Sztuacja w Iraku

Irak

15
ŚIP
2020
Irak
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
13
ISO
IQ
Iraku
Chrześcijan
0,20
Populacja
40.41
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 14.500
Życie w kościele: 13.600
przemoc fizyczna: 5.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 13.900
Życie w państwie: 14.500
Życie w kościele: 13.600
przemoc fizyczna: 5.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Iraku

Islamskiej agresja nadal stanowi problem w Iraku. Chociaż tak zwane Państwo Islamskie (IS) utraciło kontrolę nad terytoriami w Iraku, jego ideologia jest nadal żywa i oddziałuje na społeczeństwo. Wielu bojowników IS wmieszało się na powrót w miejscowe społeczności. Innym ważnym motorem prześladowań jest szyicka milicja, która pomogła wyprzeć IS i wypełniła powstałą próżnię władzy.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Głównie ze względu na spadek punktacji w kategorii „przemoc”. Liczba chrześcijan, którzy padli ofiarą ataków lub zostali zamordowani, jest mniejsza w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami.

Życie codzienne chrześcijan w Iraku

Wiele rodzin, które zostały zmuszone przez IS do ucieczki z własnych domów, było w stanie powrócić na równiny Niniwy i zacząć odbudowywać swoje życie i społeczności, dzięki wsparciu i modlitwom braci i sióstr na całym świecie oraz pomocy lokalnych partnerów kościelnych Open Doors. Jedną z nich jest rodzina Noeha, który mówi: „Jestem bardzo szczęśliwy, że nasz dom został tak wiernie odbudowany. Czuję się szczęśliwy, ponieważ jestem w domu, w którym mieszkałem przed przyjściem IS. ”
Jednak prześladowanie chrześcijan nie skończyło się – mają wciąż miejsce ataki, uprowadzenia, a nawet morderstwa. Niektóre domy tych, którzy uciekli przed IS, nadal są nielegalnie okupowane.
W obawie przed atakami członków rodziny lub lokalnej społeczności chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich często utrzymują swoją wiarę w tajemnicy, gdyż odejście od islamu jest w oczach rodziny hańbą.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Iraku?     

We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera wierzących w Iraku poprzez następujące działania:

  • nawiązywanie relacji z osobami prześladowanymi
  • szkolenia - seminaria dla osób, które doświadczyły traumy
  • szkolenie biblijne, szkolenie przywódców kościoła i chrześcijan muzułmańskiego nawróconych z islamu, (MBB)
  • dystrybucję literatury biblijnej i chrześcijańskiej oraz wspieranie tłumaczeń z języka kurdyjskiego.

Intencje modlitewne

Wielu chrześcijan w Iraku nadal odczuwa brak nadziei i bezsilność z powodu trudnych warunków życia, bezrobocia i braku szans dla młodzieży. Z tego powodu wiele rodzin chrześcijańskich stopniowo opuszcza kraj. Proszę, módlcie się, aby Bóg dał tym ludziom cierpliwość i aby pozostali w swojej ojczyźnie.

Proszę, módlcie się za młodych ludzi w Iraku, aby byli silni pomimo trudności, i aby stali się „światłością i solą” tego kraju.

Módlcie się za służby w kościele i przywódców kościelnych w Iraku. Pomimo trudności ostali się, aby z mocą głosić i wychwalać imię Jezusa. Prośmy Pana, aby ich przykład przyniósł pokój, jedność i rozwój kościoła w kraju.

Modlitwa za Irak

Panie Jezu, dziękuję Ci, że nasi bracia i siostry w Iraku zaczynają wracać do swoich domów. Prosimy, abyś zachęcał ich i wzmacniał, gdy zaczną odbudowywać i naprawiać to, co zostało zniszczone. Panie, chroń tych, którzy nie mają domów. Przynieś Twoje uzdrowienie wierzącym, którzy cierpieli ze względu na swoją wiarę. Niech Twój Duch Święty będzie światłem, życiem i nadzieją dla Iraku.Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.