Prześladowania w Indiach

Indie

10
ŚIP
2022
Indie
Religia
Hinduizm
Ustrój
Federalna Republika Parlamentarna
Ranking poprzednie lata
10
Indie
Chrześcijan
68,86
Populacja
1397.42
Religijnie motywowany nacjonalizm
Dyktatorska Paranoja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 13.000
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 15.400

Sytuacja chrześcijan w Indiach

Miejsce w rankingu

Miejsce 10 / 82 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 10 / 83 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Prawa wszystkich wspólnot chrześcijańskich są w Indiach łamane, ponieważ radykałowie hinduistyczni uważają je za zagrożenie dla tożsamości narodowej. Chcą oczyścić swój kraj z islamu i chrześcijaństwa i nie wahają się użyć szeroko zakrojonej przemocy, aby to osiągnąć. Konwertyci z hinduizmu na chrześcijaństwo ponoszą największe konsekwencje prześladowań. Są poddawani nieustającej presji, aby powrócić do hinduizmu, szczególnie poprzez kampanie znane jako Ghar Wapsi (powrót do domu). Grożą im ataki i śmierć.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Indie są siódmym co do wielkości krajem na świecie i drugim pod względem liczby ludności. Jest to federacja z centralnym rządem w Nowym Delhi, który kontroluje stosunki międzynarodowe, siły zbrojne i gospodarkę. Konstytucja Indii deklaruje, że kraj jest państwem świeckim. Hinduistyczni radykałowie nawołują do zmiany tego stanu rzeczy i ogłoszenia hinduizmu religią narodową. Chcą również ustanowienia przepisów antykonwersyjnych na szczeblu krajowym. Premier Indii Narendra Modi, krytykowany za bezczynność w obronie setek muzułmanów zabitych przez hinduistycznych ekstremistów w pogromach, które miały miejsce w Gudżaracie w 2002 roku, został wybrany na premiera Indii w 2014 roku. W 2019 r. został ponownie wybrany bezwzględną większością głosów. Odkąd Modi został premierem, corocznie odnotowywana liczba brutalnych ataków na chrześcijan drastycznie rośnie. Indyjskie ustawy o wolności wyznania lub ustawy „przeciwko wymuszonym konwersjom” są ustawami stanowymi, które zostały uchwalone w celu uregulowania kwestii konwersji religijnych. Jednak w praktyce te prawa, jak również indyjski kodeks karny, umożliwiają wnoszenie fałszywych oskarżeń wobec chrześcijan i wydawanie wyroków skazujących. Nawet w stanach, gdzie nie obowiązuje prawo antykonwersyjne znane są przypadki, kiedy policja aresztowała chrześcijan za działalność ewangelizacyjną. W sierpniu 2019 roku rząd Modiego postanowił położyć kres islamskiej rebelii w stanie Dżammu i Kaszmir. Parlament Indii uchwalił ustawę o reorganizacji Dżammu i Kaszmiru, która zawiera postanowienia dotyczące likwidacji stanu i jego podzielenia na dwa terytoria związkowe. Umożliwia to rządowi centralnemu sprawowanie większej kontroli nad tymi obszarami. Usunięto również zapisy konstytucyjne, które pozwalały państwu definiować swoich obywateli. Proces ten odbył się przy dużym zaangażowaniu wojska. Indie są siódmą co do wielkości gospodarką świata, ale przepaść między bogatymi a biednymi jest ogromna, a poziom ubóstwa niewiarygodnie wysoki. Chrześcijanie często należą do najniższych warstw społecznych. 

Wciąż wszechobecny jest system kastowy, wielowiekowa hierarchiczna stratyfikacja społeczeństwa indyjskiego. Większość chrześcijan pochodzi z niższych kast (grupa zwana dalitami, ostracyzowana jako „niedotykalni”). Wielu odeszło od hinduizmu, aby uciec od beznadziejnej sytuacji, a następnie odkryło, że te same bariery dotyczą kościołów chrześcijańskich. Chrześcijanie są często celowo pomijani przy rozdzielaniu pomocy. Restrykcje rządowe praktycznie uniemożliwiają kościołom otrzymywanie pomocy z zagranicy na prowadzenie projektów społecznych. Podobnie ograniczana jest działalność chrześcijańskich organizacji pozarządowych (NGO).

W ostatnich latach ograniczono także wolność w Internecie. Dochodziło do aresztowań za działalność w sieci a także do wyłączania Internetu w okresach niepokojów. W kraju dochodzi do wielu aktów przemocy: zabójstwa honorowe, oblewanie kwasem, pobicia przez tłumy i inne okrucieństwa zdarzają się regularnie w całym kraju. Policja cieszy się złą reputacją jako organ skorumpowany, stosujący przemoc wobec aresztowanych chrześcijan. Innym poważnym problemem dla chrześcijan są maoiści (inaczej zwani naksalitami). Tworzą komunistyczne bojówki i kontrolują niektóre z najbiedniejszych wiejskich regionów Indii. Chrześcijanie żyjący na obszarach kontrolowanych przez naksalitów są poddawani ciągłej inwigilacji i nie mogą otwarcie uczestniczyć w praktykach religijnych. Naksalici biją, a nawet zabijają chrześcijan. Trwają również konflikty między Indiami a ich sąsiadami, zwłaszcza Pakistanem, Chinami i Nepalem. 

Dominującą religią Indii jest hinduizm, a zaraz po nim islam. Indie mają drugą co do wielkości, po Indonezji, społeczność muzułmańską na świecie, która liczy 138 188 240 mieszkańców co stanowi 13,4% ludności Indii. W obrębie chrześcijaństwa najszybciej rozwijającymi się wspólnotami są te nietradycyjne, w tym wspólnoty konwertytów. Biurokracja i korupcja są wszechobecne. Chrześcijanie, którzy chcą wybudować lub wyremontować kościół, prawdopodobnie napotkają na biurokratyczny opór i żądania łapówek. Wyznawcy religii etnicznych należą do tradycyjnych religii plemiennych, które poprzedzają pojawienie się w kraju hinduizmu i buddyzmu.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

68.863.000

4,9

muzułmanie

203.971.000

14,6

wyznawcy hinduizmu

1.010.526.000

72,3

buddyści

10.699.000

0,8

wyznawcy religii etnicznych    

50.030.000

3,6

wyznawcy judaizmu

4.400

0,0

Wyznawcy bahaizmu

2.199.000

0,2

ateiści

2.311.000

0,2

agnostycy

16.796.000

1,2

inne

32.025.000

2,3

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Wolność religijna mniejszości jest zagrożona w całym kraju. Hinduistyczne grupy ekstremistyczne mają swoje siedziby we wszystkich zakątkach kraju, nawet w najbardziej odległych wioskach. Uważnie przyglądają się działalności chrześcijan. Na terenach, gdzie BJP nie jest u władzy, jest potężną partią opozycyjną. Poziom inwigilacji jest wysoki, ale problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy chrześcijanie zechcą głosić Ewangelię. 

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Nacjonalizm religijny – hinduizm

Z biegiem lat wzrosła asertywność i agresja organizacji hinduistycznych. Ich członkowie twierdzą, że Indie należą do hinduizmu, a inne religie powinny zostać wyparte z kraju. Radykalny hinduizm jest zdecydowanie głównym źródłem prześladowań w Indiach. Jest wokalny, wszechobecny i bardzo gwałtowny. Inne formy nacjonalizmu religijnego w Indiach dodatkowo pogarszają wynik w tym obszarze, w tym agresja ze strony radykalnych grup, takich jak buddyjscy ekstremiści w Ladakh, formy neobuddyzmu w Maharasztrze i Uttar Pradesh oraz ekstremiści sikhijscy w Pendżabie. Od 2014 roku nacjonalizm religijny oddziałuje również na grupy plemienne, powodując, że postrzegają one swoje religie jako pokrewne hinduizmowi.

Paranoja dyktatorska w połączeniu z religijnym nacjonalizmem – hinduizmem

Po wygranych wyborach w maju 2019 roku BJP utworzyła nowy rząd pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego, który został okrzyknięty silnym człowiekiem do kierowania Indiami. W sposobie rządzenia krajem przez Modiego można zaobserwować tendencje dyktatorskie. Kontrola mediów społecznościowych, podżegające do przemocy przemówienia, kneblowanie mediów, które kwestionują politykę rządu i statystyki, to tylko niektóre z oznak rosnącego ruchu dyktatorskiego w kręgach rządowych. Państwowa machina rozpętała ataki (wykorzystując na przykład ‘fake news’) na dziennikarzy, liderów opozycji, działaczy praw człowieka i szefów mediów. Nasila się również propaganda przeciwko „obcym” religiom, takim jak islam i chrześcijaństwo.

Antagonizm klanowy

Antagonizm klanowy jest bardzo silny w niektórych częściach północnych Indii. W tzw. pasie Jat (regiony Pendżabu, Haryany oraz części Radżastanu i Uttar Pradesh) władzę sprawują „khap panchayats” (sądy klanowe). Uważa się, że mają one władzę nad życiem i śmiercią oraz, że funkcjonują niezależnie od systemu prawnego kraju. Władze krajowe często przymykają na to oko. Policja jest nastawiona na współpracę z ‘khapsami’; jej członkowie pochodzą w dużej mierze z tych samych środowisk. Sądy klanowe wydają się przeciwne nowoczesności, przeciwne zawieraniu małżeństw poza wspólnotowymi regułami pokrewieństwa i religii. Oczywiście, przejście na chrześcijaństwo jest w ich oczach poważnym przestępstwem. Wrogość klanu szybko staje się poważnym zagrożeniem dla kościoła w Indiach. W plemiennych wioskach kontynentalnych Indii, gdzie liczba chrześcijan jest dość niska, wielu konwertytów zostało zmuszonych do porzucenia nowej religii w ramach "Ghar Wapsi". Pod wpływem fanatycznych hindusów plemienni przywódcy wiosek nakładają na chrześcijan wysokie grzywny i dewastują ich domy. Chrześcijanie są bojkotowani i wykluczani społecznie, jeśli odmówią podporządkowania się rozkazom hinduistycznych przywódców.

Wrogość etniczno-religijna w połączeniu z nacjonalizmem religijnym – hinduizmem

W stanach Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, w południowej części Madhya Pradesh, na południu Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Nagaland i Manipur znajdują się obszary, na których występują społeczności plemienne. Radykalny ruch hinduistyczny RSS z powodzeniem przeniknął do tych plemiennych społeczności i zwrócił je przeciwko chrześcijańskiej obecności na tych terenach. Na terenach plemiennych w przeszłości i teraz ludzie nawracają się na chrześcijaństwo. To nie jest nowe zjawisko; Kościół jest obecny na terenach plemiennych od co najmniej 100-150 lat i w tym czasie nie doświadczył zbyt wielu gwałtownych sprzeciwów. Jednak od późnych lat 90. RSS, Vishwa Hindu Parishad (VHP) i ich filie systematycznie dążą do podzielenia społeczności plemiennych i zbudowania opozycji wobec chrześcijan. Coraz częściej konwertyci z plemion są zastraszani, bojkotowani społecznie, wypędzani, pozbawiani wody pitnej, gwałceni, a nawet mordowani. Wielokrotnie dochodziło do wstrzymania budowy budynków kościelnych przez mieszkańców wsi. Wrogość etniczno-religijna staje się więc szybko poważnym zagrożeniem dla Kościoła w Indiach.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

W Indiach działa kilka grup ekspatriantów. Nie tylko chrześcijanie z krajów zachodnich mieszkający w Indiach mają swoje własne kościoły, ale także uchodźcy. Jednym z przykładów jest wspólnota afgańska, która spotyka się Nowym Delhi.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Wspólnoty te (takie jak Kościół rzymskokatolicki, prawosławny i anglikański) świadczą o tym, że chrześcijanie są obecni w Indiach od wielu wieków, przy czym Syryjsko-Prawosławny Kościół Malankara-Mar-Thoma w Kerali datuje się na III wiek naszej ery.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni z hinduizmu doświadczają największych prześladowań i łamania praw. W ich życiu prześladowania są codziennością. Codziennie znoszą naciski, aby powrócili do hinduizmu. Inni konwertyci (z islamu, sikhizmu i buddyzmu) również spotykają się z presją otoczenia, ale ich liczba jest znacznie mniejsza. Konwertyci z islamu spotykają się z przemocą, nietolerancją i dyskryminacją tylko tam, gdzie wśród miejscowej ludności jest duża koncentracja muzułmanów.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Po konwertytach, chrześcijanie z kościołów baptystycznych, ewangelickich i zielonoświątkowych są uważani za drugi główny cel radykalnych hindusów ze względu na ich zaangażowanie w działania pomocowe i ewangelizacyjne.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziom przemocy i presji

Życie prywatne 12.7
Życie w rodzinie 12.7
Życie w społeczeństwie 12.9
Życie w państwie 14.7
Życie w kościele 13.3
przemoc fizyczna 15.6

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Rozmowy na tematy związane z religią (chrześcijaństwem) są obecnie uważane za formę ewangelizacji. Modlący się chrześcijanin, nie tylko konwertyta, może zostać zaatakowany prawie w całym kraju, z wyjątkiem dwóch lub trzech północno-wschodnich stanów. Branie udziału w nabożeństwach, czynności chronionej konstytucyjnie, może prowadzić do fałszywych oskarżeń hinduistycznych radykałów o przymusowe nawracanie.  Chrześcijanie, zwłaszcza przywódcy religijni, mogą być aresztowani pod takimi zarzutami. Dzieje się to często z użyciem przemocy fizycznej. Zagraniczni chrześcijanie nie mogą wjechać do kraju na wizie misyjne

Życie rodzinne

Chociaż ustawa o sądownictwie dla nieletnich zezwala na adopcję hinduskich dzieci przez niehinduistycznych rodziców, w praktyce chrześcijanie nadal mają ogromne trudności z adopcją. Procedury są bardzo skomplikowane, a członkowie komisji adopcyjnych są często uprzedzeni do chrześcijan. Chrześcijańskie dzieci są zmuszane do uczestniczenia w hinduistycznych zajęciach, będących częścią programu nauczania, takich jak joga, literatura hinduska i mitologia, nawet w szkołach chrześcijańskich. Chrzty na świeżym powietrzu są obecnie uważane za zbyt ryzykowne zarówno dla duchownego prowadzącego ceremonię, jak i dla osoby chrzczonej. Dzieci chrześcijańskie, zwłaszcza z rodzin konwertytów z innych religii, coraz częściej doświadczają dyskryminacji i przemocy fizycznej z powodu radykalnych wpływów hinduistycznych. 

Życie w społeczeństwie

W ciągu ostatnich pięciu lat nasiliło się monitorowanie chrześcijan przez radykalne organizacje hinduistyczne i władze lokalnych jednostek administracyjnych. Celem jest powstrzymanie jakiejkolwiek formy ewangelizacji. Wzrosła liczba przypadków nękania, gróźb i dyskryminacji społecznej. Kampanie rekonwersyjne Ghar Wapsi (powrót do domu) odnoszą sukces, częściowo dzięki zwiększonej presji społecznej.

Życie w państwie

Ustawodawstwo antykonwersyjne, które ogranicza wolność religijną, obowiązuje w dziewięciu stanach (zob. wyżej). Działalność organizacji chrześcijańskich otrzymujących fundusze z zagranicy zawsze była ograniczana przez ustawę o wkładzie zagranicznym (ang. Foreign Contribution Regulation Act) w obawie przed ich zaangażowaniem w prozelityzm oraz działania na rzecz wolności chrześcijan. Media, zwłaszcza w dialektach indyjskich, są na ogół uprzedzone do chrześcijan, a na obszarach wiejskich wręcz wrogie. Ekstremiści hinduistyczni sieją wrogą propagandę i podżegają do przemocy wobec chrześcijan.

Życie w kościele

Państwo monitoruje działalność chrześcijan i nakłada na wspólnoty wiele ograniczeń (np. na finansowanie z zagranicy, zaproszenia dla zagranicznych misjonarzy, trudności z rejestracją i ustawy antykonwersyjne). Lokalne władze i hinduistyczni ekstremiści ściśle monitorują aktywność chrześcijan w Internecie i nawet turyści odwiedzający kraj muszą podpisać oświadczenie, że nie będą prowadzić działalności kaznodziejskiej ani ewangelizacyjnej. Wielu chrześcijańskich obcokrajowców przebywających w Indiach na wizie pracowniczej zostało deportowanych (w okresie sprawozdawczym ŚIP 2021 było ich ponad 100). Wielu obcokrajowców mieszkających w Indiach zostało deportowanych, ponieważ należeli do kościołów lub grup chrześcijańskich. Każdej osobie wypowiadającej się przeciwko władzom grozi niebezpieczeństwo, przemoc i atak.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

  • 19 grudnia 2020 r. policja aresztowała Koreańczyka z Południa i trzy inne osoby w stanie Uttar Pradesh na podstawie nowego prawa „antykonwersyjnego”. Grupa została oskarżona o oszukańcze próby konwersji podczas dystrybucji żywności i innej pomocy dla osób potrzebujących w związku z pandemią COVID-19. 
  • W dniu 11 sierpnia 2021 r. 14-letni chłopiec został zaatakowany przez hinduistycznych ekstremistów w dystrykcie Gaja w stanie Bihar. Oblano go cieczą, która spowodowała poważne oparzenia na ponad 70% jego ciała. Po miesiącu chłopiec zmarł w wyniku odniesionych poparzeń.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

10

81,82

2021

10

83,44

2020

10

82,69

2019

10

82,64

2018

11

80,59

ndie otrzymały 82 punkty w ŚIP 2022, niewiele mniej niż w ŚIP 2021. W ramach kategorii „przemoc” wynik jest niższy niż w poprzednim roku, ale nie oznacza to, że sytuacja chrześcijan uległa poprawie. Ogólna punktacja za przemoc utrzymywała się na ekstremalnie wysokim poziomie, a poziom presji w różnych sferach życia był bardzo wysoki lub ekstremalnie wysoki. Hinduistyczni radykałowie mogą bez przeszkód prowadzić działania przeciwko chrześcijanom z powodu wysokiego poziomu bezkarności.

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: W przypadku kobiet prześladowania zazwyczaj dotyczą ich ciała. Prześladowania przybierają formę molestowania seksualnego i gwałtów. Szczególnie narażone są córki, siostry i żony osób pełniących funkcje przywódcze w Kościele. Seksualne ataki służą zawstydzeniu rodziny, ponieważ czystość seksualna kobiety jest ściśle powiązana z honorem rodziny. Ataki fizyczne obejmowały oblanie kwasem, brutalne pobicia i zabójstwa. Konwertytkom na chrześcijaństwo grozi areszt domowy, przymusowe małżeństwo, przymusowy rozwód i wyrzucenie z domu. Wiele kobiet z najniższych kast, które przeszły na chrześcijaństwo staje się podwójnym celem, ponieważ są dalitkami oraz chrześcijankami.

Mężczyźni: Atrybutem mężczyzn jest siła fizyczna, więc prześladowanie chrześcijańskich mężczyzn wymierzone jest w ich fizyczność oraz pozycję głowy rodziny. Przemoc wobec mężczyzn obejmuje dotkliwe pobicia, zabójstwa i szantaż emocjonalny. Przywódcy kościelni są szczególnie narażeni na ataki ze strony hinduistycznych radykałów a bycie księdzem czy pastorem jest jednym z najbardziej ryzykownych powołań w kraju. Konwertyci mogą być izolowani przez swoją społeczność lokalną i rodzinę, a także wykluczeni z dostępu do zasobów komunalnych. Mężczyznom często stawia się fałszywe zarzuty, takie jak oczernianie hinduskich bogów i bogiń.

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Hinduistyczni radykałowie nazywają zarówno islam jak i chrześcijaństwo „obcymi” religiami, które powinny zostać usunięte z kraju. Mniejszość muzułmańska doświadcza z rąk wojujących hinduistów podobnego traktowania jak chrześcijanie. Buddyści i sikhowie uważają, że są bardziej akceptowani przez hinduistycznych radykałów, ponieważ ich religie wywodzą się z terytorium Indii.

9. Modlitwa

Módl się za Indie:

  • Dziękuj Bogu, że wielu ludzi poznaje Jezusa po tym, jak zostali uzdrowieni z różnych chorób. Módl się, aby było to nadal kontynuowane. 
  • Aby firmy prowadzące media społecznościowe podjęły więcej działań w celu zwalczania rozprzestrzeniania dezinformacji i języka nienawiści w swoich serwisach.
  • O nieustanną ochronę, siłę i zachętę dla partnerów Open Doors, którzy służą Kościołowi w Indiach.

Indie:informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Indii

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!