Prześladowania w Meksyku

Meksyk

37
ŚIP
2021
Meksyk
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
52
Meksyk
Chrześcijan
128,23
Populacja
133.87
Zorganizowana korupcja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Sekularyzm
Życie prywatne: 10.300
Życie w rodzinie: 8.100
Życie w społeczeństwie: 12.400
Życie w państwie: 10.700
Życie w kościele: 10.300
przemoc fizyczna: 12.600

Wprowadzenie

Okres badawczy: 1 listopada 2019 – 31 października 2020    

Jak wyglądają prześladowania w Meksyku?

Wzrost presji grup przestępczych i walka o przejęcie kontroli nad danym terytorium powodują, że chrześcijanie – zwłaszcza liderzy – żyją w ciągłym strachu przed przemocą. Chrześcijanie postrzegani są jako zagrożenie dla działalności przestępczej, ponieważ sprzeciwiają się korupcji i narkotykom. Jawnie odrzucają żądania gangów i karteli. Chrześcijanie, którzy głośno wyrażają sprzeciw i mówią o Jezusie, stają się celem ataków gangów, przeszkodą, którą należy usunąć w celu przejęcia całkowitej kontroli.  
W społecznościach plemiennych każdy, kto zdecyduje się odejść od tradycyjnych wierzeń i praktyk religijnych, może spotkać się z odrzuceniem i karą w postaci grzywny, aresztu lub przymusowego wysiedlenia.  

Zaobserwowano także wzrost aktów przemocy ze strony osób, które postrzegają chrześcijan jako fanatyków, ksenofobów i przeciwników praw kobiet. Protestujący atakują kościoły i niszczą je, wypisując obraźliwe hasła na murach. Doniesienia z Meksyku sugerują, że zmniejsza się otwartość na etykę chrześcijańską w sferze publicznej, mimo że oficjalnie Meksyk ceni sobie pluralizm.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W indiańskich społecznościach plemiennych wymuszone małżeństwa nadal są częścią tradycji i kultury pomimo wysiłków państwa, aby je wyeliminować. Chrześcijanki zmuszane są do wychodzenia za mąż za niechrześcijan ze swojego plemienia. Jest to sposób, aby zmusić je do wyrzeczenia się wiary. Stosowana jest przemoc fizyczna (w tym seksualna) i werbalna, żeby nakłonić je do powrotu do religii plemiennej.
Na obszarach kontrolowanych przez handlarzy narkotykami kobiety narażone są na wykorzystywanie przez członków sieci przestępczych. Kartele rekrutują je jako zabójców lub zmuszają do związków z członkami grupy. W przypadku rodzin chrześcijańskich przymuszanie do związków z członkami grup przestępczych nieuchronnie prowadzi do kryzysu wiary kobiety i jej rodziny. Konsekwencją często jest rozpad rodziny i przerwanie więzi oraz relacji. Rodziny kobiet, które nawracają się na chrześcijaństwo i opuszczają grupy przestępcze, ponoszą za to karę w postaci gwałtów, gróźb i ciągłej inwigilacji.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

W prawie Meksyku nie ma przepisów, które mogłyby sprzyjać lub jawnie dyskryminować chrześcijan, jednak na obszarach kontrolowanych przez grupy przestępcze lub kartele narkotykowe młodzi mężczyźni są narażeni na indoktrynację i przymusową rekrutację. Niektórzy młodzi mężczyźni wybierają tę drogę ze względów ekonomicznych i społecznych. Ci, którzy się opierają – ze względów religijnych lub innych – ryzykują, że zostaną porwani lub nawet zabici. Czasami organizacje przestępcze, by zmusić ich dzieci do posłuszeństwa uciekają się do przekupstwa lub zastraszania rodzin. Meksykańscy mężczyźni na ogół narażeni są na większe niebezpieczeństwo i silniejsze prześladowania niż kobiety, ponieważ oni są głowami rodzin i przywódcami kościołów. Najczęściej to ojcowie rodzin brani są na celownik jako pierwsi. Jeśli zbrojne grupy przestępcze chcą powstrzymać lub ograniczyć działalność kościołów, grożą ich liderom. Jeśli rdzenny chrześcijanin (Indianin) staje się przywódcą religijnym, jego pozycja sprawia, że poziom prześladowań, szykan i sankcje lokalnej społeczności wobec niego i całej jego rodziny nasilają się. Ich celem jest zniechęcenie innych członków społeczności do interesowania się chrześcijaństwem i konwersji.  

Poznaj „Genaro”

»Byli misjonarze, którzy udali się w góry i wrócili i żałowali tego. Im bardziej zbliżasz się do miejsc, które ludzie w tych rejonach nazywają «punktami zapalnymi», życie staje się trudniejsze. Ryzykujesz życiem swoim i swoich bliskich. Kiedy tam byłem, usłyszałem wiele smutnych historii«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Niespodziewanie Meksyk pojawił się w rankingu ŚIP 2021 na 37. miejscu po tym, jak w zeszłym roku znalazł się poza pierwszą pięćdziesiątką. Stało się tak głównie ze względu na nasilenie działalności przestępczej bezpośrednio wycelowanej w chrześcijan i chrześcijańskie nauczanie. Handlarze narkotyków oraz gangi biorą odwet i atakują chrześcijańskich przywódców za sprzeciwianie się ich działalności, a podczas pandemii COVID-19 ich kontrola nad niektórymi częściami Meksyku uległa wzmocnieniu. Podobnie społeczności tubylcze, które sprzeciwiają się nawróconym chrześcijanom, wzmocniły swoją autonomię podczas kryzysu związanego z koronawirusem, co utrudnia życie chrześcijan. I wreszcie wydaje się, że w społeczeństwie meksykańskim rośnie aprobata dla sekularyzmu. Poglądy chrześcijan nie są mile widziane w sferze publicznej.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Teren całego Meksyku pokryty jest siatką organizacji przestępczych. Chociaż dominują dwa główne kartele, są też inne – co najmniej 17 grup przestępczych – które mają znaczący wpływ na sytuację w kraju. Cały czas powstają nowe grupy lub dochodzi do podziałów wewnątrz istniejących gangów, które również prześladują chrześcijan, ponieważ postrzegają ich jako zagrożenie dla swoich interesów.  Prześladowania chrześcijan wewnątrz społeczności tubylczych mają miejsce szczególnie w południowej części kraju. A odrzucenie w sferze publicznej chrześcijańskiego światopoglądu jest coraz większym problemem w całym Meksyku.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Meksyku?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Meksyku? Służba Open Doors w Meksyku polega na niesieniu pomocy duchowej i materialnej prześladowanym chrześcijanom w postaci rozwiązań strukturalnych, które są odpowiedzią na potrzeby Kościoła. Open Doors przygotowuje Kościół meksykański do bezpośredniego docierania i niesienia pomocy osobom poszkodowanym.  

Intencje modlitewne

  • Módl się o przywódców chrześcijańskich, którzy wiele ryzykują, aby służyć swoim wspólnotom w miejscach, gdzie działają grupy przestępcze. Poproś Boga, aby chronił ich przed przemocą, aby zatroszczył się o rodziny, które muszą znaleźć sposób na radzenie sobie z przemocą i traumą.
  • Módl się o chrześcijan, którzy odeszli od tradycyjnych religii swoich rdzennych społeczności. Módl się o przemianę serc lokalnych przywódców, a także o bezpieczeństwo chrześcijan, aby potrafili być światłem nadziei w trudnych sytuacjach.
  • Módl się o chrześcijan, którzy nie widzą dla siebie miejsca w meksykańskim społeczeństwie. Poproś Boga, aby dał im odwagę, aby potrafili żyć w zgodzie ze swoją wiarą i przekonaniami.

Modlitwa za Meksyk

Panie Boże, przychodzimy dziś do Ciebie w imieniu naszych sióstr i braci w Meksyku. Boże, tyle osób w Meksyku powołuje się na Twoje imię, a jednocześnie widzimy tam tak wiele cierpienia. Boże, pomóż proszę chrześcijanom zrozumieć się i kochać. Chroń tych, którzy ryzykują tak dużo, kiedy otwarcie mówią o Twojej nadziei i miłości. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, teraz i na wieki. Amen.