Prześladowania w Wietnamie

Wietnam

21
ŚIP
2020
Wietnam
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
20
ISO
VN
Wietnam
Chrześcijan
8,74
Populacja
97.43
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.300
Życie w rodzinie: 8.500
Życie w społeczeństwie: 12.900
Życie w państwie: 13.600
Życie w kościele: 14.500
przemoc fizyczna: 9.800

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.300
Życie w rodzinie: 8.500
Życie w społeczeństwie: 12.900
Życie w państwie: 13.600
Życie w kościele: 14.500
przemoc fizyczna: 9.800

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Wietnamie

Obszerna ustawa o religii z 2018 r., która zapowiadała poprawę sytuacji na papierze, nie przyniosła faktycznych zmian, okazała się natomiast źródłem niejasności. Zaostrzone przepisy dotyczące komunikacji online przyniosły ograniczenia i zredukowały przestrzeń, z której chrześcijanie mogli dotąd swobodnie korzystać.

Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, jak Kościół katolicki, cieszą się pewną swobodą, tak długo, jak nie angażują się politycznie, za co może grozić więzienie. Zdarza się, że władze przejmują na własny użytek majątek należący do Kościoła katolickiego, np. szkoły lub szpitale.
Zarówno nietradycyjne wyznania protestanckie, jak i nawróceni z plemiennych religii, takich jak Hmong, doświadczają gwałtownych prześladowań, szczególnie w odległych rejonach środkowego i północnego Wietnamu.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik Wietnamu wzrósł o 2 punkty w ŚIP 2020, ale kraj znalazł się o jedno miejsce niżej w rankingu niż w roku poprzednim.
Wyniki w kategorii „przemoc” i w prawie wszystkich dziedzinach życia nieznacznie wzrosły. Jednak gwałtowny skok Algierii a w rankingu sprawił, że Wietnam znalazł się na niższej pozycji.

Życie codzienne chrześcijan w Wietnamie

Wierzący z mniejszości etnicznych stają w obliczu najsilniejszych prześladowań, które obejmują nękanie, brutalne napaści i wykluczenie społeczne. Mieszkańcy wsi, w porozumieniu z lokalnymi władzami komunistycznymi, napadają na wierzących, wypędzają ich z wiosek i obrzucają kamieniami miejsca ich spotkań. Krewni odwracają się od wierzących członków rodziny i odmawiają im prawa do spadku. Władze lokalne i krajowe prześladują mniejszość chrześcijańską, opierając się na przepisach prawa, natomiast chrześcijańscy blogerzy i działacze polityczni są skazywanie przez sąd i trafiają do więzienia.

Trzydzieści dziewięć osób, które zmarły z powodu uduszenia i zamarznięcia, a ich ciała znaleziono pod Londynem w październiku 2019 r., byli wietnamskimi imigrantami. Chociaż wydaje się, że byli oni migrantami głównie z przyczyn ekonomicznych, byli również w przeważającej większości katolikami, co potwierdza siłę presji, której doświadczają ze strony władz.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Wietnamie?     

Jako że zdecydowana większość chrześcijan w Wietnamie należy do mniejszości etnicznych z północnych i środkowych wyżyn, to tam koncentrują się nasze działania. Chrześcijanie doświadczają wielu nacisków ze strony władz lokalnych i państwowych. Zasadnicze znaczenie mają szkolenia i przygotowanie chrześcijan, by wzrastali i przygotowywali się na czekające ich prześladowania. Open Doors wspiera lokalnych chrześcijan poprzez:

  • seminaria biblijne, by zapewnić stale rosnącemu Kościołowi przygotowanych pracowników
  • wyposażenie i szkolenie wierzących, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, potrzeb dzieci, młodzieży i kobiet
  • dostarczanie Biblii (Biblii dla dzieci oraz Biblii w lokalnych językach) i literatury chrześcijańskiej, by umożliwić chrześcijanom poznawanie Słowa Bożego w ich własnym języku
  • pomoc poprzez naukę czytania i pisania oraz społeczno- ekonomiczne działania rozwojowe
  • podejmowanie działań prawnych i politycznych na rzecz prześladowanych chrześcijan oraz zapewnianie pomocy doraźnej.

Intencje modlitewne

Módl się o właściwe prowadzenie w wierze osób z mniejszości plemiennych, które nawracają się na terenach wiejskich.

Módl się za tych członków rodziny, którzy wywierają naciski na swoich bliskich, aby powrócili do tradycyjnej wiary i obrzędów. Mód się, aby mogli dostrzec Chrystusa w postępowaniu swoich chrześcijańskich krewnych.

W miarę jak rośnie mniejszość chrześcijańska w kraju, władze starają się nadzorować kościoły i ograniczać ich rozwój; rząd nakłada surowe kary na chrześcijan, którzy są krytyczni wobec reżimu. Módl się o złagodzenie ograniczeń i większą wolność.

Modlitwa o Wietnam

Panie Jezu, dziękuję Ci za wiarę naszych braci i sióstr w Wietnamie. Proszę, umacniaj wiarę nowych wierzących, zwłaszcza tych z mniejszości etnicznych, takich jak Hmong. Poruszaj serca przywódców rządowych przez Ducha Świętego, aby zniesiono ograniczenia względem mniejszości chrześcijańskich i pomóż pracownikom Open Doors bezpiecznie dostarczać Biblię wierzącym. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.