Prześladowania w Turkmenistanie

Turkmenistan

23
ŚIP
2021
Turkmenistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
22
Turkmenistan
Chrześcijan
0,07
Populacja
6.03
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 11.300
Życie w społeczeństwie: 13.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.500

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 11.300
Życie w społeczeństwie: 13.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.500

Jak wyglądają prześladowania w Turkmenistanie?

Źródłem prześladowań chrześcijan w tym opresyjnym państwie islamskim są w dużej mierze władze i społeczeństwo. Państwo nakłada na kościoły wiele obostrzeń. Kościołom, które nie uzyskały formalnej rejestracji, grożą naloty policyjne, zastraszanie, aresztowania i kary pieniężne. Nawet Rosyjski Kościół Prawosławny i Apostolski Kościół Ormiański są pod stałą obserwacją, np. w nabożeństwach uczestniczą wysłani przez lokalne władze funkcjonariusze. Ograniczona jest możliwość drukowania importowanych publikacji chrześcijańskich. Wierzący nawróceni z islamu doświadczają szykan ze strony członków rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Są zmuszani do ponownego przejścia na islam.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Decydując się pójść za Jezusem, kobiety ze środowisk muzułmańskich występują przeciwko oczekiwaniom swojej społeczności, w której kobieta jest całkowicie podporządkowana najpierw rodzicom, a następnie mężowi, i w ten sposób narażają się na pobicie, areszt domowy, ataki słowne, groźby, wydziedziczenie i wykluczenie społeczne. Grożą im także uprowadzenia, gwałty i napastowanie seksualne. Przestępstwa na tle seksualnym rzadko wychodzą na jaw, a ich sprawcy pozostają bezkarni, ponieważ ten rodzaj napaści przynosi wstyd nie tylko ofierze, ale całej rodzinie. Niektóre kobiety, w ramach swoistego środka naprawczego, są siłą zmuszane do poślubienia muzułmanina. W innych przypadkach małżeństwo jest dotrzymaniem zobowiązań rodziców z okresu przed nawróceniem kobiety na chrześcijaństwo. Chrześcijanki są dyskryminowane w miejscu pracy. Po nawróceniu mogą nawet stracić pracę, co potęguje poczucie krzywdy, ponieważ kobieta staje się zależna od dobrej woli rodziny.  Ponadto przemoc wobec kobiet jest narzędziem wywierania presji na ich mężów i członków rodziny. To z kolei wywołuje strach i poczucie bezsilności w całej społeczności chrześcijańskiej.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Liderami w społeczeństwie Turkmenistanu są zazwyczaj mężczyźni. Z tego powodu narażeni są na prześladowania na kilku różnych poziomach. Chrześcijanie żyją w przeświadczeniu, że urzędnicy państwowi tylko szukają pretekstu, by nałożyć na nich grzywny. Można zostać ukaranym za organizowanie nielegalnych spotkań lub choćby za ściągnięcie z Internetu chrześcijańskich piosenek.  Muzułmanie z podejrzliwością obserwują chrześcijańskich liderów, uważając, że to oni są odpowiedzialni za nawracanie obywateli Turkmenistanu na chrześcijaństwo. Najsilniej atakowane są osoby zaangażowane w ewangelizację.

Liderom kościelnym brak wykształcenia teologicznego. Surowe ograniczenia pozwalają na kształcenie wyłącznie w państwowych instytucjach, ale nie ma takich miejsc dla chrześcijan w Turkmenistanie. Władze państwowe inwigilują chrześcijańskich liderów, aby mieć pewność, że nie głoszą oni zbyt radykalnych lub „ekstremistycznych” poglądów.  
Poza murami kościołów muzułmanie przeszkadzają chrześcijańskim konwertytom w prowadzeniu działalności gospodarczej. To zmusza przedsiębiorców do nieujawniania swoich przekonań religijnych.

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich spotykają się z różnymi formami szykan ze strony rodziny i najbliższego otoczenia, np. zamyka się ich w areszcie domowym, są wydziedziczani, poniżani i bici.  
Służba wojskowa jest obowiązkowa i nie można jej odmówić, powołując się na sprzeciw sumienia.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

Pomimo spadku o jedno miejsce w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań niewiele się zmieniło w życiu turkmeńskich chrześcijan. Największymi wyzwaniami dla osób, które idą za Jezusem, są restrykcje i inwigilacja władz oraz presja, której poddawani są konwertyci, aby wrócić do islamu.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie w całym kraju zmagają się z prześladowaniami ze strony państwa. Życie konwertytów z islamu jest dużo trudniejsze na obszarach wiejskich.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Turkmenistanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Turkmenistanie?Open Doors wspiera prześladowany Kościół w Azji Środkowej poprzez dystrybucję literatury chrześcijańskiej, organizowanie szkoleń biblijnych i zawodowych oraz realizację projektów społeczno-ekonomicznych. Dostarczamy także pakiety pomocowe wierzącym w Azji Środkowej, którzy znajdują się w więzieniu lub zostali wypędzeni ze swoich domów lub wsi, pozbawieni środków do życia i pracy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.   

Intencje modlitewne

  • Módl się o złagodzenie restrykcji nałożonych na kościoły w Turkmenistanie.
  • Módl się o fizyczny, emocjonalny i duchowy stan liderów kościołów; ich służba wiąże się z dużą presją.
  • Poproś o ochronę przed prześladowaniami dla wierzących nawróconych z islamu; aby ich rodziny, przyjaciele, sąsiedzi zauważyli przemianę, która w nich nastąpiła i zapragnęli takiej zmiany dla siebie.

Modlitwa za Turkmenistan

Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, jak działasz poprzez Kościół w Turkmenistanie. Proszę, kontynuuj to dzieło, napełniaj swój lud radością, dlatego że znają Cię i uczestniczą w cierpieniach Chrystusa. Chroń swoje dzieci, pomóż im być silnymi, obdarz je mądrością w poruszaniu się w świecie restrykcji i inwigilacji. Buduj swój Kościół w Turkmenistanie. Amen.