Prześladowania w Iranie

Iran

8
ŚIP
2021
Iran
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
9
Iranie
Chrześcijan
0,80
Populacja
83.59
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 14.500
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 15.700
Życie w kościele: 16.500
przemoc fizyczna: 10.600

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 14.500
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 15.700
Życie w kościele: 16.500
przemoc fizyczna: 10.600

Jak wyglądają prześladowania w Iranie?

Rząd postrzega konwersję muzułmanów na chrześcijaństwo jako próbę podważenia autorytetu rządu  inicjowaną przez kraje Zachodu. Chrześcijanie nawracający się z islamu są najbardziej prześladowani, głównie przez służby państwowe, ale także przez rodziny i społeczność lokalną. Służby bezpieczeństwa przeprowadzają naloty na potajemnie gromadzących się chrześcijan. Zarówno liderzy, jak i członkowie wspólnot są zatrzymywani i skazywani na długie kary więzienia za „przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.
Wielu Irańczyków jest tylko nominalnie muzułmanami, więc zdarza się, że nowonawróceni chrześcijanie zyskują akceptację swoich rodzin. Konwertytów z rygorystycznie wierzących rodzin muzułmańskich spotykają znacznie poważniejsze prześladowania.
Chrześcijanie ze społeczności ormiańskich lub asyryjskich są uznawani i chronieni przez państwo, ale wciąż traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Nie wolno im rozmawiać o Chrystusie z ludźmi spoza ich społeczności ani mówić w farsi w trakcie nabożeństw.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Od kiedy rząd zaczął atakować członków kościołów podziemnych, a nie tylko ich liderów, sytuacja kobiet bardzo się pogorszyła. Zagrożenie prześladowaniami kobiet znacznie wzrosło.
Gwałt jest przestępstwem, ale ofiary gwałtu muszą przedstawić czterech mężczyzn i dwie kobiety jako naocznych świadków zdarzenia, aby móc formalnie wnieść oskarżenie. To w praktyce oznacza bezkarność tych, którzy używają przemocy seksualnej, aby prześladować chrześcijanki.
Kobiety, które nie noszą hidżabu i luźnych ubrań zakrywających całe ciało mogą zostać ukarane chłostą lub grzywną. Chrześcijanki są dyskryminowane również na rynku pracy.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

W przeciwieństwie do kobiet, uważa się, że mężczyźni nie zostali „zwiedzeni”, ale świadomie dokonali złego wyboru. Z tego względu karani są dużo bardziej dotkliwie. Bardziej prawdopodobne jest, że będą torturowani i maltretowani fizycznie. Mężczyźni skazywani są na wieloletnie kary pozbawienia wolności w fatalnych warunkach. Dlatego wielu mężczyzn ucieka na Zachód, pozostawiając irański kościół bez doświadczonych i dojrzałych liderów.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Prześladowanie chrześcijan w Iranie pozostaje na skrajnie wysokim poziomie. Zanotowano niewielki wzrost liczby aktów przemocy. Kraj silnie odczuł skutki pandemii. Wielu wierzącym brakuje żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Środki podjęte w celu zwalczenia pandemii utrudniły chrześcijanom kontakty, dlatego w coraz większym stopniu wykorzystują możliwość spotkań i nauczania online.
Wielu irańskich więźniów, w tym zatrzymanych z powodów religijnych, zostało zwolnionych, aby w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w przepełnionych więzieniach. Nie dotyczy to wszystkich. Chrześcijanie nadal stawiani są przed sądami i skazywani na karę więzienia.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie nawróceni z islamu są najbardziej narażeni na prześladowania zarówno ze strony państwa, jak i członków lokalnych społeczności.
Kontrola władz jest największa w miastach, podczas gdy na wsiach można cieszyć się większą wolnością. Z drugiej strony, anonimowość miast daje chrześcijanom więcej swobody, aby organizować spotkania i prowadzić działalność, niż obszary wiejskie, które charakteryzują się większą kontrolą społeczną.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Iranie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Iranie?
Open Doors wspiera Kościół w Iranie za pośrednictwem lokalnych partnerów. Nasza działalność obejmuje służbę przy wykorzystaniu platform internetowych, przygotowywanie materiałów multimedialnych oraz pomoc prawną.  Służba Open Doors koncentruje się na liderach kościołów, kobietach, byłych więźniach, młodzieży i dzieciach oraz animatorach młodzieżowych.

Intencje modlitewne

  • Módl się o wierzących, którzy żyją w izolacji. Wielu chrześcijan nie ma odwagi dzielić się wiarą z ludźmi, którzy są wokół nich i nie znają innych wierzących. Polegają na źródłach internetowych, aby dowiadywać się o Bogu.
  • Módl się o chrześcijan zamkniętych w więzieniach. Warunki więzienne w Iranie są bardzo złe, a pandemia dodatkowo pogorszyła sytuację.
  • Módl się o tych, którzy działają na rzecz praw chrześcijan w Iranie, zarówno w kraju jak i za granicą. Módl się o ich ochronę i o to, aby zostali wysłuchani.
  • Modlitwa za Iran

Modlitwa za Iran

Boże, proszę o pocieszenie dla prześladowanych chrześcijan przetrzymywanych w więzieniach. Pozwól im poznać Cię lepiej. Mów do nich z mocą.  Błogosław pracę, którą Open Doors wykonuje dla Iranu, aby działania na rzecz wolności religijnej przyniosły owoc i były zachętą dla wierzących. Daj irańskim wierzącym możliwość rozmawiania z innymi ludźmi o miłości, którą okazał Chrystus. Amen