Prześladowania w Jemenie

Jemen

7
ŚIP
2021
Jemen
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
8
Jemenie
Chrześcijan
około kilku tys.
Populacja
30.25
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 16.600
Życie w rodzinie: 16.600
Życie w społeczeństwie: 16.500
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 3.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 16.600
Życie w rodzinie: 16.600
Życie w społeczeństwie: 16.500
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 3.900

Jak wyglądają prześladowania w Jemenie?

Chrześcijanie w Jemenie zazwyczaj utrzymują swoje przekonania religijne w tajemnicy, ponieważ za ich ujawnienie może im grozić kara śmierci. Odejście od islamu jest zabronione. Formalnie wszyscy Jemeńczycy są muzułmanami. Chrześcijanie nie są prześladowani wyłącznie przez władze państwowe. Islamskie grupy terrorystyczne grożą śmiercią chrześcijanom nawracającym się z islamu. Podobne praktyki obserwowane są również w małych społecznościach wiejskich. Trwająca wojna, kryzys humanitarny i pandemia dotykają wszystkich mieszkańców, ale chrześcijanie odczuwają je dotkliwiej, ponieważ środki pomocowe są rozdzielane głównie za pośrednictwem organizacji, które korzystają z pomocy meczetów w ich redystrybucji. Dyskryminacja dotyka każdego, kto nie jest uważany za pobożnego muzułmanina. Znane są przypadki odmowy leczenia jemeńskich chrześcijan w niedofinansowanych szpitalach.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Kobiety w Jemenie mają niewiele praw, muszą codziennie mierzyć się z dyskryminacją we wszystkich aspektach swego życia. Chrześcijanki nawrócone z islamu narażone są na szczególnie silne prześladowania. Izoluje się je od innych osób, gdy prawda o ich nawróceniu wychodzi na jaw, wydawane są za mąż. Jako druga lub trzecia żona muzułmanina kobieta staje się więźniem. Młode dziewczęta zmuszane są do wyjścia za mąż, w czym pomaga fakt, że w Jemenie nie ma minimalnego wieku pozwalającego na zawarcie małżeństwa. Gwałt małżeński nie jest uznanym prawnie przestępstwem.  Jeśli chrześcijanka zostanie zmuszona do rozwodu z muzułmaninem, najprawdopodobniej straci prawo do opieki nad dzieckiem na rzecz męża lub muzułmańskiego krewnego.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Młodsi mężczyźni są bardziej narażeni na prześladowania niż starsi. Jest to wynikiem obowiązujących w społeczeństwie tradycji i zwyczajów. Młodzi chłopcy już w wieku 10 lat zmuszani są do wstępowania w szeregi islamskich grup terrorystycznych. Mężczyźni są bardziej niż kobiety narażeni na śmierć z powodu zmiany wyznawanej religii. Są porwani, torturowani lub wyrzuceni z pracy. Jest również bardziej prawdopodobne, że trafią do więzienia. Na ogół są bardziej narażeni na prześladowania w życiu publicznym, podczas gdy kobiety podlegają częściej prześladowaniom w życiu prywatnym.

Poznaj „Nassera”

»Wierzący, mamy nadzieję, która pomaga nam, bo mamy pewność, że jutro będzie lepsze. Z woli naszego Pana przezwyciężymy wszelkie niepokoje i lęki, które nas otaczają«.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

Prześladowania utrzymują się na skrajnie wysokim poziomie we wszystkich obszarach życia. Stosunkowo niewiele incydentów z użyciem przemocy jest zgłaszanych, choć i w tym względzie sytuacja pogorszyła się w porównaniu z poprzednimi latami. Zbadanie i zweryfikowanie brutalnych ataków jest prawie niemożliwe, ze względu na toczącą się wojnę, konieczność zachowania tajemnicy i utrudniony kontakt z podziemnym kościołem. Jesteśmy przekonani, że aktów przemocy jest zdecydowanie więcej w odniesieniu do tych odnotowanych.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich narażeni są na najsilniejsze prześladowania – a ta grupa stanowi obecnie większość chrześcijańskiej populacji Jemenu. Ze względu na wojnę wielu ekspatów zdecydowało się opuścić kraj. Szczególnie niebezpiecznie jest południe kraju, gdzie nadal silna jest pozycja Al-Kaidy.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Jemenie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Jemenie?
Open Doors wspiera ciało Chrystusa na Półwyspie Arabskim poprzez zachęcanie do modlitwy, rozpowszechnianie Pisma Świętego oraz szkolenie wierzących i liderów wspólnot chrześcijańskich.

Intencje modlitewne

  • Módl się za Jemeńczyków, którzy przeżyli rok naznaczony wojną, powodziami, szarańczą i pandemią.  Módl się o pokój dla kraju i o ludzi, aby w końcu mogli zacząć odbudowywać swoje życie.
  • Módl się o ukrywających się wierzących i potajemne spotkania kościołów domowych o mądrość w niesieniu pomocy wierzącym.
  • Módl się za tych, którzy podejmują ryzyko, organizując nauczanie wśród osób poszukujących Boga i nowonawróconych. Módl się o bezpieczeństwo, kiedy przemierzają obszary objęte konfliktem. Módl się, aby Pan Bóg używał ich do uformowania utalentowanych liderów w każdej części kraju.

Modlitwa za Jemen

Panie Boże, modlę się o ochronę dla Twoich dzieci w Jemenie. Proszę, pokaż im, że ich prawdziwa tożsamość nie jest w plemieniu, określonej grupie społecznej ani narodzie, ale przede wszystkim w Chrystusie. Proszę, przywróć pokój i stabilność w kraju, pomóż swoim dzieciom przeżyć trwający obecnie kryzys humanitarny. Zbuduj silny Kościół, o to się modlimy.