Prześladowania w Tunezji

Tunezja

26
ŚIP
2021
Tunezja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
34
Tunezja
Chrześcijan
0,02
Populacja
11.90
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 12.000
Życie w rodzinie: 13.100
Życie w społeczeństwie: 10.400
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 7.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.000
Życie w rodzinie: 13.100
Życie w społeczeństwie: 10.400
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 7.400

Jak wyglądają prześladowania w Tunezji?

Średni poziom prześladowań tunezyjskich chrześcijan utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Chociaż nie ma sfery życia chrześcijanina, której nie dotykałyby prześladowania, najdotkliwsze cierpienia związane są z życiem rodzinnym i życiem w kościele. Najbardziej jest to widoczne w przypadku osób nawróconych z islamu, ponieważ ich nawróceniu przeciwni są zarówno członkowie rodziny, jak i ludzie z najbliższego otoczenia. Wszelkie formy zewnętrznego przeżywania religii są w zasadzie wykluczone.  Większość konwertytów podejmuje decyzję o ukrywaniu swojego nawrócenia, nie uczestniczą w żadnych publicznych praktykach religijnych. Wrogość społeczeństwa sprawia, że dzielenie się wiarą z członkami rodziny, krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi lub współpracownikami jest wysoce niebezpieczne. Uczestniczenie w nabożeństwach i spotkaniach niesie ze sobą ryzyko ujawnienia, zwłaszcza jeśli społeczności chrześcijan monitorowane są przez tunezyjskie służby bezpieczeństwa. Priscilla Hwang, pisarka i dziennikarka CBC (Canadian Broadcasting Corporation), przeprowadziła niedawno dogłębną analizę sytuacji tunezyjskich chrześcijan. Stwierdziła ona: „Tunezyjscy chrześcijanie zmagają się z dyskryminacją i atakami, które często są niewidoczne gołym okiem, ale mają wpływ na ich życie codzienne. Ze względu na swoją tożsamość religijną, wielu chrześcijan obawia się utraty pracy, opuszczenia przez rodzinę i przyjaciół; stają się ofiarami przemocy werbalnej, psychicznej i fizycznej”.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Tunezyjskie chrześcijanki najbardziej narażone są na przemoc seksualną, przemoc domową, wykluczenie z rodziny i przymusowe małżeństwa.  Głównym źródłem prześladowań są mężczyźni w rodzinie. W przypadku kobiet niezamężnych jest to ojciec lub brat, lub inny krewny zajmujący następne miejsce w hierarchii rodziny. W przypadku mężatek – mąż. Konwersja z islamu jest zabroniona, a nawróconej kobiecie (jeśli dowiedzą się o tym jej bliscy) grozi odrzucenie przez rodzinę i lokalną społeczność, a także przemoc fizyczna lub zabójstwo honorowe. Co więcej, chrześcijanki, które nawróciły się z islamu, mogą być więzione we własnych domach i gwałcone, nawet przez członków rodziny. Mężowie konwertytek będą starali się doprowadzić do rozwodu i odbiorą im prawa rodzicielskie.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni konwertyci będą musieli zmierzyć się z różnymi formami zastraszania, przemocą fizyczną i groźbami śmierci. Odchodząc od islamu, przynoszą wstyd rodzinie i dlatego spotyka ich ostracyzm.  Pod naciskiem rodziny muzułmanki zazwyczaj odchodzą od mężów konwertytów. Mogą im zostać odebrane prawa do dziedziczenia oraz prawo własności. Kolejną często występującą formą prześladowań jest utrata pracy i wykluczenie z kręgów towarzyskich. Dodatkowo prześladowanie mężczyzny oznacza osłabienie pozycji całej rodziny i utrata ochronnego parasola.

Poznaj "Islèm"

»Moja rodzina nadal myśli, że jestem muzułmanką. Tylko mama wie, że jestem chrześcijanką. Zaakceptowała to. Ojciec nic nie wie. Ogólnie jest miłym człowiekiem, ale czasami jest nieprzewidywalny.  Nigdy nie wiadomo, jak zareaguje, kiedy dowie się, że jestem chrześcijanką«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

 ze względu na przemoc wobec chrześcijan i ich mienia Tunezja przesunęła się o dwa miejsca w górę w rankingu ŚIP 2021. Doszło do wielu ataków na budynki kościelne, domy i sklepy, których właścicielami są chrześcijanie. Poza tym nasiliły się represje w obszarze życia w kościele. Położenie tunezyjskich chrześcijan różni się w zależności od regionu. W niektórych częściach kraju niechęć wobec chrześcijan i ich kościołów jest bardzo duża. Prześladowania chrześcijan – zwłaszcza konwertytów – niezmiennie dotykają wszystkich aspektów ich życia.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

W największym strachu żyją chrześcijanie nawróceni z islamu. Najczęściej boją się członków własnej rodziny i ludzi z najbliższego otoczenia. Dzieje się tak zwłaszcza w południowej, a zarazem bardziej konserwatywnej części kraju. Tereny miejskie, jak np. stolica kraju, oferuje konwertytom więcej możliwości ucieczki od nacisków społecznych i rodzinnych. W dużym mieście chrześcijanie są bardziej anonimowi. Radykalne ugrupowania islamistyczne są bardziej aktywne na południu kraju. Chrześcijanie nie są tam bezpieczni, bez względu na to, czy pochodzą z Tunezji, czy są obcokrajowcami.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Tunezji?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Tunezji?
We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera Kościół w Tunezji na wiele różnych sposobów. Wraz z miejscowymi partnerami Open Doors organizuje szkolenia, dystrybuuje chrześcijańskie publikacje, realizuje projekty społeczno-ekonomiczne oraz szkolenia na temat praw chrześcijan. Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Tunezji.

Intencje modlitewne

  • W Tunezji mieszka wielu samotnych chrześcijan. Módl się, aby odnaleźli wokół siebie wierzących, z którymi będą mogli utrzymać kontakty i bliskie relacje.
  • Módl się, aby światłość, pokój i miłość Chrystusa przezwyciężyły strach, którego doświadczają chrześcijanie w Tunezji. Módl się, aby tunezyjscy chrześcijanie modlili się w Duchu, aby ich umysły były wolne od strachu i dezorientacji.  
  • Módl się o tunezyjskie kobiety zmagające się z traumą. Módl się o Boże błogosławieństwo dla nich. Módl się, aby w Jezusie Chrystusie odnalazły swoje bezpieczeństwo i pomoc.
  • Módl się o prezydenta Tunezji, który objął urząd w poprzednim roku. Módl się, aby w czasie jego kadencji poprawiła się sytuacja chrześcijan, aby przyznano im więcej praw.

Modlitwa za Tunezję

Panie Boże, modlimy się o Twój lud w Tunezji. Prosimy, abyś był przy nich; abyś ich wzmocnił bez względu na okoliczności. Modlimy się za Twoje sługi, którzy znaleźli zbawczą łaskę Jezusa, pomimo że wychowali się w innej religii. Prosimy o ochronę dla nich, o wytrwałość w wierze, nadzieję i odwagę. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.