Światowy Indeks Prześladowań 2024

Tunezja

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Dziennikarz, który dogłębnie zbadał sytuację tunezyjskich chrześcijan, stwierdził: „Tunezyjscy chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją i są atakowani w sposób, który często nie jest widoczny dla szerszej opinii publicznej.  Ze względu na religię wielu z nich doświadcza dyskryminacji w zatrudnieniu, tracą rodziny, przyjaciół, a nawet narzeczonych; padają ofiarą przemocy słownej, psychicznej i fizycznej”.

Z tego powodu większość tunezyjskich konwertytów na chrześcijaństwo nie przyznaje się do konwersji i decyduje się na praktykowanie w ukryciu. Wrogość i presja, z jaką spotykają się ze strony społeczeństwa, sprawia, że chrześcijanie wolą nie rozmawiać z członkami rodziny oraz przyjaciółmi na tematy religijne. Chrześcijanie napotykają trudności w uczestniczeniu w praktykach religijnych ze względu na ryzyko,   jakie niesie ze sobą ewentualna identyfikacja przez służby bezpieczeństwa, które monitorują działalność wspólnot religijnych.

W kraju żyją również chrześcijanie z Afryki Subsaharyjskiej. Chrześcijanie ci nie mogą otwarcie prowadzić działalności misyjnej, ale ich głównym problemem są nadużycia na tle rasowym, które znacznie nasiliły się po komentarzach wygłoszonych przez prezydenta Saieda w lutym 2023 r. (VOA, 2 marca 2023 r.). Po jego uwagach wiele osób straciło pracę, a tysiące opuściło kraj. Ci, którzy pozostali, obawiają się przemocy w codziennym życiu. 

1. Tło

Z powodu wysokiego bezrobocia, złych warunków życia, korupcji i ogólnego braku wolności w 2011 r. wybuchła w kraju tak zwana rewolucja tunezyjska. Ówczesny prezydent został obalony, a w całym regionie rozpoczęła się Arabska Wiosna.  Jednak liczne rządy, które od tego czasu nastały w Tunezji (ponad 10 w niecałe 10 lat), nadal zmagały się z wyzwaniami gospodarczymi i niestabilnością polityczną. W lipcu 2021 r. władzę przejął prezydent Saied.  Referendum konstytucyjne w lipcu 2022 roku przekształciło Tunezję w republikę z niemal absolutną władzą prezydencką.

W 2023 r. Saied rozprawił się z opozycją. Do aresztu trafili opozycyjni przywódcy i przedstawicieli mediów (ReliefWeb, 24 lutego 2023 r.). Kluczowy moment nastąpił jednak w kwietniu 2023 r. wraz z aresztowaniem głównego lidera opozycji Rachida al-Ghannouchiego (Al Jazeera, 20 kwietnia 2023). Mimo że jego zatrzymaniu towarzyszyło powszechne potępienie, Rachid al-Ghannouchi otrzymał wyrok jednego roku pozbawienia wolności. (Le Monde, 15 maja 2023). Prezydent Saied spotkał się najsilniejszą jak dotąd międzynarodową krytyką po wygłoszeniu rasistowskiego przemówienia w lutym 2023 r., w którym oskarżył Afrykanów z Afryki Subsaharyjskiej o przybycie do kraju w celu sprowadzenia „przestępczości i przemocy” oraz spisku „mającego na celu zmianę struktury demograficznej Tunezji” (African Business, 6 marca 2023). Jego komentarze doprowadziły nie tylko do fali przemocy wobec stosunkowo niewielkiej społeczności migrantów z Afryki Subsaharyjskiej w kraju, ale także do ataków na Tunezyjczyków o korzeniach subsaharyjskich (Euronews, 14 marca 2023)

Zaskakujące jest to, że nowa konstytucja nie ustanawia islamu religią państwową, co jest niezwykłe w świecie islamskim. Artykuł 5 stwierdza jednak, że Tunezja „należy do islamskiej Ummah (wspólnoty)” i że państwo jest zobowiązane do „osiągnięcia celów islamu w zakresie ochrony dusz, pieniędzy, religii i wolności [ludzi]”.

Według World Christian Database 2021 99,5% Tunezyjczyków to muzułmanie. Chrześcijaństwo jest uważane przez rząd za obcą religię. Państwo nie uznaje także wspólnot kościelnych wśród rdzennych społeczności. Kościół rzymskokatolicki jest największym oficjalnie uznawanym wyznaniem wśród emigrujących chrześcijan w Tunezji. Rosyjski Kościół Prawosławny i Grecki Kościół Prawosławny, a także francuski Kościół Protestancki i Kościół Anglikański są również oficjalnie uznawane przez rząd. Wszystkie denominacje chrześcijańskie mają swoje kościoły w stolicy Tunezji Tunisie, które służą na ogół chrześcijańskim imigrantom przebywającym w kraju.

Tunezyjscy chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich pozostają na marginesie społecznym i są inwigilowani przez służby bezpieczeństwa. We wrześniu 2017 r. Tunezja zniosła przepis, który zabraniał muzułmańskim kobietom poślubienia niemuzułmanów (BBC News, 15 września 2017). Dla konwertytów z islamu na chrześcijaństwo był to szczególnie ważny krok. Jednak brak akceptacji dla nowego prawa w konserwatywnym społeczeństwie uniemożliwia jego wdrożenie w praktyce (The New Arab, 8 sierpnia 2018 r.). Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo są wykluczani z dziedziczenia rodzinnego, a czasami odbierane im są prawa do opieki nad dziećmi.    

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo najbardziej obawiają się członków własnej rodziny i społeczeństwa, zwłaszcza na bardziej konserwatywnym południu kraju. Obszary miejskie, zwłaszcza stolica, Tunis, oferują konwertytom możliwość ucieczki od presji rodziny i życia w większej anonimowości. Brutalne ugrupowania islamistyczne są aktywne na południowych obszarach przygranicznych i często atakują chrześcijan.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie z zagranicy cieszą się stosunkową wolnością, choć publiczna ewangelizacja nie jest tolerowana.

Społeczności konwertytów

Prawa konwertytów z islamu łamane są przez członków ich rodziny.  Dobre jest jednak to, że mają oni na ogół dostęp do treści chrześcijańskich, zwłaszcza publikowanych w internecie.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo mogą zostać uwięzieni w domach przez swoje rodziny. Na poziomie politycznym  partie islamistyczne nadal mają duże wpływy.  Wydaje się, że celem prezydenta jest utrzymanie statusu Tunezji jako kraju islamskiego, z niewielkim poszanowaniem praw (religijnych) tunezyjskich chrześcijan.

Paranoja dyktatorska

Od kiedy prezydent Saied przejął władzę w lipcu 2021 r., nie wykazywał oznak chęci dzielenia się władzą z innymi instytucjami państwowymi. Nowa konstytucja znacznie osłabiła rolę parlamentu, dając jednocześnie niemal absolutną władzę prezydentowi. Chociaż nie jest jasne, jak wpłynie to życie na chrześcijan, prawa gwarantowane w ramach wolności wyznania i przekonań będą teraz bezpośrednio określane przez prezydenta. Saied jest znany z konserwatyzmu i wydaje się rządzić coraz bardziej autorytarnie, więc jest prawdopodobne, że jego celem jest utrzymanie kontroli nad społecznością chrześcijańską. 

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Kobiety narażone są na molestowanie seksualne i przemoc domową. To, plus niska pozycja kobiet w społeczeństwie tunezyjskim w ogóle pokazują, jak duże są różnice miedzy kobietami i mężczyznami w Tunezji. Nierówność płci wykorzystywana jest jako instrument prześladowań religijnych. Konwertytki z islamu doświadczają największych prześladowań (zwłaszcza w tradycyjnej rodzinie). Są bite, wyrzucane z domu, gwałcone, zamykane w areszcie domowym.  Mężatki są narażone na rozwód i utratę opieki nad dziećmi, podczas gdy kobiety niezamężne mogą zostać zmuszone do małżeństwa. Głównym źródłem prześladowań jest najważniejszy mężczyzna w rodzinie, który może zakazać kobietom spotkań z innymi chrześcijanami i ograniczyć możliwość korzystania z chrześcijańskich publikacji, internetu, etc.

Formy wywierania al nacisku:

 • Uprowadzenie;
 • Brak dostępu do chrześcijańskich materiałów religijnych i obrzędów;
 • Odebrania prawa do opieki nad dziećmi;
 • Odebranie prawa własności/wydziedziczenie;
 • Dyskryminacja w edukacji;
 • Wymuszony rozwód;
 • Wymuszone małżeństwo;
 • Zmuszenie do opuszczenia domu – wypędzenie;
 • Uwięzienie przez rodzinę (areszt domowy);
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc seksualna;
 • Przemoc słowna.

Mężczyźni

Nowonawróceni chrześcijanie są zdecydowanie najbardziej narażeni na prześladowania w Tunezji. Konwertyci są zastraszani, mogą stracić pracę, nie mogą brać udziału w spotkaniach kościoła, są bici i grozi im się śmiercią. Mogą też stracić wsparcie rodziny, ponieważ odchodząc od islamu, przynieśli rodzinie wstyd. Muzułmańskie żony, naciskane przez swoje rodziny, mogą zażądać rozwodu. Konwertyci tracą prawo do dziedziczenia, a nawet dostępu do majątku. Dotkliwość reakcji zależy od pozycji społecznej i politycznej mężczyzny. Prześladowania mężczyzny wpływają na los całych rodzin, które także cierpią z tego powodu.

Formy wywierania nacisku:

 • Dyskryminacja w edukacji;
 • Nękanie ekonomiczne poprzez dostęp do zatrudnienia/ Nękanie w biznesie i miejscu pracy;
 • Zmuszenie do opuszczenia domu - wypędzenie;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
20243369
20233667
20223566
20212667
20203464

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wzrost o 2 punkty jest spowodowany wzrostem presji we wszystkich sferach życia z wyjątkiem życia w społeczeństwie oraz wzrostem wyniku przemocy z 6,5 punktu do 6,9.Doszło także do większej liczby ataków na kościoły i aresztowań niż w poprzednich okresach badawczych.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.3
Życie w rodzinie 13.2
Życie w społeczeństwie 10.2
Życie w państwie 12.4
Życie w kościele 13.8
Przemoc fizyczna 6.9

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • Kilka kościołów domowych zostało splądrowanych i zaatakowanych przez członków lokalnej społeczności.
 • Kilku tunezyjskich chrześcijan zostało publicznie aresztowanych, a następnie przesłuchanych przez policję w sprawie ich działalności; miało to miejsce głównie poza stolicą Tunisem. Chociaż żaden chrześcijanin nie został postawiony przed sądem, publiczne aresztowania mają paraliżujący efekt, stygmatyzując tunezyjskich chrześcijan zarówno w oczach ich rodzin, jak i członków lokalnej społeczności.
 • Kilka tunezyjskich chrześcijanek, głównie młodych kobiet, zostało przymusowo przesiedlonych, odizolowanych oraz zmuszonych do zawarcia małżeństwa wbrew swojej woli. Przypadki te miały miejsce na obszarach wiejskich poza stolicą.
 • Wielu tunezyjskich chrześcijan doświadczyło przemocy psychicznej lub fizycznej, a kilkoro z nich zostało wydalonych ze swoich społeczności i zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania, głównie przez członków rodziny. 

Życie prywatne

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo doświadczają silnej presji ze strony swoich rodzin, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Grozi im ostracyzm, izolacja oraz bojkot ekonomiczny. Spotkania z innymi chrześcijanami i posiadanie materiałów chrześcijańskich jest bardzo niebezpieczne.

Życie rodzinne

Społeczeństwo tunezyjskie postrzega niemuzułmanów jako obcych i dyskryminuje ich, aby w ten sposób skłonić do asymilacji z szerszą, sunnicką kulturą tunezyjską. Niemuzułmanom nie wolno adoptować dzieci w Tunezji. Małżonkowie, którzy dokonali konwersji na chrześcijaństwo, mogą stracić prawo do opieki nad swoimi dziećmi i zostać zmuszeni do rozwodu. Dzieci konwertytów muszą uczęszczać na obowiązkowe lekcje islamu, doświadczają ostracyzmu społecznego, szykan, a nawet przemocy z powodu religii rodziców.

Życie w społeczeństwie

Konwertyci, zwłaszcza na obszarach wiejskich, doświadczają prześladowań i izolacji społecznej ze strony członków lokalnej społeczności. Wymuszone małżeństwa z muzułmanami są powszechnie stosowaną groźbą wobec młodych kobiet. Konwertyci mają kłopot z dostaniem się na studia, są dyskryminowani przy ubieganiu się o pracę, a muzułmanie bojkotują ich firmy. Dlatego tunezyjscy chrześcijanie, aby uniknąć dyskryminacji, szukają zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Inwigilacja jest powszechna, a policjanci regularnie przesłuchują tunezyjskich chrześcijan. Nawet rutynowy wniosek o nowy paszport może prowadzić do szczegółowego przesłuchania.

Życie w państwie

Prawo szariatu nie jest głównym źródłem prawodawstwa, jak w wielu innych krajach arabskich, ale islam nadal dominuje w życiu narodowym. Władze postrzegają niemuzułmanów jako outsiderów, niezasługujących na równy status.  Te nastroje są wspierane przez wrogo nastawione media, które szerzą dezinformację na temat chrześcijan i obwiniają ich o wszystko.

Życie w kościele

Tunezyjscy konwertyci nie mogą rejestrować swoich kościołów, a od czasu uzyskania przez Tunezję niepodległości w 1956 r. żaden nowy kościół nie został oficjalnie zarejestrowany. Zarejestrowane kościoły mogą swobodnie działać, ale wiąże się to z szeregiem codziennych trudności, zwłaszcza związanych z utrzymaniem nieruchomości, zatrudnianiem pracowników i uzyskaniem zgody na publikację i dystrybucję literatury chrześcijańskiej w języku arabskim. Choć sprzedaż Biblii nie jest zabroniona, w praktyce jest to bardzo trudne. Rozprowadzanie bezpłatnych materiałów chrześcijańskich jest postrzegane jako prozelityzm i jest zabronione. 

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Tunezja zobowiązała się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR).
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  (ICESCR).
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT).
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC).

Tunezja nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Konwertyci są poddawani ostracyzmowi a członkowie rodziny przeciwni ich konwersji grożą im rozwodem i utratą prawa do opieki nad dziećmi (Art. 18 ICCPR).
 2. Dzieci chrześcijańskie są prześladowane z powodu wiary rodziców (Art. 18 ICCPR i Art.14 CRC).
 3. Chrześcijanie napotykają na ograniczenia w zatrudnieniu w sektorze publicznym i doświadczają dyskryminacji w sektorze prywatnym (Art. 25 i 26 ICCPR oraz Art. 6 ICESCR).
 4. Chrześcijanie spotykają się z prześladowaniem i przemocą, jeśli otwarcie wypowiadają się na tematy religijne lub angażują się w prozelityzm (Art. 18 i 19 ICCPR). 

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Bahaici nie są oficjalnie uznawani i nie mogą posiadać własnych miejsc kultu. Jednak w ostatnim czasie prowadzili konstruktywny dialog z przedstawicielami rządu. Grupy żydowskie wykonują praktyki religijne bez przeszkód, a rząd zapewnia bezpieczeństwo synagogom i częściowo dotuje koszty renowacji i konserwacji. Niestety w maju 2023 r. funkcjonariusz służb bezpieczeństwa otworzył ogień podczas żydowskiego święta na popularnej turystycznej wyspie Dżerba, zabijając pięć osób – dwóch żydowskich pielgrzymów i trzech żołnierzy (France 24, 12 maja 2023). Rząd zbagatelizował powagę i antysemicki charakter ataku, starając się zminimalizować wszelkie szkody ze względu na odradzający się sektor turystyczny (Al-Jazeera, 21 maja 2023).

Podział na sunnitów i szyitów przebiega w Tunezji stosunkowo spokojnie, choć szyiccy muzułmanie mogą doświadczać dyskryminacji, a w przeszłości osoby publiczne wypowiadały się przeciwko islamowi szyickiemu.

„Ateiści z rodzin muzułmańskich zgłaszali, że byli poddawani presji rodzinnej i społecznej, aby powrócić do islamu lub nie przyznawać się do ateizmu, w tym na przykład poszcząc podczas ramadanu i powstrzymując się od krytykowania islamu” (Humanist International, 28 października 2020).

10. Open Doors w Tunezji

Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Tunezja.

11. Módl się za Tunezję

 • Módl się, za chrześcijan w Tunezji, którzy przeszli z islamu na chrześcijaństwo. Módl się szczególnie za kobiety, które obawiają się przemocy domowej lub muszą wejść w przymusowe małżeństwo z muzułmaninem, ponieważ wybrały drogę za Jezusem. Proś Boga, aby ich zachował, chronił i zachęcał, nawet jeśli mogą żyć swoją wiarą tylko w ukryciu.
 • Módl się, aby Bóg dał władzom miękkie serce i aby pracowały one dla dobra ludzi, w tym mniejszości religijnych.
 • Módl się, aby lokalni partnerzy Open Doors w Tunezji byli zachęcani i wzmacniani.

Tunezja: informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!