Światowy Indeks Prześladowań 2024

Malediwy

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Malediwy są jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie, zwłaszcza na głównej wyspie Male.  Członkowie homogenicznych społeczności są ze sobą blisko związani i  odgrywają rolę strażników, a ich oku nie umknie żadne odstępstwo od normy, w tym religijne. Z założenia Malediwczycy są muzułmanami. Konwersja na chrześcijaństwo może zostać zgłoszona muzułmańskim przywódcom religijnym lub władzom. Oprócz ogólnie konserwatywnego społeczeństwa Malediwy zmagają się również z radykalizacją części obywateli, z których niektórzy brali udział w walkach IS, np. w Syrii.  Dżihadyści rekrutują bojowników spośród członków gangów. Z kolei zradykalizowane gangi atakują każdego, kto, ich zdaniem, nie jest wystarczająco dobrym muzułmaninem. Chrześcijańscy imigranci, z których większość pracuje w sektorze turystycznym i pochodzi z Indii oraz Sri Lanki, są bacznie obserwowani, przez co trudno jest im się spotykać w celu sprawowania kultu. 

1. Tło

Polityka na Malediwach zawsze ma podtekst religijny, a przywódcy powtarzają, że ich celem jest ochrona Malediwów przed obcymi wpływami i utrzymanie kraju w 100% muzułmańskim (sunnickim). Ponieważ polityka jest często biznesem rodzinnym, rozdźwięki, zmieniające się koalicje i niespodziewane ruchy polityczne są dość powszechne., Jak pokazał okres badawczy ŚIP 2024,  przewodniczący parlamentu i były prezydent Mohamed Nasheed połączył siły z byłymi rywalizującymi partiami w celu obalenia prezydenta Soliha (The Diplomat, 10 lipca 2023 r.). We wrześniu 2023 r. na prezydenta Malediwów został wybrany Dr Mohamed Muizzu z Postępowej Partii Malediwów.

Malediwy były w ostatnich latach krajem niespokojnym (z wyjątkiem wysp kurortów). Wolności obywatelskie są coraz bardziej ograniczane, co silnie odczuwająmedia tradycyjne i  społecznościowe, o czym świadczy zabójstwo znanego blogera Yameena Rasheeda w kwietniu 2017 r. w stolicy Malé (New York Times, 23 kwietnia 2017 r.) oraz zamknięcie organizacji pozarządowej „Maldives Democracy Network” w listopadzie 2019 r.

Atak nożownika na troje obcokrajowców w Malé w lutym 2020 r. (BBC News, 6 lutego 2020 r.) i nalot policji na wyspę Maduvvari na radykalną grupę islamską w grudniu 2019 r. (AP, 20 grudnia 2019 r.) pokazują, że Malediwy również zmagają się z ekstremizmem. Do tej pory chrześcijanie starali się nie zwracać na siebie uwagi i nie stanowili jakiegoś szczególnego celu ataków radykalnych muzułmanów. Niewielka liczba rodzimych chrześcijan musi zachować dużą ostrożność. Dotyczy to również większej grupy chrześcijańskich pracowników migrujących, którzy pracują głównie w sektorze hotelarskim.

Prawo Malediwów jest bardzo surowe wobec kobiet i dziewcząt, głównie ze względu na wpływ prawa szariatu. Malediwskie muzułmanki nie mogą, w przeciwieństwie do mężczyzn, poślubić mężczyzny innego wyznania; utrudnia to konwertytkom na chrześcijaństwo poślubienie chrześcijanina, gdyż w świetle prawa nadal są muzułmankami. Malediwy mają najwyższy wskaźnik rozwodów na świecie, wynoszący dziewięć na dziesięć. Za tak wysoki wskaźnik rozwodów obwinia się charakter pracy mężów w branży żeglugowej i turystycznej,  co wymaga od nich długich pobytów poza domem. Skutkuje to brakiem zaufania i trudnościami finansowymi wielu kobiet.

Chrześcijanie cierpią z powodu braku możliwości wspólnych spotkań i nabożeństw, czego wynikiem jest poczucie izolacji oraz problemy społeczne.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Prześladowania mają miejsce poza wyspami zarezerwowanymi dla międzynarodowych turystów. 

3. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijańscy imigranci najczęściej przyjeżdżają z Indii, Sri Lanki oraz Bangladeszu. Społeczności te są ściśle monitorowane, a pod szczególnym nadzorem znajdują się wszelkie uroczystości, które gromadzą więcej osób, takie jak śluby i chrzty. Jednak większość chrześcijańskich ekspatriantów może się spotykać (np. w ambasadach), pod warunkiem, że nie mają kontaktu z malediwskimi konwertytami z islamu.

Społeczności konwertytów

Konwertytom na chrześcijaństwo z islamu grożą zdecydowanie najcięższe prześladowania, ponieważ oficjalnie państwo zaprzecza ich istnieniu. Osobom, które porzucają islam, odbierane jest obywatelstwo kraju. 

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Rząd postrzega siebie jako obrońcę islamu. Oficjalnie na Malediwach nie ma chrześcijan. Oficjalna polityka Ministerstwa Spraw Islamskich i Ministerstwa Obrony mówi, że apostaci nigdy nie będą tolerowani i że rząd nigdy nie pozwoli na wolność wyznania. 

Paranoja dyktatorska

Islamski ekstremizm łączy się z dyktatorską paranoją, ponieważ partie polityczne przyciągają wyborców hasłami o obronie islamu.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

Korupcja szerzy się na wszystkich szczeblach władzy, a urzędnicy motywowani są łapówkami, przysługami i groźbami. Urzędnicy państwowi w przeszłości wykorzystywali gangi uliczne do zastraszania, niszczenia mienia, a nawet fizycznych ataków na skłaniających się do świeckości przeciwników politycznych. Jak wyjaśnił ekspert krajowy: „Dżihadyści rekrutują bojowników spośród członków gangów. Z kolei zradykalizowane gangi atakują każdego, kto, ich zdaniem, nie jest wystarczająco dobrym muzułmaninem”.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Biorąc pod uwagę niezwykle surową interpretację islamu, chrześcijańscy mężczyźni i kobiety muszą się ukrywać. Ujawnienie konwersji kobiety lub dziewczyny powoduje, że rodzina korzysta z wszelkich dostępnych im środków w postaci wymuszonego małżeństwa, przemocy słownej, fizycznej i gróźb, aby nakłonić ją do zmiany decyzji. Pomimo ścisłej kontroli społecznej na wyspach, wykorzystywanie seksualne i gwałty są zaskakująco powszechne, czemu winna jest kultura, która na ogół usprawiedliwia przemoc domową ze względu na płeć. Przemoc seksualna i fizyczna są wykorzystywane jako narzędzia prześladowań religijnych wobec chrześcijańskich kobiet.

Formy wywierania nacisku:

 • Narzucenie zasad ubioru;
 • Wymuszone małżeństwo;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc seksualna;
 • Przemoc słowna.

Mężczyźni

Malediwski konwertyta może zostać pobity, może być szykanowany, zastraszany, ryzykuje także, że trafi do więzienia (choć w ostatnich latach nie odnotowano takich przypadków). W świetle grożących im niebezpieczeństw wiele osób decyduje się na opuszczenie kraju, jeśli tylko mogą sobie na to pozwolić. Rodziny, których mąż i ojciec trafia do więzienia, cierpią finansowo i emocjonalnie, a dzieci są prześladowane w szkole.

Formy wywierania nacisku:

 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc słowna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
20241878
20231577
20221677
20211577
20201478

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

W ŚIP 2024 poziom presji wywieranej na chrześcijan utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, przy niewielkim wzroście ogólnej liczby punktów. Wciąż bardzo niski wynik przemocy wzrósł o niecały punkt. Konwertyci nie mają dosłownie żadnej przestrzeni, aby uzewnętrzniać swoje przekonania religijne, a chrześcijańscy imigranci (często pracownicy migrujący) nie mogą się spotykać bez obawy, że zostaną aresztowani i deportowani. W związku z tym Malediwy są jednym z niewielu krajów, w których sfera „kościelna” nadal otrzymuje prawie maksymalną liczbę punktów. Rząd wybrany w październiku 2023 r. ma inne priorytety i dlatego nie należy spodziewać się poprawy sytuacji chrześcijan.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 15.6
Życie w rodzinie 15.5
Życie w społeczeństwie 13.6
Życie w państwie 16.0
Życie w kościele 16.0
Przemoc fizyczna 0.9

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Ze względów bezpieczeństwa nie możemy podać szczegółowych danych na temat incydentów z użyciem przemocy. 

Życie prywatne

Konwertyci utrzymują swoją wiarę w tajemnicy i ukrywają Biblie oraz inne materiały chrześcijańskie, ponieważ za ich posiadanie można trafić do uwięzienia. Pozyskiwanie materiałów chrześcijańskich w rodzimym języku Dhivehi jest szczególnie ryzykowne, ponieważ władze mogą podejrzewać, że są one wykorzystywane do ewangelizacji miejscowej ludności. Zarówno władze, jak i zwykli obywatele usuwają symbole postrzegane jako antyislamskie. Na przykład w grudniu 2020 r. policja usunęła z ośrodków wypoczynkowych ozdoby świąteczne, ponieważ uznano, że obrażają one wrażliwość niektórych odłamów religijnych. W przypadku chrześcijan ekspatriantów umowy o pracę często przewidują, że osoby wyrażające przekonania inne niż islamskie mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności do pięciu lat, areszt domowy, grzywny w wysokości od 5 000 do 20 000 rufiyaa (od 320 do 1 300 USD) oraz deportację.

Życie rodzinne

Chrzty i chrześcijańskie pogrzeby muszą być przeprowadzane w tajemnicy. Artykule 36 (c) konstytucji stanowi, że: „Edukacja powinna dążyć do zaszczepienia posłuszeństwa wobec islamu”. Dzieci konwertytów na chrześcijaństwo są zmuszane do brania udziału w lekcjach islamu. Chociaż dzieci chrześcijan przebywających na emigracji są zwolnione z uczęszczania na lekcje islamu, religia ta przenika całe życie szkolne. Jeśli ich na to stać, chrześcijańscy rodzice z zagranicy często posyłają swoje dzieci do szkół międzynarodowych.

Życie w społeczeństwie

Duża gęstość zaludnienia, homogeniczność społeczeństwa i aktywna polityka rządu ukierunkowana na islam oznaczają, że presja społeczna na Malediwach jest niezwykle wysoka. Jest to szczególnie widoczne w stolicy kraju Malé. Jednym z przykładów jest niedawne i powszechne przyjęcie czarnej burki (dzięki wpływom arabskim).  Przypadki odmowy noszenia nakryć głowy przez kobiety, zarówno muzułmanki, jak i niemuzułmanki, skutkowały wygnaniem lub przemocą. Innym przykładem wymuszonej islamizacji przez społeczeństwo jest wymóg przestrzegania postu w ramadanie niezależnie od wyznania, a odmowa skutkuje aresztowaniem i publicznym upokorzeniem. Chrześcijanie są więc pod stałą presją, by się dostosować, by uniknąć prześladowań, by nie zostać pozbawionym możliwości zarobkowania, a w skrajnych przypadkach – by uniknąć przemocy fizycznej.

Życie w państwie

Konstytucja określa kraj jako „100% muzułmański”, a przepisy oparte są na prawie islamskim. Jeden z przepisów mówi: „Propagowanie jakiejkolwiek innej religii niż islam jest nielegalne”. Kary za naruszenie tych przepisów wahają się od aresztu domowego do kary pozbawienia wolności do pięciu lat. Jeśli przestępcy są obcokrajowcami, zazwyczaj są deportowani. Obowiązujące „prawo o zniesławieniu” zawiera klauzule przeciwko antyislamskim komentarzom.

Życie w kościele

Prawo zabrania tworzenia miejsc kultu nieislamskim grupom religijnym, stwierdzając, że „niemuzułmanom mieszkającym w kraju lub odwiedzającym go, zabrania się otwartego wyrażania swoich przekonań religijnych, organizowania zgromadzeń publicznych w celu prowadzenia działalności religijnej oraz angażowania Malediwczyków w takie działania”. Import materiałów chrześcijańskich jest nielegalny, a osobom, które złamią ten zakaz, grozi zatrzymanie i kara więzienia. Policja i służby celne konfiskują materiały chrześcijańskie i listy wysyłane pocztą, które mogą przedstawiać wartości lub sposób życia sprzeczny z islamem.  Ekspatriantom zezwala się na posiadanie bardzo ograniczonych ilości literatury chrześcijańskiej na własny użytek.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Malediwy zobowiązały się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR).
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR).
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT).
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC).

Malediwy nie wypełniają swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Konwertyci na chrześcijaństwo są pozbawiani obywatelstwa, izolowani od społeczeństwa i karani utratą świadczeń państwowych za naruszenie szariatu (Art. 18 i 26 ICCPR).
 2. Niemuzułmanom mieszkającym w kraju lub odwiedzającym go zabrania się otwartego wyrażania swoich przekonań religijnych, zwłaszcza w kontaktach z Malediwczykami (Art. 18 i 19 ICCPR).
 3. Na Malediwach nie ma kościołów, a wszelkie obrządki niemuzułmańskie są zakazane (Art. 18 i 21 ICCPR).
 4. Prywatne spotkania religijne chrześcijańskich ekspatriantów są ściśle monitorowane i kontrolowane przez władze (Art. 17 ICCPR).
 5. Kobiety są napastowane lub spotykają się z przemocą, jeśli nie przestrzegają zasad ubioru zgodnych z tradycją islamską (Art. 18 ICCPR i Art. 2 CEDAW).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Na Malediwach nie ma żadnych uznanych mniejszości religijnych. Zgodnie z prawem wszyscy obywatele muszą być muzułmanami. Każdy, kto daje dowody poparcia dla jakiejkolwiek religii lub filozofii poza islamem (np. chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu, ateizmu), naraża się na prześladowania w taki sam sposób jak chrześcijanie, dlatego większość niemuzułmanów woli dobrowolnie udać się na wygnanie, aby uniknąć więzienia, a nawet śmierci.

Międzynarodowy Report o Wolności Religijnej Amerykańskiego Departamentu Stanu za rok 2022, dot. Malediwów, stwierdza: „Organizacje pozarządowe (NGO) podtrzymują swoje zdanie, że uporczywe groźby, internetowe i osobiste, wobec osób postrzeganych jako niewystarczająco muzułmańskie skutecznie zamknęły możliwość sensownej dyskusji na tematy religijne w kraju. Organizacje pozarządowe poinformowały, że niezmiennie rząd nie podejmował działań przeciwko internetowym groźbom śmierci i atakom na osoby postrzegane jako krytyczne wobec islamu” (Strona 11).

10. Open Doors na Malediwach

Open Doors wzywa świat do modlitwy za malediwskich chrześcijan.

11. Módl się za Malediwy

 • Módl się za chrześcijan na Malediwach, którzy muszą żyć swoją wiarą w tajemnicy. Proś Jezusa, aby ich chronił i napełniał ich serca świadomością Jego obecności i troski o nich.
 • Módl się, aby prezydent Ibrahim Mohamed Solih i jego rząd złagodzili swój lekceważący stosunek do chrześcijan i innych mniejszości religijnych.
 • Módl się do Jezusa, aby prowadził i chronił chrześcijańskich pracowników migracyjnychz zagranicy w ich kontaktach z turystami i Malediwczykami. Módl się, aby byli solą i światłem, które prowadzi ludzi do Jezusa.

Malediwy: informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!