Prześaldowania w Pakistanie

Pakistan

5
ŚIP
2020
Pakistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
5
ISO
PK
Pakistanie
Chrześcijan
4,02
Populacja
204.60
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 15.000
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 16.700

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 15.000
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 16.700

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Pakistanie    

Kościoły historyczne cieszą się względną wolnością zgromadzania i prowadzenia innych działań; niemniej są ściśle monitorowane i często bywają celem zamachów bombowych; ostatni miał miejsce w grudniu 2017 r. Silniejsze prześladowania dotykają kościoły chrześcijańskie aktywnie zaangażowane w działania ewangelizacyjne lub pracę wśród młodzieży. Zasadniczo chrześcijanie uznawani są za obywateli drugiej kategorii; władze rezerwują dla nich zawody postrzegane jako niskie, brudne i poniżające. Krajowe przepisy zakazujące bluźnierstwa są niewspółmiernie stosowane przeciwko mniejszościom chrześcijańskim, co przyczynia się do wysokich wyników w kategoriach „życie w kościele” i „życie w kraju”.

Życie codzienne chrześcijan w Pakistanie

Chrześcijanie boją się otwarcie dawać wyraz swojej wierze, gdyż to, co powiedzą, może zostać zinterpretowane jako bluźnierstwo. Wierzący są zamykaniu w więzieniu lub zabijani na podstawie fałszywych oskarżeń. Wyniki w kategorii „przemoc” osiągnął najwyższy możliwy poziom nie ze względu na skoncentrowane ataki, ale z powodu wielu małych aktów przemocy na chrześcijańskie społeczności, wspólnoty i indywidualne osoby, w tym uprowadzenia kobiet, gwałty, przymusowe małżeństwa, eksmisje z domów i wysiedlenia na terenie kraju i za granicę. Szacuje się, że każdego roku 700 kobiet i dziewcząt zmuszanych jest do poślubienia muzułmańskich mężczyzn. Jeśli ich rodziny sprzeciwiają się, oskarża się je o nękanie „dobrowolnie nawróconych” dziewcząt.
Chrześcijanie prześladowani są w pracy i szkole, a zawody uznawane za „nieczyste” są oficjalnie zarezerwowane dla chrześcijan.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Pakistanie?    

Ze względu na bardzo szczególny charakter naszej pracy oraz bezpieczeństwo naszych partnerów i osób, na rzecz których pracujemy, nie możemy podawać szczegółowych informacji na temat krajów Zatoki Perskiej. Możemy jedynie powiedzieć, że Open Doors aktywnie działa w krajach Zatoki poprzez sieć kościołów partnerskich ALIVE, ale nie może dokładnie opisać zakresu naszych działań. Poniżej podajemy przykładowe projekty w regionie:

 

  • zachęta, modlitwa i służba poprzez osobiste relacje
  • opieka duszpasterska
  • kursy czytania i pisania
  • dystrybucja literatury chrześcijańskiej
  • kursy biblijne
  • służba wśród kobiet
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • projekty na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego jak np. szkolenia zawodowe.

Intencje modlitewne

Pakistan jest republiką islamską, a ostatnia fala islamizacji sięga lat 80 XX wieku. Na terenie kraju działa wiele radykalnych grup islamskich. Prosimy, módlcie się o nowy rząd Pakistanu, aby wydawał ustawy, które będą chroniły pakistańskich chrześcijan.

Módl się o pakistańskich konwertytów pochodzenia muzułmańskiego, którzy dotkliwie cierpią z powodu prześladowań. Radykalni islamiści widzą w nich apostatów, a rodziny, przyjaciele i sąsiedzi postrzegają ich nawrócenie jako wstyd dla lokalnej społeczności. Szacuje się, że każdego roku 700 kobiet i dziewcząt zostaje uprowadzonych. Często są gwałcone, a następnie siłą zmuszane do poślubienia muzułmańskich mężczyzn. Poślubione muzułmanom kobiety zmuszane są do nawrócenia na islam. Módl się o ochronę dla pakistańskich chrześcijanek.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

Modlitwa za Pakistan

Panie Jezu, proszę, chroń chrześcijańskie kobiety i dziewczęta przed porwaniami, gwałtem, przymusowym małżeństwem i wymuszonym przejściem na islam. Proszę, dawaj chrześcijanom w Pakistanie odwagę do stawania w obronie własnej wiary i trwania przy tych, którzy cierpią. Proszę, aby Twoja pełna łaski obecność w życiu chrześcijan nawróconych z islamu przyciągała do Ciebie tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.