Prześladowania w Libii

Libia

4
ŚIP
2021
Libia
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
4
Libii
Chrześcijan
0,03
Populacja
6.66
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 15.600
Życie w rodzinie: 15.400
Życie w społeczeństwie: 15.900
Życie w państwie: 16.300
Życie w kościele: 16.300
przemoc fizyczna: 12.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 15.600
Życie w rodzinie: 15.400
Życie w społeczeństwie: 15.900
Życie w państwie: 16.300
Życie w kościele: 16.300
przemoc fizyczna: 12.400

Jak wyglądają prześladowania w Libii?

Nie ma wolności słowa, wolności religijnej i bardzo ograniczone możliwości otwartej działalności kościołów chrześcijańskich w Libii. Pomimo że w kraju jest około 34 500 chrześcijan, tylko niewielka ich liczba (około 150) to Libijczycy – większość to ekspaci lub migranci poszukujących poprawy warunków bytowych. Przemoc i naciski ze strony rodziny i ogółu społeczeństwa, aby zmienić religię to codzienność libijskich chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzułmańskich. Bez względu na pochodzenie, chrześcijanom grożą uprowadzenia lub śmierć ze strony islamskich milicji i zorganizowanych grup przestępczych.
Publiczne wypowiedzi na tematy wiary oraz osobiste rozmowy o Bogu z muzułmanami wywołują gwałtowny sprzeciw i są podstawą do aresztowania. Bez efektywnej władzy centralnej kraj pogrążony jest w chaosie, panuje anarchia. Istnieją niewielkie szanse na uzyskanie sprawiedliwego wyroku w przypadku morderstwa lub ataku na chrześcijanina.
Chrześcijanie migrujący z Afryki Subsaharyjskiej są narażeni na przetrzymywanie w ośrodkach detencyjnych, gdzie są maltretowani, poddawani torturom i wykorzystywani przez przemytników, którzy ich tam sprowadzili. Wierzący są często zmuszani to ciężkiej pracy lub prostytucji.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Libijskie chrześcijanki nawrócone z islamu są narażone na dotkliwe prześladowania ze strony rodzin i lokalnej społeczności. Mają niewielkie możliwości, żeby uniknąć prześladowań. Zeznania kobiety nie mają takiej mocy prawnej jak zeznania mężczyzny. Jest mało prawdopodobne, że wywalczy sprawiedliwy wyrok, jeśli to czynnik religijny będzie przyczyną napaści na tle seksualnym. Jest to forma karania chrześcijanek. Kobiety mają znacznie niższą pozycję w społeczeństwie libijskim niż mężczyźni.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Zasadniczo to chrześcijańscy mężczyźni w Libii są narażeni na większe ryzyko przemocy. Ci, którzy migrują z Afryki subsaharyjskiej są porywani i zmuszani do pracy niewolniczej lub przetrzymywani dla okupu.
Mężczyźni są głównymi żywicielami rodzin. Jeśli chrześcijanin straci pracę, zostanie uprowadzony lub zostanie zmuszony do opuszczenia domu, cierpi cała rodzina.

Poznaj ANNĘ*

»W pokoju było ciemno. Nagle przede mną pojawił się mężczyzna. Emanował światłem. Nie wyglądał nierzeczywiście, ale nie mogłam go dotknąć. Nie znikał. Jego obecność sprawiła, że moje serce przepełniała radość. Był wysoki, miał nieco dłuższe włosy. ‘Ja jestem drogą, prawdą i życiem’, powiedział. Potem zniknął«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Obserwujemy nasilenie się przemocy w Libii. Odnotowano wzrost potwierdzonych ataków i zabójstw. Prześladowania w każdej sferze życia przybierają na sile.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie narażeni są na ataki na terenie całego kraju, ale szczególnie niebezpiecznie jest na terenach, gdzie obecne są islamskie grupy ekstremistyczne. Ugrupowania, które przysięgały wierność tzw. Państwu Islamskiemu nadal przebywają w rejonie Syrty. Inne grupy ekstremistyczne kontrolują miasto i obszar przylegający do stolicy kraju, Trypolisu. Ekspaci na ogół unikają podróżowania po kraju, omijają zwłaszcza miejsca, w których znajdują się punkty kontrolne.
Chrześcijanie, którzy migrują z innych części Afryki, w drodze do Europy, są często zatrzymywani i przetrzymywani w przeludnionych obozach dla uchodźców w okolicy Trypolisu. Inni są przekazywani bezpośrednio w ręce skorumpowanych urzędników lub grup przestępczych przez przemytników, którzy organizują ich przerzut. Przez nich zmuszani są do niezwykle ciężkiej pracy na roli lub prostytucji.   

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Libii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Libii?
We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera Kościół w Afryce Północnej poprzez organizowanie szkoleń, dystrybucję literatury chrześcijańskiej, projekty socjoekonomiczne oraz inne działania na rzecz prześladowanych chrześcijan.
Pomocne informacje

Intencje modlitewne

  • Módl się o libijskich wierzących, którzy żyją w stałym ucisku, zwłaszcza za więźniów, którzy cierpią za wiarę. Módl się o ich ochronę i uwolnienie.
  • Módl się za rządzących Libią. Módl się o pokój i stabilność kraju. Módl się o zakończenie zastępczej wojny domowej. Lata anarchii i walki o władzę pochłonęły wiele istnień i osłabiły nadzieję na przyszłość. Chrześcijanie i inne mniejszości stały się ofiarą bezprawia.
  • Módl się o nowych wierzących, którzy niedawno się ochrzcili. Módl się, aby znaleźli grupę wierzących, z którymi będą mogli się spotykać – i wspólnie cieszyć się z odnalezienia Jezusa Chrystusa.

Modlitwa za Libię

Boże, proszę Cię o błogosławieństwo dla Libii i Twoich naśladowców. Proszę o siłę i wytrwałość dla tych, którzy nie mogą się otwarcie do Ciebie przyznawać, ani nawet mieć namiastki życia wspólnotowego. Chroń ich przed przemocą i porwaniami. Zmień serca prześladowców.

 

* - Imię zmieniono