Światowy Indeks Prześladowań 2023

Bangladesz

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Najdotkliwszych przejawów dyskryminacji doświadczają konwertyci ze środowisk muzułmańskich, hinduistycznych, buddyjskich lub etnicznych/plemiennych. Ze strachu przed atakami spotykają się w małych kościołach domowych lub tajnych grupach. Społeczności ewangelikalne, które działają wśród muzułmańskiej większości, np. zielonoświątkowe, spotykają się z prześladowaniami. Nawet tradycyjne kościoły, takie jak Kościół rzymskokatolicki, coraz częściej spotykają się z atakami i groźbami śmierci. Chrześcijanie pośród ludności plemiennej, należący głównie do plemienia Santal, stają w obliczu podwójnych prześladowań (na tle etnicznym i religijnym) i zmagają się z problemami związanymi z zawłaszczaniem ziemi oraz przemocą. Chrześcijanie wśród muzułmańskich Rohingja, którzy uciekli do Bangladeszu z Mjanmy, również spotykają się z prześladowaniami i silną presją wewnątrz własnej społeczności. 

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Stosunki między społecznością chrześcijańską a władzami można określić jako dobre. W ostatnich latach obserwuje się jednak nasilenie zachowań ekstremistycznych wśród ugrupowań islamskich. Pomimo działań rządu mających na celu opanowanie i powstrzymanie przemocy, nadal dochodzi do pozasądowych egzekucji i ataków na działaczy praw człowieka i mniejszości religijnych.

Bangladesz zamieszkuje ponad 150 milionów muzułmanów, w większości sunnitów. Do niedawna wydawało się, że kraj wolny jest od radykalizmu, który nęka inne części świata. Niestety istnieją przesłanki, które wskazują na zmianę tego trendu. Nieco ponad 9% populacji to wyznawcy hinduizmu, którzy cierpią z powodu ataków radykalnych muzułmanów. Chrześcijanie są mało liczną mniejszością. Doświadczają marginalizacji, a jeśli należą do mniejszości etnicznych, grozi im podwójne niebezpieczeństwo. Chrześcijańscy konwertyci są atakowani przez członków ekstremistycznych grup islamskich, ale także islamskich współobywateli.  Spotykają się z wieloma przejawami przemocy. Kościoły i wszystkie religie mniejszościowe starają się trzymać z dala od polityki, choć zauważają rosnący konserwatyzm i radykalizację islamu w kraju.

Po przejęciu Afganistanu przez talibów w sierpniu 2021 r. bengalskie media społecznościowe  były pełne pochwał i wyrazów wdzięczności W czerwcu 2022 roku Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, które działa na zlecenie Kancelarii Premiera odrzuciło wniosek Odhikar o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności. Grupa praw człowieka została oskarżona o publikowanie wprowadzających w błąd informacji i szarganie wizerunku kraju. Takie uzasadnienie zostało uznane za próbę uciszenia niewygodnych doniesień o pozasądowych zabójstwach i wymuszonych zaginięciach. Ilustruje to, jak niebezpieczne jest wytykanie rządowi niesprawiedliwego postępowania, szczególnie w przypadku mniejszości religijnych.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Północny region Bangladeszu wraz ze Wzgórzami Chittagong i jego licznymi mniejszościami etnicznymi jest punktem zapalnym, w którym dochodzi do łamania praw chrześcijan zarówno przez muzułmańską większość, jak i mniejszość buddyjską, o którym mało się mówi. Kolejny punkt zapalny pojawił się, gdy Bangladesz przyjął ponad 700 tys. islamskich uchodźców z sąsiedniej Mjanmy. Większość z nich znalazła schronienie w dystrykcie Cox Bazar na południowo-wschodnim krańcu kraju, ale nawet z pomocą społeczności międzynarodowej opieka nad tą grupą jest dla Bangladeszu ogromnym obciążeniem. Działania repatriacyjne utknęły w martwym punkcie, a im dłużej uchodźcy przebywają w obozach, tym większe jest ryzyko, że zostaną poddani islamskiej radykalizacji i staną się kłopotem dla Bangladeszu. Ponadto, ponieważ junta nadal represjonuje pozostałą w stanie Arakan w Mjanmie mniejszość Rohingja, nie ma możliwości, aby w najbliższym czasie wrócili do swoich domów. Obozy dla uchodźców są obecnie także domem dla maleńkiej grupy konwertytów na chrześcijaństwo spośród muzułmańskich Rohingja. Stawiają czoła rosnącej presji i przemocy, ale nie mają dokąd uciec.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Do tej grupy należy personel ambasad i zagraniczni pracownicy z ważnego sektora tekstylnego. Znajdują się pod obserwacją radykalnych bojowników islamskich, a czasami otrzymują groźby. Do tej społeczności należą również Rohingja z Birmy.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Do tej grupy należy Kościół rzymskokatolicki i Kościół anglikański w Bangladeszu. Są często zastraszani, a ich działalność jest ściśle monitorowana. 

Społeczności konwertytów

W tej kategorii znajdują się konwertyci z różnych środowisk: muzułmańskich, hinduskich, buddyjskich oraz plemiennych. Spotykają się z najsilniejszymi prześladowaniami, w tym ze strony własnych rodzin i członków lokalnych społeczności. Często tworzą tajne wspólnoty.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do tej grupy należą zbory ewangelikalne, baptystyczne i zielonoświątkowe. Na przykład Zbory Boże (ang. Assemblies of God) gromadzą się głównie na nabożeństwa w kościołach domowych. Członkowie tych społeczności są często zastraszani, a niekiedy brutalnie atakowani.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Paranoja dyktatorska w połączeniu z ekstremizmem islamskim

Polityka w Bangladeszu jest coraz bardziej zdominowana przez konflikty między Ligą Awami a Partią Narodową Bangladeszu (BNP). Obie partie poddają się wpływom grup islamskich, aby zdobyć więcej głosów. Chociaż chrześcijanie i inne mniejszości religijne cieszą się większą wolnością niż w wielu innych krajach muzułmańskich, rosnąca niestabilność polityczna i przemoc oznaczają, że życie chrześcijan w społeczeństwie zdominowanym przez islam wiąże się z wieloma codziennymi trudnościami. Szczególnie niepokojące są znane powiązania partii opozycyjnej z radykalnymi grupami islamskimi, które w przeszłości stosowały przemoc polityczną. Wkroczenie setek tysięcy uchodźców Rohingja uciekających z Mjanmy spowodowało dodatkowe obciążenie ekonomiczne i polityczne. Pandemia COVID-19 i związane z nią trudności gospodarcze pogłębiły Paranoję Dyktatorską.

Religijny nacjonalizm-buddyjski i hinduski w połączeniu z wrogością na tle etniczno-religijnym i klanowym

W Bangladeszu jest prawie dwa razy więcej buddystów i ponad 10 razy więcej hindusów niż chrześcijan. Buddyści występują głównie wśród rdzennych grup ludności skupionych w Chittagong i Chittagong Hill Tracts, graniczących z Indiami i Mjanmą. Wśród tych grup ludności najbardziej znany jest plemienny lud Czakma. W ostatnich latach coraz więcej Czakmów przechodzi na chrześcijaństwo. Wywołało to niepokój wśród przywódców buddyjskich i plemiennych, którzy poprzez presję chcą odwieść ludzi od konwersji. Źródłem nacisków jest nie tylko rodzina, przyjaciele i lokalna społeczność, ale także radykalni buddyści, których celem jest wzmocnienie lokalnych grup buddyjskich i ludów rdzennych, aby stawiać silniejszy opór wobec chrześcijaństwa. W społecznościach, gdzie religią dominującą jest hinduizm, przywódcy i rodziny wywierają presję na nawróconych chrześcijan, aby powrócili do hinduizmu. 

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Bangladesz to kulturowo klasowy i patriarchalny kraj, w którym kobiety zajmują bardzo niską pozycję społeczną. Szczególnie konwertyci są narażeni na prześladowania ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności. Konwersja jest postrzegana jako zdrada kultury i religii, a przy wysokim poziomie zależności od mężczyzn powszechne są napaści seksualne, gwałty i przymusowe małżeństwa. Kobiety są również maltretowane fizycznie i psychicznie. Uprowadzenie i przymusowe małżeństwo są realnym zagrożeniem dla wszystkich chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, także w obozach dla uchodźców. Wiele dziewcząt zaginęło bez śladu, a organy ścigania nie są w stanie pomóc rodzinom w ich odnalezieniu. 

 • Uprowadzenia
 • Wymuszony rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni

Patriarchalna kultura Bangladeszu często powoduje, że mężczyźni nawracają się jako pierwsi, a ponieważ to na nich spoczywa odpowiedzialność za rodzinę, także na nich zazwyczaj skupiają się prześladowania. Są bici i zastraszani, padają ofiarą fałszywych oskarżeń i trafiają do więzienia. Presja ze strony członków społeczności i lokalnych przywódców muzułmańskich zmusza mężczyzn do opuszczenia domów rodzinnych. Ponieważ mężczyźni są głównymi żywicielami rodziny, kiedy tracą pracę, cierpi cała rodzina. Trudności ekonomiczne pogłębiła pandemia COVID-19.

 • Fałszywe zarzuty
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2023

30

69

2022

29

68

2021

31

67

2020

38

63

2019

48

58

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

W bieżącym okresie sprawozdawczym liczba punktów w kategorii ‘przemoc’ wzrosła o 0,8 punktu w stosunku do roku ubiegłego, co odzwierciedla trend ostatnich lat.  Do zwiększenia wyniku przyczyniło się nasilenie presji w kategoriach życie prywatne i życie w kościele, ponieważ ze względu na pandemię kontrola rodziny nad spędzającymi w domu większość czasu konwertytami stała się jeszcze silniejsza. 

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.6
Życie w rodzinie 10.7
Życie w społeczeństwie 12.8
Życie w państwie 11.3
Życie w kościele 10.6
Przemoc fizyczna 10.7

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 28 grudnia 2021r: W miejscowości Mynmensingh doszło do gwałtu na dwóch katolickich dziewczynkach z mniejszości Garo. 
 • 29 stycznia 2022r: 91-letni katolik, Malkam d`Costa z Padrishibpur w Barisalu, zmarł po podaniu mu narkotyków. Pięciu członków jego rodziny również zostało odurzonych, ale przeżyli. Syn zamordowanego zeznawał przeciwko muzułmańskiemu sąsiadowi w sprawie o gwałt w 2021 roku.
 • 28 września 2022 r: Katolik Sabuj Bernard Gosal, pracownik fabryki odzieży w Gazipur, został uprowadzony i zamordowany kilka dni później.

Życie prywatne

Bengalscy chrześcijanie napotykają na wiele trudności w praktykowaniu swojej wiary. Konwertyci żyją w strachu i często wolą zachować swoją konwersję w tajemnicy przed rodziną. Ci, którzy ujawniają się przed rodziną, są regularnie nękani i zastraszani. Ze względu na presję rodziny i kontrolę społeczną spotykanie się z innymi chrześcijanami jest bardzo niebezpieczne.

Życie rodzinne

Założenie rodziny i życie w zgodzie ze swoimi przekonaniami jest dla chrześcijan bardzo trudne. Obrzędy chrześcijan są często zakłócane. Nierówne szanse w edukacji w przypadku studiujących chrześcijan w porównaniu ze studentami muzułmańskimi są ogromne, zarówno pod względem dostępu do edukacji, jak i dyskryminacji tych, którzy kształcą się poza systemem islamskim.  Jest to dużym problemem dla rodziców/konwertytów. Dzieci są zmuszane do uczęszczania na lekcje islamu i korzystają z islamskich podręczników, co koliduje z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem.

Życie w społeczeństwie

Biorąc pod uwagę małą liczbę wspólnot chrześcijańskich, ich bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne zależy w dużej mierze od relacji z lokalną społecznością.  Presja ekstremistycznych środowisk islamskich może wymuszać na muzułmanach wrogość wobec chrześcijan, aby zmusić ich do wyrzeczenia się swojej wiary. Radykalne grupy islamskie biorą na celownik najbiedniejsze i najsłabsze rodziny i próbują wymusić na nich przejście na islam poprzez obietnice pieniędzy, żywności i edukacji dla dzieci. W ostatnich latach nasiliła się również przemoc skierowana przeciwko grupom konwertytów. Oficjalnie artykuł 28 (1) Konstytucji Bangladeszu z 1972 roku głosi: „Państwo nie będzie dyskryminować żadnego obywatela ze względu na religię, rasę, kastę, płeć lub miejsce urodzenia”, a artykuł 29 zapewnia równość szans w zatrudnieniu publicznym. W praktyce jednak mniejszości, a zwłaszcza chrześcijanie, spotykają się z powszechną dyskryminacją zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. 

Życie w państwie

Artykuł 41 ust. 1 lit. a) konstytucji Bangladeszu chroni podstawowe prawo obywatela do swobodnego wyznawania, praktykowania i propagowania religii. Z prawnego punktu widzenia proces konwersji wydaje się bardzo prosty: prawo wymaga, aby konwertyta odwiedził prawnika i przedstawił podpisany dokument, w którym stwierdza, że zmienił religię z powodów osobistych, bez niczyjego nacisku, z własnej woli. Dla każdego chrześcijanina, buddysty czy hindusa, który chce zostać muzułmaninem, procedura ta jest niemal formalnością. W przypadku, gdy muzułmanin chce zostać chrześcijaninem, zdarza się, że prawnik odmawia (bezprawnie) rejestracji konwersji i stara się zniechęcić klienta do złożenia oświadczenia o zmianie wyznania. Ponieważ islam jest religią państwową i religią zdecydowanej większości, muzułmanie, którzy przechodzą na chrześcijaństwo, oprócz ewentualnych problemów prawnych, spotykają się z silną presją społeczną i rodzinną.

Życie w kościele

Rosnąca w ostatnich latach wrogość wobec chrześcijan sprawiła, że budowanie i utrzymywanie żywej wspólnoty kościelnej stało się żmudnym zadaniem. Radykalne ugrupowania islamistyczne inwigilują kościoły chrześcijańskie, nękając i grożąc przemocą tym, których podejrzewają o prozelityzm. Konwertyci z islamu spotykają się z ostrą kontrolą ze strony zarówno rodziny, jak i lokalnych władz. Z tego powodu wielu przywódców kościelnych boi się chrzcić nawróconych muzułmanów w obawie przed represjami. 

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Bangladesz zobowiązał się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC)

Bangladesz nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Konwertyci są poddawani ostracyzmowi, a członkowie rodziny przeciwni ich konwersji grożą im rozwodem i utratą prawa do opieki nad dziećmi (art. 18 ICCPR).
 2. Dzieci chrześcijańskie są prześladowane z powodu wiary rodziców (ICCPR Art. 18 i CRC Art. 14)
 3. Chrześcijanie napotykają na ograniczenia w zatrudnieniu w sektorze publicznym i doświadczają dyskryminacji w sektorze prywatnym (ICCPR Art. 25 i 26 oraz ICESCR Art. 6)
 4. Chrześcijanie spotykają się z prześladowaniem i przemocą, jeśli otwarcie wypowiadają się na tematy religijne lub angażują się w prozelityzm (ICCPR Art. 18 i 19)

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Według Departamentu Stanu USA IRFR 2021 – „Członkowie mniejszości religijnych, w tym hindusi, buddyści i chrześcijanie, niektórzy należący również do mniejszości etnicznych, twierdzą, że rząd nie jest w stanie zapobiec przymusowym eksmisjom i konfiskatom ziemi wynikającym ze sporów o ziemię. Pracownicy służb bezpieczeństwa byli oddelegowywani do miejsc kultu religijnego podczas świąt i wydarzeń uznawanych za potencjalnie zapalne. W odpowiedzi na post na Facebooku z 13 października przedstawiający hinduskiego boga w świątyni z egzemplarzem Koranu na kolanach grupy muzułmanów zaatakowały wyznawców hinduizmu, oskarżając ich o zbezczeszczenie Koranu. Według mediów, aktywistów i oficjalnych szacunków w zamieszkach zabito od czterech do 14 osób. Doszło również do ataków na hinduistyczne świątynie i mienie w całym kraju, a niepokoje trwały do 24 października. Hinduscy przywódcy religijni stwierdzili, że hindusi, obawiając się eskalacji przemocy, zaniechali publicznych obchodów święta Diwali 4 listopada na rzecz prywatnych ceremonii w swoich świątyniach i domach. Hindusi zakrywali twarze czarnymi chustami, aby zaprotestować przeciwko brakowi bezpieczeństwa. W czerwcu, jak podaje Al-Jazeera, aktywiści z rdzennej (niebengalskiej) grupy mniejszościowej zabili członka swojej grupy etnicznej za przejście na islam”. 

10. Open Doors w Bangladeszu

Praca Open Doors na rzecz wzmocnienia Kościoła w Bangladeszu obejmuje:

 • Seminaria uczniowskie oraz szkolenia na temat biblijnego radzenia sobie z prześladowaniami i posłuszeństwa wobec Boga, zwłaszcza w kontekście wielkiego posłania misyjnego Jezusa.
 • Dostarczanie Biblii i innej literatury chrześcijańskiej w językach lokalnych.
 • Udzielanie pomocy poprzez naukę czytania i pisania oraz pomoc dla osób w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
 • Udzielanie pomocy ofiarom prześladowań w sytuacjach kryzysowych.

11. Módl się za Bangladesz

 • Módl się, aby chrześcijanie z Bangladeszu znaleźli sposób na spotkanie, wspólne uwielbianie Boga i zachęcanie się nawzajem w społeczności.
 • Módl się, aby nie było więcej ataków na kościoły i aby były one miejscami, w których chrześcijanie mogą bezpiecznie oddawać cześć.
 • Módl się, o mądrość dla lokalnych partnerów Open Doors w zakresie wspierania prześladowanych chrześcijan oraz o energię i kreatywność w prowadzeniu ich pracy.

Bangladesz: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Bangladeszu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!