Światowy Indeks Prześladowań 2024

Indie

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Prawa wszystkich wspólnot chrześcijańskich są w Indiach łamane, ponieważ radykałowie hinduistyczni uważają je za zagrożenie dla tożsamości narodowej państwa. Chcą oni oczyścić swój kraj zarówno z islamu, jak i chrześcijaństwa oraz nie wahają się użyć szeroko pojętej przemocy, aby to osiągnąć. Największych prześladowań doświadczają konwertyci z hinduizmu. Są oni poddawani nieustającej presji, aby powrócić do hinduizmu, szczególnie poprzez kampanie znane jako Ghar Wapsi (Powrót do Domu). Grożą im ataki fizyczne i śmierć.

1. Tło

Konstytucja Indii deklaruje, że kraj jest państwem świeckim. Hinduistyczni radykałowie nawołują do zmiany tego stanu rzeczy i ogłoszenia hinduizmu religią narodową. Narendra Modi, krytykowany za bezczynność w obronie setek muzułmanów zabitych przez hinduistycznych ekstremistów w pogromach, które miały miejsce w Gudżaracie w 2002 roku, został wybrany na premiera Indii w 2014 roku. W 2019 r. został ponownie wybrany bezwzględną większością głosów. Odkąd Modi został premierem, corocznie odnotowywana liczba brutalnych ataków na chrześcijan drastycznie wzrosła.  

Indyjskie ustawy o wolności wyznania lub ustawy „przeciwko wymuszonym konwersjom” są ustawami stanowymi, które zostały uchwalone w celu uregulowania kwestii konwersji religijnych. Jednak w praktyce te prawa, jak również indyjski kodeks karny, są nadużywane, aby karać chrześcijan, oskarżając ich o konwersję. Nawet w stanach, gdzie nie obowiązuje prawo antykonwersyjne, znane są przypadki, gdy policja aresztowała chrześcijan za działalność ewangelizacyjną. Prawa antykonwersyjne obowiązują w jedenastu stanach: Odisha (1967), Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978), Chhattisgarh (2000), Gujarat (2003), Himachal Pradesh (2006/2019), Jharkhand (2017), Uttarakhand (2018), Uttar Pradesh (2020), Haryana (2022) i Karnataka (2022). Ustawa antykonwersyjna w stanie Arunachal Pradesh nie została w pełni wdrożona z powodu braku przepisów pomocniczych; a stan Radżastan przyjął ustawę antykonwersyjną, która czeka na podpis prezydenta, aby mogła wejść w życie. Prawo antykonwersyjne w Karnatace ma zostać zmienione lub wycofane w 2023 r. (WWR, 19 czerwca 2023 r.).

Indie są siódmą co do wielkości gospodarką świata, ale przepaść między bogatymi a biednymi jest ogromna, a poziom ubóstwa niewiarygodnie wysoki. Wciąż wszechobecny jest system kastowy i wielowiekowa hierarchiczna stratyfikacja społeczeństwa indyjskiego.  Większość chrześcijan pochodzi z tzw. zarejestrowanych (ang. scheduled) kast – grup społecznych o najniższym statusie ekonomicznym (zwanych "dalitami i wykluczonymi ze społeczeństwa „niedotykalnymi”) oraz zarejestrowanych plemion (grupy nazywanej Adiwasi/Janjatis). Wielu dalitów nawróciło się z hinduizmu po to, by uciec od swojej beznadziejnej sytuacji. Niestety wkrótce odkryli, że przeszkody, które ograniczały ich ze względu na system kastowy, ograniczają także chrześcijan.

Społeczność chrześcijańska jest drugą najbardziej piśmienną społecznością w Indiach; jednocześnie jest również największą grupą bezrobotną wśród wszystkich indyjskich mniejszości. Chrześcijanie codziennie zmagają się z dyskryminacją, niewystarczającą opieką zdrowotną i brakiem żywności. Ograniczenia rządowe praktycznie uniemożliwiają kościołom otrzymywanie pomocy z zagranicy na realizację projektów społecznych. Praca chrześcijańskich organizacji pozarządowych (NGO) jest także ograniczana. Zezwolenia wydawane na podstawie Ustawy o zagranicznym udziale (ang. Foreign Contributions Regulation Act) tysięcy organizacji pozarządowych, w tym setek organizacji wyznaniowych, wygasły po tym, jak rząd stwierdził, że organizacje nie złożyły wniosku o odnowienie w terminie.

Indie charakteryzują się wysokim poziomem przemocy fizycznej: zabójstwa honorowe, oblewanie kwasem, pobicia i lincze zdarzają się regularnie w całym kraju. Szerzenie dezinformacji i mowy nienawiści w mediach społecznościowych przez grupy samozwańczych strażników religijnych przyczyniają się do wybuchów aktów masowej przemocy wymierzonych w chrześcijan. Wielu policjantów jest skorumpowanych i brutalnie traktuje zatrzymanych chrześcijan. Innym poważnym problemem dla chrześcijan są maoiści (inaczej zwani naksalitami), którzy tworzą komunistyczne bojówki i kontrolują niektóre z najbiedniejszych wiejskich regionów Indii. Chrześcijanie żyjący na kontrolowanych przez nich obszarach są poddawani ciągłej inwigilacji i nie mogą otwarcie uczestniczyć w praktykach religijnych. Jeśli mimo to się spotykają, grożą im ataki i śmierć.

W 2023 r.  w stanie Manipur wybuchł konflikt między dwoma grupami etnicznymi, tj. Meitei (z większością hinduistyczną) i Kuki (z większością chrześcijańską). Wyzwalaczem aktów przemocy, zainicjowanych głównie przez społeczność Meitei, które spowodowały, że w płomieniach stanęło ponad 200 kościołów, była kontrowersyjna akcja afirmatywna, której beneficjentami mieli być Meitei. Kuki protestowali przeciwko wnioskowi przyznania Meitei statusu rdzennego plemienia, co wiąże się z pewnymi przywilejami. Według doniesień BBC News z 12 lipca 2023 r.: „Teraz Kuki zażądali 'terytorialnej autonomii' dla grupy, co jest eufemizmem dla oddzielnej, niezależnej administracji. Meitei ostrzegli, że jakikolwiek podział Manipuru jest wykluczony. Życie i praca obu społeczności zamarły.  Internet został odcięty w całym stanie, co jeszcze bardziej zwiększyło izolację”. Zamieszki na tle etnicznym będą prawdopodobnie trwały do czasu znalezienia rozwiązania politycznego przez władze kraju.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

W kraju nie ma jakichś szczególnych miejsc, które można by określić punktami zapalnymi łamania wolności religijnej obywateli. W najtrudniejszej sytuacji są stany, w których BJP ma większość w rządzie stanowym, ale to może się zmieniać co pięć lat wraz z przeprowadzaniem wyborów. Hinduskie grupy ekstremistyczne mają swoje siedziby we wszystkich zakątkach kraju, nawet w najbardziej odległych wioskach.  Uważnie przyglądają się praktykom chrześcijan, zwłaszcza wydarzeniom o charakterze ewangelizacyjnym. Na terenach, gdzie BJP nie jest u władzy, jest potężną partią opozycyjną.  Poziom inwigilacji jest wysoki, ale problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy chrześcijanie zaczynają głosić Ewangelię.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Obecność kościołów takich jak Kościół rzymskokatolicki, prawosławny i anglikański świadczy o tym, że chrześcijanie są obecni w Indiach od wielu wieków, przy czym Syryjsko-Prawosławny Kościół Malankara-Mar-Thoma w Kerali datuje się na III wiek naszej ery. Prawa kościołów historycznych są łamane, ale nie w takim stopniu, jak prawa wspólnot uwzględnionych w innych podkategoriach.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni z hinduizmu doświadczają największych prześladowań i łamania praw.  W ich życiu prześladowania są codziennością. Każdego dnia znoszą naciski, aby powrócili do hinduizmu.  Inni konwertyci (z islamu, sikhizmu i buddyzmu) również spotykają się z presją otoczenia społecznego, ale ich liczba jest znacznie mniejsza. Konwertyci z islamu spotykają się z przemocą, nietolerancją i dyskryminacją tylko tam, gdzie wśród miejscowej ludności jest duża koncentracja muzułmanów.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Po konwertytach, chrześcijanie z kościołów baptystycznych, ewangelikalnych i zielonoświątkowych są uważani za drugi główny cel radykalnych hinduistów, ze względu na ich zaangażowanie w działania pomocowe i ewangelizacyjne.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Nacjonalizm religijny

Z biegiem lat wzrosła gorliwość i brutalność wszystkich organizacji hinduistycznych. Ich członkowie twierdzą, że religią Indii jest hinduizm, tak więc inne religie powinny zostać wyparte z kraju. Radykalny hinduizm jest zdecydowanie głównym źródłem prześladowań w Indiach.

Dyktatorska paranoja w połączeniu z religijnym (hinduistycznym) nacjonalizmem

Po wygranych wyborach w maju 2019 roku BJP utworzyła nowy rząd pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego, który został okrzyknięty silnym człowiekiem do kierowania Indiami. W sposobie rządzenia krajem przez Modiego można zaobserwować tendencje dyktatorskie. Kontrola mediów społecznościowych, podżegające do przemocy przemówienia, kneblowanie mediów, które kwestionują politykę rządu i jego statystyki, to tylko niektóre z oznak rosnącego ruchu dyktatorskiego w kręgach władz.

Wrogość etniczno-religijna w połączeniu z nacjonalizmem religijnym 

W stanach Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, w południowej części Madhya Pradesh, na południu Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Nagaland i Manipur znajdują się obszary zamieszkiwane przez społeczności plemienne. Radykalny ruch hinduistyczny RSS z powodzeniem przeniknął do tych plemion i zwrócił je przeciwko chrześcijańskiej społeczności na tych terenach. Coraz częściej konwertyci z plemion są zastraszani, bojkotowani społecznie, wypędzani, pozbawiani wody pitnej,, a nawet mordowani; chrzęściajnki stają się ofiarami gwałtów. Wielokrotnie dochodziło do wstrzymania budowy budynków kościelnych przez mieszkańców wsi.

Ucisk klanowy

Antagonizm klanowy jest bardzo silny w niektórych częściach północnych Indii. W tzw. pasie Jat (regiony Pendżabu, Haryany oraz części Radżastanu i Uttar Pradesh) władzę sprawują „khap panchayats” (sądy klanowe). Uważa się, że mają one władzę nad życiem i śmiercią, i funkcjonują niezależnie od systemu prawnego kraju, ale za jego cichą aprobatą. Policja jest nastawiona na współpracę z „khapsami”; jej członkowie pochodzą w dużej mierze z tych samych środowisk.  Oczywiście, przejście na chrześcijaństwo jest w ich oczach poważnym przestępstwem. 

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Prześladowania chrześcijańskich kobiet najczęściej mają charakter przemocy fizycznej i seksualnej.  Szczególnie narażone są córki, siostry i żony osób pełniących funkcje przywódcze w Kościele. Ataki seksualne służą zhańbieniu rodziny, ponieważ czystość seksualna kobiety symbolizuje honor rodziny. Ataki fizyczne obejmowały oblewanie kwasem, brutalne pobicia i zabójstwa. Konwertytkom na chrześcijaństwo grozi areszt domowy, wymuszone małżeństwo, wymuszony rozwód i wyrzucenie z domu. Wiele kobiet z najniższych kast przeszło na chrześcijaństwo; to czyni je podwójnym celem ataków, ponieważ są zarówno dalitkami, jak i chrześcijankami.

Formy wywierania nacisku:

 • Uprowadzenie;
 • Ograniczanie kontaktów społecznych/międzyludzkich;
 • Brak dostępu do zasobów komunalnych;
 • Wymuszony rozwód;
 • Wymuszone małżeństwo;
 • Zmuszenie do opuszczenia domu - wypędzenie;
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju;
 • Uwięzienie przez rodzinę (areszt domowy);
 • Handel ludźmi;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc seksualna;
 • Przemoc słowna.

Mężczyźni

Atrybutem mężczyzn jest siła fizyczna, więc prześladowanie chrześcijańskich mężczyzn wymierzone jest w ich fizyczność oraz pozycję głowy rodziny. Przemoc wobec mężczyzn obejmuje pobicia, morderstwa i tortury psychiczne. Przywódcy kościelni są szczególnie narażeni na ataki ze strony hinduistycznych radykałów, a bycie duchownym jest jednym z najbardziej ryzykownych powołań w kraju. Konwertyci mogą być izolowani społecznie przez swoich sąsiadów, przyjaciół,  znajomych  i rodzinę, a także wykluczeni z dostępu do zasobów komunalnych. Mężczyznom często stawia się fałszywe zarzuty, takie jak znieważanie hinduskich bogów i bogiń.

Formy wywierania nacisku na mężczyzn:

 • Ograniczanie kontaktów społecznych/międzyludzkich; 
 • Brak dostępu do zasobów komunalnych;
 • Ograniczenie dostępu do żywności oraz wody;
 • Wydziedziczenie / odebranie prawa własności;
 • Przemoc ekonomiczna w biznesie/miejscu pracy;
 • Nękanie ekonomiczne poprzez grzywny;
 • Fałszywe oskarżenia; Zmuszenie do opuszczenia domu - wypędzenie; Uwięzienie przez władze;
 • Pobór do wojska/milicji/służba wbrew sumieniu;
 • Zakazy podróżowania/ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • Śmierć; Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc słowna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
20241183
20231182
20221082
20211083
20201083

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wzrost ogólnego wyniku jest bardzo niewielki. Liczba punktów w kategorii przemoc wzrosła z 15,7 punktów w ŚIP 2023 do 16,5, osiągając prawie maximum. Wszystkie grupy chrześcijan są prześladowane przez hinduistycznych radykałów, którzy postrzegają chrześcijan jako obcych. Chcą oni oczyścić swój kraj z islamu i chrześcijaństwa i nie wahają się użyć szeroko zakrojonej przemocy, aby to osiągnąć. Największych prześladowań doświadczają konwertyci z hinduizmu. Są poddawani nieustającej presji, aby powrócić do hinduizmu. Świat, z przerażeniem, obserwował wybuch zamieszek na tle etniczno-religijnym w maju 2023 r. w północ-wschodnim stanie Manipur. To, co zaczęło się jako spór między grupami etnicznymi, nabrało niepokojącego wymiaru religijnego, ponieważ celem ataków stali się chrześcijanie obu grup etnicznych. Tysiące chrześcijan zostało wysiedlonych, setki kościołów i publicznych nieruchomości chrześcijańskich zostało spalonych, a wielu wierzących zabitych. Indie były również świadkiem ataków na chrześcijan w stanie Chhattisgarh w styczniu 2023 roku. Tysiące chrześcijan zostało wypędzonych ze swoich domów i wiosek, podczas gdy napastnicy niszczyli ich mieszkania i mienie. Uciekinierzy chronili się na krytych stadionach. 

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.2
Życie w rodzinie 12.6
Życie w społeczeństwie 13.3
Życie w państwie 14.8
Życie w kościele 13.2
Przemoc fizyczna 16.5

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 4 maja 2023 r., obszar Churachandpur w mieście Imphal w Manipurze: Podczas konfliktu, który wybuchł 4 maja, grupy Meitei zdewastowały i spaliły ponad 200 kościołów Manipur Presbyterian Singlup, jak donosi lista opublikowana przez kościół Churachandpur District Christian Goodwill 16 maja. Stowarzyszenie Kościołów Ewangelicznych i Synod Kościoła Prezbiteriańskiego Manipur straciły po 14 kościołów. Kościół prezbiteriański Tuithaphai (Synod Manipur) stracił 13 kościołów. Wszystkie te kościoły zostały zniszczone w ciągu dwóch lub trzech dni od wybuchu przemocy. Główny minister stanu Manipur (należący do Meitei) oraz siły policji nie były w stanie zapobiec przemocy i ataków na Kuki (których większość to chrześcijanie) oraz ich kościoły (Matters India, 16 maja 2023).
 • 18 grudnia 2022 r., dystrykty Narayanpur i Kondagaon w stanie Chhattisgarh: Lokalni wieśniacy zmusili około 200 chrześcijan z 70 rodzin do opuszczenia swoich domów po 20 „skoordynowanych atakach” na chrześcijan w całym stanie tego dnia. „Według Wspólnoty Ewangelicznej w Indiach mieszkańcy wioski powiedzieli, że chrześcijanie muszą wyrzec się swojej wiary lub opuścić ten obszar. Osoby, które zaprotestowały, zostały pobite.  Wspólnota doniosła, że kilkoro chrześcijan trafiło do szpitala w wyniku odniesionych ran, a policja odmówiła podjęcia działań przeciwko napastnikom, na których złożono skargę” (IRFR 2022 Indie).
 • 28 listopada 2022 r., Azamgarh, Uttar Pradesh: Policja aresztowała dziewięcioro chrześcijan i oskarżyła ich o działania konwersyjne. Pewien mężczyzna organizował w swoim domu przyjęcie weselne dla córki i zięcia, kiedy przyjechała policja, aresztowała gospodarza, osiem innych osób i właśnie poślubioną parę pod zarzutem prowadzenia nielegalnych konwersji oraz skonfiskowała Biblie i inne materiały chrześcijańskie (IRFR 2022 Indie).

Życie prywatne

Rozmowy na tematy związane z religią (chrześcijaństwem) są obecnie uważane za formę ewangelizacji. Modlący się chrześcijanin, nie tylko konwertyta, może zostać zaatakowany w zasadzie w całym kraju, z wyjątkiem dwóch lub trzech stanów północno-wschodnich. Udział w nabożeństwie, czynność chroniona konstytucyjnie, może prowadzić do fałszywych oskarżeń hinduskich radykałów o przymusowe nawracanie. Chrześcijanie, zwłaszcza przywódcy religijni, mogą być aresztowani pod takimi zarzutami, często z użyciem przemocy fizycznej.  Zagraniczni chrześcijanie nie mogą wjechać do kraju na wizie misyjnej.

Życie rodzinne

Chociaż ustawa o sądownictwie dla nieletnich zezwala na adopcję hinduskich dzieci przez niehinduskich rodziców, w praktyce chrześcijanie nadal mają ogromne trudności z adopcją.  Procedury są bardzo skomplikowane, a członkowie komisji adopcyjnych są często uprzedzeni do chrześcijan. Chrześcijańskie dzieci są zmuszane do uczestniczenia w hinduskich zajęciach (będących częścią programu nauczania), takich jak joga, literatura hinduska i mitologia, nawet w szkołach chrześcijańskich.  Chrzty na świeżym powietrzu są obecnie uważane za zbyt ryzykowne zarówno dla duchownego prowadzącego ceremonię, jak i dla osoby chrzczonej. Dzieci chrześcijan, zwłaszcza z rodzin konwertytów z innych religii, coraz częściej doświadczają dyskryminacji i przemocy fizycznej z powodu radykalnych wpływów hinduskich.

Życie w społeczeństwie

W ciągu ostatnich pięciu lat nasiliło się monitorowanie chrześcijan przez radykalne organizacje hinduistyczne i władze lokalnych jednostek administracyjnych. Celem jest powstrzymanie jakiejkolwiek formy ewangelizacji. Wzrosła liczba przypadków nękania, gróźb i dyskryminacji społecznej, zwłaszcza w okresie okołoświątecznym, tzn. w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Nowego Roku. Kampanie rekonwersyjne Ghar Wapsi (powrót do domu) odnoszą sukces, częściowo dzięki zwiększonej presji społecznej.

Życie w państwie

Ustawodawstwo antykonwersyjne, które ogranicza wolność religijną, obowiązuje w jedenastu stanach. Działalność organizacji chrześcijańskich otrzymujących fundusze z zagranicy zawsze była ograniczana przez ustawę o wkładzie zagranicznym (ang. Foreign Contribution Regulation Act) w obawie przed ich zaangażowaniem w prozelityzm oraz działania na rzecz wolności chrześcijan.  Media, zwłaszcza w dialektach indyjskich, są na ogół uprzedzone do chrześcijan, a na obszarach wiejskich wręcz wrogie. Propaganda i podżeganie do przemocy wobec chrześcijan ze strony ekstremistów hinduistycznych są bardzo rozpowszechnione. Na wszystkich głównych platformach społecznościowych radykalni przywódcy hinduistyczni nawołują do nienawiści wobec chrześcijan. Mowa nienawiści jest powszechna, zwłaszcza w językach i dialektach indyjskich.

Życie w kościele

Państwo monitoruje działalność chrześcijan i nakłada na wspólnoty wiele ograniczeń (np. na finansowanie z zagranicy, zaproszenia dla zagranicznych misjonarzy, trudności z rejestracją i ustawy antykonwersyjne). Lokalne władze i hinduscy ekstremiści ściśle monitorują aktywność chrześcijan w internecie i nawet turyści odwiedzający kraj muszą podpisać oświadczenie, że nie będą prowadzić działalności kaznodziejskiej ani ewangelizacyjnej. Wielu chrześcijańskich obcokrajowców przebywających w Indiach na podstawie wizy pracowniczej zostało deportowanych. Wielu obcokrajowców pochodzenia indyjskiego zostało deportowanych, ponieważ należeli do kościołów lub grup chrześcijańskich w Indiach. Chrześcijanie, którzy wypowiadają się przeciwko przemocy, ryzykują, że staną się celem ataków.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Indie zobowiązały się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR).
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  (ICESCR).
 3. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).
 4. Konwencja o prawach dziecka (CRC).

Indie nie wypełniają swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Chrześcijanie są zabijani za wiarę (Art. 6 ICCPR).
 2. Chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są gwałcone i wykorzystywane seksualnie (Art. 7 ICCPR).
 3. Chrześcijanie są atakowani, izolowani i fałszywie oskarżani o zmuszanie osób innych wyznań do konwersji (Art. 18 ICCPR).
 4. Chrześcijanie są ofiarami podżegających wypowiedzi i kampanii oszczerstw, które nawołują do przemocy i dyskryminacji (Art. 20 ICCPR).
 5. Pokojowe zgromadzenia religijne chrześcijan są zakłócane przez grupy przeciwników i ataki, co stanowi naruszenie prawa do pokojowych zgromadzeń (Art. 21 ICCPR).
 6. Chrześcijańscy dalici są wykluczeni z rządowych działań afirmacyjnych z powodów wyznaniowych (Art. 26 ICCPR i Art. 11 ICESCR).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Sierpień 2023 r: Zarin Khan, 23-letnia fizjoterapeutka z Madhya Pradesh, stanu rządzonego przez BJP, trafiła do szpitala po tym, jak została napadnięta przez grupę czterech hinduskich mężczyzn, którzy pobili ją metalowymi prętami, zerwali jej hidżab i wykrzykiwali pod jej adresem obelgi religijne. Kiedy błagała o pomoc, śmiali się i powiedzieli jej: „Nie możesz nic zrobić, władza jest po naszej stronie” (4 sierpnia, 2023, The Guardian).

2 października 2022 r.: Policja stanu Madhya Pradesh (w dystrykcie Mandsaur) wniosła sprawę o usiłowanie zabójstwa i zorganizowanie zamieszek przeciwko 19 muzułmańskim mężczyznom oskarżonym o rzucanie kamieniami podczas festiwalu „garba” i zatrzymała siedmiu z nich. Dwa dni później, bezpodstawnie, władze zburzyły domy trzech mężczyzn, twierdząc, że zostały one zbudowane nielegalnie (4 października, 2022, Hindustan Times).

W marcu 2023 r. władze indyjskie przeprowadziły masową mobilizację sił paramilitarnych i policyjnych, przeprowadziły wiele skoordynowanych aresztowań, wprowadziły przerwy w dostępie do mobilnego internetu, zablokowały usługi SMS, ocenzurowały media i w nieproporcjonalny sposób zaatakowały Sikhów i dysydentów politycznych w całym Pendżabie. Działania te nie tylko stoją w sprzeczności z prawami człowieka, ale także grożą zaostrzeniem niepokojów społecznych i alienacją społeczności mniejszości religijnej. 

10. Open Doors w Indiach

Praca lokalnych partnerów Open Doors w Indiach obejmuje:

 • Dystrybucję Biblii
 • Szkolenia: Przygotowanie na prześladowania
 • Projekty socjo-ekonomiczne:  Środki utrzymania i projekty na rzecz lokalnej społeczności
 • Pomoc doraźna: Pomoc dla ofiar prześladowań.

11. Módl się za Indie

 • Dziękuj Jezusowi Chrystusowi, że ludzie w Indiach nadal się nawracają - na przykład na terenach plemiennych lub wśród Dalitów. Módl się o to, aby mieli mocną wiarę.
 • Módl się za polityków na poziomie krajowym i federalnym, aby żyli zgodnie ze swoim mandatem i służyli wszystkim obywatelom Indii, w tym chrześcijanom. Módl się za hinduskich ekstremistów, aby spotkali Jezusa Chrystusa i aby doświadczyli Jego pokoju.
 • Módl się za media w tym kraju, aby nie płynęły z nich wezwania do nienawiści  i przemocy.

Indie: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Indii

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!