Prześladowania w Jemenie

Jemen

8
ŚIP
2020
Jemen
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
8
ISO
YE
Jemenie
Chrześcijan
około kilku tys.
Populacja
29.58
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 16.600
Życie w rodzinie: 16.400
Życie w społeczeństwie: 16.400
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 2.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 16.600
Życie w rodzinie: 16.400
Życie w społeczeństwie: 16.400
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 2.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Jemenie

Jemen należy do silnie konserwatywnych państw islamskich; wszyscy Jemeńczycy uważani są za muzułmanów. Odejście od islamu jest zakazane; Muzułmanie, którzy zdecydują się pójść za Jezusem, mogą podlegać karze śmierci. Maksymalna liczba punktów w kategoriach „życie w państwie” i „życie w rodzinie” są typowe dla kraju, w którym islamski ekstremizm jest główną siłą napędową prześladowań a większość chrześcijan pochodzi z rodzin muzułmańskich. Nie ma tu miejsca na otwarte działania kościelne ani osobiste praktyki religijne.
Wojna umożliwiła rozszerzenie zakresu działań radykalnym grupom islamskim na niektórych obszarach; tam chrześcijanie są porywani i zabijani.

Życie codzienne chrześcijan w Jemenie    

Jemeńscy chrześcijanie muszą zachowywać swoją wiarę w całkowitej tajemnicy. Odejście od islamu jest źródłem hańby dla całej rodziny, dlatego wierzącym nawróconym z islamu grozi zabójstwo honorowe i przemoc fizyczna, jeśli rodzina lub lokalna społeczność odkryje, że jeden z jej członków jest chrześcijaninem.

Podczas gdy w Jemenie nadal trwa wojna, chrześcijanie są często pomijani przy rozdzielaniu pomocy humanitarnej, dystrybuowanej przez organizacje islamskie oraz miejscowe meczety, które rzekomo dyskryminują osoby, które nie mają opinii pobożnych muzułmanów.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Jemenie?    

  • Open Doors wspiera ciało Chrystusa w krajach Półwyspu Arabskiego organizując modlitwę
  • prowadząc dystrybucję literatury chrześcijańskiej i Pisma Świętego
  • szkoląc wierzących i przywódców kościołów.

Intencje modlitewne

Módlcie się o Boże zaopatrzenie w cie głódu i o to, aby Kościół był światłem Chrystusa dla świata.

Módlcie się, aby nowi wierzący z odwagą opowiadali innym o dziele zbawczym Chrystusa.

Módlcie się o zakończenie konfliktów.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

 

Modlitwa za Jemen

 

Panie Jezu, zmiłuj się nad naszymi prześladowanymi braćmi i siostrami w Jemenie. Spraw, aby zakończyła się wojna i głód, zatroszcz się o tych wierzących, którzy pomijani są przy rozdzielaniu pomocy. Chroń i wzmacniaj chrześcijan, którzy są zastraszani i nękani przez rodziny i lokalną społeczność. Pomóż im być światłością w ciemności.Amen

 

 

 

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.