Prześladowania w Bhutanie

Bhutan

45
ŚIP
2020
Bhutan
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
33
ISO
BT
Bhutan
Chrześcijan
0,03
Populacja
0.83
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.800
Życie w rodzinie: 10.900
Życie w społeczeństwie: 11.800
Życie w państwie: 11.600
Życie w kościele: 13.900
przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.800
Życie w rodzinie: 10.900
Życie w społeczeństwie: 11.800
Życie w państwie: 11.600
Życie w kościele: 13.900
przemoc fizyczna: 0.000

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Bhutanie

Oczekuje się, że wszyscy Bhutańczycy będą wyznawcami buddyzmu. Ci, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, są traktowani z nieufnością i zarówno przywódcy religijni, lokalna społeczność, jak i rodzina podejmują wysiłki, by skłonić ich do powrotu do poprzedniej religii. Oprócz konwertytów, wielu chrześcijan wywodzi się z nepalskiej mniejszości etnicznej. Żaden kościół nie posiada oficjalnego statusu uznawanego przez państwo, co oznacza, że spotkania chrześcijan są nielegalnie. Lokalne władze często odmawiają chrześcijanom wydania „zaświadczenia o braku zastrzeżeń” – potrzebnego przy składaniu wniosku o pożyczkę, rejestrowaniu własności, ubieganiu się o pracę i odnawianiu dowodu tożsamości.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Bhutan spadł o 12 miejsc w ŚIP 2020, ponieważ w każdej kategorii uzyskał mniejszą liczbę punktów w porównaniu z rokiem poprzednim. W kategorii „przemoc” liczba punktów wynosi zero, gdyż nie odnotowano żadnego aktu przemocy. Nie należy jednak zakładać, że przemoc tam wcale nie występuje.

Życie codzienne chrześcijan w Bhutanie

Odnotowano, że chrześcijańscy studenci są zmuszaniu do udziału w porannych i wieczornych rytuałach buddyjskich, a w jednym przypadku nawet do sprzątania buddyjskich sanktuariów.

Jeden z domowych kościołów został zmuszony do zamknięcia w 2018 roku i zawieszenia spotkań pod wpływem gróźb ze strony władz. Ze względów bezpieczeństwa nie podaje się informacji o czasie i miejscu spotkań.

Jedną z tradycji rolniczych w Bhutanie jest wspólny zasiew i żniwa, podczas których kilkunastu rolników dzieli się pracą i pomaga sobie nawzajem. Chrześcijańscy rolnicy są zwykle wykluczani z tej praktyki.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Bhutanie?     

Poprzez lokalnych partnerów, Open Doors zapewnia doraźną pomoc bhutańskim chrześcijanom, gdy z powodu wiary w Chrystusa trafiają do więzień, są wykluczani z rodzin i społeczności oraz pozbawiani środków do życia lub zatrudnienia. Wzmacniamy też prześladowany kościół w Bhutanie poprzez:

  • wsparcie modlitewne
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • programy przygotowujące do prześladowań
  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • uczniostwo
  • naukę czytania i pisania.

Wymierne przykłady pomocy

  • za około 60 zł możemy wydrukować i dostarczyć cztery egzemplarze Pisma Świętego prześladowanym chrześcijanom z Azji Południowo-Wschodniej.

Intencje modlitewne

Módl się o wierzących, którzy naruszają prawo, porzucając buddyzm i przechodzą na chrześcijaństwo. Módl się, by akty prześladowania chrześcijan w Bhutanie prowadziły do wzmocnienia i zjednoczenia ich społeczności.

Buddyzm jest duchową tradycją Bhutanu od wieków, co ma swoje odzwierciedlenie w zapisach w konstytucji państwa. Stosowane są biurokratyczne sposoby, by marginalizować i prześladować chrześcijan. Módl się, by Duch Święty osłabił pozycję buddyzmu w kraju.

Módl się o nowo nawróconych chrześcijan, którzy doświadczają silnych nacisków ze strony rodziny, przyjaciół i sąsiadów, by porzucili swą wiarę. Módl się, by mogli zostać wzmocnieni w obliczu prześladowań. Módl się, by Pan otworzył serca członków ich lokalnych społeczności na przyjęcie ewangelii.

Modlitwa za Buthan

Panie Jezu, przynosimy do Ciebie naszych braci i siostry w Bhutanie i prosimy o Twoją ochronę. Prosimy zapewnij bezpieczne miejsca zgromadzeń, aby mogli oddawać Ci cześć i wzmacniać swoją wiarę. Daj im siłę, aby w swojej codzienności pozostawali wierni Twojemu Słowu pomimo tego, że są dyskryminowani. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.