Prześladowania w Somalii

Somalia

3
ŚIP
2021
Somalia
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
3
Somalii
Chrześcijan
około 100 tys.
Populacja
16.11
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 16.500
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.600
Życie w państwie: 16.600
Życie w kościele: 16.300
przemoc fizyczna: 9.800

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 16.500
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.600
Życie w państwie: 16.600
Życie w kościele: 16.300
przemoc fizyczna: 9.800

Jak wyglądają prześladowania w Somalii?

Publiczne przyznanie się do chrześcijaństwa w Somalii nie jest możliwe. Życie kościelne nie istnieje. Islam jest kluczową częścią somalijskiej tożsamości. Każdy podejrzewany o nawrócenie na chrześcijaństwo znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Członkowie rodziny, klanu i lokalnej społeczności będą taką osobę szykanować i zastraszać. Mogą ją nawet zabić. Kobiety padają ofiarą gwałtów i wymuszonych małżeństw.
Kolejnym źródłem niebezpieczeństwa jest al-Shabab, brutalna grupa terrorystyczna propagująca ideę szariatu (prawa islamskiego), które w ich opinii powinno regulować każdy aspekt życia muzułmanów. Chrześcijanie nawróceni z islamu stanowią „cel o dużej wartości” dla al-Shabab. Terroryści potrafią zabić na miejscu osoby wyznające chrześcijaństwo.
Zabicie lub uprowadzenie chrześcijanina oznacza cierpienia całej rodziny, gdyż zazwyczaj mężczyzna jest głównym żywicielem. Pozostali członkowie rodziny są pozostawieni bez ochrony. Stanowią plamę na honorze lokalnej społeczności.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Młode chrześcijanki z rodzin muzułmańskich należą do grupy najbardziej narażonych na prześladowania chrześcijan w Somalii. Często zdarza się, że kobiety podejrzane o to, że są chrześcijankami, są gwałcone, a następnie publicznie poniżane i zmuszane do poślubienia jednego z członków islamskiej milicji, lub zabijane. Nie ma przepisów, które regulowałyby problem przemocy domowej. Prawie wszystkie Somalijki prowadzą życie, które zostało dla nich zaplanowane, i w którym nie ma miejsca na wolność przekonań lub wypowiedzi. Wymuszane małżeństwo to sposób, aby zniewolić młodą kobietę i ją kontrolować (w Somalii nie ma minimalnego wieku pozwalającego na zawarcia związku małżeńskiego).

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Wszyscy chrześcijanie nawróceni z islamu cierpią z powodu skrajnych prześladowań. W kulturze somalijskiej mężczyzna jest głową rodziny. Oczekuje się, że będzie wyznawcą islamu i duchowym przewodnikiem. Wyznawana przez niego religia obowiązuje pozostałych członków rodziny. Apostazja traktowana jest ze szczególną wrogością. Mężczyzn obarcza się winą za odejście od wiary  innych członków rodziny.
Osoby podejrzane o nawrócenie na chrześcijaństwo poddawane są silnej presji. Na przykład celowo wybiera się ich do prowadzenia modlitw w meczecie, oczekuje się, że zapuszczą brodę, poślubią więcej niż jedną żonę lub będą publicznie odprawiać islamskie obrzędy religijne. Chrześcijanie są wydziedziczani. Chłopcom odbiera się możliwość kształcenia, zabierani są do islamskich centrów reedukacyjnych, tam zostają zmuszani to wstąpienia do islamistycznych bojówek.

Poznaj „Mominę”

»Wszyscy byliśmy martwi, ale Jezus przyszedł, by nas zbawić i dać nam nowe życie... W Jego ręce oddaję swoje życie. Tak się cieszę, że Pan Bóg jest ze mną wszędzie tam, dokąd idę; cieszę się, że wysłuchuje moich modlitw«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Somalia pozostaje na trzecim miejscu Światowego Indeksu Prześladowań. Należy do krajów, w których prześladowania chrześcijan są najsilniejsze. Chrześcijanie niezmiennie poddawani są skrajnie silnym represjom. Somalijscy chrześcijanie narażeni są na śmierć z rąk islamistów. Przywódców klanowi, starszyzna i członkowie rodzin monitorują każdy krok osoby podejrzewanej o przejście na chrześcijaństwo.
Wydaje się, że położenie chrześcijan w ostatnich latach pogorszyło się. Islamskie grupy terrorystyczne zintensyfikowały „polowania” na chrześcijan, zwłaszcza na liderów religijnych.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Wszystkim somalijskim chrześcijanom bez wyjątku grozi wielkie niebezpieczeństwo, bo przyjmuje się, że wszyscy Somalijczycy są muzułmanami. Przejście na chrześcijaństwo jest zdradą tożsamości narodowej i podlega karze. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo są osoby mieszkające na obszarach kontrolowanych przez al-Shabab.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Somalii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Somalii?
Open Doors wspiera somalijskich wierzących w Rogu Afryki, poprzez nauczanie, dystrybucję literatury, rozwój lokalnych społeczności, a także nadając chrześcijańskie programy radiowe.

Intencje modlitewne

  • Módl się za rodziny tych, którzy zostali zamordowani za wiarę, aby zostały pocieszone i uzdrowione z goryczy przez Ojca Niebieskiego.
  • Módl się o wzrost silnego Kościoła wśród Somalijczyków. Kościoła, który polega na Chrystusie i pragnie Bożej sprawiedliwości.
  • Módl się o osoby odpowiedzialne za zabójstwa chrześcijan, aby ich serca zostały przemienione bojaźnią Bożą.

Modlitwa za Somalię

Boże, dziękuję Ci, że wspierasz somalijskich chrześcijan – może jest ich niewielu, ale są kochani i otoczeni opieką Najwyższego. Proszę, wzmocnij tych, którzy pogrążeni są w rozpaczy, przywróć radość w obliczu trudności, których doświadczają. Prosimy Cię także, abyś przekonał o winie tych, którzy prześladują nasze siostry i braci, tak jak uczyniłeś to z apostołem Pawłem, objaw im prawdę Ewangelii.