Prześladowania chrześcijan w Jordanii

Jordania

33
ŚIP
2020
Jordania
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
31
ISO
JO
Jordania
Chrześcijan
0,18
Populacja
10.07
Religijnie motywowany nacjonalizm
Protekcjonizm denominacyjny
Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 14.100
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 11.700
Życie w kościele: 12.500
przemoc fizyczna: 1.700

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 14.100
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 11.700
Życie w kościele: 12.500
przemoc fizyczna: 1.700

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Jordanii

Większość chrześcijan w Jordanii należy do kościoła prawosławnego lub rzymsko-katolickiego. Ogólnie rzecz biorąc, cieszą się dość dużą swobodą religijną, jednak są dyskryminowani w kwestiach związanych z zatrudnieniem oraz dysponują ograniczonymi możliwościami publicznego nauczania.

Otwarta deklaracja wiary chrześcijanina nawróconego z islamu może doprowadzić do jego pobicia, aresztowania i w najgorszym przypadku do śmierci. Chrześcijanie zaangażowani w ewangelizację lub pomagający konwertytom muszą stawić czoła groźbom i różnorodnym przeszkodom w codziennym życiu.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Ogólny wynik Jordanii w ŚIP 2020 nieco się zmniejszył głównie z powodu niższej punktacji w kategorii „przemoc”, choć zauważalny jest wzrost prześladowań we wszystkich innych obszarach życia. Jednocześnie kilka innych krajów, które zajmowały miejsca poniżej Jordanii w ŚIP 2019, otrzymały większa liczbę punktów, przez co wyprzedziły ją w ŚIP 2020.

Życie codzienne chrześcijan w Jordanii

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich często utrzymują swoje nawrócenie w tajemnicy i spotykają się w kościołach podziemnych, choć i te kościoły są ściśle monitorowane przez państwo. Ujawnienie faktu nawrócenia skutkuje represjami ze strony rodziny i lokalnej społeczności. Chrześcijanie narażeni są na przemoc fizyczną, areszt lub utratę prawa do opieki nad dziećmi. W praktyce konwersja nie jest oficjalnie uznawana. Mimo to liczba wierzących nawróconych z islamu rośnie.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Jordanii?

We współpracy z miejscowymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera kościoły w Jordanii poprzez następujące działania:

  • szkolenia dla chrześcijan nawróconych z islamu
  • pomoc doraźną, projekty socjoekonomiczne mające na celu usamodzielnienie finansowe chrześcijan
  • organizowanie badań
  • organizowanie kampanii modlitewnych na rzecz wierzących w Jordanii.

Intencje modlitewne

Módlcie się o mądrość i odwagę, aby wierzący byli prawdziwymi uczniami jako mniejszość w kulturze zdominowanej przez muzułmanów.

Módlcie się, aby społeczność międzynarodowa wspierała Jordanię we wdrażaniu wolności religijnej, której celem jest walka z religijnym radykalizmem i terroryzmem.

Módlcie się za chrześcijańskich konwertytów przesłuchiwanych przez policję i prześladowanych przez członków rodzin. Módlcie się, aby Bóg ich chronił i przynosił uzdrowienie.

Módlcie się, aby muzułmanie byli zaskoczeni świadectwem miłości swoich chrześcijańskich sąsiadów i zaczęli zadawać pytania, które skierują ich do Chrystusa.

Modlitwa za Jordanię

Boże Święty, prosimy Ciebie abyś wzmocnił Kościół w Jordanii. Tych, którzy dzisiaj cierpią ze względu na Twoje imię prosimy abyś wzmocnił i prowadził wedle swojej mądrości. Panie prosimy Ciebie o Kościół na całym świecie, aby na wszelkie możliwe sposoby również zabiegał o przetrwanie Twego ciała w Jordanii. Dadaj sił Twoim dzieciom do tego, aby wydawali świadectwo o tym, że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, który zmarł za grzechy wszystkich ludzi. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.