Światowy Indeks Prześladowań 2023

Pakistan

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Wraz z uzyskaniem niepodległości w 1947 r. Pakistan stał się oficjalnie państwem muzułmańskim, a sytuacja chrześcijan stała się bardziej skomplikowana. Kościoły tradycyjne cieszą się względną wolnością, ale są stale monitorowane i stały się celem zamachów bombowych (ostatni duży atak miał miejsce w grudniu 2017 r. w Quetta). Łamane są prawa wspólnot, które angażują się w pracę z młodzieżą. Wszyscy chrześcijanie cierpią z powodu zinstytucjonalizowanej dyskryminacji; zawody postrzegane jako niskie i brudne są przez władze zarezerwowane dla chrześcijan, co można zaobserwować na przykładzie ogłoszeń o pracę. Wielu chrześcijan cierpi ubóstwo. Wielu jest wykorzystywanych do pracy niewolniczej (choć chrześcijanie są również prawnikami, nauczycielami i lekarzami). Obowiązujące w tym kraju przepisy o bluźnierstwie są wymierzone w mniejszości religijne (dotyczy to także muzułmanów). Projekt ustawy o przymusowej konwersji został odrzucony przez parlament po tym, jak religioznawcy uznali go za „antyislamski”. Pendżab jest prowincją, w której jest najwięcej chrześcijan, a także najwięcej prześladowań, nietolerancji i dyskryminacji. Dziewczęta (wiele nieletnich) i młode kobiety ze środowisk chrześcijańskich i hinduskich nadal są uprowadzane, przymusowo wydawane za mąż i nawracane na islam. Sądy często legitymizują te małżeństwa i konwersje, a wszelkie wysiłki polityczne mające na celu zmianę tej praktyki lub przynajmniej jej ograniczenie nie powiodły się. 

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Latami Pakistan cierpiał z powodu niestabilnych rządów, z trzema przedłużającymi się fazami rządów wojskowych, z których ostatnia zakończyła się w 2008 roku. Pakistan posiada szóstą armię świata, dysponująca bronią jądrową i zatrudniająca pół miliona żołnierzy, to także główna siła polityczna w Pakistanie. Przywódcy armii byli zadowoleni z tego, że premier Imran Khan wziął na siebie winę za fatalną sytuację gospodarczą, zaostrzoną przez pandemię COVID-19, ale ich cierpliwość skończyła się, gdy Khan próbował wpłynąć na nominacje wojskowe i opóźnić je, np. na szefa wywiadu wojskowego (ISI) (Reuters, 26 października 2021 r.). Wniosek o wotum nieufności wobec Khana przeszedł 11 kwietnia 2022 r.,  a nowym premierem został Shehbaz Sharif.  W trakcie antyrządowego wiecu na wschodzie Pakistanu Imran Khan został postrzelony i zraniony w nogę. Winą za zamach Khan i jego zwolennicy obarczyli nowy rząd (Reuters, 4 listopada 2022). Zaledwie kilka dni wcześniej pakistańska komisja wyborcza wydała decyzję o pozbawieniu go prawa do sprawowania funkcji publicznych na pięć lat.

Zgodnie z konstytucją prawo do wolności słowa podlega ograniczeniom niezbędnym do zapewnienia „chwały islamu”. Premier Khan przyznał, że Pakistan ma oficjalne powiązania z islamskimi grupami bojowników i wielokrotnie ulegał ich żądaniom. 
Chrześcijanie są oskarżani w około 25% wszystkich spraw o bluźnierstwo, mimo że stanowią mniej niż 2% populacji. Niektóre pakistańskie stany zezwalają na małżeństwa dzieci i szacuje się, że 21% dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia. Mimo że przymusowe małżeństwa zostały zdelegalizowane w 2011 r., dziewczęta z mniejszości religijnych są często celem ataków. Szacuje się, że każdego roku ma miejsce około 1000 zabójstw honorowych. 

96% ludności to muzułmanie, z których większość wyznaje tradycję sunnicką. Szyici stanowią mniej niż 10%, a Ahmadi około 0,2%. Pakistan boryka się z problemami gospodarczymi, a 24,3% ludności żyje poniżej krajowej granicy ubóstwa. Kraj w coraz większym stopniu polega na gotowości Chin do inwestowania poprzez Inicjatywę Pasa i Szlaku. Praca dzieci jest powszechna. Wielu chrześcijan pracuje w systemie tzw. dniówek (np. przy wypalaniu cegieł). Chrześcijanie są dyskryminowani w  dostępie do pomocy medycznej i doraźnej pomocy związanej z pandemią COVID-19.

Z powodu niskich wskaźników edukacji dla dziewcząt (spotęgowanych przez wczesne małżeństwa, ubóstwo i naciski talibów, którzy uważają, że dziewczęta nie powinny się kształcić) wiele kobiet nie pracuje. Rywale biznesowi oskarżają chrześcijańskich mężczyzn o bluźnierstwo, aby zniszczyć ich biznes i reputację. Co więcej chrześcijańscy mężczyźni zazwyczaj zajmują stanowiska o niższym statusie i są określani mianem „Chura”(co oznacza „brudny”), obraźliwym słowem zarezerwowanym dla zamiataczy dróg lub sprzątaczy ścieków.
Pakistan ma drugi co do wielkości wskaźnik osób nieuczęszczających do szkoły na świecie, choć ulega on poprawie. Podręczniki przedstawiają tendencyjny obraz mniejszości i są pod silnym wpływem radykalnego islamu. Niskie nakłady państwa na edukację doprowadziły do wzrostu liczby islamskich medres. Podczas gdy niektóre medresy uczą podstawowych przedmiotów, wiele z nich oferuje po prostu czytanie Koranu i naukę islamu. Medresy działają bez rejestracji i nadzoru. Konwersja z islamu na inną religię jest niedopuszczalna. Istnieje regulamin mediów społecznościowych wydany przez Sąd Najwyższy, który ma zapobiegać pomówieniom sądów, wojska i rządu.

Zwalczając jednych dżihadystów, Pakistan współpracuje z innymi, aby osiągnąć swoje cele w krajach sąsiednich.  Jurysdykcja nad Terytoriami Plemiennymi Administrowanymi Federalnie (FATA) jest ograniczona, a grupy separatystyczne przeprowadzają ataki w Beludżystanie. W tej niestabilnej sytuacji chrześcijanie boją się o swoje bezpieczeństwo i niestety nie mają gdzie szukać pomocy. Pakistan znalazł się na szóstym miejscu na świecie wśród krajów najbardziej niebezpiecznych dla kobiet. Ideologicznie ukierunkowane wykorzystywanie seksualne jest wymierzone w mniejszości religijne w celu seksualnego drapieżnictwa i jako „podbój”, aby podstępem przeciągnąć młode kobiety na stronę religii większości.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Ponieważ większość chrześcijan mieszka w prowincji Pendżab, dochodzi tam do wielu incydentów prześladowań, dyskryminacji i nietolerancji. Obok Pendżabu prowincja Sindh słynie jako region pracy niewolniczej, która dotyka bardzo wielu chrześcijan.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie z zagranicy nie są zmuszani do izolacji, ale nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach w całym kraju; ich obecność w kościołach ogranicza się głównie do dużych miast. Znajdują się oni pod dużą presją społeczną, ale jest ich niewielu.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Przykładami tej kategorii są Kościół rzymskokatolicki i Kościół Pakistanu (Kościół anglikański). Są to najbardziej widoczne kościoły i dlatego coraz częściej spotykają się z nieprzychylnością i wrogością. Na przykład mają problemy z  uzyskaniem pozwolenia na organizowanie spotkań. Ich członkowie są porywani i zmuszani do konwersji na islam.  Znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa. Zwłaszcza w dużych miastach budynki i działki należące do tradycyjnych kościołów stanowią obiekt pożądania deweloperów i władz.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni z islamu cierpią z powodu naruszeń wolności religijnej zarówno ze strony radykalnych grup islamskich (które uważają ich za apostatów), jak i ze strony rodzin, znajomych i sąsiadów, którzy postrzegają konwersję jako haniebny akt zdrady wobec rodziny i społeczności. Istnieje również niewielka społeczność konwertytów o hinduskim pochodzeniu.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Państwo ściśle monitoruje wspólnoty ewangelikalne, baptystyczne i zielonoświątkowe. Są one nękane i atakowane, zwłaszcza jeśli prowadzą aktywną działalność wśród muzułmanów. Jednak ich wzrost należy przypisać raczej chrześcijanom przenoszącym się z kościołów tradycyjnych.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm w połączeniu z wrogością etniczno-religijną

W Pakistanie schronienie znalazły dziesiątki radykalnych grup islamskich. Coraz częściej organy doradcze rządu, decydujące o przepisach obowiązujących wszystkich obywateli, składają się w całości z uczonych islamskich. Tysiące medres są prowadzone bez kontroli rządu nad ich finansami oraz programem. Osoby, które wzywają do reformy przepisów o bluźnierstwie, są otwarcie zastraszane przez radykałów, którzy uważają, że „niewierni” zasługują na śmierć. Zdelegalizowane grupy radykałów często nie rozwiązują się, lecz zmieniają nazwę, przenoszą swoją działalność do Internetu lub łączą się z istniejącą grupą. Niedawne przejęcie władzy przez talibów w sąsiednim Afganistanie zostało przyjęte z zadowoleniem przez polityków w Pakistanie. Jednak rząd szybko przekonał się, że talibowie nie poddadzą się kontroli tak łatwo, jak im się wydawało. Można się spodziewać nasilenia wpływów radykalnych w pakistańskiej polityce.Pakistan cierpi z powodu rozdrobnienia etnicznego. Uważa się, że prowincja Beludżystan i centralne regiony Sindh są poza zasięgiem wpływów władz państwowych. Mniejszości religijne są postrzegane jako nieczyste zarówno z powodów religijnych, jak i dlatego, że należą do grup etnicznych bez udziału w rządzie.

Korupcja oraz przestępczość zorganizowana

Powszechny zjawiskiem jest korupcja w polityce, wymiarze sprawiedliwości i wojsku. Przestępczość zorganizowana stanowi poważny problem na obszarach miejskich i plemiennych i jest często powiązana z działalnością islamistów. W Karaczi gangi, szantażyści, mafia są częścią krajobrazu i cieszą się politycznym patronatem dzięki wpływowym koneksjom. Praca za długi jest starą i szeroko rozpowszechnioną formą niewolnictwa, dotykającą tysiące chrześcijan na obszarach wiejskich. Robotnicy wpadają w pułapkę, nie mogąc spłacić swoich pożyczek z powodu wysokich stóp procentowych. Nie mają oni prawnej możliwości wniesienia skarg. Bogaci właściciele ziemscy zmawiają się z lokalnymi politykami, czerpiąc z tego systemu ogromne korzyści. Znane są przypadki grabieży ziemi, wywłaszczania kościołów, przepędzenia chrześcijan z ich domów.

Paranoja dyktatorska

Rząd musi stawić czoła opozycji w osobie usuniętego od władzy premiera Khana i części społeczeństwa, która go popiera. Rząd zmaga się także z zarzutami korupcyjnymi, coraz silniejszymi ugrupowaniami radykalnymi i potężną niezależną armią (z którą musi pozostać w dobrych stosunkach). W tej skomplikowanej sytuacji chrześcijanie są tylko pionkami przesuwanymi na politycznej szachownicy. W zależności od potrzeb rząd i armia mogą zabiegać o ich głosy, aby utrzymać się u władzy, lub dyskryminować, jeśli może to przynieść im wymierne korzyści. Ponieważ armia chce przypodobać się radykalnym grupom, atakowanie chrześcijan, choć nie jest zgodne z polityką armii, jest uważane za konieczny skutek uboczny..

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Raporty pokazują, że każdego roku setki chrześcijańskich dziewcząt są uprowadzane, gwałcone, zmuszane do konwersji na islam i „poślubienia” swojego porywacza. Takie „małżeństwa” są sposobem, aby odebrać nieletnie dziewczęta władzy rodziców i usunąć je poza zasięg dostępnych im środków odwoławczych. Jest to szeroko wykorzystywana broń i instrument wykorzystywany przeciwko mniejszościowym wspólnotom wyznaniowym. Wiele rodzin traci kontakt ze swoimi córkami, a władze rzadko podejmują działania mające na celu postawienie sprawców przed sądem. Kobiety i dziewczęta są również narażone na przemoc seksualną w sferze publicznej, w tym w pracy i szkole. 

 • Uprowadzenia
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie 
 • Wymuszone małżeństwo
 • Celowe uwodzenie
 • Handel ludźmi
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna 
 • Przemoc seksualna  

Mężczyźni

Chrześcijańscy mężczyźni żyją w ciągłym strachu przed oskarżeniem o bluźnierstwo, niszczeniem mienia, więzieniem, biciem i egzekucją. Istnieją również doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chrześcijańskich chłopców. Chrześcijańscy mężczyźni są często zmuszani do podejmowania pracy o najniższym statusie i są uważani za nieczystych. Często określa się ich mianem „Chura”, obraźliwym słowem oznaczającym „brudny”. Chociaż istnieje również chrześcijańska klasa średnia i nie wszyscy wykonują zawody o niższym statusie, dyskryminacja i poczucie niższości społecznej są wszechobecne. Mężczyźni i chłopcy padają ofiary pracy niewolniczej za długi, zazwyczaj w fabrykach cegieł.

 • Uprowadzenia
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Fałszywe zarzuty
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Handel ludźmi
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna 
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna 

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
2023786
2022887
2021588
2020588
20191587

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Bardzo wysokie i skrajnie wysokie wyniki dotyczące presji w poszczególnych dziedzinach życia spadły o zaledwie 0,8 punktu. To potwierdza, że w niewielu krajach świata życie chrześcijan jest tak trudne, jak w Pakistanie. Wynik przemocy od wielu lat utrzymuje się na maksymalnie wysokim poziomie. Chociaż od czasu zamachu w Quetta w grudniu 2017 r. nie było tak poważnych ataków na kościoły lub zgromadzenia chrześcijan, Pakistan nadal osiąga maksymalny wynik pod względem zabójstw i ataków na budynki kościelne. Również osławione prawo o bluźnierstwie w tym kraju nadal pochłania swoje ofiary; każdy, kto choćby podejmie próbę zmiany tego prawa, ryzykuje życiem.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.4
Życie w rodzinie 13.8
Życie w społeczeństwie 14.8
Życie w państwie 14.8
Życie w kościele 12.9
Przemoc fizyczna 16.7

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 8 sierpnia 2022 roku 65-letni chrześcijanin William Masih został zabity, a trzech chrześcijańskich nastolatków zostało rannych w strzelaninie na placu zabaw w chrześcijańskiej kolonii w Mastung, w prowincji Balochistan. 
 • 30 stycznia 2022 roku wielebny William Siraj został zabity w zasadzce w drodze do domu z nabożeństwa w Peszawarze. Inny pastor został ranny. 
 • Ustawa o przymusowej konwersji utknęła w parlamencie, choć badania wykazały przyrost  o 177% tego typu spraw przeciwko mniejszościom religijnym w 2020 roku.
 • Przypadki 12-letniej Meerab Abbas, 14-letniej Mahnoor Ashraf, trzech innych dziewczynek oraz Saba Masih pokazują, że porwanie i przymusowa konwersja to codzienność w Pakistanie. Wzorzec ten zaczynają dostrzegać również media.

Życie prywatne

Chrześcijanie unikają rozmów o swojej wierze z muzułmanami, ponieważ boją się, że zostaną oskarżeni o bluźnierstwo. Nawet zamieszczenie postu na Facebooku może okazać się ryzykowne, jeśli jego treść zostanie uznana za obraźliwą dla wartości islamskich. Posiadanie materiałów chrześcijańskich, poza tymi dla użytku osobistego, może być podstawą do oskarżenia o ewangelizowanie muzułmanów. Eksponowanie symboli chrześcijańskich lub posiadanie chrześcijańskiego imienia może prowadzić do dyskryminacji lub zniszczenia własności. Doniesienia o tym, że chrześcijanie noszący krzyż są opluwani lub spotykają się z agresją na ulicy, w ruchu ulicznym lub w miejscu pracy, wskazują na to, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

Życie rodzinne

W małych miastach i na obszarach wiejskich chrześcijańskie dzieci muszą uczęszczać na islamskie zajęcia w lokalnej medresie, podczas gdy chrześcijańskie nauczanie ogranicza się do niedzielnych nabożeństw. Chrześcijańscy rodzice starają się powstrzymać swoje dzieci przed mówieniem o kwestiach religii, aby ochronić je przed namowami konwersji na islam. Szkoła naciska na rodziców, aby wysyłali swoje dzieci na islamskie imprezy i uczyli je arabskiego pod pretekstem poprawy ich ocen. To dezorientuje dzieci i czyni je podatnymi na naciski, aby przeszły na islam. W szkole chrześcijańskie dzieci często nie mogą korzystać z tej samej fontanny wody pitnej, co ich muzułmańscy koledzy, aby ich nie „zbezcześcić”. Dzieci w szkołach są zastraszane i nakazuje im się sprzątanie latryn lub zamiatanie podłóg, ponieważ chrześcijanie są powszechnie postrzegani jako zamiatacze. Taka postawa ma również swoje podłoże w uwarunkowaniach kastowych, ponieważ większość chrześcijan pochodzi z niższych kast. Niektóre podręczniki szkolne nawołują do nienawiści wobec chrześcijan. Nowy program szkolny jeszcze bardziej islamizuje edukację i uczy dzieci, że wyznawcy innych religii są gorsi. Ta polityka osłabia chrześcijańskie rodziny.

Życie w społeczeństwie

Państwo oraz podmioty niepaństwowe monitorują społeczności i wspólnoty chrześcijan. Nawet chrześcijanie z zagranicy są wzywani przez lokalny panchayat (radę wioski) do wyjaśnienia, dlaczego wierzą w Chrystusa i mogą być zmuszani do przyjęcia islamu. W czasie pandemii COVID-19 radykalni islamiści prowadzili kampanię wymuszania nawróceń za pomocą racji żywnościowych, które miały być wydawane chrześcijanom recytującym islamskie wyznanie wiary. Wielu młodych ludzi ratowało życie i godziło się na to, inni umierali z głodu lub popełnili samobójstwo. W tym samym czasie pielęgniarki chrześcijańskie zostały poproszone o pracę na pierwszej linii oddziałów zakaźnych. Chrześcijanie są często poddawani presji przejścia na islam w miejscu pracy. Z tego powodu wielu chrześcijan wielokrotnie zmienia pracę.  Chrześcijanie są zatrudniani do najprostszych prac, takich jak zamiatanie lub noszenie wody. Dobrą ilustracją jest 5% limit gwarantujący miejsca pracy dla społeczności mniejszościowych w sektorze rządowym. Spośród wszystkich wolnych stanowisk aż 43% było zarezerwowane dla mniejszości. W liczbach bezwzględnych, na koniec września 2021 r. nieobsadzonych było ponad 30 tys. stanowisk dla mniejszości. Chrześcijanie są postrzegani jako nieczyści, dlatego uważa się, że korzystanie przez nich ze wspólnych pomieszczeń kala muzułmanów, co jest dziedzictwem systemu kastowego. 

Życie w państwie

W 1973 r. Pakistan przyjął islamską konstytucję i prawo szariatu do swojego kodeksu cywilnego. Ostatni proces islamizacji rozpoczął się od wprowadzenia w 1986 roku przepisów o bluźnierstwie, które dotykają mniejszości i są często wykorzystywane do załatwiania osobistych porachunków. Chrześcijanie są niedostatecznie reprezentowani na arenie politycznej, a ich poglądy są często ignorowane. Politycy zaprzeczają, że konieczna jest ochrona dziewcząt z mniejszości religijnych przed porwaniami i przymusową konwersją/małżeństwem.

Życie w kościele

Działalność Kościoła jest monitorowana. Państwo zapewnia ochroniarzy kościołom, ale ich zadaniem jest także słuchanie, donoszenie i prawdopodobnie przekazywanie informacji wywiadowczych radykalnym grupom islamskim. Pomimo obietnicy państwa, że kościoły będą chronione, doszło do kilku ataków, w których rannych zostało wiele osób. Przywódcy kościelni są głównym celem prześladowań, ponieważ są najbardziej widocznymi przedstawicielami mniejszości chrześcijańskiej. Konwersja z islamu na chrześcijaństwo spotyka się z silnym sprzeciwem społecznym, więc otwarte włączanie konwertytów w szeregi wspólnot jest zbyt niebezpieczne. Działania  na rzecz uciskanych mniejszości jest postrzegane jako kwestionowanie władzy. 

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Pakistan zobowiązał się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC)

Pakistan nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Ludzie w otoczeniu chrześcijan naciskają na nich, aby wyrzekli się swojej religii (ICCPR Art. 18) 
 2. Chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są uprowadzane i gwałcone (art. 7 ICCPR)
 3. Chrześcijanki (często nieletnie) są zmuszane do małżeństwa z porywaczem i zmuszane do konwersji na islam (ICCPR art. 23; CEDAW art. 16 i ICESCR art. 10)
 4. Chrześcijańskie dziewczęta są sprzedawane do niewolniczej pracy i jako niewolnice seksualne (CRC Art. 34 i ICCPR Art. 8)
 5. Chrześcijanie są fałszywie oskarżani, oskarżani o bluźnierstwo i skazywani na śmierć (art. 19 ICCPR)
 6. Chrześcijanie są dyskryminowani w miejscu pracy, rezerwuje się dla nich prace uznawane za „niehonorowe” i „o niskim statusie” (ICCPR Art. 26 i ICESCR Art. 11)

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Wszystkie mniejszości religijne narażone są na ataki i prześladowania. Wyznawcy Ahmadijja uważani są za niemuzułmanów, odmawia się im dowodów osobistych i zmusza do podpisywania dokumentów deklarujących ostateczność proroka Mahometa, co jest sprzeczne z ich przekonaniami. Zbezczeszczono ponad 170 grobów Ahmadijja i kilka miejsc kultu. Po tym, jak w czerwcu 2022 roku rzecznik indyjskiej partii rządzącej BJP wygłosił kontrowersyjne wypowiedzi na temat proroka Mahometa, zniszczona została hinduistyczna świątynia w Karaczi (USCIRF, Country Update Pakistan, 5 sierpnia 2022). Uzbrojone grupy fanatyków atakują szyickich muzułmanów, w tym społeczność Hazarów. Prawo nie uwzględnia ateistów, którym zagrażają przepisy o bluźnierstwie. Hinduskie kobiety cierpią z powodu uprowadzeń i przymusowej konwersji.

10. Open Doors w Pakistanie

Open Doors działa w krajach Zatoki Perskiej poprzez sieć kościołów partnerskich ALIVE. Ze względu na delikatny charakter naszej pracy oraz ryzyko, które grozi naszym partnerom oraz osobom, którym służą, nie możemy podać szczegółowych informacji o poszczególnych krajach w tym rejonie świata.

11. Módl się za Pakistan

 • Módl się za chrześcijan pracujących w niebezpiecznych zawodach, aby Jezus Chrystus zachował ich w zdrowiu i bezpieczeństwie pomimo warunków pracy.
 • Módl się za chrześcijan fałszywie oskarżonych o bluźnierstwo, aby dowiedziono ich niewinności. Módl się, aby nie było więcej zniesławień i aresztowań za rzekome bluźnierstwo.
 • Módl się za nowego premiera, Shehbaza Sharifa, oraz za rząd, dowództwo armii i przywódców religijnych Pakistanu. Poproś Jezusa, aby zmiękczył serca tych, którzy mają władzę, aby pracowali na rzecz wolności religijnej w Pakistanie.
 • Módl się za kobiety i dziewczęta, które są uprowadzane i zmuszane do przejścia na islam i poślubienia muzułmańskich mężczyzn. Módl się o ich uzdrowienie z ciężkich traumatycznych przeżyć.

Pakistan: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Pakistanu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!