.)
  • dystrybucja książek i innych materiałów chrześcijańskich
  • zapewnienie schronienia, pomocy, szkoleń, materiałów szkoleniowych północnokoreańskim chrześcijanom w Chinach (którzy często wracają do Płn. Korei).

Wymierne przykłady pomocy:

  • za około 80 zł można dostarczyć Biblię ukrywającemu się wierzącemu w Korei  Płn.
  • za 400 zł można dostarczyć pakiet pomocowy, który pomoże rodzinie przeżyć rok. Obejmuje on jedzenie, leki, odzież zimową, buty i koce
  • za około 480 zł mogą zapewnić dostęp do kryjówki chrześcijaninowi uciekającemu w sytuacjach skrajnego prześladowania.

Intencje modlitewne

Sytuacja chrześcijan jest bardzo trudna. Grożą im prześladowania ze strony władz państwowych, niechrześcijańskich członków rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Módlcie się o ich ochronę. Módlcie się za chrześcijan cierpiących w więzieniach, obozach pracy oraz tych, którzy mieszkają w odległych rejonach kraju. Módlcie się, aby Bóg dał kościołowi w Korei Północnej siłę i wytrzymałość.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”. Nie możesz być przy swoim bracie i siostrze z Korei Północnej osobiście, ale możesz się razem z nimi modlić.

Modlitwa za Koreę Północną

Panie Jezu, proszę, chroń Swoich naśladowców w Korei Północnej; szczególnie tych, którzy cierpią w obozach pracy i więzieniach. Chroń pracowników Open Doors, kiedy potajemnie przemycają niezbędną pomoc. Działaj w sercu przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-Una, i objaw mu się Panie. Proszę, przełam moc zła w tym kraju, aby chrześcijanie mogli cię czcić w wolności. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.