Prześladowania w Laosie

Laos

22
ŚIP
2021
Laos
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
20
Laos
Chrześcijan
0,20
Populacja
7.17
Presja ze strony komunizmu
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 12.100
Życie w rodzinie: 10.200
Życie w społeczeństwie: 13.600
Życie w państwie: 13.500
Życie w kościele: 14.300
przemoc fizyczna: 6.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.100
Życie w rodzinie: 10.200
Życie w społeczeństwie: 13.600
Życie w państwie: 13.500
Życie w kościele: 14.300
przemoc fizyczna: 6.900

Jak wyglądają prześladowania w Laosie?

Wszelka działalność chrześcijan, w tym działalność formalnie zarejestrowanych kościołów, jest ściśle monitorowana przez władze komunistyczne. Zwłaszcza na obszarach wiejskich kościoły domowe zmuszone są spotykać się potajemnie, ponieważ ich działalność należy do kategorii „nielegalnych zgromadzeń”. Szczególnie trudne jest życie konwertytów, którym grożą prześladowania ze strony członków rodziny i lokalnej społeczności. Prześladowania przybierają różną postać, np. niszczenia i konfiskaty własności, nakładania kar finansowych itp. Prześladowania nasilają się, gdy rodziny konwertytów lub władze lokalne podburzają przeciwko nim lokalną społeczność lub proszą o wsparcie przywódców religijnych.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Kobiety w Laosie narażone są na prześladowania zarówno ze względów religijnym, jak i ze względu na płeć. Chrześcijanki padają ofiarą pobić, gwałtów i napaści na tle seksualnym. Grożą im wykluczenie społeczne i aranżowane małżeństwa wewnątrz społeczności plemiennej, których celem jest nakłonienie konwertytek do powrotu do religii przodków.  Kobiety cierpią również wtedy, kiedy ich mężowie z powodu wiary trafiają do więzienia Nieobecność głównego żywiciela jest przyczyną trudności finansowych i wywołuje stres. Jeszcze trudniejsze jest położenie kobiet, które muszą opuścić swoje domy i wsie, wypędzone przez naczelników sprawujących władzę na szczeblu lokalnym.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Przywództwo kościelne w Laosie spoczywa w rękach mężczyzn. To oni są najbardziej narażeni na prześladowania. Grozi im kara pozbawienia wolności, którą odbywa się w bardzo złych warunkach. W zamian za uwolnienie muszą zapłacić wysoki wykup, co obciąża zarówno rodzinę, jak i wspólnotę. Nieobecność liderów znacznie osłabia kościół i wzbudza strach w jego członkach. Mężczyźni narażeni są na przemoc i niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. Chrześcijanie nie są przyjmowani do wojska oraz na posady państwowe. Religia może być przyczyną utraty pracy. Mężczyźni, którzy odbywają szkolenie wojskowe, muszą złożyć przysięgę lojalności wobec partii komunistycznej oraz zadeklarować nienawiści wobec wrogów, w tym do religii chrześcijańskiej, która jest postrzegana jako niechciany wpływ zachodniej cywilizacji.

Poznaj „Khambanga”

Lokalny partner Open Doors, który pracował z „Khambangiem”:

»Dziękuję za to, że mogliśmy być partnerami w służbie w Laosie. Modlę się, aby żniwo, którego Pan pozwolił doświadczyć Khambangowi, było dla nas zachętą do nieustannego pamiętania o tych, którzy wyznają tę samą wiarę co my, ale nie cieszą się tą samą wolnością«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Laos spadł o dwa miejsca w rankingu ŚIP w porównaniu do ubiegłego roku. To pokazuje niewielką zmianę w traktowaniu chrześcijan przez władze, czego odzwierciedleniem jest realizacja finansowanych przez państwo programów szkoleniowych dla pracowników lokalnych urzędów, poświęconych tematowi wolności wyznania lub przekonań. Potrzeba czasu, aby móc ocenić, czy te działania realnie wpłyną na poprawę sytuacji chrześcijan na szczeblu lokalnym. Niezależnie od działań rządu nie widać, aby cokolwiek zmieniało się w podejściu rodzin i najbliższego otoczenia do konwertytów. Laos pozostaje w grupie krajów, w których chrześcijanie narażeni są na silne prześladowania.   

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Prowincje na północy (gdzie skupia się mniejszość Hmong) oraz Khammuane, Phongsaly i Savannakhet na południu od lat należą do miejsc, gdzie życie chrześcijan wiąże się z najdotkliwszymi prześladowaniami. Wydaje się, że lokalne władze na tych terenach zrobią wszystko, aby pozbyć się chrześcijan.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Laosie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Laosie?
Open Doors wspiera prześladowanych wierzących poprzez sieć lokalnych kościołów partnerskich, rozpowszechniając literaturę chrześcijańską, organizując szkolenia liderów i uczniostwa, prowadząc projekty przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działania na rzecz wolności religijnej, a także dostarczając pomoc doraźną osobom w potrzebie.

Intencje modlitewne

  • Dziękuj za rozwój Kościoła w Laosie; módl się, aby Bóg nadal posługiwał się swoim ludem w celu rozpowszechniania wiedzy o miłości Jezusa.
  • Módl się o siłę dla wierzących, aby nie ulegali presji wyrzeczenia się Jezusa Chrystusa.
  • Módl się za rodziny i kościoły pozostawione bez wsparcia i przewodnictwa mężczyzn; módl się, aby wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone, aby pojawili się nowi liderzy, którzy zaopiekują się wspólnotami i rodzinami w potrzebie.

Modlitwa za Laos

Panie Jezu, daj wierzącym w Laosie siłę, aby byli w stanie znosić prześladowania. Daj im łaskę i miłość, aby potrafili przebaczać swoim prześladowcom. Spraw, aby władze państwowe nie widziały w chrześcijanach zagrożenia, ale wartościowych członków społeczeństwa. Otwieraj oczy Laotańczyków na przynoszącą nowe życie religię ich chrześcijańskich sąsiadów. Spraw, aby w Laosie zapanowało Twoje królestwo. Amen.