Wiadomości z Kolumbii

Kolumbia

41
ŚIP
2020
Kolumbia
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
47
ISO
CO
Kolumbia
Chrześcijan
47,24
Populacja
49.85
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Protekcjonizm denominacyjny
Życie prywatne: 8.900
Życie w rodzinie: 7.800
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 9.800
Życie w kościele: 8.900
przemoc fizyczna: 15.000

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 8.900
Życie w rodzinie: 7.800
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 9.800
Życie w kościele: 8.900
przemoc fizyczna: 15.000

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Kolumbii

Przywódcy kościołów są zastraszani, nękani, szantażowani, a nawet mordowani przez grupy partyzanckie i przestępcze. Zjawisko to jest szczególnie nasilone w zaniedbanych częściach kraju. W większości przypadków przemoc jest bezpośrednio wywołana przez takie działania chrześcijan jak:

 • potępianie/demaskowanie korupcji i przemocy
 • obrona praw człowieka i ochrona środowiska
 • praca wśród młodzieży
 • zaangażowanie w akcje wspierające wprowadzenie porozumienia pokojowego, które może zagrażać nielegalnej działalności grup przestępczych.

Wśród rdzennych społeczności daje się odczuć wyraźny sprzeciw wobec chrześcijańskich misjonarzy, a także miejscowych konwertytów, którzy za zmianę wiary są karani - między innymi poprzez więzienie, napaści czy utratę majątku. Ponadto, gdy nasila się postawa świeckości, wzrasta również nietolerancja wobec chrześcijan. Religijne odniesienia i opinie – szczególnie te dotyczące życia, rodziny, małżeństwa czy wolności religijnej w sferze publicznej – są uważane za dyskryminację i mowę nienawiści.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Przesunięcie się w górę w rankingu ŚIP 2020 wynika z dwóch przyczyn:

 • wzrostu presji ze strony grup przestępczych i etnicznych
 • wzrostu liczby zabitych chrześcijan i ataków na budynki kościelne, które są konsekwencją niepowodzenia porozumień pokojowych.

Tylko pięć krajów odnotowało bardziej znaczący wzrost punktacji w ŚIP 2020 niż Kolumbia.

Życie codzienne chrześcijan w Kolumbii

Chrześcijanie, którzy sprzeciwiają się bandom przestępczym i grupom partyzanckim narażeni są na nękanie, uprowadzenia, szantaż, a czasem również śmierć.
Chrześcijan z rdzennych wspólnot plemiennych może spotkać więzienie, napaść, pozbawienie majątku i odmowa dostępu do podstawowych świadczeń, takich jak edukacja czy opieka zdrowotna.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Kolumbii?     

Open Doors wzmacnia prześladowany kościół w Kolumbii poprzez następujące działania:

 • szkolenia biblijne, udostępnianie i dystrybucja materiałów szkoleniowych, opracowanie materiałów biblijnych
 • wsparcie dla osób dotkniętych traumą
 • doradztwo na temat różnic etnicznych
 • szkolenia z zakresu rozwój lokalnych społeczności z uwzględnieniem biblijnego światopoglądu
 • poprawianie infrastruktury
 • programy edukacyjne (ośrodki dla dzieci, stypendia)
 • pomoc i wsparcie dla prześladowanych w nagłych przypadkach.

Intencje modlitewne

Według kolumbijskiego oddziału OD ponad połowie wierzących na terenach wiejskich i w strefach konfliktów grozi śmierć, szantaż, zakaz głoszenia ewangelii i ciągła inwigilacja. Niech Bóg wzmacnia tych, którzy podążają za ewangelią, nawet w najbardziej wrogich okolicznościach.

W Kolumbii około 1000 przywódców stale otrzymuje groźby śmierci – w przeciągu ostatnich 15 miesięcy 317 z nich zostało zabitych. Módlmy się o zakończenie tej fali śmierci i zniszczenia, która uderzyła w Kolumbię. Módlmy się za pastorów przyjmujących rolę przywódców lokalnych społeczności.

Pastor z nadmorskiej miejscowości Beunaventura powiedział, że członkowie uzbrojonej grupy zakazali wszelkiego rodzaju modlitwy o pokój i zakończenie konfliktu, grożąc przy tym pastorom i przywódcom śmiercią za naruszenie tych zakazów. Niech Bóg wzmocni wiarę pastorów i wierzących w Buenaventurze, i da im odwagę, by głosić prawdę.

Modlitwa za Kolumbię

Panie Jezu, proszę, zmieniaj serca członków grup przestępczych w Kolumbii. Pomóż chrześcijanom pozostać silnymi, szczególnie wtedy, gdy są przymuszani przez ludzi wokół nich do porzucenia swojej wiary. Pociesz i ulecz tych, którzy doświadczyli przemocy i daj im łaskę, aby umieli przebaczyć. Pomóż nam, Twojemu kościołowi, nie ustawać w modlitwie o naszych braci i siostry. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.