Sztuacja w Iraku

Irak

11
ŚIP
2021
Irak
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
15
Iraku
Chrześcijan
0,18
Populacja
41.50
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 13.600
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 14.200
Życie w państwie: 14.800
Życie w kościele: 13.800
przemoc fizyczna: 11.500

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.600
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 14.200
Życie w państwie: 14.800
Życie w kościele: 13.800
przemoc fizyczna: 11.500

Jak wyglądają prześladowania w Iraku?

Po latach konfliktów w Iraku zapanował niepewny pokój – ale w 2020 roku ponownie doszło do gwałtownych protestów niezadowolonych obywateli, które zostały brutalnie stłumione przez władze. Niestabilność w kraju sprzyja prześladowaniom chrześcijan. Chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich często utrzymują w tajemnicy fakt nawrócenia, obawiając się prześladowań ze strony członków bliższej i dalszej rodziny, przywódców klanów i ogółu społeczeństwa. Konwertyci z islamu ryzykują utratę praw do dziedziczenia lub prawa do zawarcia małżeństwa. Nie wolno im wstępować w związki małżeńskie z chrześcijanami, ponieważ prawnie nadal uważani są za muzułmanów. Islamscy ekstremiści nie zaprzestają działań w Iraku. Chrześcijanie są napadani i porywani. Źródłem dyskryminacji jest także państwo, np. poprzez dyskryminację w miejscu pracy lub na punktach kontrolnych. Przepisy o bluźnierstwie wykorzystywane są przeciwko tym, którzy próbują głosić Ewangelię.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Terroryści z Państwa Islamskiego cieszą się złą sławą jako ci, którzy w przerażający sposób wykorzystują kobiety z mniejszości religijnych, zwłaszcza jako niewolnice seksualne. Chociaż Państwo Islamskie nie ma już władzy nad krajem, dziedzictwo ich postaw pozostaje w pamięci ludzi, a wiele kobiet przeżywa traumę z powodu tego, czego doświadczyły z rąk terrorystów. Kobiety, które nie zakrywają twarzy w rejonie Bagdadu lub Basry ryzykują, że zostaną obraźliwie potraktowane lub obrzucone kamieniami. Szanse na ukaranie sprawców są niewielkie. Kobiety nawrócone na chrześcijaństwo z islamu są najbardziej narażone na ataki, ale dotyczy to także kobiet, które poślubiły konwertytów. Chrześcijance w związku małżeńskim z muzułmaninem grozi gwałt, areszt domowy lub zakaz opuszczania kraju. Kobietom nawróconym z islamu nie wolno poślubić chrześcijańskich mężczyzn.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijanie w Iraku są narażeni na różne formy przemocy, zwłaszcza tych wywodzących się ze środowisk muzułmańskich. Na chrześcijan w środkowym i południowym Iraku wywierane są naciski, aby odeszli z pracy, zwłaszcza jeśli pracują dla zagranicznych organizacji lub są zatrudnieni na wyższych szczeblach organizacyjnych (na przykład w spółkach państwowych). Na północy kraju chrześcijanie często mają trudności ze znalezieniem pracy. Ci, którzy mają pracę, są często wyzyskiwani.  Ponieważ w irackim społeczeństwie to mężczyźni są zwykle żywicielami rodziny, każdy atak na nich lub przejawy dyskryminacji odbiją się na całej rodzinie.

Poznaj księdza Ammara

 »W tym kryzysie raz jeszcze przypominamy sobie o tym, jak słabi jesteśmy jako istoty ludzkie i jak bardzo potrzebujemy zbawienia Pana«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Prześladowania w życiu publicznym i prywatnym nie zmieniły się znacząco, ale poziom przemocy, z jaką spotykają się chrześcijanie, gwałtownie wzrósł w ciągu ostatniego roku  – co w dużej mierze przyczyniło się do awansu z 15. na 11. miejsce Światowego Indeksu Prześladowań. Wynika to z większej liczby doniesień o zamykaniu kościołów po atakach Turcji w północnym Iraku i niewielkim wzroście liczby uprowadzonych chrześcijan.  
Kogo najbardziej dotykają prześladowania?
Najbardziej narażeni na prześladowania są chrześcijanie nawróceni z islamu.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Iraku?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Iraku?
Open Doors współpracuje z lokalnymi partnerami i kościołami, wspierając chrześcijan w Iraku poprzez dystrybucję Biblii, organizując szkolenia, dostarczając pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, udzielając mikropożyczek i prowadząc projekty, których celem jest wypracowanie rozwiązań dla zdobycia środków utrzymania i osiągnięcie samowystarczalności finansowej.

Intencje modlitewne

  • Módl się o przełom w Iraku i zatrzymanie fali przemocy. Poproś Pana, aby wypełnił serca chrześcijan i tych, którzy ich prześladują, pokojem.
  • Módl się, aby Bóg przemienił serca przywódców Iraku. Módl się o mądrość dla nich, aby prowadzili swój kraj w prawości i miłosierdziu.
  • Chwal Boga za przygotowanie gruntu do dzielenia się Ewangelią. Módl się o święte pragnienie i głód Boga wśród irackiego narodu.

Modlitwa za Irak

Boże Ojcze, dziękuję za Twoją wieczną i doskonałą miłość dla Irakijczyków. Proszę, przynieś pokój i stabilność krajowi, który tak długo cierpiał z powodu różnych konfliktów. Pokaż irackim chrześcijanom ich prawdziwą tożsamość w Tobie i daj im możliwość dzielenia się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie ze swoimi rodzinami, sąsiadami i przyjaciółmi. Wyposaż ich, aby byli światłem nadziei w swoim kraju. Amen