Kamerun

Kamerun

42
ŚIP
2021
Kamerun
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
48
Kamerun
Chrześcijan
15,92
Populacja
25.96
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 8.800
Życie w rodzinie: 7.600
Życie w społeczeństwie: 12.600
Życie w państwie: 7.000
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 15.700

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 8.800
Życie w rodzinie: 7.600
Życie w społeczeństwie: 12.600
Życie w państwie: 7.000
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 15.700

Jak wyglądają prześladowania w Kamerunie?

Na północy Kamerunu aktywnie działa radykalne islamistyczne ugrupowanie terrorystyczne Boko Haram. Chrześcijanie są porywani i zabijani, atakowane są kościoły. Ponieważ uwaga rządu koncentruje się na innych kwestiach, Boko Haram ma przestrzeń, aby rosnąć w siłę i bez przeszkód atakować chrześcijan. Boko Haram zakłóca działalność kościołów. Ponieważ ludzie przenoszą się z miejsca na miejsce, kościoły w tej części kraju nie mogą normalnie funkcjonować. Na innych obszarach rządowe ograniczenia związane z bezpieczeństwem znacznie ograniczają działalność kościołów. Życie muzułmanów, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, jest w Kamerunie bardzo trudne. W zdominowanych przez muzułmanów częściach kraju dokonuje się radykalizacja społeczeństwa. Konwertyci, u których znaleziono Biblię lub literaturę chrześcijańską, straszeni są śmiercią. Nie wolno im otwarcie wyrażać swoich przekonań religijnych, nawet w kręgu najbliższej rodziny, ponieważ w ten sposób narażają się na brutalną reakcję członków lokalnej społeczności. Na odległych obszarach w północnych regionach, gdzie rząd centralny nie jest wystarczająco silny, aby utrzymać pokój i wolność religijną lub bronić tych obszarów przed atakami islamskich ekstremistów, wielu chrześcijan nawróconych z islamu zmaga się z problemami, których źródłem jest lokalna społeczność. Kobiety nawrócone z islamu zmuszane są do małżeństw z niechrześcijanami. Chrześcijankom grożą porwania przez członków Boko Haram.   

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chrześcijanki w północnym Kamerunie narażone są na liczne formy prześladowania, które wiążą się z ich statusem społecznym. Boko Haram często porywa kobiety i dziewczynki, zmusza je do pracy i małżeństw z dżihadystami. Na terenach, gdzie nadal działają szkoły, rodzice zatrzymują dzieci w domach w obawie o ich bezpieczeństwo. W przypadku rozwodu w małżeństwie chrześcijanki z muzułmaninem rodziny nie pozwalają, aby dzieci pozostały z matką, ponieważ muszą być wychowywane zgodnie z islamem. Częściowo ze względu na brak wykształcenia kameruńskie kobiety są zależne od mężów i ojców, a kiedy podejmują decyzję o nawróceniu na chrześcijaństwo, akt ten postrzegany jest jako bunt. Zdarza się, że kobiety w takich sytuacjach zmuszane są do zawarcia małżeństwa z niechrześcijaninem. Aby je złamać, rodziny stosują izolację lub przesiedlenie. Jedna z młodych nawróconych matek opowiedziała nam, że została zmuszona do separacji z mężem i pozostawienia z nim starszego dziecka. Z powodu prześladowań nie miała wyjścia i musiała zostawić drugie dziecko z muzułmańskim bratem, który potem przekazał je muzułmańskiemu sąsiadowi.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Na ogół mężczyźni dyskryminowani są w sferze zawodowej. Doświadczają presji ze strony urzędników, kiedy sprzeciwiają się działaniom korupcyjnym. Kiedy ze względu na swoje przekonania religijne odmawiają udziału w nieetycznych praktykach, nazywani są tchórzami. Brak pracy odbiera możliwość rozwoju rodzinie. W życiu społecznym prześladowania przybierają różne formy, np. brak możliwości kształcenia się przez chrześcijańskich chłopców. Bojkot społeczny wpływa na rodziny chrześcijańskie pod względem ekonomicznym, finansowym i psychologicznym. W okresie sprawozdawczym 2020 kilkakrotnie donoszono o przypadkach fałszywych oskarżeń i niesprawiedliwych procesów chrześcijan w konfliktach z muzułmanami. Ofiarami porwań są często chłopcy i mężczyźni. W takich przypadkach rodziny pozostają bez głównego źródło dochodu. Kiedy dochodzi do tego typu ataków, społeczności kurczą się, ponieważ wiele rodzin decyduje się na przeprowadzkę w bardziej bezpieczne rejony kraju. Młodzi mężczyźni przymuszani są do udziału w tradycyjnych obrzędach inicjacyjnych i rytuałach religijnych. Przemoc i naciski z zewnątrz mają różny wpływ na poszczególne pokolenia wspólnoty; młodzi chrześcijanie mogą z tego powodu stracić zaufanie do rodziców i przywódców kościelnych, a także sprzeciwiać się pokojowym formom radzenia sobie z prześladowaniami. 

Poznaj Samuela

»Ataki nie ustają. Wieczorem idziemy spać w góry, rano wracamy do pracy w wiosce. Tak żyjemy, bo w naszych domach nie jest bezpiecznie. Czasami widzimy, jak Boko Haram obserwuje nas z gór. Planuje następny atak. A kiedy już zaatakuje, możemy tylko uciekać. Wielu chrześcijan odeszło z naszej wioski, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi następny atak«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Od zeszłego roku Kamerun przesunął się o sześć miejsc w górę w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań. Prześladowania nasiliły się we wszystkich obszarach życia. Wzrosła liczba incydentów z użyciem przemocy. Sytuacja kraju jest bardzo niepokojąca.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Ustanowienie i utrzymanie silnego, stabilnego rządu – i zapewnienie przez niego bezpieczeństwa obywatelom – jest w Kamerunie bardzo trudne. Chrześcijanie doświadczają przemocy na dalekiej północy, gdzie nasilają się ataki Boko Haram; w regionach północno-zachodnich i południowo-zachodnich wzmagają się ruchy powstańcze. Nawróceni z islamu spotykają się z silnymi prześladowaniami w swoich lokalnych społecznościach. 

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Kamerunie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Kamerunie? Projekty Open Doors w Kamerunie mają na celu wspieranie Kościoła w przygotowaniu się na prześladowania, prowadzenie szkoleń i wzmocnienie pozycji ekonomicznej chrześcijan.   

Intencje modlitewne

  • Na północy Kamerunu życie ludzi zostało zakłócone przez przemoc Boko Haram, która nadeszła z Nigerii. Wiele wspólnot chrześcijańskich stanęło w obliczu ataków. Wierzący zmagają się ze skrajnie wysokim poziomem strachu. Módlcie się o pokój podczas burzy.
  • Módlcie się o konwertytów z islamu, aby byli chronieni przed przemocą i uciskiem ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności.
  • Módlcie się o bezpieczeństwo kameruńskich chrześcijanek, które są narażone na uprowadzenia, przymusowe małżeństwa i przemoc seksualną ze strony Boko Haram. Módlcie się o ochronę dla nich, ale też o uleczenie ran ofiar. Proście Boga, aby przeszkodził złym zamysłom wroga.  

Modlitwa za Kamerun

Panie Boże, prosimy, abyś chronił nasze siostry i braci w Kamerunie przed niebezpieczeństwem. Modlimy się szczególnie o ochronę przed brutalnymi atakami Boko Haram. Prosimy, byś przemienił serca islamskich ekstremistów, aby ich złe uczynki przegrały z Twoją miłością i łaską. Modlimy się o nadzieję, pokój i radość dla wierzących w Kamerunie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Amen.