Prześaldowania w Pakistanie

Pakistan

5
ŚIP
2020
Pakistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
5
ISO
PK
Pakistanie
Chrześcijan
4,02
Populacja
204.60
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 15.000
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 16.700

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 15.000
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 16.700

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Pakistanie    

Kościoły historyczne cieszą się względną wolnością zgromadzania i prowadzenia innych działań; niemniej są ściśle monitorowane i często bywają celem zamachów bombowych; ostatni miał miejsce w grudniu 2017 r. Silniejsze prześladowania dotykają kościoły chrześcijańskie aktywnie zaangażowane w działania ewangelizacyjne lub pracę wśród młodzieży. Zasadniczo chrześcijanie uznawani są za obywateli drugiej kategorii; władze rezerwują dla nich zawody postrzegane jako niskie, brudne i poniżające. Krajowe przepisy zakazujące bluźnierstwa są niewspółmiernie stosowane przeciwko mniejszościom chrześcijańskim, co przyczynia się do wysokich wyników w kategoriach „życie w kościele” i „życie w kraju”.

Życie codzienne chrześcijan w Pakistanie

Chrześcijanie boją się otwarcie dawać wyraz swojej wierze, gdyż to, co powiedzą, może zostać zinterpretowane jako bluźnierstwo. Wierzący są zamykani w więzieniu lub zabijani na podstawie fałszywych oskarżeń. Wynik w kategorii „przemoc” osiągnął najwyższy możliwy poziom nie ze względu na skoncentrowane ataki, ale z powodu wielu małych aktów przemocy na chrześcijańskie społeczności, wspólnoty i indywidualne osoby, w tym uprowadzenia kobiet, gwałty, przymusowe małżeństwa, eksmisje z domów i wysiedlenia na terenie kraju i za granicę. Szacuje się, że każdego roku 700 kobiet i dziewcząt zmuszanych jest do poślubienia muzułmańskich mężczyzn. Jeśli ich rodziny sprzeciwiają się, oskarża się je o nękanie „dobrowolnie nawróconych” dziewcząt.
Chrześcijanie prześladowani są w pracy i szkole, a wykonywane przez nich zawody uznawane za „nieczyste”.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Pakistanie?    

Ze względu na bardzo szczególny charakter naszej pracy oraz bezpieczeństwo naszych partnerów i osób, na rzecz których pracujemy, nie możemy podawać szczegółowych informacji na temat kraju. Możemy jedynie powiedzieć, że Open Doors aktywnie działa poprzez sieć kościołów partnerskich, ale nie może dokładnie opisać zakresu naszych działań. Poniżej podajemy przykładowe projekty w regionie:

 

  • zachęta, modlitwa i służba poprzez osobiste relacje
  • opieka duszpasterska
  • kursy czytania i pisania
  • dystrybucja literatury chrześcijańskiej
  • kursy biblijne
  • służba wśród kobiet
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • projekty na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego jak np. szkolenia zawodowe.

Intencje modlitewne

Pakistan jest republiką islamską, a ostatnia fala islamizacji sięga lat 80 XX wieku. Na terenie kraju działa wiele radykalnych grup islamskich. Prosimy, módlcie się o nowy rząd Pakistanu, aby wydawał ustawy, które będą chroniły pakistańskich chrześcijan.

Módl się o pakistańskich konwertytów, którzy dotkliwie cierpią z powodu prześladowań. Radykalni islamiści widzą w nich apostatów, a rodziny, przyjaciele i sąsiedzi postrzegają ich nawrócenie jako wstyd dla lokalnej społeczności. Szacuje się, że każdego roku 700 kobiet i dziewcząt zostaje uprowadzonych. Często są gwałcone, a następnie siłą zmuszane do poślubienia muzułmańskich mężczyzn. Poślubione muzułmanom kobiety zmuszane są do nawrócenia na islam. Módl się o ochronę dla pakistańskich chrześcijanek.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

Modlitwa za Pakistan

Panie Jezu, proszę, chroń chrześcijańskie kobiety i dziewczęta przed porwaniami, gwałtem, przymusowym małżeństwem i wymuszonym przejściem na islam. Proszę, dawaj chrześcijanom w Pakistanie odwagę do stawania w obronie własnej wiary i trwania przy tych, którzy cierpią. Proszę, aby Twoja pełna łaski obecność w życiu chrześcijan nawróconych z islamu przyciągała do Ciebie tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.