Prześladowania w Algierii

Algieria

22
ŚIP
2019
Algieria
Religia
Islam
Ustrój
Republika socjalistyczna
Ranking poprzednie lata
42
ISO
DZ
Algieria
Chrześcijan
0,13
Populacja
42.01
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 10.100
Życie w państwie: 11.800
Życie w kościele: 12.700
przemoc fizyczna: 7.600

ŚIP 2019: Dynamika Prześladowań

Wprowadzenie

Okres badawczy: 1 listopada 2017 - 31 października 2018

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (ŚIP)

W okresie ŚIP (WWL) 2019 Algieria osiągnęła wynik 70 punktów. Jest to aż o 12 punktów więcej niż w okresie ŚIP 2018, kiedy to kraj otrzymał 58 punktów. Presja wywierana na chrześcijan znalazła się na poziomie bardzo wysokim prawie wszystkich (z wyjątkiem jednego) obszarach życia. Wynik obrazujący przemoc wzrósł, głównie z powodu zamknięcia kilku kościołów oraz nasilenia się obaw z tym związanych.

Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 10.100
Życie w państwie: 11.800
Życie w kościele: 12.700
przemoc fizyczna: 7.600

Kontekst

W roku 2014 prezydent Buteflika został wybrany na urząd ponownie, już po raz czwarty. Algierska konstytucja zezwala na tylko dwie kadencje, jednak z pomocą partii islamskich Buteflika zdołał wprowadzić poprawki do konstytucji. Od chwili udaru, który przeszedł w roku 2013, prezydent Buteflika jest rzadko widywany publicznie, i nie wziął nawet osobistego udziału w kampanii z roku 2014. Przyszłość Algierii jest bardzo mocno uzależniona od tego, kto zastąpi cierpiącego prezydenta.

Algieria znajduje się na 83 miejscu spośród 188 krajów ujętych w indeksie Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju. Przy średniej długości życia wynoszącej 76,2 oraz odsetku dorosłych osób piśmiennych wynoszącym około 80%, Algieria wydaje się radzić sobie dużo lepiej niż większość krajów afrykańskich i arabskich, jeśli chodzi o zapewnienie dóbr i usług społecznych. Algieria jest krajem relatywnie stabilnym, jednak sytuacja ta może ulec zmianie. Jedną z trosk jest nasilająca się presja ekonomiczna wywierana na rząd, który stara się uporać z rosnącym poziomem bezrobocia oraz niezadowoleniem ekonomicznym spowodowanym spadkiem zysków ze sprzedaży gazu naturalnego. Potencjalne ryzyko walki o sukcesję pomiędzy oficerami armii to kolejna przyczyna troski. Istnieje także ryzyko, że bezprawie panoszące się w sąsiedniej Libii rozprzestrzeni się także na Algierię. Szanse destabilizacji rosną, gdyż rok 2019, to rok zbliżających się wyborów prezydenckich. Pomimo podeszłego wieku i słabego zdrowia prezydenta Buteflika, ogłosił on, iż będzie kandydował w nadchodzących wyborach w roku 2019.

Ps. Obszerne opisy sytuacji chrześcijan w danym kraju będą umieszczane w kolejnych dniach.

 

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.