Prześladowania w Indiach

Indie

10
ŚIP
2021
Indie
Religia
Hinduizm
Ranking poprzednie lata
10
Indie
Chrześcijan
67,36
Populacja
1383.20
Religijnie motywowany nacjonalizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.000
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 15.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.000
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.700
przemoc fizyczna: 15.400

Jak wyglądają prześladowania w Indiach?

Hinduscy ekstremiści uważają, że wszyscy obywatele Indii powinni być wyznawcami hinduizmu, i że należy pozbyć się z kraju chrześcijan i muzułmanów. Stosują brutalną przemoc, aby osiągnąć swój cel. Mierzą głównie w chrześcijan nawróconych z hinduizmu. Oskarżają chrześcijan o pójście za „obcą religią” i winią za niepowodzenia, które mają miejsce w ich środowisku. Wierzący doświadczają fizycznych ataków, czasami są zabijani, muszą radzić sobie z nieustającymi naciskami rodziny oraz lokalnej społeczności, aby wrócić na łono hinduizmu. Jeśli nie dokonają „powrotnej” konwersji, będą bojkotowani przez otoczenie, co destrukcyjnie wpłynie na ich możliwości zarobkowania. Wielu wierzących żyje w izolacji, nie znają innych chrześcijan. Chrześcijanie są prześladowani we wszystkich obszarach życia publicznego i prywatnego, a prawo antykonwersyjne (obecnie obowiązuje w dziewięciu stanach, a kolejne rozważają jego wprowadzenie) jest nadużywane, aby nękać i zastraszać chrześcijan. W rzeczywistości niewiele spraw na podstawie tego prawa zostało rozstrzygniętych, ale potrafią one ciągnąć się latami.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Gwałt i napastowanie seksualne są często spotykanymi formami prześladowań chrześcijanek. Mają one także na celu poniżenie ich rodzin. World Vision India donosi, że połowa dzieci między 12 a 18 rokiem życia pada ofiarą napaści seksualnych, i tylko nieznaczny promil tych zajść jest zgłaszany na policję.
Chrześcijankom wywodzącym się z rodzin praktykujących hinduizm grozi uwięzienie lub wyrzucenie z domu. Są często zmuszane do wyjścia za mąż za hindusa. Wiele kobiet, spośród tych, które nawracają się na chrześcijaństwo, należy do kasty dalitów, znajdującym się na dole indyjskiego systemu kastowego, co sprawia, że są potrójnie narażone na prześladowania; na tle religijnym, ze względu na płeć oraz przynależność klasową.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańscy mężczyźni podobnie jak kobiety padają ofiarą przemocy fizycznej, jak również nękania psychicznego i emocjonalnego (np. mężczyźni są zmuszani do przyglądania się torturom członków rodziny).
Duszpasterze oraz kaznodzieje są fałszywie oskarżani o gwałty lub naruszenie prawa antykonwersyjnego. Hinduscy ekstremiści biorą na celownik liderów kościelnych oraz ich rodziny, dokonując brutalnych ataków, i w ten sposób próbują zastraszyć innych chrześcijan.

Poznaj „Guarava”

»Kiedy byłem w więzieniu, zdałem sobie sprawę, że mam więcej czasu na rozmowę z Panem Bogiem. Cierpliwie czekałem i modliłem się, dziękowałem Bogu za wszystko«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Prześladowania znacznie się nasiliły w ciągu poprzednich pięciu lat. Ostatni rok nie przyniósł znaczących zmian w tej kwestii. Pandemia stała się nową bronią w rękach prześladowców. Chrześcijanie byli celowo pomijani przy rozdzielaniu pomocy rządowej. To sprawiło, że wielu chrześcijan cierpiało z powodu głodu, zwłaszcza że wielu z nich należy do kasty dalitów i są bardzo biedni. Pandemia odebrała im możliwość pracy zarobkowej.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk hinduistycznych są najbardziej narażeni na prześladowania zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Indiach?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Indiach? Open Doors współpracuje z lokalnymi kościołami partnerskimi, aby wzmocnić Kościół w Indiach poprzez:

  • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach (zespoły szybkiego reagowania są często pierwsze na miejscu zdarzenia po brutalnych atakach),
  • szkolenia w zakresie radzenia sobie z prześladowaniami,
  • dystrybucję Pisma Świętego,
  • projekty samopomocowe i rozwoju społeczności,
  • wsparcie i pomoc prawną.

Intencje modlitewne

  • Dziękuj Bogu, że tak wiele osób nawraca się do Niego dzięki cudownym uzdrowieniom oraz odważnym świadectwom indyjskich chrześcijan.
  • Módl się, aby coraz więcej osób poznało Jezusa Chrystusa.
  • Módl się o ochronę braci i sióstr, zwłaszcza o nowonawróconych chrześcijan, o tych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich i żyją w izolacji. Módl się, aby ich rodziny i ludzie w ich otoczeniu potrafili zaakceptować ich nawrócenie.
  • Proś Boga, aby partnerzy Open Doors mogli dalej nieść pomoc i być zachętą dla osób, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Módl się o mądrość i siły dla partnerów Open Doors, proś o Bożą ochronę dla nich, kiedy wykonują tak ważną pracę, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii

Modlitwa za Indie

Panie Boże, dziękuję Ci za wzrost liczby wierzących w Indiach pomimo tak silnych przejawów sprzeciwu, którym muszą sprostać chrześcijanie w życiu prywatnym i publicznym. Proszę, spraw, żeby coraz więcej ludzi nawracało się do Ciebie. Daj siłę i wytrwałość chrześcijanom nawróconym z hinduizmu. Pokrzyżuj plany hinduskich ekstremistów, którzy usiłują pozbyć się z kraju innych religii, zmień serca osób, które sprawują władzę w Indiach. Amen