Prześladowania w Turkmenistanie

Turkmenistan

22
ŚIP
2020
Turkmenistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
23
ISO
TM
Turkmenistan
Chrześcijan
0,07
Populacja
5.94
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 11.200
Życie w społeczeństwie: 13.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.900

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 11.200
Życie w społeczeństwie: 13.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.900

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Turkmenistanie

Tam, gdzie Kościoły nie zostały zarejestrowane, chrześcijanie częstokroć cierpią z powodu nalotów policji, gróźb, aresztowań i nakładania grzywien.
Drukowanie czy przywożenie materiałów chrześcijańskich jest ograniczone.

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich znoszą ciężkie prześladowania zarówno ze strony państwa, jak i ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Liczba punktów wzrosła o jeden, a Turkmenistan przesunął się w rankingu o jedno miejsce w górę. Liczba punktów wzrosła także w życiu rodzinnym i życiu w kościele. Poziom przemocy, choć bardzo niski, również wzrósł.

Życie codzienne chrześcijan w Turkmenistanie

Policja, służby specjalne i lokalne władze monitorują aktywność religijną i regularnie uczęszczają na zgromadzenia kościołów. Nawet Rosyjski Kościół Prawosławny i Apostolski Kościół Ormiański mogą doświadczać infiltracji podczas niedzielnych nabożeństw.

Nie ma zezwolenia na żadne aktywności religijne poza instytucjami kierowanymi i kontrolowanymi przez państwo. Niezarejestrowane kościoły padają często ofiarą nalotów policyjnych, gróźb, aresztowań i grzywien.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Turkmenistanie?     

Open Doors zapewnia pomoc kryzysową wierzącym w Azji Centralnej, którzy przebywają w więzieniach, zostali wykluczeni przez rodziny lub lokalną społeczność, zostali pozbawieni środków do życia lub stracili zatrudnienie z powodów religijnych. Open Doors wzmacnia prześladowany kościół poprzez:

  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • modlitwę
  • seminaria biblijne
  • spotkania dla dzieci i młodzieży
  • służbę wśród kobiet
  • ziałania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • osobiste relacje z osobami prześladowanymi
  • szkolenia zawodowe
  • projekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

Intencje modlitewne

Módl się o bezpieczeństwo kościołów domowych w Turkmenistanie. Podziemne kościoły domowe coraz częściej znajdują się na celowniku policji i władz. Na większości obszarów oficjalne i publiczne praktyki religijne są wykluczone. Co więcej, ewangelizacja uznana jest za przestępstwo, które podlega karze.

Turkmenistan jest uważany za jeden z najbardziej restrykcyjnych krajów świata. Po Uzbekistanie jest to drugi najbardziej represyjny kraj dla mniejszości religijnych w Środkowej Azji. Módl się o poszerzenie zakresu wolności w tym kraju.

Módl się o wierzących pochodzących ze środowiska muzułmańskiego, którzy znajdują się pod silną presją, by powrócić do islamu. Ci konwertyci najdotkliwiej odczuwają prześladowania w Turkmenistanie. Módl się o ochronę dla nich i wytrwałość.

Modlitwa za Turkmenistan

Panie Boże, dziękuję Ci, że ludzie w Turkmenistanie zwracają się do Ciebie. Wzmocnij tych, którzy, znając ryzyko, zdecydowali się zaufać Tobie. Pomóż im, by pozostali silni, i by wytrwali, pomimo nacisków, którym są poddawani i prześladowań. Strzeż ich i spraw, by byli bezpieczni, umocnieni miłością i wsparciem swojej nowej rodziny w Chrystusie. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.