Prześladowania w Iranie

Iran

9
ŚIP
2020
Iran
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
9
ISO
IR
Iranie
Chrześcijan
0,80
Populacja
82.82
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 14.100
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 15.800
Życie w kościele: 16.500
przemoc fizyczna: 10.400

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.100
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 15.800
Życie w kościele: 16.500
przemoc fizyczna: 10.400

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Iranie    

Chrześcijaństwo postrzegane jest jako wpływ Zachodu, a tym samym jako zagrożenie. Wszyscy Persowie uważani są za muzułmanów. Skrajnie wysoki poziom prześladowań w kategoriach „życie w państwie” i „życie w kościele” oznaczają, że to państwo jest głównym źródłem prześladowań w Iranie.

Zakazane jest wydawanie literatury chrześcijańskiej oraz odprawianie nabożeństw w języku perskim, który jest w Iranie językiem urzędowym. Pers, który porzuca islam, może podlegać karze śmierci – choć bardziej prawdopodobne jest, że zostanie uwięziony za „przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.

Życie codzienne chrześcijan w Iranie    

Chrześcijanie pochodzący z rodzin muzułmańskich utrzymują swoją wiarę w tajemnicy; działalność kościołów domowych jest monitorowana; policja regularnie organizuje naloty na zgromadzenia chrześcijan; wierzący trafiają do więzień, gdzie warunki bytowe są zatrważające.
Chrześcijanie z kościołów ormiańskich i asyryjskich mogą otwarcie brać udział w wypełnianiu praktyki religijnych, jednak także oni doświadczają dyskryminacji, a głoszenie przez nich ewangelii muzułmanom jest prawnie zabronione.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Iranie?    

Open Doors wspiera kościoły w świecie perskojęzycznym za pośrednictwem partnerów i poprzez następujące działania:

  • internetową dystrybucję Biblii i literatury chrześcijańskiej
  • szkolenia (uczniostwa; przezwyciężania traumy; przygotowanie się na prześladowania, etc.)
  • inicjatywy multimedialne dla regionu
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Przeprowadzając powyższe działania, Open Doors skupia się szczególnie na konkretnych grupach, jak np. przywódcy (kobiety/mężczyźni), (byli) więźniowie, młodzież, liderzy młodzieżowi lub dzieci.

Intencje modlitewne

Główną siłą napędową prześladowań w Iranie jest islamski ekstremizm. Prawie wszystkie kościoły, które odprawiały nabożeństwa w języku perskim, zostały w ostatnich latach zamknięte, a ich przywódcy zostali aresztowani. Módl się za chrześcijan przebywających w irańskich więzieniach, aby umieli okazywać swoim strażnikom i współwięźniom prawdziwą miłość.

Odejście od islamu jednego z jej członków jest dla muzułmańskiej rodziny hańbą. Módl się o chrześcijan, którzy zostali wyklęci i wydziedziczeni przez własne rodziny ze względu na swoją wiarę.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

Modlitwa za Iran

Panie Jezu, przynosimy przed Twoje oblicze naszą rodzinę w Iranie, którą dotykają prześladowania. Prosimy, aby osoby przetrzymywane w więzieniach namacalnie odczuwały Twoją obecność; daj im odwagę do bycia Twoimi świadkami. Porusz serca członków rządu i władz, aby zezwolili na więcej wolności religijnej; pocieszaj i opiekuj się tymi, którzy zostali odrzuceni przez rodziny i najbliższe otoczenie. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.