Prześladowania w Tunezji

Tunezja

35
ŚIP
2022
Tunezja
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
26
Tunezja
Chrześcijan
0,02
Populacja
12.02
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 9.000
Życie w rodzinie: 8.600
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 9.600
Życie w kościele: 9.900
przemoc fizyczna: 15.600

Sytuacja chrześcijan wTunezji

Miejsce w rankingu

Miejsce 35 / 66 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 26 / 67 pkt )

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Pewien dziennikarz, który dogłębnie zbadał sytuację tunezyjskich chrześcijan, stwierdza: „Tunezyjscy chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją i są atakowani w sposób, który często nie jest widoczny dla oczu szerszej opinii publicznej. Wpływa to na ich codzienne życie. Ze względu na religię, wielu z nich doświadcza dyskryminacji w zatrudnieniu, są opuszczani przez rodzinę, przyjaciół, a nawet narzeczonych; padają ofiarą przemocy słownej, psychicznej i fizycznej” (Hwang P, Underground – Życie mniejszości religijnej w muzułmańskim społeczeństwie, kwiecień 2016). Z tego powodu większość tunezyjskich konwertytów na chrześcijaństwo nie przyznaje się do konwersji i decyduje się na ukrywanie tej decyzji.

Wrogość i presja, z jaką spotykają się ze strony społeczeństwa, sprawia, że chrześcijanie wolą nie rozmawiać z członkami rodziny oraz przyjaciółmi na tematy religijne, gdyż wiąże się to ze zbyt dużym niebezpieczeństwem. Chrześcijanie napotykają trudności w uczestniczeniu w praktykach religijnych ze względu na ryzyko,  jakie niesie ze sobą ewentualna identyfikacja przez służby bezpieczeństwa, które monitorują działalność wspólnot religijnych.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Z powodu wysokiego bezrobocia, złych warunków życia, korupcji i ogólnego braku wolności w 2011 r. wybuchła w kraju tak zwana „rewolucja tunezyjska”. Prezydent Zine El Abidine Ben Ali został obalony, a w całym regionie rozpoczęła się Arabska Wiosna. Po wyborach przeprowadzonych zgodnie z nową konstytucją w 2014 i 2019 roku pojawiły się koalicje partii sekularystycznych i islamistycznych. Jednak liczne rządy (ponad 10 w niecałe 10 lat) nadal zmagały się z wyzwaniami gospodarczymi i niestabilnością polityczną. Tunezja, choć nadal postrzegana jako „ułomna demokracja”, wykazała oznaki przyszłej stabilności i rosnących swobód obywatelskich. Jednak 25 lipca 2021 r. prezydent Saied odwołał premiera, zawiesił parlament i przejął pełnię władzy. Obiecał zwalczyć powszechną korupcję, ale nie wiadomo, kiedy na nowo przywrócony zostanie porządek demokratyczny. Po pandemii COVID-19 kluczowe wyzwania dla rządu pozostają takie same: ożywienie gospodarki, zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia (wśród młodzieży) i korupcji.


Według World Christian Database 2021 99,5% Tunezyjczyków to muzułmanie. Większość to wyznawcy islamu sunnickiego, w większości wyznający tradycję Maliki. Pomimo francuskiego dziedzictwa „laicite” (sekularyzmu) wśród miejskiej i wykształconej elity, islam jest bardzo wpływowy, a konstytucja uznaje islam za religię państwową.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

22.800

0,2

muzułmanie

11.959.000

99,5

buddyści

92

0,0

wyznawcy judaizmu

1.900

0,0

wyznawcy bahaizmu

2.400

0,0

ateiści

3900

0,0

agnostycy

28.100

0,2

inne

190

0,0

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo najbardziej obawiają się członków własnej rodziny i społeczeństwa, zwłaszcza na bardziej konserwatywnym południu kraju. Obszary miejskie, zwłaszcza stolica Tunis, oferują konwertytom możliwość ucieczki od presji rodziny i przeżywania swojej wiary w większej anonimowości. Brutalni islamscy fanatycy są aktywni na południowych obszarach przygranicznych i masowo atakują chrześcijan, jeśli tylko nadarzy się okazja.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Ekstremizm islamski

Na poziomie rodzinnym konwertyci z islamu na chrześcijaństwo mogą cierpieć z powodu uwięzienia w domu przez swoje rodziny. Na szczeblu politycznym wpływowe są nadal islamskie partie polityczne. Nie należy lekceważyć powiązań między niektórymi ruchami islamistycznymi a zorganizowaną przestępczością. Oba te czynniki wywołują dość silne obawy wśród chrześcijan.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie z zagranicy cieszą się stosunkowo dużą wolnością, choć publiczna ewangelizacja nie jest tolerowana.

Społeczności konwertytów

Konwertytów z islamu na chrześcijaństwo mogą spotkać z różne formy przemocy ze strony członków rodzin. Mają jednak większą lub mniejszą swobodę w poszukiwaniu informacji na temat chrześcijaństwa, zwłaszcza treści zamieszczanych w internecie.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 11.9
Życie w rodzinie 12.7
Życie w społeczeństwie 10.6
Życie w państwie 11.3
Życie w kościele 13.4
przemoc fizyczna 6.5

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo doświadczają silnej presji ze strony rodzin, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Grozi im ostracyzm, więzienie lub bojkot ekonomiczny. Spotkania z innymi chrześcijanami i posiadanie materiałów chrześcijańskich jest niezwykle trudne.

Życie rodzinne

Społeczeństwo tunezyjskie postrzega niemuzułmanów jako obcych i dyskryminuje te grupy, aby w ten sposób skłonić ich do asymilacji z szerszą, sunnicką kulturą tunezyjską. Niemuzułmanom nie wolno adoptować dzieci w Tunezji. Konwertyci są zmuszani do rozwodu i tracą prawo do opieki nad dziećmi. Dzieci konwertytów muszą uczęszczać na obowiązkowe lekcje islamu i mogą doświadczać ostracyzmu społecznego, prześladowania, a nawet przemocy z powodu religii rodziców.

Życie w społeczeństwie

Konwertyci, zwłaszcza na obszarach wiejskich, doświadczają prześladowań i izolacji społecznej ze strony lokalnej społeczności. Przymusowe małżeństwa z muzułmanami są powszechnie stosowaną groźbą wobec młodych konwertytek. Konwertytom utrudnia się także studiowania, dyskryminuje przy ubieganiu się o pracę lub bojkotuje ich firmy. Dlatego tunezyjscy chrześcijanie, aby uniknąć dyskryminacji, szukają zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Inwigilacja chrześcijan jest powszechna, a policjanci regularnie wypytują tunezyjskich chrześcijan o ich działalność. Nawet rutynowe wystąpienie o nowy paszport może stać się pretekstem do wnikliwego przesłuchania.

Życie w kraju

Prawo szariatu nie jest „głównym źródłem ustawodawstwa”, jak w wielu innych krajach arabskich, ale islam nadal jest religią państwową. Władze na ogół postrzegają niemuzułmanów jako outsiderów, niezasługujących na równy status. Te nastroje są wspierane przez wrogo nastawione media, które szerzą dezinformację na temat chrześcijan.

Życie w kościele

Tunezyjscy konwertyci nie mogą rejestrować swoich kościołów, a od czasu uzyskania przez Tunezję niepodległości w 1956 r. żaden nowy kościół nie został oficjalnie zarejestrowany. Zarejestrowane kościoły mogą swobodnie działać, ale napotykają praktyczne trudności, zwłaszcza związane z utrzymaniem nieruchomości, zatrudnianiem pracowników i uzyskiwaniem zgody na publikację i dystrybucję materiałów chrześcijańskich w języku arabskim. Sprzedaż materiałów chrześcijańskich nie jest zabroniona, a Biblie można kupić w świeckich księgarniach. Jednak rozprowadzanie materiałów chrześcijańskich za darmo jest postrzegane jako prozelityzm i jest zabronione.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W okresie sprawozdawczym ŚIP 2021 marokański chrześcijanin doznał obrażeń po tym, jak rozwścieczony tłum zaatakował i zdemolował jego dom.
 • W okresie sprawozdawczym ŚIP 2021 konwertytka z islamu na chrześcijaństwo została pobita przez swojego męża po tym, jak dowiedział się o jej konwersji.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

35

66,31

2021

26

67,49

2020

34

63,60

2019

37

62,52

2018

30

62,34

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Liczne przypadki molestowania seksualnego i przemocy domowej, w połączeniu z utrzymującymi się społecznymi normami dyskryminacyjnymi, świadczą o istnieniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Nierówność płci wykorzystywana jest jak ośrodek prześladowań religijnych. Konwertytki z islamu spotykają się z najszerszym zakresem prześladowań (zwłaszcza w tradycyjnym kontekście rodzinnym), w tym z pobiciami, wypędzeniem z domu, aresztem domowym, groźbami śmierci i gwałtami. Zamężnym kobietom grożą rozwody, utrata opieki nad dziećmi, podczas gdy samotne konwertytki mogą być zmuszane do małżeństwa z muzułmanami. Głównym źródłem prześladowań zazwyczaj jest mężczyzna pełniący funkcję głowy rodziny, który ma środki i może zakazać kobiecie spotykania się z wierzącymi, może też ograniczyć jej dostęp do treści religijnych.

 • Uprowadzenia
 • Brak dostępu do chrześcijańskich materiałów religijnych
 • Odebranie prawa do opieki nad dziećmi
 • Dyskryminacja w szkole/ poprzez dostęp do edukacji
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Wypędzenie z domu
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Nowi konwertyci są zdecydowanie najbardziej bezbronnymi chrześcijanami w Tunezji. Mężczyźni konwertyci narażeni są na zastraszanie, utratę pracy, odmowę dostępu do społeczności, zatrzymania przez policję, pobicia i groźby śmierci. Mogą być ostracyzowani za przyniesienie wstydu rodzinie. Pod presją rodziny muzułmańskie żony opuszczają nawróconych chrześcijan, a on sam może zostać pozbawiony należnego mu spadku, a nawet dostępu do swojego majątku. Ostrość reakcji będzie się różnić w zależności od jego pozycji społecznej i politycznej. Prześladowania mężczyzny wpływają na los całych rodzin, które także cierpią z tego powodu.

 • Dyskryminacja w szkole/ poprzez dostęp do edukacji
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Przymusowy rozwód
 • Wypędzenie z domu
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Bahaici nie są oficjalnie uznawani i nie mogą posiadać własnych miejsc kultu. Jednak w ostatnim czasie prowadzili oni konstruktywny dialog z urzędnikami państwowymi. Grupy żydowskie wykonują praktyki religijne bez przeszkód, a rząd zapewnia bezpieczeństwo synagogom i częściowo dotuje koszty renowacji i konserwacji. Podział na sunnitów i szyitów przebiega w Tunezji stosunkowo spokojnie, choć szyiccy muzułmanie mogą doświadczać dyskryminacji, a w przeszłości osoby publiczne wypowiadały się przeciwko islamowi szyickiemu.

9. Modlitwa

Módl się za Tunezję:

 • Proszę módl się za chrześcijan w Tunezji, za tych którzy nawrócili się z islamu. Módl się za kobiety, które obawiają się, że zostaną zmuszone do poślubienia Muzułmanina, ponieważ zdecydowały się pójść za Jezusem. Proś Boga, aby zachował je i chronił. Proś Go, aby wzmacniał je, nawet wtedy, gdy muszą podążać za Nim w ukryciu.
 • Módl się za tunezyjski rząd i społeczeństwo w obliczu trwającego obecnie chaosu politycznego. Módl się, aby Bóg dotknął serca tych, którzy mają władzę, aby zabiegali o dobro dla wszystkich ludzi, włączając w to również mniejszości religijne. Módl się, aby ludzie byli chronieni przed niestabilnością.
 • Módl się za partnerów Open Doors w Tunezji, aby zostali zachęceni i wzmocnieni do kontynuowania Bożej pracy w tym trudnym miejscu.

Tunezja: Informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!