Prześaldowania w Pakistanie

Pakistan

5
ŚIP
2021
Pakistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
5
Pakistanie
Chrześcijan
4,05
Populacja
208.36
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 15.100
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 16.700

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 15.100
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 16.700

Jak wyglądają prześladowania w Pakistanie?

Pakistańscy chrześcijanie cierpią prześladowania w każdej sferze życia, prywatnego i publicznego. Najsilniej dotykają one osoby nawrócone z islamu, ale wszyscy chrześcijanie uważani są za obywateli drugiej kategorii w tym tradycyjnie islamskim kraju. Zazwyczaj przeznacza się dla nich prace postrzegane jako brudne i hańbiące, padają ofiarą pracy półniewolniczej. W skład klasy średniej również wchodzą chrześcijanie, ale nadal uważa się ich za gorszych od muzułmanów i często spotykają się z poważną dyskryminacją w miejscu pracy. Chrześcijańskie dziewczęta są narażone na porwania i gwałty. Często są zmuszane do poślubienia swoich oprawców i przejścia na islam. Pakistańska ustawa o bluźnierstwie jest wykorzystywana do atakowania chrześcijan, a islamskie grupy ekstremistyczne zaciekle jej „bronią”. Atakują lub zabijają tych, którzy, ich zdaniem, ją naruszyli. Kościoły chrześcijańskie istnieją, ale te, które są aktywne, spotykają się z poważnymi prześladowaniami ze strony społeczeństwa.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są szczególnie narażone na ataki. Są porywane, gwałcone, zmuszane do małżeństw i przejścia na islam. Władze nie chronią kobiet i normą jest, że stają po stronie prześladowców. W obawie o życie przed sądami deklarują, że z własnej woli przeszły na islam. Chrześcijańskie rodziny, który próbują kwestionować wymuszone małżeństwa, są oskarżane o nękanie muzułmanów. Kobieta wydana za mąż, nie ma możliwości ochrony. Istnieją doniesienia o celowym porywaniu i handlu chrześcijańskimi dziewczętami. Zmuszane są do pracy niewolniczej oraz wywożone do Chin i tam zmuszane do prostytucji.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Sądy rozpatrują setki donosów przeciwko chrześcijanom na mocy ustawy o bluźnierstwie. Jest to broń używana przeciwko chrześcijanom w sporach związanych z zatrudnieniem lub najmem, rzadko są to faktycznie sprawy powiązane z wyznawaną religią. Chrześcijanie żyją w strachu przed możliwością wniesienia fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo, zniszczeniem ich mienia, aresztowaniem, więzieniem, biciem, torturami i egzekucjami.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Pakistan pozostaje w grupie krajów, w których życie chrześcijan należy do najtrudniejszych z powodu brutalnych prześladowań.
Kogo najbardziej dotykają prześladowania?
Prześladowania dotykają wszystkich chrześcijan, zwłaszcza tych nawróconych z islamu.     

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Pakistanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Pakistanie?
Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Pakistanie.

Intencje modlitewne

  • Módl się o odwagę dla pakistańskich chrześcijan; aby potrafili otwarcie mówić o swojej wierze, pomimo strachu, że to, co powiedzą, zostanie wykorzystywane przeciwko nim. Módl się o mądrość dla nich; by Pan Bóg włożył w ich usta właściwe słowa.
  • Módl się o ochronę nad pakistańskim kościołem, zwłaszcza w okresach przedświątecznych, kiedy to w przeszłości dochodziło do wielu ataków.
  • Módl się o ochronę dla młodych kobiet. Módl się o kobiety, które zostały wbrew swojej woli uprowadzone, zmuszone do przejścia na islam i zawarcia związku małżeńskiego, aby Bóg je pocieszył i wzmocnił. Módl się, aby pomimo tych okropnych okoliczności, w których się znalazły, odczuwały Bożą bliskość i miłość.

Modlitwa za Pakistan

Boże Ojcze, wydaje się, że bycie Twoim naśladowcą w Pakistanie jest prawie niemożliwe, ale my wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę, przyciągaj ku sobie mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy cierpią z powodu prześladowań, bo uwierzyli w Ciebie. Okaż im swoją miłość, dodaj sił i okaż swoją potęgę.