Prześladowania na Malediwach

Malediwy

15
ŚIP
2021
Malediwy
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
14
Malediwy
Chrześcijan
około kilku tys.
Populacja
0.46
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 15.400
Życie w rodzinie: 15.500
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 15.800
Życie w kościele: 16.600
przemoc fizyczna: 0.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 15.400
Życie w rodzinie: 15.500
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 15.800
Życie w kościele: 16.600
przemoc fizyczna: 0.400

Jak wyglądają prześladowania na Malediwach?

Malediwy są postrzegane przez wielu jako luksusowy kurort wakacyjny, ale za pięknem tej rajskiej wyspy ukrywa się surowy islamski reżim. Ten archipelag prawie 1200 wysp ma jedną z najwyższych gęstości zaludnienia na świecie, zwłaszcza na głównej wyspie, Malé. Zwarte, jednorodne wspólnoty uważnie obserwują swoich członków pod kątem jakichkolwiek oznak odchylenia – co oczywiście obejmuje wybór religijny. Wszyscy politycy twierdzą, że Malediwy są i będą w 100% krajem muzułmańskim, praktycznie nie pozostawiając miejsca na żadną alternatywę.

Przejście na chrześcijaństwo może skutkować donosem do muzułmańskich przywódców lub władz. Chrześcijańscy imigranci, w większości pracujący w sektorze turystycznym i pochodzący z Indii i Sri Lanki, są również bacznie obserwowani, co bardzo utrudnia życie wspólnot chrześcijańskich.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Biorąc pod uwagę niezwykle surową interpretację islamu na Malediwach wszyscy chrześcijanie, kobiety i mężczyźni, muszą utrzymywać swoją przynależność religijną w tajemnicy. Jeśli okaże się, że kobieta lub dziewczyna są chrześcijankami, ich rodziny dołożą wszelkich starań, aby przeszły z powrotem na islam, poprzez przymusowe małżeństwo, groźby lub inne formy przemocy.

Co więcej, samozwańcze grupy straży obywatelskiej porywają obywateli Malediwów podejrzanych o brak religijności lub bycie wyznawcą innych religii. Następnie zawiązują im oczy, zabierają w odległe miejsca i urządzają im proces.

Pomimo ścisłej kontroli społecznej na wyspach, nadużycia, gwałty i molestowanie seksualne są powszechne w kulturze, która ogólnie usprawiedliwia przemoc na tle płciowym w domu. Badanie przeprowadzone przez Departament ds. Płci, Rozwoju Rodziny i Zabezpieczenia Społecznego Azjatyckiego Banku Rozwoju opublikowane w 2014 r. wykazało (s. 13), że „co trzecia kobieta w wieku 15-49 lat doświadczyła przemocy w rodzinie, a 70% kobiet uważa, że istnieją okoliczności, w których mężczyźni mają prawo bić swoje żony”.

Takie zachowania dotykają również chrześcijanki. Co więcej, prześladowania dotykają pośrednio całe rodziny, ponieważ nie pozwalają członkom rodziny wzrastać razem w wierze i budować „odporności” na choroby społeczne. Ponadto, biorąc pod uwagę represyjne środowisko kraju, chrześcijanki i dziewczęta nie mają innego wyboru, jak tylko przestrzegać tradycyjnych zasad dotyczących ubioru.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Bycie chrześcijaninem na Malediwach wiąże się z tak dużym niebezpieczeństwem zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, że mężowie, żony i dzieci mogą nawet nie wiedzieć o swoich przekonaniach religijnych. Oznacza to, że chrześcijanom brakuje przykładu tego, jak wygląda dobre małżeństwo chrześcijańskie, ponieważ nie mogą być częścią żadnej wspólnoty chrześcijańskiej. Ujawnienie informacji o byciu chrześcijaninem może skutkować pobiciem, szykanami, groźbami lub karą pozbawienia wolności. 

Co się zmieniło w mijającym roku?

Nieznaczna zmiana miejsca Malediwów na liście Światowego Indeksu Prześladowań pokazuje, że w ciągu ostatniego roku niewiele się zmieniło w kwestii prześladowań chrześcijan. Nowy rząd powołany w listopadzie 2018 r. wydaje się zdeterminowany, by całkowicie uwolnić wyspy od nieislamskich wpływów religijnych.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Prześladowanie dzieje się poza zasięgiem wzroku międzynarodowych turystów, od których zależy gospodarka kraju. Życie Kościoła w prawdziwym znaczeniu tego słowa jest praktycznie niemożliwe. Konwertyci zadają sobie wiele trudu, by rodzina i ludzie z ich otoczenia nie dowiedzieli się o ich nawróceniu. Wówczas nie tylko musieliby zmierzyć się z naciskami, aby wrócić do islamu, ale mogliby nawet stracić obywatelstwo kraju.

Jak mogę pomóc chrześcijanom na Malediwach?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom na Malediwach?
Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom na Malediwach.

Intencje modlitewne

  • Módl się, aby Pan Bóg umożliwił chrześcijanom wspólne spotkania w bezpiecznym miejscu.
  • Módl się, aby Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym było źródłem siły, zachęty, które wierzący przełożą na praktyczne życie z Bogiem.
  • Módl się o zmianę nastawienia członków rządu oraz prezydenta Solih wobec chrześcijan i mniejszości religijnych.
  • Módl się o chrześcijańskich pracowników migrujących, aby byli dobrym świadectwem nadziei, którą pokładają w Jezusie Chrystusie.

Modlitwa za Malediwy

Panie Jezu, modlimy się za naszych braci i siostry na Malediwach, którzy odważnie podążają za Tobą, pomimo niebezpieczeństw, jakie im grożą. Dziękuję Ci, że znasz każdego po imieniu i bardzo ich kochasz. Chroń ich, pomagaj im i napełniaj ich serca nadzieją. Daj im możliwość bezpiecznych spotkań. Zmiękcz serce Prezydenta Ibrahima Mohameda Soliha wobec chrześcijan. Amen.