Prześladowania w Omanie

Oman

42
ŚIP
2020
Oman
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
44
ISO
OM
Oman
Chrześcijan
0,18
Populacja
5.00
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.700
Życie w rodzinie: 13.100
Życie w społeczeństwie: 10.000
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 12.700
przemoc fizyczna: 2.000

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.700
Życie w rodzinie: 13.100
Życie w społeczeństwie: 10.000
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 12.700
przemoc fizyczna: 2.000

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Omanie

Państwo toleruje chrześcijańskie społeczności obcokrajowców, niemniej jednak narzuca się na nie pewne ograniczenia. Spotkania są monitorowane, aby wychwycić wypowiedzi polityczne oraz by sprawdzić, czy uczestniczą w nich obywatele Omanu. Wszystkie organizacje religijne muszą być zarejestrowane przez władze.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Oman odnotował 3-punktowy wzrost oraz przesunął się o dwa miejsca do góry w rankingu ŚIP 2020. Stoją za tym trzy przyczyny:

  • większa liczba odnotowanych incydentów
  • rząd Omanu nasilił obserwację chrześcijan oraz ich działań
  • nastąpiło ponowne oszacowanie sytuacji w kraju w porównaniu z krajami sąsiadującymi.

Życie codzienne chrześcijan w Omanie     

Rodzina i lokalna społeczność podejmują działania, by nakłonić konwertytów z islamu, by wyparli się nowej wiary. Nawróconym grozi wyrzucenie z domu i z pracy oraz problemy w uzyskaniu prawa do opieki nad dziećmi i do dziedziczenia.

Podjęcie decyzji, by zostać naśladowcą Chrystusa jest wyjątkowo trudne w tym wysoce konserwatywnym społeczeństwie, szczególnie w przypadku kobiet.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Omanie?

Open Doors wspiera ciało Chrystusa w krajach Półwyspu Arabskiego, organizując kampanie modlitewne, prowadząc dystrybucję literatury chrześcijańskiej i Pisma Świętego oraz szkoląc wierzących i liderów kościołów. Szczegółowe informacje na temat ww. programów nie są powszechnie dostępne ze względów bezpieczeństwa.

Open Doors działa poprzez lokalnych partnerów i kościoły, aby wzmocnić prześladowanych wierzących w niektórych z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych miejsc na ziemi.

Wymierne przykłady pomocy:

  • około 150 zł może zapewnić szkolenie w zakresie czytania i pisania dla prześladowanego wierzącego
  • za około 300 zł możemy zorganizować kurs chrześcijański dla dwóch wierzących osób nawróconych z islamu.

Intencje modlitewne

Módlcie się, aby omańscy chrześcijanie cieszyli się pełną wolnością religijną i nie byli już dłużej narażeni na dyskryminację społeczną. Często brakuje im społeczności z innymi wierzącymi i czują się samotni, a czasem nawet zapomniani przez chrześcijan na świecie. Proście Boga, aby dał im zachętę i nadzieję w niezgłębiony sposób.

Módlcie się, aby sułtan nadal zachęcał do pokoju i niestosowania przemocy. Proś Boga, aby wychował następcę, który będzie bronił jeszcze większej wolności dla mniejszości religijnych.

Dziękuj Panu za nowych wierzących i módl się o śmiałość, by mogli dzielić z Nim swoje nowe życie. Módlcie się również o ochronę tych młodych wierzących i tych, którzy dzielili się z nimi ewangelią i nauczali jej.

Modlitwa za Oman

Boże w niebie, wylej swojego Ducha na naszych braci i siostry w Omanie. Prosimy o trwały pokój i stabilność dla całego narodu. Wzmacniaj tych, którzy czują się samotni i boją się, zwłaszcza chrześcijańskie kobiety, które są bezbronne. Daj mądrość i miłość nowym chrześcijanom, aby mogli dzielić się Ewangelią ze swoimi rodzinami. Niech moc Twojego Ducha przyniesie większą wolność kościołom i wszystkim chrześcijanom, aby mogli otwarcie wyrażać swoją wierność Tobie. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.