Prześladowania w Algierii

Algieria

24
ŚIP
2021
Algieria
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
17
Algieria
Chrześcijan
0,13
Populacja
43.33
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 11.500
Życie w państwie: 13.100
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 3.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 - 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 11.500
Życie w państwie: 13.100
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 3.900

Jak wyglądają prześladowania w Algierii?

Algierscy chrześcijanie to w większości konwertyci z islamu. Są narażeni na prześladowania nie tylko ze strony członków bliższej i dalszej rodziny, ale przez ogół społeczeństwa, w tym przywódców grup etnicznych oraz starszyznę. Prześladowania przybierają postać szykan, pobić, gróźb i uwięzienia, a także nacisków, aby przestrzegać islamskich tradycji. Presja wywierana jest również przez urzędników państwowych podatnych na nauczanie radykalnych przywódców islamskich. Wykorzystują oni swoje wpływy, aby ograniczyć wolność konwertytów, np. zabraniając im publicznego wyrażania swoich przekonań. Chrześcijanie z bardziej konserwatywnych obszarów wiejskich Algierii, które służyły islamskim bojownikom za bastion podczas walk z rządem w 1990 r., są narażeni na szczególnie silne naciski i niebezpieczeństwo. Przepisy regulujące kwestie niemuzułmańskich praktyk religijnych zakazują jakichkolwiek działań, które mogłyby „zachwiać wiarą muzułmanina” lub służyć „kuszeniu z zamiarem nawrócenia muzułmanina na inną religię”. W ciągu ostatnich 3 lat władze Algierii zaangażowały się w kampanię przeciwko kościołom zrzeszonym w EPA (Algierskim Kościele Protestanckim), w ramach której zamknięto 13 kościołów. Inne wspólnoty otrzymały nakaz zaprzestania działalności.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Pomimo wprowadzenia w 2016 r. przepisów, które karzą przemoc i napastowanie seksualne, algierskie kobiety nadal nie są równe mężczyznom wobec prawa i w społeczeństwie. To pogłębia prześladowania, których chrześcijanki doświadczają ze względu na wyznawaną religię.
Nawrócenie się z islamu na chrześcijaństwo jest zakazane. Jest to bardzo niebezpieczny krok dla każdego, bez względu na płeć. Może skończyć się pobiciem, szykanami, groźbami, a nawet uwięzieniem przez członków rodziny – taki los spotyka zwłaszcza kobiety. Ogranicza się kontakty z innymi osobami, zabrania się dostępu do chrześcijańskich środków przekazu.
Zważywszy na niebezpieczeństwa związane z wyznawaniem chrześcijaństwa, wiele kobiet ukrywa fakt nawrócenia. Jeśli wyjdzie on na jaw, prawdopodobnie zostaną zmuszone do małżeństwa, aby w ten sposób znowu stały się muzułmankami. W przypadku kobiety zamężnej istnieje duże prawdopodobieństwo, że mąż rozwiedzie się z nią i odbierze prawo do wychowywania dzieci. Kobiety wyrzucone z domu znajdą się na ulicy, ponieważ nie będą miały środków, aby się utrzymać.
Dodatkową trudnością w sferze życia publicznego jest zastraszanie w miejscu pracy lub szkole (na uczelni) oraz niebezpieczeństwo utraty pracy. Skutkiem niezastosowania się do islamskiego nakazu noszenia nakrycia głowy mogą być szykany. Kobietom grożą także ataki na tle seksualnym.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni, którzy idą za Jezusem, doświadczają trudności finansowych spowodowanych prześladowaniami w miejscu pracy, a nawet utratą zatrudnienia. To może poważnie osłabić rodzinę, której codzienne funkcjonowanie jest uzależnione od zarobków męża i ojca.  Mężczyźni nawróceni z islamu są szczególnie narażeni na prześladowania. Cierpią z powodu ostracyzmu nie tylko wewnątrz rodziny, ale także całej społeczności. Mogą nawet zostać wyeksmitowani ze swoich domów. Większość osób zatrzymanych po pokojowych protestach przeciwko zamykaniu kościołów w 2020 r. to mężczyźni.  

Poznaj „Muslih’ego”

»Widzimy oznaki przebudzenia. Przychodzą do nas muzułmanie; są zmęczeni, a niektórzy z nich otwarcie mówią: «Chcemy poznać Chrystusa»«.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

Algieria spadła o kilka miejsc w tegorocznym ŚIP. Stało się to głównie dzięki znacznemu spadkowi liczby aktów przemocy wobec chrześcijan. Nie oznacza to jednak końca prześladowań – np. w 2019 r. zamknięto wiele algierskich kościołów. W 2020 r. nie było już tak wielu przypadków zamknięć kościołów, ale te, które zakończyły działalność w 2019 r., nadal pozostają zamknięte. Ich liczba nie została uwzględniona w tegorocznym raporcie, jednak społeczność chrześcijan w Algierii nadal odczuwa ich brak.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Większość chrześcijan mieszka w Kabylii na północy kraju. Mieszkańcy tych terenów należą do etnicznej grupy Berberów i posługują się własnym językiem, w odróżnieniu od Algierczyków pochodzenia arabskiego. Kabylowie od lat są dyskryminowani i zaniedbywani przez algierski rząd. Nierówne traktowanie stało się glebą, na której zakiełkowało chrześcijaństwo. Jednak presja rządu i społeczeństwa, która dotyka chrześcijan, jest bardzo silna. W arabskiej części kraju, zwłaszcza na południu, położenie chrześcijan jest trudne, a liczba kościołów jest bardzo mała. Brutalni dżihadyści nie cieszą się dużym poparciem wśród mieszkańców, ale islam jest główną religią kraju ze względu na rozwój fundamentalistycznego ruchu salafickiego.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Algierii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Algierii?
We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera Kościół w Afryce Północnej poprzez organizowanie szkoleń, dystrybucję literatury chrześcijańskiej, zachęcanie światowego Kościoła do modlitwy oraz występowanie w obronie i w imieniu chrześcijan.

Intencje modlitewne

  • Módl się o otwarcie zamkniętych przez rząd kościołów oraz o zniesienie przepisów regulujących praktyki religijne z 2006 r.
  • Módl się o konwertytów, którzy płacą wysoką cenę za bycie uczniami Jezusa Chrystusa. Módl się aby mieli możliwość spotykania się z innymi chrześcijanami, którzy zapewnią im niezbędne wsparcie.
  • Módl się o budowanie relacji między chrześcijanami a osobami wpływowymi w lokalnym środowisku, dzięki czemu członkowie społeczności będą traktowali chrześcijan z większym szacunkiem.

Modlitwa za Algierię

Drogi Ojcze, obdarz Twój lud przychylnością władz, porusz serca urzędników, aby otwarto kościoły i odwołano przepisy z 2006 r. regulujące kwestie praktyk religijnych.
Wzmocnij swój lud, który zmaga się z prześladowaniami; spraw, aby nie dał się zastraszyć, aby był Twoim światłem i nie pozwól zrobić mu krzywdy. Pomóż zbudować relacje między chrześcijanami a lokalnymi liderami, które przyczynią się do złagodzenia wrogich postaw, z którymi spotykają się chrześcijanie. Amen.