Światowy Indeks Prześladowań 2023

Indie

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Prawa wszystkich wspólnot chrześcijańskich są w Indiach łamane, ponieważ radykałowie hinduistyczni uważają je za zagrożenie dla tożsamości narodowej państwa. Chcą oni oczyścić swój kraj z islamu i chrześcijaństwa i nie wahają się użyć szeroko zakrojonej przemocy, aby to osiągnąć. Największych prześladowań doświadczają konwertyci z hinduizmu. Są poddawani nieustającej presji, aby powrócić do hinduizmu, szczególnie poprzez kampanie znane jako Ghar Wapsi (powrót do domu). Grożą im ataki fizyczne i śmierć.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Indie są siódmym co do wielkości krajem na świecie i drugim pod względem liczby ludności. Jest to federacja z centralnym rządem w Nowym Delhi, który kontroluje sprawy zagraniczne, siły zbrojne i gospodarkę. Konstytucja Indii deklaruje, że kraj jest państwem świeckim. Hinduscy radykałowie nawołują do zmiany tego stanu rzeczy i ogłoszenia hinduizmu religią narodową. Chcą również narzucić ustawodawstwo antykonwersyjne na szczeblu krajowym. Modi, krytykowany za bezczynność w obronie setek muzułmanów zabitych przez hinduistycznych ekstremistów w pogromach, które miały miejsce w Gudżaracie w 2002 roku, został wybrany na premiera Indii w 2014 roku. W 2019 r. został ponownie wybrany bezwzględną większością głosów. Odkąd Modi został premierem, corocznie odnotowywana liczba brutalnych ataków na chrześcijan drastycznie wzrosła. Indyjskie ustawy o wolności wyznania lub ustawy „przeciwko wymuszonym konwersjom” są ustawami stanowymi, które zostały uchwalone w celu uregulowania kwestii konwersji religijnych. Jednak w praktyce te prawa, jak również indyjski kodeks karny, umożliwiają wnoszenie fałszywych oskarżeń wobec chrześcijan i wydawanie wyroków skazujących. Nawet w stanach, gdzie nie obowiązuje prawo antykonwersyjne, znane są przypadki, kiedy policja aresztowała chrześcijan za działalność ewangelizacyjną. Indie są siódmą co do wielkości gospodarką świata, ale przepaść między bogatymi a biednymi jest ogromna, a poziom ubóstwa niewiarygodnie wysoki. Chrześcijanie często należą do najniższych warstw społecznych. 

Wciąż wszechobecny jest system kastowy, wielowiekowa hierarchiczna stratyfikacja społeczeństwa indyjskiego. Większość chrześcijan pochodzi z niższych kast (grupa zwana dalitami, ostracyzowana jako „niedotykalni”). Wielu odeszło od hinduizmu, aby uciec od beznadziejnej sytuacji, a następnie odkryło, że te same bariery stawiane są kościołom. Chrześcijanie są często celowo pomijani przy rozdzielaniu pomocy. Restrykcje rządowe praktycznie uniemożliwiają kościołom otrzymywanie pomocy z zagranicy na prowadzenie projektów społecznych. Podobnie ograniczana jest działalność chrześcijańskich organizacji pozarządowych (NGO). Licencje wydawane na podstawie Foreign Contributions Regulation Act (FCRA), regulacji prawnych dotyczących finansowania wkładem zagranicznym, tysięcy organizacji pozarządowych, w tym setek organizacji wyznaniowych, wygasły po tym, jak rząd stwierdził, że organizacje nie złożyły wniosku o odnowienie w terminie. Ponadto w ciągu roku rząd zawiesił licencje FCRA setek organizacji pozarządowych, w tym organizacjom wyznaniowym.

W ostatnich latach ograniczono także wolność w Internecie. Dochodziło do aresztowań za działalność w sieci, a także do wyłączania Internetu w okresach niepokojów. W kraju dochodzi do wielu aktów przemocy: zabójstwa honorowe, oblewanie kwasem, pobicie przez tłumy i inne okrucieństwa zdarzają się regularnie w całym kraju. Policja cieszy się złą reputacją, jako organ skorumpowany, stosujący przemoc wobec aresztowanych chrześcijan. Innym poważnym problemem dla chrześcijan są maoiści (inaczej zwani naksalitami), którzy tworzą komunistyczne bojówki i kontrolują niektóre z najbiedniejszych wiejskich regionów Indii. Chrześcijanie żyjący na obszarach kontrolowanych przez naksalitów są poddawani ciągłej inwigilacji i nie mogą otwarcie uczestniczyć w praktykach religijnych. Naksalici napadają, a nawet zabijają chrześcijan. Trwają konflikty między Indiami a ich sąsiadami, zwłaszcza Pakistanem, Chinami i Nepalem. 

W Indiach dominuje hinduizm, a zaraz po nim islam. Indie mają drugą co do wielkości, po Indonezji, społeczność muzułmańską na świecie. W obrębie chrześcijaństwa najszybciej rozwijającymi się wspólnotami są te nietradycyjne, w tym wspólnoty konwertytów. Biurokracja i korupcja są wszechobecne. Chrześcijanie, którzy chcą wybudować lub wyremontować kościół, napotkają biurokratyczny opór i żądania łapówek.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Wolność religijna mniejszości jest zagrożona w całym kraju. W najtrudniejszej sytuacji są stany, w których BJP ma większość w rządzie stanowym, ale to może się zmieniać co pięć lat z powodu wyborów. Hinduskie grupy ekstremistyczne mają swoje siedziby we wszystkich zakątkach kraju, nawet w najbardziej odległych wioskach. Uważnie przyglądają się praktykom chrześcijan. Na terenach, gdzie BJP nie jest u władzy, jest potężną partią opozycyjną. Poziom inwigilacji jest wysoki, ale problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy chrześcijanie zaczynają głosić Ewangelię.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

W Indiach działa kilka grup ekspatriantów. Nie tylko chrześcijanie z krajów zachodnich mieszkający w Indiach mają swoje własne kościoły, ale także uchodźcy. Jednym z przykładów jest wspólnota afgańska, która spotyka się Nowym Delhi.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Wspólnoty te (takie jak Kościół rzymskokatolicki, prawosławny i anglikański) świadczą o tym, że chrześcijanie są obecni w Indiach od wielu wieków, przy czym Syryjsko-Prawosławny Kościół Malankara-Mar-Thoma w Kerali datuje się na III wiek naszej ery.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni z hinduizmu doświadczają największych prześladowań i łamania praw. W ich życiu prześladowania są codziennością. Codziennie znoszą naciski, aby powrócili do hinduizmu. Inni konwertyci (z islamu, sikhizmu i buddyzmu) również spotykają się z presją otoczenia społecznego, ale ich liczba jest znacznie mniejsza. Konwertyci z islamu spotykają się z przemocą, nietolerancją i dyskryminacją tylko tam, gdzie wśród miejscowej ludności jest duża koncentracja muzułmanów.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Po konwertytach, chrześcijanie z kościołów baptystycznych, ewangelikalnych i zielonoświątkowych są uważani za drugi główny cel radykalnych hindusów, ze względu na ich zaangażowanie w działania pomocowe i ewangelizacyjne.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Nacjonalizm religijny – hinduizm

Z biegiem lat wzrosła gorliwość i brutalność organizacji hinduistycznych. Ich członkowie twierdzą, że Indie należą do hinduizmu, a inne religie powinny zostać wyparte z kraju. Radykalni hinduizm jest zdecydowanie głównym źródłem prześladowań w Indiach. Jest wokalny, wszechobecny i bardzo gwałtowny. Inne formy nacjonalizmu religijnego w Indiach dodatkowo pogarszają wynik w tym obszarze, w tym agresja ze strony radykalnych grup, takich jak buddyjscy ekstremiści w Ladakh, formy neobuddyzmu w Maharasztrze i Uttar Pradesh oraz ekstremiści sikhijscy w Pendżabie. Od 2014 roku nacjonalizm religijny oddziałuje również na grupy plemienne, powodując, że postrzegają one swoje religie jako pokrewne hinduizmowi.

Dyktatorska paranoja w połączeniu z religijnym nacjonalizmem – hinduizmem

Po wygranych wyborach w maju 2019 roku BJP utworzyła nowy rząd pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego, który został okrzyknięty silnym człowiekiem do kierowania Indiami. W sposobie rządzenia krajem przez Modiego można zaobserwować tendencje dyktatorskie. Kontrola mediów społecznościowych, podżegające do przemocy przemówienia, kneblowanie mediów, które kwestionują politykę rządu i statystyki, to tylko niektóre z oznak rosnącego ruchu dyktatorskiego w kręgach rządowych. Państwowa machina rozpętała ataki (wykorzystując na przykład ‘fake news’) na dziennikarzy, liderów opozycji, działaczy praw człowieka i szefów mediów. Nasila się również propaganda przeciwko „obcym” religiom, takim jak islam i chrześcijaństwo.

Ucisk klanowy

Antagonizm klanowy jest bardzo silny w niektórych częściach północnych Indii. W tzw. pasie Jat (regiony Pendżabu, Haryany oraz części Radżastanu i Uttar Pradesh) władzę sprawują „khap panchayats” (sądy klanowe). Uważa się, że mają one władzę nad życiem i śmiercią, i funkcjonują niezależnie od systemu prawnego kraju. Władze krajowe często przymykają na to oko. Policja jest nastawiona na współpracę z ‘khapsami’; jej członkowie pochodzą w dużej mierze z tych samych środowisk. Sądy klanowe wydają się być przeciwne nowoczesności, przeciwne zawieraniu małżeństw poza wspólnotowymi regułami pokrewieństwa i religii. Oczywiście, przejście na chrześcijaństwo jest w ich oczach poważnym przestępstwem. Wrogość klanu szybko staje się poważnym zagrożeniem dla Kościoła w Indiach. W plemiennych wioskach kontynentalnych Indii, gdzie liczba chrześcijan jest dość niska, wielu konwertytów zostało zmuszonych do porzucenia nowej religii w ramach „Ghar Wapsi”. Pod wpływem fanatycznych hindusów, plemienni przywódcy wiosek nakładają na chrześcijan wysokie grzywny i dewastują ich domy. Chrześcijanie są bojkotowani i wykluczani społecznie, jeśli odmówią podporządkowania się rozkazom przywódców.

Wrogość etniczno-religijna w połączeniu z nacjonalizmem religijnym – hinduizmem

W stanach Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, w południowej części Madhya Pradesh, na południu Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Nagaland i Manipur znajdują się obszary, na których występują społeczności plemienne. Radykalny ruch hinduistyczny RSS z powodzeniem przeniknął do tych plemiennych społeczności i zwrócił je przeciwko chrześcijańskiej obecności na tych terenach. Na terenach plemiennych w przeszłości i teraz ludzie nawracają się na chrześcijaństwo. To nie jest nowe zjawisko; Kościół jest obecny na terenach plemiennych od co najmniej 100-150 lat i w tym czasie nie doświadczył zbyt wielu gwałtownych sprzeciwów. Jednak od późnych lat 90. RSS, Vishwa Hindu Parishad (VHP) i ich filie systematycznie dążą do podzielenia społeczności plemiennych i zbudowania opozycji wobec chrześcijan. Coraz częściej konwertyci z plemion są zastraszani, bojkotowani społecznie, wypędzani, pozbawiani wody pitnej, gwałceni, a nawet mordowani. Wielokrotnie dochodziło do wstrzymania budowy budynków kościelnych przez mieszkańców wsi. Wrogość etniczno-religijna staje się więc szybko poważnym zagrożeniem dla Kościoła w Indiach.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Prześladowanie chrześcijańskich kobiet jest często wymierzone w ich ciało fizyczne poprzez molestowanie, gwałty i przemoc seksualną. Szczególnie narażone są córki, siostry i żony osób pełniących funkcje przywódcze w Kościele. Seksualne ataki służą zhańbieniu rodziny, ponieważ czystość seksualna kobiety symbolizuje honor rodziny. Ataki fizyczne obejmowały oblewanie kwasem, brutalne pobicia i zabójstwa. Konwertytkom na chrześcijaństwo grozi areszt domowy, przymusowe małżeństwo, przymusowy rozwód i wyrzucenie z domu. Wiele kobiet z najniższych kast przeszło na chrześcijaństwo; to czyni je podwójnym celem, ponieważ są dalitkami, a teraz chrześcijankami.

 • prowadzenia
 • Ograniczanie kontaktów społecznych/międzyludzkich
 • Brak dostępu do zasobów komunalnych
 • Ograniczenie dostępu do żywności i wody
 • Wymuszony rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Przymusowe opuszczenie domu - wypędzenie
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Handel ludźmi
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna
 • Przemoc słowna

Mężczyźni

Atrybutem mężczyzn jest siła fizyczna, więc prześladowanie chrześcijańskich mężczyzn wymierzone jest w ich fizyczność oraz pozycję głowy rodziny. Przemoc wobec mężczyzn obejmuje dotkliwe bicie, zabijanie i szantaż emocjonalny. Przywódcy kościelni są szczególnie narażeni na ataki ze strony hinduskich radykałów, a bycie pastorem jest jednym z najbardziej ryzykownych powołań w kraju. Konwertyci mogą być izolowani społecznie przez swoją społeczność i rodzinę, a także wykluczeni z dostępu do zasobów komunalnych. Mężczyznom często stawia się fałszywe zarzuty, takie jak znieważanie hinduskich bogów i bogiń.

 • Ograniczanie kontaktów społecznych/międzyludzkich
 • Brak dostępu do zasobów komunalnych
 • Ograniczenie dostępu do żywności i wody
 • Wydziedziczenie / odebranie praca własności
 • Dyskryminacja w edukacji
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Przemoc ekonomiczne / kary grzywny
 • Fałszywe zarzuty 
 • Przymusowe opuszczenie domu - wypędzenie
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Pobór do wojska / służba wbrew sumieniu
 • Zakaz podróżowania/ograniczenia w przemieszczaniu się
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc słowna 

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2023

11

82

2022

10

82

2021

10

83

2020

10

83

2019

10

83

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Choć wynik dla Indii nie zmienił się w porównaniu z ubiegłym rokiem, nie oznacza to, że sytuacja chrześcijan uległa poprawie. Ogólna punktacja za przemoc utrzymuje się na ekstremalnie wysokim poziomie, a poziom presji w poszczególnych sferach życia niezmiennie jest bardzo wysoki. 

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.3
Życie w rodzinie 13.1
Życie w społeczeństwie 13.0
Życie w państwie 14.8
Życie w kościele 13.3
Przemoc fizyczna 15.7

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • Co najmniej dziewięć chrześcijanek padło ofiarą gwałtu lub próby gwałtu, lub zostały pobite. W jednym z przypadków ofiara została zgwałcona i zabita.
 • Co najmniej 34 chrześcijanki zostały zmuszone do poślubienia niechrześcijan. 
 • Co najmniej 1 711 chrześcijan zostało zatrzymanych z powodów związanych z religią.
 • Odnotowano doniesienia o przemocy fizycznej (w tym groźbach śmierci), które bezpośrednio dotknęły 75 081 chrześcijan.

Życie prywatne

Rozmowy na tematy związane z religią (chrześcijaństwem) są obecnie uważane za formę ewangelizacji. Modlący się chrześcijanin, nie tylko konwertyta, może zostać zaatakowany prawie w całym kraju, z wyjątkiem dwóch lub trzech północno-wschodnich stanów. Branie udziału w nabożeństwach, czynności chronionej konstytucyjnie, może prowadzić do fałszywych oskarżeń hinduskich radykałów o przymusowe nawracanie. Chrześcijanie, zwłaszcza przywódcy religijni, mogą być aresztowani pod takimi zarzutami, często z użyciem przemocy fizycznej. Zagraniczni chrześcijanie nie mogą wjechać do kraju na wizie misyjnej.

Życie rodzinne

Chociaż ustawa o sądownictwie dla nieletnich zezwala na adopcję hinduskich dzieci przez niehinduskich rodziców, w praktyce chrześcijanie nadal mają ogromne trudności z adopcją. Procedury są bardzo skomplikowane, a członkowie komisji adopcyjnych są często uprzedzeni do chrześcijan. Chrześcijańskie dzieci są zmuszane do uczestniczenia w hinduskich zajęciach, będących częścią programu nauczania, takich jak joga, literatura hinduska i mitologia, nawet w szkołach chrześcijańskich. Chrzty na świeżym powietrzu są obecnie uważane za zbyt ryzykowne zarówno dla duchownego prowadzącego ceremonię, jak i dla osoby chrzczonej. Dzieci chrześcijańskie, zwłaszcza z rodzin konwertytów z innych religii, coraz częściej doświadczają dyskryminacji i przemocy fizycznej z powodu radykalnych wpływów hinduskich.

Życie w społeczeństwie

W ciągu ostatnich pięciu lat nasiliło się monitorowanie chrześcijan przez radykalne organizacje hinduistyczne i władze lokalnych jednostek administracyjnych. Celem jest powstrzymanie jakiejkolwiek formy ewangelizacji. Wzrosła liczba przypadków nękania, gróźb i dyskryminacji społecznej. Kampanie rekonwersyjne Ghar Wapsi (powrót do domu) odnoszą sukces, częściowo dzięki zwiększonej presji społecznej.

Życie w państwie

Ustawodawstwo antykonwersyjne, które ogranicza wolność religijną, obowiązuje w jedenastu stanach. Działalność organizacji chrześcijańskich otrzymujących fundusze z zagranicy zawsze była ograniczana przez ustawę o wkładzie zagranicznym (ang. Foreign Contribution Regulation Act) w obawie przed ich zaangażowaniem w prozelityzm oraz działania na rzecz wolności chrześcijan. Media, zwłaszcza w dialektach indyjskich, są na ogół uprzedzone do chrześcijan, a na obszarach wiejskich wręcz wrogie. Propaganda i podżeganie do przemocy wobec chrześcijan ze strony ekstremistów hinduistycznych jest bardzo rozpowszechnione.

Życie w kościele

Państwo monitoruje działalność chrześcijan i nakłada na wspólnoty wiele ograniczeń (np. na finansowanie z zagranicy, zaproszenia dla zagranicznych misjonarzy, trudności z rejestracją i ustawy antykonwersyjne). Lokalne władze i hinduscy ekstremiści ściśle monitorują aktywność chrześcijan w Internecie i nawet turyści odwiedzający kraj muszą podpisać oświadczenie, że nie będą prowadzić działalności kaznodziejskiej ani ewangelizacyjnej. Wielu chrześcijańskich obcokrajowców przebywających w Indiach na podstawie wizy pracowniczej zostało deportowanych. Wielu obcokrajowców pochodzenia indyjskiego zostało deportowanych, ponieważ należeli do kościołów lub grup chrześcijańskich w Indiach. Każdej osobie wypowiadającej się przeciwko władzom grozi niebezpieczeństwo, przemoc, atak.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Indie zobowiązały się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 4. Konwencja o prawach dziecka (CRC)

Indie nie wypełniają swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Chrześcijanie są zabijani (art. 6 ICCPR). 
 2. Chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są gwałcone i wykorzystywane seksualnie (ICCPR Art. 7).
 3. Chrześcijanie są atakowani, izolowani i fałszywie oskarżani o zmuszanie osób innych wyznań do konwersji (ICCPR Art. 18).
 4. Chrześcijanie są ofiarami mowy nienawiści i kampanii oszczerstw, które podżegają do przemocy i dyskryminacji (art. 20 ICCPR).
 5. Pokojowe zgromadzenia religijne chrześcijan są zakłócane przez grupy przeciwników i ataki, co stanowi naruszenie prawa do pokojowych zgromadzeń (art. 21 ICCPR).
 6. Chrześcijańscy dalici są wykluczeni z rządowych działań afirmacyjnych z powodów wyznaniowych (art. 26 ICCPR i art. 11 ICESCR).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Hinduscy radykałowie nazywają zarówno islam, jak i chrześcijaństwo „obcymi” religiami, które powinny zostać usunięte z kraju. Tak więc mniejszość muzułmańska doświadcza podobnego traktowania jak chrześcijanie z rąk wojujących hindusów. Buddyści i Sikhowie uważają, że są bardziej akceptowani przez hinduskich radykałów, ponieważ ich religie wywodzą się z terytorium Indii.

10. Open Doors w Indiach

Praca lokalnych partnerów Open Doors w Indiach obejmuje:

 • Dystrybucję Biblii
 • Szkolenia: Przygotowanie do prześladowań
 • Środki utrzymania i rozwój gospodarczy dla prześladowanych chrześcijan
 • Pilna pomoc: Pomoc dla ofiar prześladowań

11. Módl się za Indie

 • Dziękuj Jezusowi Chrystusowi, że ludzie w Indiach nadal się nawracają - na przykład na terenach plemiennych lub wśród Dalitów. Módl się o to, aby mieli mocną wiarę.
 • Módl się za polityków na poziomie krajowym i federalnym, aby żyli zgodnie ze swoim mandatem i służyli wszystkim obywatelom Indii, w tym chrześcijanom. Módl się za hinduskich ekstremistów, aby spotkali Jezusa Chrystusa i aby doświadczyli Jego pokoju.
 • Módl się za media w tym kraju, aby nie płynęły z nich wezwania do nienawiści  i przemocy.

Indie: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Indii

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!