Prześladowania w Bhutanie

Bhutan

43
ŚIP
2021
Bhutan
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
45
Bhutan
Chrześcijan
0,03
Populacja
0.84
Religijnie motywowany nacjonalizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 12.100
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.700
Życie w kościele: 13.800
przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 12.100
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.700
Życie w kościele: 13.800
przemoc fizyczna: 0.000

Jak wyglądają prześladowania w Bhutanie?

Rząd zakłada, że wszyscy Bhutańczycy są buddystami. Każdy, kto nawraca się na chrześcijaństwo, jest traktowany podejrzliwie, a otoczenie stara się nakłonić taką osobę do powrotu do wcześniej wyznawanej religii. Biorą w tym udział przywódcy religijni, lokalna społeczność i rodzina.  
Oprócz konwertytów z buddyzmu wielu chrześcijan w Bhutanie należy do mniejszości nepalskiej. Żaden kościół chrześcijański nie jest oficjalnie uznawany w Bhutanie – wszyscy chrześcijanie, którzy gromadzą się na wspólne nabożeństwa, z formalnego punktu widzenia, łamią prawo. Lokalne władze często odmawiają chrześcijanom wydania „zaświadczenia o braku zastrzeżeń”, które jest niezbędne przy ubieganiu się o pożyczkę, zgłaszaniu zakupu nieruchomości, ubieganiu się o pracę lub wyrobieniu nowego dowodu osobistego.

Na obszarach wiejskich źródłem niechęci wobec chrześcijan są buddyjscy mnisi. Ten rodzaj sprzeciwu jest lekceważony przez urzędników. Buddyzm jest nieodłączną częścią codziennego życia. Każdy, kto odchodzi od buddyzmu, aby zostać uczniem Jezusa, wzbudza podejrzliwość sąsiadów, znajomych, a nawet najbliższej rodziny. Nawrócenie na chrześcijaństwo przynosi rodzinie wstyd, dlatego jej członkowie zrobią wszystko, co jest w ich mocy, aby „odmieniec” powrócił do religii większości. Jeśli ich starania nie powiodą się, rodzina wyrzeknie się chrześcijanina. Ponieważ życie Bhutańczyków ma charakter wspólnotowy, a bliskość i ochrona rodziny są bardzo ważne, odrzucenie przez rodzinę jest jedną z najcięższych form prześladowań konwertytów.
Urzędnicy państwowi podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby zachować buddyjskie dziedzictwo kraju. Wielu z nich jest pod silnym wpływem mnichów. Utrwaloną praktyką jest, że mnisi pracują w rządzie i dla rządu.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Największe niebezpieczeństwo prześladowań grozi kobietom, które nawracają się na chrześcijaństwo z buddyzmu. Powszechnym zjawiskiem jest ich wydziedziczenie; rodziny wyrzekają się ich, mężowie się z nimi rozwodzą. Przeprowadzenie rozwodu jest relatywnie proste w Bhutanie. Nawrócone kobiety obawiają się, że mężowie zdecydują się je porzucić.  Chrześcijanki w związkach z niechrześcijanami poddawane są społecznej presji trwania w związku małżeńskim, nawet jeśli w domu dochodzi do przemocy. A jeśli mężczyzna nie chce się nawrócić, rodzina naciska na chrześcijańską żonę, aby powróciła do buddyzmu, by uniknąć wstydu związanego z rozwodem.
Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Choć mężczyźni i kobiety zgodnie z prawem mają te same prawa, tradycyjnie matriarchalne społeczeństwo sprawia, że nadal dziedziczenie oraz własność ziemi częściej przekazywane są w linii żeńskiej. W związku z tym chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy często doświadczają prześladowań ze strony rodzin, które wyrzekają się ich, a oni tracą prawo dziedziczenia. Inni chrześcijanie donoszą, że ich imiona są wykreślane ze spisu powszechnego.  Kiedy mężczyźni tracą pracę lub zabrana im się tradycyjnego sposobu gospodarowania, cios ten wpływa na życie całych rodzin.

Poznaj „Miriam”

»Kiedy dorastałam w rodzinie buddyjskiej, moim zadaniem było dbanie o bóstwa, które czcili nasi przodkowie, oraz za wykonywanie wszystkich kulturowych i tradycyjnych praktyk, które zwykliśmy wykonywać jako buddyjska rodzina. Kiedy zostałam chrześcijanką, zdałam sobie sprawę, że myliliśmy się w tak wielu sprawach. To jak wyjście z ciemności, kiedy nagle zaczyna się widzieć. Nasi rodzice mówili, że jeśli nie będziemy odprawiać tych ceremonii, zachorujemy. Jeżeli ktokolwiek z rodziny zachorował, wierzyliśmy, że powodem było niezadowolenie bóstw«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Bhutan przesunął się dwa miejsca w górę w rankingu ŚIP głównie z powodu wzrostu presji w prawie wszystkich obszarach życia chrześcijan. Dobrą informacją jest brak aktów przemocy fizycznej wobec chrześcijan. Jednak chrześcijanom – zwłaszcza wywodzącym się ze środowisk buddyjskich – grożą represje, dyskryminacja i silne naciski ze strony członków rodziny, lokalnej społeczności oraz władz.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Najsilniejsze prześladowania dotykają konwertytów z buddyzmu. Ponieważ buddyzm jest tak silnie zakorzeniony w kulturze i społeczeństwie, każdy kto porzuca buddyzm dla Jezusa jest postrzegany jako zdrajca rodziny, wspólnoty i swojego kraju. A to oznacza, że każdy, kto wybierze Jezusa doświadczy różnych form represji.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Bhutanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Bhutanie?
Dzięki lokalnym partnerom Open Doors zapewnia doraźną pomoc wierzącym, którzy z powodów religijnych trafiają do więzienia, są wykluczani przez rodziny i lokalną społeczność, tracą pracę lub źródło utrzymania. Wzmacniamy prześladowany Kościół w Bhutanie pomagając partnerom w dystrybucji publikacji chrześcijańskich, organizując kursy uczniowskie i szkolenia w zakresie gotowości na prześladowania oraz zachęcając do modlitwy o Bhutan.  

Intencje modlitewne

  • Kościół w Bhutanie jest podzielony. Liczne denominacje sprawiają, że w Kościele brak jedności. Aby budować jedność wierzących i zachęcić ich do otwartości, Open Doors organizuje spotkania liderów, podczas których mogą się poznać, wspólnie modlić i uwielbiać Boga, prowadzić rozmowy. Nie przestawaj modlić się o jedność, pokój i zrozumienie pośród bhutańskich wspólnot.  
  • Młodsze pokolenie stara się być na bieżąco z nowoczesnymi trendami i językami – wielu lubi mówić po angielsku. Nauczaniu w świątyniach i w trakcie publicznych zgromadzeń, zazwyczaj w języku dzongkha, towarzyszy obecnie nauczanie po angielsku, aby dotrzeć do młodszych słuchaczy w miastach.  Przywódcy religijni odwiedzają szkoły, aby rozmawiać na temat religii z uczniami. Podejmują wiele działań, aby pomóc buddystom w promowaniu buddyzmu i pogłębianiu wiary wśród młodzieży. Módl się za chrześcijan w Bhutanie, aby trwali w wierze i prawdzie, pomimo silnego wpływu buddyzmu w kraju.
  • Módl się o kościoły w środkowej i południowej części kraju. Większość z nich jest pod stałym nadzorem władz, które utrudniają im, a czasami wręcz uniemożliwiają spotkania i organizowania nabożeństw. Proś Pana Boga o mądrość dla wierzących, aby wiedzieli, jak mają reagować na to, co się wokół nich dzieje. Módl się o zmiękczenie serc urzędników, aby zezwolili chrześcijanom na wspólne spotkania.

Modlitwa za Bhutan

Kochany Ojcze, przychodzimy dziś do Ciebie, aby modlić się o wierzących w Bhutanie. Modlimy się szczególnie o tych braci i siostry, którzy odnaleźli nadzieję w Twojej miłości, a pochodzą z rodzin, w których wierzono, że buddyzm był właściwą drogą. Dziękujemy, że jesteś z nimi tam, gdzie są dzisiaj. Modlimy się, abyś przemieniał serca Twojego ludu, aby nie byli podzieleni, ale stanowili jedność, a dzięki temu dawali świadectwo o Twojej miłości i pokoju. W imieniu Jezusa, Amen.