Prześladowania w Kazachstanie

Kazachstan

41
ŚIP
2021
Kazachstan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
35
Kazachstan
Chrześcijan
4,85
Populacja
18.78
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.200
Życie w rodzinie: 11.500
Życie w społeczeństwie: 11.000
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 2.400

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.200
Życie w rodzinie: 11.500
Życie w społeczeństwie: 11.000
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 2.400

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Kazachstanie    

Wolność religijna Kazachów jest ograniczona przepisami z września 2011 r., a rząd nieustannie pracuje nad wzmocnieniem kontroli nad całym społeczeństwem, co oznacza szeroko zakrojoną inwigilację, naloty służb na spotkania i aresztowania wierzących. Pod pretekstem zagrożenia ze strony wojującego islamu, rząd zabiera coraz więcej swobód kazachskiemu społeczeństwu.

Działalność niezarejestrowanych kościołów jest nielegalna, dlatego są często odwiedzane przez służby bezpieczeństwa i nakłada się na nie kary pieniężne. Aby zarejestrować kościół, potrzebnych jest 50 podpisów obywateli.

Rosyjski Kościół Prawosławny nie odczuwa negatywnych skutków relacji z państwem, ponieważ zazwyczaj nie usiłuje zbliżyć się do ludności kazachskiej. Prześladowania ze strony państwa, rodziny, przyjaciół i najbliższego otoczenia najbardziej dotykają rdzennych obywateli nawróconych na chrześcijaństwo z islamu.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik ogólny Kazachstanu wzrósł o jeden punkt, co wskazuje na pewne pogorszenie sytuacji chrześcijan, pomimo tego, że wynik w kategorii „przemoc” spadł. Kazachstan spadł o jedno miejsce w dół w ŚIP 2020, ponieważ wyniki kilku innych krajów znacznie się zwiększyły.

Życie codzienne chrześcijan w Kazachstanie

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich często utrzymują fakt nawrócenia w tajemnicy. Bywa, że rodzina przetrzymuje ich w zamknięciu przez długi czas, bije, często kończy się to wypędzeniem z domu i wyrzuceniem poza margines życia społecznego. Lokalni mułłowie głoszą przeciwko chrześcijaństwu.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Kazachstanie?    

Open Doors zapewnia pomoc kryzysową wierzącym w Azji Centralnej, którzy przebywają w więzieniach, zostali wykluczeni przez rodziny lub lokalną społeczność, zostali pozbawieni środków do życia lub stracili zatrudnienie z powodów religijnych. Open Doors wzmacnia prześladowany kościół poprzez:

  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • modlitwę
  • seminaria biblijne
  • spotkania dla dzieci i młodzieży
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • służbę wśród kobiet
  • osobiste relacje z osobami prześladowanymi
  • szkolenia zawodowe
  • projekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

Intencje modlitewne

Módl się za wierzących w Kazachstanie, za przywódców religijnych, szczególnie pastorów w kościołach podziemnych oraz wierzących nawróconych z islamu. Módl się o ich bezpieczeństwo pośród nasilających się represji i kontroli państwa. Módl się o mądrość dla pastorów i osoby zaangażowane w służbę.

Módl się o osoby, które są bite lub przetrzymywane w zamknięciu wbrew ich woli z powodu odejścia od islamu i nawrócenia się do Jezusa Chrystusa.

Módl się za władze państwowe, które usiłują osłabić, lub – co więcej – pozbyć się chrześcijan z Kazachstanu.

Modlitwa za Kazachstan

Wszechmocny Boże, przynosimy do Ciebie tych, którzy są prześladowani w Kazachstanie. Chroń ich spotkania kościelne, zajęcia katechetyczne dla dzieci, zajęcia dla młodzieży i obozy letnie. Buduj swoje królestwo, bez względu na ograniczenia prawne. Pocieszaj i wzmacniaj tych, którzy zostali pobici i uwięzieni tylko dlatego, że wiernie Ciebie naśladują. Amen.