Prześladowania w Libii

Libia

4
ŚIP
2020
Libia
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
4
ISO
LY
Libii
Chrześcijan
0,04
Populacja
6.57
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 15.300
Życie w rodzinie: 15.500
Życie w społeczeństwie: 15.800
Życie w państwie: 16.000
Życie w kościele: 16.400
przemoc fizyczna: 11.300

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 15.300
Życie w rodzinie: 15.500
Życie w społeczeństwie: 15.800
Życie w państwie: 16.000
Życie w kościele: 16.400
przemoc fizyczna: 11.300

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Libii

Libijscy chrześcijanie muzułmańskiego pochodzenia muszą stawić czoła przemocy i silnej presji rodziny oraz lokalnej społeczności, usilnie starających się zmusić ich do wyparcia się wiary w Jezusa Chrystusa. Nie ma wolności słowa i równego traktowania chrześcijan i muzułmanów; kościoły chrześcijańskie nie są oficjalnie uznawane; nie buduje się nowych kościołów. Brak jednego rządu centralnego, który stałby na straży prawa i porządku jest po części odpowiedzialny za skrajnie wysoki poziom prześladowań w kategoriach „życie w państwie” i „życie w kościele”.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik w kategorii „przemoc” wzrósł z 9,6 pkt w ŚIP 2019 do 11,3 pkt. Przyczyną jest wyższa liczba zweryfikowanych incydentów. Pomimo tego, brak wiarygodnych źródeł informacji z kraju nadal pozostaje niepokojącą kwestią.

Życie codzienne chrześcijan w Libii

Chrześcijanie, którzy przybyli do Libii i tam pracują, mogą spotykać się w celach religijnych, niemniej jednak narażają się w ten sposób na ataki islamskich bojówek i dyskryminację w libijskim społeczeństwie. Kościoły dla Libijczyków są zabronione, a libijscy chrześcijanie muszą utrzymywać swoją wiarę w tajemnicy. Chrześcijanie, którzy publicznie dają wyraz swojej wierze i próbują dzielić się wiarą z innymi, narażają się na przemoc ze strony członków rodziny, lokalnej społeczności i brutalnych bojówek islamskich.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Libii?    

Open Doors, we współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami, wspiera kościoły w Libii poprzez następujące działania:

  • szkolenia
  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • społeczno- gospodarcze działania rozwojowe
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • organizując modlitwę za wierzących w trudnym położeniu.

Modlitwa    

Módlcie się za chrześcijańskich imigrantów - głównie z krajów Afryki Subsaharyjskiej - którzy są narażeni na dyskryminujące i brutalne traktowanie w ośrodkach dla uchodźców.

Aby sytuacja chrześcijan uległa zmianie dziięki poprawie sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w kraju. Módlcie się o stabilność i ochronę praw mniejszości religijnych.

Chrześcijanie libijscy nawróceni z islamu stoją w obliczu gwałtownych i intensywnych nacisków ze strony ich rodzin i lokalnej społeczności. Módlcie się, aby byli niewzruszeni w swojej wierze.

Módlcie się, aby chrześcijanie mieszkający w Trypolisie wnosili pokój, gdy całe miasto wrze. Módlcie się, aby ludzie wokół nich byli przez nich zachęcani do naśladowania Chrystusa.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

Modlitwa za Libię

Panie Jezu, dziękuję ci za braci i siostry w Libii, którzy wiernie Cię naśladują pomimo niebezpieczeństw. Pomóż im być silnymi w codziennych zmaganiach i zmieniaj serca członków grup islamistycznych, których celem jest prześladowanie chrześcijan. Wylej swoją łaskę i siłę na tych, którzy są przymuszani do wyparcia się Ciebie. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.