Światowy Indeks Prześladowań 2023

Malediwy

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Z założenia Malediwczycy są muzułmanami. Malediwy są jednym z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, zwłaszcza na swojej głównej wyspie Male. Blisko ze sobą związani członkowie homogenicznych społeczności odgrywają rolę strażników, a ich oku nie umknie żadne odstępstwo od normy (w tym religijne). Przejście na chrześcijaństwo może skutkować doniesieniem do muzułmańskich przywódców lub władz. Chrześcijańscy imigranci, z których większość pracuje w sektorze turystycznym i pochodzi z Indii i Sri Lanki, są bacznie obserwowani. To bardzo utrudnia gromadzenie się na nabożeństwach. Z powodu pandemii COVID-19 wielu chrześcijan ekspatriantów opuściło kraj. Powoli powracają, ponieważ kraj ponownie otwiera się na turystykę.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Po obaleniu pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Nasheeda w 2012 roku, jego następcy często powtarzali, że ich celem jest utrzymanie w 100% sunnickiego państwa. Członkowie sił opozycyjnych (postrzeganych jako zagrożenie dla rządzących) zostali wypędzeni z kraju lub aresztowani. 7 maja 2021 r. przed domem Nasheeda wybuchła bomba, gdy wsiadał do samochodu; podejrzewa się, że za atakiem stoją radykalne ugrupowania islamskie. Nasheed jest obecnie przewodniczącym parlamentu. Były prezydent Abdullah Yameen Abdul Gayoom, który jest obecnie w opozycji, nadal atakuje rząd ostrą kampanią antyindyjską, potęgując i tak już niestabilną politycznie sytuację.

Wolności obywatelskie są coraz bardziej ograniczane. Dotyczy to tradycyjnych środków przekazu, jak i mediów społecznościowych, czego dowodem jest zabicie znanego blogera Yameena Rasheeda w kwietniu 2017 r. oraz zamknięcie organizacji pozarządowej Maldives Democratic Network w listopadzie 2019 r. Jak na razie nie wydaje się, aby nowy przywódca, Ibrahim Solih, wybrany znaczną większością we wrześniu 2018 roku, był w stanie wprowadzić na Malediwach jakiekolwiek istotne zmiany.  

Niewielka liczba rodzimych chrześcijan cierpi z powodu braku możliwości wspólnych spotkań i nabożeństw, czego wynikiem jest poczucie izolacji, problemy społeczne i choroby. Chrześcijanie muszą zachowywać dużą ostrożność, aby w żaden sposób publicznie nie ujawnić się jako społeczność. Prawo Malediwów jest bardzo surowe wobec kobiet i dziewcząt, głównie ze względu na wpływ prawa szariatu. Malediwskie muzułmanki nie mogą , w przeciwieństwie do mężczyzn, poślubić mężczyzny innego wyznania; utrudnia to konwertytkom na chrześcijaństwo poślubienie chrześcijanina, gdyż w świetle prawa nadal są muzułmankami. Open Doors szacuje liczbę chrześcijan na „setki”. Ze względów bezpieczeństwa nie można publikować podziału na wyznania.  

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Prześladowania mają miejsce poza wyspami zarezerwowanymi dla zagranicznych turystów. 

3. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie ekspatrianci często pochodzą z Indii, Sri Lanki lub Bangladeszu. Wspólnoty te są ściśle monitorowane, w tym wszelkie widoczne zgromadzenia chrześcijan, takie jak śluby i chrzty. Jednak większość chrześcijańskich ekspatriantów może się spotykać (np. w ambasadach), pod warunkiem, że nie mają kontaktu z malediwskimi konwertytami z islamu.

Społeczności konwertytów

Konwertytom na chrześcijaństwo z islamu grożą zdecydowanie najcięższe prześladowania, ponieważ oficjalnie nie istnieją oni w tym kraju. Każdy, kto porzuca islam, traci obywatelstwo. 

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Islamski rząd nadal uważa się za obrońcę islamu i zabrania Malediwczykom wyznawania innych religii. Oficjalnie nie ma chrześcijan malediwskich, są tylko chrześcijanie z zagranicy. Oficjalna polityka Ministerstwa Spraw Islamskich i Ministerstwa Obrony mówi, że apostaci nigdy nie będą tolerowani i że rząd nigdy nie pozwoli na wolność wyznania. 

Paranoja dyktatorska

Islamski ekstremizm miesza się z paranoją dyktatorską, ponieważ islam jest wykorzystywany jako uzasadnienie dla ograniczania wolności politycznej. Wolność wyznania nie istnieje, ponieważ „ochrona religii” jest rozumiana jako „ochrona islamu”.  

Korupcja oraz przestępczość zorganizowana

Korupcja szerzy się na wszystkich szczeblach władzy, a urzędnicy motywowani są łapówkami, przysługami i groźbami. Ponadto, urzędnicy państwowi wykorzystują gangi uliczne do zastraszania, niszczenia mienia, a nawet fizycznych ataków na skłaniających się do świeckości przeciwników politycznych. 

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Biorąc pod uwagę niezwykle surową interpretację islamu, chrześcijańscy mężczyźni i kobiety muszą się ukrywać. Ujawnienie konwersji kobiety lub dziewczyny powoduje, że rodzina korzysta z wszelkich dostępnych im środków w postaci wymuszonego małżeństwa, przemocy słownej, fizycznej, gróźb, aby nakłonić ją do zmiany decyzji. Pomimo ścisłej kontroli społecznej na wyspach, wykorzystywanie seksualne i gwałty są zaskakująco powszechne, czemu winna jest kultura, która usprawiedliwia przemoc ze względu na płeć w domu. Przemoc seksualna i fizyczna są wykorzystywane jako narzędzia prześladowań religijnych wobec chrześcijańskich kobiet.

 • Zmuszanie do przestrzegania nakazów związanych z ubiorem
 • Wymuszone małżeństwo
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna
 • Przemoc słowna

Mężczyźni

Malediwski konwertyta może zostać pobity, szykanowany, zastraszany, ryzykuje także, że trafi do więzienia (choć w ostatnich latach nie odnotowano takich przypadków). W świetle grożących im niebezpieczeństw wiele osób decyduje się na opuszczenie kraju, jeśli tylko mogą sobie na to pozwolić. Rodziny, których mąż i ojciec trafia do więzienia, cierpią finansowo i emocjonalnie, a dzieci są prześladowane w szkole. 

 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc słowna

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2023

15

77

2022

16

77

2021

15

77

2020

14

78

2019

14

78

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

W ŚIP 2023 poziom presji wywieranej na chrześcijan utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a w rezultacie ogólna liczba punktów w zasadzie się nie zmieniła. Bardzo niska liczba punktów w kategorii ‘przemoc’ nie zmieniła się i jest podobna jak w latach poprzednich. Konwertyci nie mają dosłownie żadnej przestrzeni do uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych, a chrześcijańscy imigranci (często pracownicy migrujący) nie mogą się spotykać bez obawy, że zostaną aresztowani i deportowani.  W związku z tym Malediwy są jednym z niewielu krajów, w których sfera „kościelna” nadal otrzymuje prawie maksymalną liczbę punktów. Nowy rząd, który przejął władzę w połowie listopada 2018 r., nie wprowadził żadnych wymiernych zmian w zakresie wolności religijnej i bardziej skupia się na wewnętrznej walce politycznej.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 15.4
Życie w rodzinie 15.3
Życie w społeczeństwie 13.8
Życie w państwie 16.0
Życie w kościele 16.4
Przemoc fizyczna 0.2

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Ze względów bezpieczeństwa nie możemy podać żadnych szczegółów incydentów  z użyciem przemocy.

Życie prywatne

Konwertyci na chrześcijaństwo muszą zachować najwyższą ostrożność, aby nikt nie dowiedział się o tym, że zmienili religię. Biblie i inne materiały chrześcijańskie muszą być starannie ukrywane, gdyż za ich posiadanie grozi więzienie. Szczególnie ryzykowne jest zdobywanie materiałów chrześcijańskich w rodzimym języku dhivehi, gdyż władze mogą podejrzewać, że są one wykorzystywane do ewangelizacji miejscowej ludności. Zarówno władze, jak i społeczeństwo nieustannie poszukują symboli postrzeganych jako antyislamskie. Na przykład w grudniu 2020 r. policja usunęła z ośrodków wypoczynkowych ozdoby świąteczne (w tym choinkę), ponieważ uznano, że obrażają one wrażliwość niektórych odłamów religijnych. W przypadku chrześcijan przyjeżdżających do pracy z zagranicy, w umowach o pracę często znajduje się zapis, że osoby wyrażające przekonania inne niż islamskie mogą zostać pozbawione wolności na okres do pięciu lat, zostać ukarane aresztem domowym lub grzywną w wysokości od 5 000 do 20 000 rupii (od 320 do 1300 dolarów) oraz zostać deportowane. 

Życie rodzinne

Chrzty i pogrzeby chrześcijańskie muszą odbywać się w tajemnicy. Konstytucja stanowi w art. 36 lit. c): „Edukacja powinna dążyć do zaszczepienia posłuszeństwa wobec islamu”. Dzieci konwertytów na chrześcijaństwo są zmuszane do brania udziału w lekcjach islamu. Chociaż dzieci zagranicznych chrześcijan są zwolnione z uczęszczania na zajęcia islamskie, islam przenika całe życie szkolne. Jeśli ich na to stać, chrześcijańscy rodzice z zagranicy często posyłają swoje dzieci do szkół międzynarodowych. 

Życie w społeczeństwie

Duża gęstość zaludnienia, homogeniczność społeczeństwa i aktywna polityka rządu ukierunkowana na islam oznaczają, że presja społeczna na Malediwach jest niezwykle wysoka. Jest to szczególnie widoczne w stolicy kraju Malé. Jednym z przykładów jest niedawne i powszechne przyjęcie czarnej burki (dzięki wpływom arabskim). Przypadki odmowy noszenia nakryć głowy przez kobiety, zarówno muzułmanki, jak i niemuzułmanki, skutkowały wygnaniem lub przemocą. Innym przykładem wymuszonej islamizacji przez szerszą społeczność jest wymóg przestrzegania postu w ramadanie niezależnie od wyznania, a odmowa skutkuje aresztowaniem i publicznym upokorzeniem. Rząd nakazuje Malediwczykom mieszkającym za granicą uczestnictwo w internetowych lekcjach islamu i kultury. Chrześcijanie są więc pod stałą presją, by się dostosować, by uniknąć prześladowań, utraty możliwości zarobkowania, a w skrajnych przypadkach – przemocy.

Życie w kraju

Konstytucja określa kraj jako „100% muzułmański”, a przepisy oparte są na prawie islamskim. Jeden z przepisów mówi: „Propagowanie jakiejkolwiek innej religii niż islam jest niezgodne z prawem”. Kary za złamanie tego przepisu wahają się od aresztu domowego do pozbawienia wolności do pięciu lat. Jeśli sprawcami są cudzoziemcy, są oni zazwyczaj deportowani. Jak podano w raporcie IRF 2020 Departamentu Stanu USA: „Kraj jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), z zastrzeżeniem stwierdzającym, że stosowanie przez rząd zasad określonych w art. 18 ICCPR, który odnosi się do wolności religijnej, odbywa się ‘bez uszczerbku dla Konstytucji Republiki Malediwów'". Obowiązujące „prawo o zniesławieniu” zawiera klauzule przeciwko antyislamskim komentarzom.

Życie w kościele

W XX wieku na Malediwach działał kościół, do którego uczęszczali głównie ekspatrianci. Obecnie jednak prawo zabrania tworzenia miejsc kultu dla nieislamskich grup religijnych, stanowiąc, że „niemuzułmanom mieszkającym w kraju lub odwiedzającym go zabrania się otwartego wyrażania swoich przekonań religijnych, organizowania publicznych zgromadzeń w celu prowadzenia działalności religijnej oraz angażowania Malediwczyków w taką działalność”. Osobom wyrażającym poglądy religijne inne niż islam grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat lub areszt domowy, grzywny do 1300 dolarów oraz deportacja. Chrześcijanie z zagranicy są inwigilowani przez władze. Import materiałów chrześcijańskich jest nielegalny, a osobom, które złamią ten zakaz, grozi zatrzymanie i kara więzienia. Policja i służby celne konfiskują materiały chrześcijańskie i listy wysyłane pocztą, które mogą przedstawiać wartości lub sposób życia sprzeczny z islamem. Ekspatriantom zezwala się na bardzo ograniczone ilości literatury chrześcijańskiej do użytku osobistego.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Malediwy zobowiązały się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC)

Malediwy nie wypełniają swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Konwertyci na chrześcijaństwo są pozbawiani obywatelstwa, izolowani od społeczeństwa i karani utratą świadczeń państwowych za naruszenie szariatu (ICCPR Arts. 18 i 26)
 2. Niemuzułmanom mieszkającym w kraju lub odwiedzającym go zabrania się otwartego wyrażania przekonań religijnych, zwłaszcza w kontaktach z Malediwczykami (ICCPR Arts. 18 i 19)
 3. Na Malediwach nie ma kościołów, a wszelkie obrządki niemuzułmańskie są zakazane (ICCPR Arts. 18 i 21)
 4. Prywatne spotkania religijne chrześcijańskich ekspatriantów są ściśle monitorowane i kontrolowane przez władze (art. 17 ICCPR)
 5. Kobiety są napastowane lub spotykają się z przemocą, jeśli nie przestrzegają zasad ubioru zgodnych z tradycją islamską (ICCPR Art. 18 i CEDAW Art. 2)

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Na Malediwach nie ma legalnych mniejszości religijnych. Zgodnie z prawem wszyscy obywatele są muzułmanami. Każdy, kto daje dowody poparcia dla jakiejkolwiek religii lub filozofii poza islamem (np. hinduizmu, buddyzmu, ateizmu), będzie prześladowany w taki sam sposób jak chrześcijanie. Większość Malediwczyków woli dobrowolnie udać się na wygnanie niż narazić się na więzienie lub nawet śmierć. 

Według Departamentu Stanu USA IRFR 2021 (s.1): „Organizacje pozarządowe (NGO) zauważyły, że uporczywe groźby, internetowe i osobiste, wobec osób postrzeganych jako niewystarczająco muzułmańskie, skutecznie zamknęły możliwość sensownej dyskusji na tematy religijne w kraju”. 

10. Open Doors na Malediwach

Przywódcy Malediwów twierdzą, że wszyscy obywatele są w 100% muzułmanami i są z tego dumni. Wszelkie próby nawracania kogokolwiek z islamu są karane więzieniem lub grzywnami. Open Doors wzywa chrześcijan na całym świecie do modlitwy za Malediwy, aby jak najwięcej osób mogło poznać i uwierzyć w Jezusa Chrystusa.  

11. Módl się za Malediwy

 • Módl się za chrześcijan na Malediwach, którzy muszą żyć swoją wiarą w tajemnicy. Proś Jezusa, aby ich chronił i napełniał ich serca świadomością Jego obecności i troski o nich.
 • Módl się, aby prezydent Ibrahim Mohamed Solih i jego rząd złagodzili swój lekceważący stosunek do chrześcijan i innych mniejszości religijnych.
 • Módl się do Jezusa, aby prowadził i chronił chrześcijańskich pracowników migracyjnychz zagranicy w ich kontaktach z turystami i Malediwczykami. Módl się, aby byli solą i światłem, które prowadzi ludzi do Jezusa.

Malediwy: informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!