Prześladowania w Algierii

Algieria

17
ŚIP
2020
Algieria
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
22
ISO
DZ
Algieria
Chrześcijan
0,13
Populacja
42.68
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.500
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 10.400
Życie w państwie: 12.800
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 9.300

Okres badawczy

1 listopada 2018 - 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.500
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 10.400
Życie w państwie: 12.800
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 9.300

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Algierii

W Algierii wszelkie wyznania niemuzułmańskie są ściśle regulowane prawem, a ustawy przeciw bluźnierstwu utrudniają chrześcijanom dzielenie się ewangelią, ponieważ rozmowy na temat wiary mogą zostać uznane za bluźniercze. Prawo zabrania jakichkolwiek działań, które mogą zostać uznane za „zagrażające wierze muzułmanina” czy też stosowania „środków mających na celu nawrócenie muzułmanina na inną religię”.
W społeczności, gdzie wielki wpływ na życie jednostki ma wielopokoleniowa rodzina oraz sąsiedzi, otoczenie podejmuje zwykle próby, aby nakłonić osoby nawrócone do przestrzegania islamskich norm oraz uczestniczenia w obrzędach religijnych. Naciski i zagrożenie są szczególnie silne na terenach wiejskich oraz w konserwatywnych częściach kraju, które już w latach 90 XX wieku były ostoją dla bojowników islamskich w ich walce z rządem.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Główną przyczyną zmiany miejsca w ŚIP jest nasilenie się przemocy, a zwłaszcza brutalne aresztowania chrześcijan.

Życie codzienne chrześcijan w Algierii    

Chrześcijanie muszą zachować ostrożność, kiedy dzielą się swoją wiarą z innymi. Kościoły mogą funkcjonować pod warunkiem dostosowania się do przepisów ustalonych przez władze. Zabraniają one kościołom organizowania studiów biblijnych, przyjmowania kaznodziejów zza granicy, a nawet prowadzenia szkółki niedzielnej. Bardzo niewiele kościołów przystaje na te warunki.
Osoby nawrócone z islamu, kiedy stają się chrześcijanami, często są prześladowane przez członków własnych rodzin. Przywódcy kościoła podają, że chrześcijanki wywodzące się ze środowisk muzułmańskich są niejednokrotnie przetrzymywane w areszcie domowym, jeśli ich wiara wyjdzie na jaw. Nie wolno im spotykać się ani kontaktować z innymi chrześcijanami. Zabrania się im również oglądania telewizji oraz słuchania radia, gdyż w Algierii dostępne są także chrześcijańskie kanały.
W arabskich częściach kraju prześladowania są jeszcze bardziej dotkliwe i wiążą się z ryzykiem utraty życia.
Mimo to, kościół w Algierii rośnie. Większość chrześcijan w Algierii nawraca się dzięki snom, wizjom oraz chrześcijańskim audycjom. Kościoły wysyłają kazania za granice, aby mogły być transmitowane do Algierii za pośrednictwem telewizji satelitarnej.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Algierii?     

We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami, Open Doors wspiera kościół w Algierii poprzez następujące działania:

  • szkolenia
  • dystrybucję literatury
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • Open Doors wspiera wierzących w Algierii również poprzez modlitwę.

Intencje modlitewne

Kościół algierski sięga pierwszych lat po Chrystusie. W pierwszych latach kościół szybko rozprzestrzenił się na całą Afrykę Północną. Po pojawieniu się islamu kościół zniknął. Dopiero podczas kolonizacji francuskiej został on przywrócony, głównie wśród nie-Algierczyków. W ostatnich dziesięcioleciach narodził się prawdziwy kościół algierski (i berberyjski), w momencie, gdy Bóg rozpoczął swoją pracę wśród Algierczyków. Obecnie w tych kościołach jest co najmniej 35 000 chrześcijan i wielu innych, którzy nie są jeszcze związani z kościołem, ponieważ mieszkają w odległych miejscach. Módlmy się o rozszerzanie Królestwa Bożego w Algierii, pomimo doświadczanych prześladowań.

Kościoły lokalne składają się głównie z chrześcijan pierwszego pokolenia, dlatego głównym celem kościołów musi stać się nauczanie Słowa Bożego. Módlmy się, aby lokalne kościoły zostały wzmocnione i zakorzenione w Słowie Bożym. Dziękujmy Bogu za te kościoły, które angażują swoje wysiłki w rozwój uczniostwa. Módlmy się, aby nowo nawróceni byli prowadzeni i uczyli się jak naśladować Jezusa.

Niech Pan powołuje i wysyła ludzi, aby głosili ewangelię w Algierii. Żniwo jest wielkie, ale robotników niewielu. Wiele kościołów robi wszystko, co w ich mocy, aby być światłem i solą w swoim kraju, ale jako że Algieria jest bardzo rozległym krajem, wciąż istnieje wiele miejsc, do których świadectwo chrześcijan jeszcze nie dotarło.

Modlitwa za Algierię

Panie Jezu, wzmocnij naszych braci i siostry w Algierii. Odnów w nich wiarę i nadzieję. Chroń wszystkich tych, którzy muszą utrzymywać swą wiarę w tajemnicy przed rodziną, i niech praca tych, którzy wspierają wierzących w Algierii, będzie owocna.Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.