Prześladowania chrześcijan w Jordanii

Jordania

38
ŚIP
2021
Jordania
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
33
Jordania
Chrześcijan
0,18
Populacja
10.21
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 11.400
Życie w państwie: 11.600
Życie w kościele: 12.400
przemoc fizyczna: 2.000

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 11.400
Życie w państwie: 11.600
Życie w kościele: 12.400
przemoc fizyczna: 2.000

Jak wyglądają prześladowania w Jordanii?

W porównaniu z chrześcijanami w innych krajach Bliskiego Wschodu większość chrześcijan w Jordanii prowadzi bezpieczne i stabilne życie oraz cieszy się stosunkowo wysokim poziomem wolności religijnej. Król Abdullah II i jego rząd wydają się tolerować i do pewnego stopnia wspierać oficjalnie zarejestrowane kościoły. Większość wierzących w Jordanii należy do kościołów wschodnich lub rzymskokatolickich. Jednak chrześcijanie doświadczają dyskryminacji w zatrudnieniu. Publiczne głoszenie Ewangelii nie jest możliwe. Niezarejestrowane kościoły, zwłaszcza te, które angażują się w ewangelizację, spotykają się z szykanami ze strony lokalnych władz. Chociaż Jordania chce być znana z tolerancji, jawić się jako państwo sprzyjające dialogowi międzywyznaniowemu, zradykalizowani sunnici i powracający z Syrii i Iraku dżihadyści nadal stanowią zagrożenie dla społeczności chrześcijańskiej. Otwarte świadectwo wiary chrześcijanina nawróconego z islamu może prowadzić do pobicia, aresztowania, a nawet śmierci. Niebezpieczeństwo grozi chrześcijanom, którzy aktywnie ewangelizują lub pomagają osobom nawróconym z islamu. Jordania ma nieproporcjonalnie dużą liczbę muzułmanów salafickich, którzy stanowią potencjalne zagrożenie dla chrześcijan i innych mniejszości religijnych mieszkających w kraju.  aby uniknąć niepokojów społecznych i politycznych rząd monitoruje kazania w meczetach i wymaga od kaznodziejów powstrzymywania się od poruszania kwestii politycznych. W ten sposób stara się nie dopuścić do nakręcania spirali islamskiego ekstremizmu.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Spośród wszystkich jordańskich chrześcijanek, najbardziej narażone na prześladowania na tle religijnym są kobiety nawrócone z islamu. Nie oznacza to, że pozostałe chrześcijanki nie muszą zmierzyć się z prześladowaniami, zwłaszcza jeśli ich mężowie przejdą na islam. Kobiety doświadczają największej przemocy w rodzinie. Jeśli konwertytka nadal mieszka w muzułmańskim domu rodzinnym i rodzina dowie się o jej konwersji, grozi jej areszt domowy, a nawet napastowanie seksualne i gwałt. Aranżowane małżeństwa nie są rzadkością w Jordanii. Jednak w przypadku konwertytek niebezpieczeństwo wydania kobiety za mąż wbrew jej woli, jest szczególnie wysokie. Na obszarach wiejskich rośnie ryzyko zabójstw honorowych. Chrześcijanki nawrócone z islamu nie mogą oficjalnie poślubić chrześcijanina. Nawet jeśli związek małżeński zostanie zawarty za granicą, formalnie nie jest ważny. Chrześcijanki mogą poślubić muzułmanina tylko wtedy, gdy nawrócą się na islam, co zostanie potwierdzone w religijnym systemie ewidencji obywateli. Sprawa komplikuje się, kiedy chrześcijanka, ale nie konwertytka, chce poślubić konwertytę, ponieważ w systemie jej przyszły mąż nadal widnieje jako muzułmanin. Chrześcijanki konwertytki w związkach z niechrześcijanami zmagają się z przemocą i groźbami śmierci. Wiele z nich decyduje się na ucieczkę z domu. Nie jest to proste, gdyż jordańskie kobiety nie mogą samotnie podróżować. Ograniczenia podróżne mogą być narzucone przez władze lub członków rodziny. W przypadku naruszenia takiego zakazu, przeciwko kobiecie może zostać wytoczony proces sądowy o „podróżowanie bez zezwolenia”. Kobiety narażone są na przymusowe rozwody. Kluczowe w tym przypadku jest nastawienie rodziny męża. W sprawach rozstrzyganych przez sąd szariacki sędziowie mogą unieważnić małżeństwa konwertytów, przekazać opiekę nad dzieckiem niebędącemu rodzicem muzułmańskiemu członkowi rodziny lub oddać dzieci pod opieką państwa i przekazać prawa do majątku konwertytów muzułmańskim członkom rodziny. Jeśli muzułmański mąż i niemuzułmańska żona rozwiodą się, żona automatycznie traci prawo do opieki nad dziećmi, gdy osiągną one siódmy rok życia. Przepis ten nie dotyczy rozwiedzionych muzułmanek (Al-Jazeera, grudzień 2015 r.).

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Szariat zakazuje małżeństw muzułmanek z niemuzułmanami. Aby związek był legalny, mężczyzna musi nawrócić się na islam. Z prawnego punktu widzenia małżeństwo między chrześcijaninem (lecz nie konwertytą) i chrześcijanką nawróconą z islamu nie jest możliwe. Zgodnie z szariatem, jeśli chrześcijańska żona nawróci się na islam, jej mąż musi zrobić to samo, aby ich małżeństwo pozostało prawnie wiążące. Chrześcijańscy konwertyci napotykają wiele trudności ze strony rodziny. W kulturze honoru i wstydu zmiana religii wiąże się z wykluczeniem społecznym i wypędzeniem z domu. Konsekwencją trudności może być chęć emigracji. Z pozoru jest to emigracja ekonomiczna, ale w rzeczywistości u jej podłoża leży religia. Wyjazd chrześcijan z kraju negatywnie wpływa na przywództwo w kościele, ponieważ w kościołach, zarówno ortodoksyjnych, jak i katolickich, brakuje mężczyzn, którzy mogą pełnić funkcje przywódcze.

Poznaj „Tareqa”

»Kiedy modliłem się z liderem grupy biblijnej, poczułem, że zostałem napełniony Duchem Świętym. Ten moment zmienił moje życie. Kiedyś byłem chuliganem, szukałem kłopotów. Teraz jestem oddanym członkiem naszej grupy kościelnej, biorę udział w studium biblijnym dwa razy w tygodniu. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Stałem się bardziej podobny do Niego«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Jordania spadła o pięć miejsc w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań, ale poziom prześladowań pozostaje na tym samym poziomie. Przemoc wobec chrześcijan utrzymuje się na niskim poziomie, ale prześladowania we wszystkich innych obszarach życia nadal są silnie. Niższe miejsca Jordanii w tym roku wynika przede wszystkim ze średniego wzrostu prześladowań we wszystkich innych krajach na liście ŚIP.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Najsilniejsze prześladowania dotykają muzułmanów nawróconych z islamu. Są oni najbardziej zagrożeni prześladowaniami, zwłaszcza ze strony rodziny lub lokalnej społeczności, która sprzeciwia się ich nawróceniu. W najtrudniejszym położeniu są kobiety. Chrześcijanie, którzy pomagają konwertytom lub ewangelizują, narażeni są na najbardziej brutalne ataki.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Jordanii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Jordanii? Open Doors współpracuje z lokalnymi partnerami i kościołami. Nasze wysiłki koncentrują się na szkoleniu chrześcijan, niesieniu pomocy osobom w potrzebie, monitorowaniu sytuacji chrześcijan. Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Jordanii.

Intencje modlitewne

  • Módl się za chrześcijan, którzy spotykają się w niezarejestrowanych kościołach. Módl się, aby nadal mogli czcić Boga, a wolność religijna obiecana przez rząd była czymś więcej niż pustymi słowami.
  • Módl się za wyznawców Jezusa. Módl się o uwolnieni od ucisku i ostracyzmu rodzin; aby byli bezpieczni od krzywdy.
  • Módl się za przywódców w Jordanii, aby zmieniali swoje nastawienie wobec innych religii i aby nadzieja Jezusa przemieniła ich serca i umysły.

Modlitwa za Jordanię

Boże, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za każdy przejaw wolności religijnej, jaką cieszą się nasi bracia i siostry w Jordanii. A jednak, Panie, jesteśmy obciążeni uciskiem i prześladowaniami, z którymi żyje wielu chrześcijan w Jordanii. Prosimy, ochroń i wzmocnij naśladowców Jezusa, którym grozi niebezpieczeństwo. Zmień serca islamskich prześladowców w Jordanii. Prosimy Cię o to, w imieniu Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, teraz i na wieki. Amen.