Prześladowania w Tunezji

Tunezja

34
ŚIP
2020
Tunezja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
37
ISO
TN
Tunezja
Chrześcijan
0,02
Populacja
11.78
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 12.000
Życie w rodzinie: 12.800
Życie w społeczeństwie: 10.300
Życie w państwie: 10.800
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 5.400

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.000
Życie w rodzinie: 12.800
Życie w społeczeństwie: 10.300
Życie w państwie: 10.800
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 5.400

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Tunezji

Tunezyjski rząd jedności narodowej, utworzony przez koalicję partii świeckich, islamistycznych i lewicowych, zmaga się z ważnymi dla kraju kwestiami jak działania islamistycznych bojówek w regionie czy ożywienie gospodarki. Islamistyczne partie polityczne są bardzo wpływowe; nie należy także lekceważyć powiązań między niektórymi ruchami islamistycznymi a przestępczością zorganizowaną. Zjawiska te przyczyniają się do powstania atmosfery niepokoju w tunezyjskim społeczeństwie i wzrostu już i tak wysokiego poziomu strachu wśród chrześcijan.

Dziennikarz, który zainteresował się sytuacją tunezyjskich chrześcijan, mówi:

„Tunezyjscy chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją, która jest często nieoczywista dla opinii publicznej, a przecież wpływa na codzienne życie wierzących. Ze względu na chrześcijańską tożsamość wiele osób doświadcza trudności ze znalezieniem zatrudnienia, odrzucenia przez rodzinę, przyjaciół, a nawet narzeczonych; padają ofiarą przemocy słownej, psychicznej i fizycznej ”.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Tunezja przesunęła się o trzy miejsca w górę ŚIP 2020 ze względu na większą liczbę punktów w kategorii „przemoc”, która jest odzwierciedleniem tegorocznych ataków na budynki, domy i sklepy należące do chrześcijan.

Życie codzienne chrześcijan w Tunezji

Wszyscy tunezyjscy wierzący wywodzą się ze środowisk muzułmańskich i dlatego utrzymują swoje nawrócenie w tajemnicy. Ujawnienie faktu nawrócenia może skutkować utratą pracy, odrzuceniem przez rodzinę i przyjaciół, przemocą werbalną i fizyczną,

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Tunezji?

We współpracy z miejscowymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera kościoły w Tunezji poprzez następujące działania:

  • szkolenia
  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • projekty rozwoju społeczno-gospodarczego
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • organizowanie kampanii modlitewnych na rzecz wierzących w Tunezji.

Intencje modlitewne

Módlcie się za prześladowaną młodzież chrześcijańską, szczególnie za tych, którzy spotykają się z presją ze strony niewierzących członków rodziny, gdy chcą się pobrać.
Módlcie się, aby rząd Tunezji wprowadził skuteczne środki prawne mające na celu zapobieganie naruszeniom wolności religijnej, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i wreszcie wymierzanie sprawiedliwości za jej naruszanie, zwłaszcza w odniesieniu do osób nawróconych z islamu.
Módlcie się, aby prześladowani chrześcijanie poczuli obecność Boga. Wielu z nich traci nadzieję i niewiedzą, jak ma dalej żyć.
Módlcie się, aby Bóg niweczył plany islamskich ekstremistów i sprawiał, aby się do Niego nawracali.

Modlitwa za Tunezję

Panie Jezu, chroń naszych braci i siostry w Tunezji przed przemocą. Zapewnij im miejsca i czas na bezpieczne spotkania, na nabożeństwo i wspólną społeczność. Niech będą zachęceni i wzmocnieni przez Twojego Ducha Świętego do wiernego naśladowania Ciebie. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.