MarokoHero_Image_1920x800

Maroko

26
ŚIP
2020
Maroko
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
35
ISO
MA
Maroko
Chrześcijan
0,03
Populacja
36.64
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 13.300
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 11.700
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 4.100

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 13.300
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 11.700
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 4.100

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Maroku

W marokańskim prawie „przyczynienie się do zachwiania wiary muzułmanina” jest przestępstwem. W związku z tym, chrześcijanie, którzy prowadzą rozmowy na tematy religijne, muszą liczyć się z ryzykiem zatrzymania przez służby bezpieczeństwa. Obrońcy praw chrześcijan są atakowani przez radykałów islamskich. Jednak karane są nie tylko osoby głoszące ewangelię, konwertytów również spotyka kara – mogą, na przykład utracić prawo do dziedziczenia lub do opieki nad dziećmi.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Ogólny wynik Maroka wzrósł o 3 punkty, a pozycja w rankingu przesunęła się o dziewięć miejsc do góry, głównie ze względu na wzrost liczby odnotowanych przypadków przemocy.

Życie codzienne chrześcijan w Maroku

Kościoły ekspatriantów są monitorowane, aby uniemożliwić Marokańczykom  branie udziału w nabożeństwach. Dzielenie się ewangelią z muzułmanami jest niezgodnie z prawem, a obcokrajowcy, którzy zostali o to oskarżani, podlegają deportacji.

Marokańscy chrześcijanie spotykają się w kościołach domowych, gdyż nie mają pozwolenia na wspólne publiczne spotkania. Chrześcijanie pochodzący ze środowisk muzułmańskich zmagają się z prześladowaniami ze strony rodziny i społeczeństwa, szczególnie na obszarach wiejskich, dlatego też utrzymują swoją wiarę w tajemnicy.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Maroku?

We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera kościoły w Północnej Afryce poprzez organizowanie następujących akcji:

  • szkolenia
  • służbę w mediach
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • modlitwę za wierzących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Intencje modlitewne

Módlcie się o otwartość dla chrześcijan, aby mogli praktykować swoją wiarę w pokoju, nawet jeśli uprzednio byli muzułmanami.
Módlcie się za chrześcijan, którzy mają trudności ze znalezieniem budynku kościelnego, aby nie zniechęcali się i nie tracili zapału dla swojej wspólnoty.
Módlcie się o ochronę i pokój dla chrześcijan, którzy nawrócili się z islamu, aby nie stracili swoich bliskich i statusu z powodu swojej wiary. I módlcie się o to, by jeśli poniosą takie straty, poczuli obecność i radość Ducha Świętego bez względu na okoliczności.

Modlitwa za Maroko

Boże Święty, prosimy Cię abyś przychylnymi uczynił dla naszych sióstr i braci tych, którzy jeszcze do Ciebie nie należą. Otwórz ich serca, aby mogli również poznać Ciebie i w wierności naśladować Ciebie w miłości. Prosimy za Kościołem Twoim, wzmocnij ich radość płynącą z Twojego zbawienia i napełnij wszelką odwagą. Uczyń ich serca pełnymi miłości do Ciebie i bliźnich, aby nigdy nie zachwiali się w wierze, którą ich obdarzyłeś. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.