Światowy Indeks Prześladowań 2024

Bangladesz

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Bangladesz jest jednym z niewielu krajów, w których konwertyci na chrześcijaństwo pochodzą z czterech różnych środowisk. Konwertyci ze środowisk muzułmańskich, hinduistycznych, buddyjskich oraz etnicznych/plemiennych doświadczają najdotkliwszych przejawów dyskryminacji. Ze strachu przed atakami spotykają się w małych kościołach domowych lub potajemnie. Społeczności ewangelikalne np. zielonoświątkowe, które działają wśród muzułmańskiej większości, spotykają się z prześladowaniami, ale nawet historyczne kościoły, takie jak Kościół rzymskokatolicki, coraz częściej stają w obliczu ataków i gróźb śmierci. Chrześcijanie pośród ludności plemiennej stają w obliczu podwójnych prześladowań (na tle etnicznym i religijnym) i zmagają się z problemami związanymi z zawłaszczaniem ziemi oraz przemocą. Zabójstwo ośmiu rdzennych chrześcijan w Wielki Czwartek 6 kwietnia 2023 r. w Chittagong Hill Tracts było rzadkim, ale nie bezprecedensowym wybuchem przemocy w kraju. Chrześcijanie wśród muzułmańskich Rohingja, którzy uciekli do Bangladeszu z Mjanmy, również spotykają się z prześladowaniami i silną presją wewnątrz własnej społeczności. 

1. Tło

Bangladesz ma za sobą długą historię konfliktów i jest stosunkowo młodym państwem, które uzyskało niepodległość w wyniku wojny z Pakistanem w 1971 roku. Od tego czasu władzę na zmianę przejmowały rządy cywilne i wojskowe, a wyborom regularnie towarzyszyło wiele przemocy. Według rosnącej liczby obserwatorów od 2015 roku Bangladesz rządzony jest w sposób autorytarny.

Według szacunków World Christian Database z kwietnia 2023 r. prawie 89% populacji kraju to muzułmanie, głównie sunnici. Stosunki między społecznością chrześcijańską a rządem można określić jako dobre. Premier Sheikh Hasina w lipcu 2024 roku mianowała na swoją osobistą asystentkę  katoliczkę. Jednak seria zabójstw świeckich dziennikarzy, a także członków różnych mniejszości religijnych wytworzyła atmosferę strachu i sprawiła, że mniejszości zaczęły zachowywać się bardziej czujnie.

W ostatnich latach daje się zauważyć radykalizację muzułmanów w Bangladeszu, a w rezultacie cierpi 9% populacja hinduistyczna. Chrześcijanie są mało liczną mniejszością i doświadczają marginalizacji. Chrześcijańscy konwertyci są atakowani przez członków ekstremistycznych grup islamskich, ale także muszą sobie radzić ze stałą presją wszechobecnej kultury islamskiej. Spotykają się z wieloma przejawami przemocy.

Regularnie pojawiają się doniesienia o groźbach śmierci wobec blogerów deklarujących ateizm lub zajmujących się prawami człowieka (DW, 24 sierpnia 2020 r.). Jednocześnie obserwatorzy wskazują na spadek liczby pozasądowych zabójstw i niewyjaśnionych zaginięć, co jest dowodem na to, że międzynarodowa presja, w tym sankcje, skutecznie przypominają rządowi i siłom bezpieczeństwa, że są obserwowani i będą rozliczani ze swoich działań (Lowy Institute, 26 stycznia 2023). Z drugiej strony odmowa ponownej rejestracji długoletniej i szanowanej organizacji praw człowieka Odhikar w czerwcu 2022 r. może być postrzegana jako reakcja na międzynarodową presję i jest oznaką rosnącej dyktatorskiej paranoi. Fakt, że założyciele Odhikaru zostali skazani na dwa lata więzienia przez Dhaka Cyber Tribunal we wrześniu 2023 r. (Benar News, 14 września 2023 r.), pokazuje, jak poważnie rząd traktuje swoje decyzje i wizerunek.

Około połowy chrześcijan w Bangladeszu należy do Kościoła rzymskokatolickiego, którego diecezje rozsiane są po całym kraju. Można też napotkać tam wspólnoty protestanckie, ale najsilniejsza społeczność protestancka żyje pośród rdzennych mniejszości etnicznych w regionach Wzgórz Chittagong. Do grup protestanckich należą baptyści, Kościół Braci, luteranie, adwentyści dnia siódmego, Zbory Boże i Kościół Bangladeszu (związek anglikanów i metodystów).

Podczas gdy Bangladesz jest w dużej mierze etnicznie jednorodny – 98% populacji stanowią Bengalczycy – w kraju żyją również mniejszości, takie jak Chakma. Ponadto w regionie Wzgórz Chittagong żyją „ludzie z plemion górskich” (np. Garo, Santal i Bawm), wśród których jest wielu chrześcijan. Ludzie z plemion górskich są zaniedbywani i dyskryminowani przez władze oraz nękani przez większość społeczną, np. poprzez powracający problem zawłaszczanie ziemi, w tym niszczenie domów i pól. Chrześcijanie z plemion rdzennych doświadczają podwójnej dyskryminacji. Zagrożeniem są także inne plemiona i tak właśnie w kwietniu 2023 r., w wyniku konfliktu między plemionami zginęło ośmioro chrześcijan.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Północny region Bangladeszu wraz ze Wzgórzami Chittagong i jego licznymi mniejszościami etnicznymi jest punktem zapalnym, w którym dochodzi do łamania praw chrześcijan zarówno przez muzułmańską większość, jak i mniejszość buddyjską. Ataki z kwietnia 2023 r. przypomniały, że wrogość na tle etniczno-religijnym jest zbyt często niedoceniana. Kolejny punkt zapalny pojawił się, gdy Bangladesz przyjął ponad milion islamskich uchodźców z sąsiedniej Mjanmy.  Większość z nich znalazła schronienie w dystrykcie Cox Bazar na południowo-wschodnim krańcu kraju, ale nawet z pomocą społeczności międzynarodowej opieka nad tą grupą jest dla Bangladeszu ogromnym obciążeniem. Wysiłki repatriacyjne utknęły w martwym punkcie, a im dłużej uchodźcy przebywają w obozach, tym większe jest ryzyko, że zostaną poddani islamskiej radykalizacji. Ponadto, ponieważ junta nadal represjonuje pozostałą w stanie Rakhine w Mjanmie mniejszość Rohingja, nie ma możliwości, aby w najbliższym czasie wrócili oni do swoich domów.  Obozy dla uchodźców są obecnie także domem dla maleńkiej grupy konwertytów na chrześcijaństwo spośród muzułmańskich Rohingja, którzy stawiają czoła rosnącej presji i przemocy, ale nie mają dokąd uciec.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Do tej grupy należy personel ambasad i zagraniczni pracownicy z ważnego sektora tekstylnego. Znajdują się pod obserwacją radykalnych bojowników islamskich, czasami również otrzymują groźby.  Do tej społeczności należą także  Rohingja z Mjanmy.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Do tej grupy należy Kościół rzymskokatolicki i Kościół anglikański w Bangladeszu.  Są często zastraszani, a ich działalność jest ściśle monitorowana.

Społeczności konwertytów

Ta kategoria obejmuje konwertytów z różnych środowisk: muzułmańskich, hinduskich, buddyjskich oraz plemiennych.  Spotykają się z najsilniejszymi prześladowaniami, w tym ze strony własnych rodzin i członków lokalnych społeczności. Często tworzą tajne wspólnoty.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Grupa ta obejmuje zbory ewangelikalne, baptystyczne i zielonoświątkowe. Na przykład Zbory Boże (ang. Assemblies of God) gromadzą się głównie na nabożeństwa w kościołach domowych. Członkowie tych społeczności są często zastraszani, a niekiedy brutalnie atakowani.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Paranoja dyktatorska w połączeniu z ekstremizmem islamskim

Polityka w Bangladeszu jest coraz bardziej zdominowana przez konflikty między Ligą Awami a opozycją w postaci Partii Narodowej Bangladeszu (BNP). Obie partie poddają się wpływom grup islamskich, aby zdobyć więcej głosów. Chociaż chrześcijanie i inne mniejszości religijne cieszą się większą wolnością niż w wielu innych krajach muzułmańskich, rosnąca niestabilność polityczna i przemoc oznaczają, że życie chrześcijan wiąże się z wieloma codziennymi trudnościami. Szczególnie niepokojące są znane powiązania partii opozycyjnej z radykalnymi grupami islamskimi, które w przeszłości stosowały przemoc polityczną.

Religijny nacjonalizm-buddyjski i hinduski w połączeniu z wrogością na tle etniczno-religijnym i klanowym

W Bangladeszu jest prawie dwa razy więcej buddystów i ponad 10 razy więcej hinduistów niż chrześcijan. Buddyści występują głównie wśród rdzennych grup ludności zamieszkujących tereny graniczące z Indiami i Mjanmą. W ostatnich latach coraz więcej członków plemienia Czakmów przechodzi na chrześcijaństwo. Konwertyci doświadczają presji ze strony lokalnej społeczności, przywódców buddyjskich i plemiennych oraz radykalnych buddystów, którzy sprzeciwiają się obecności chrześcijan. W społecznościach, gdzie religią dominującą jest hinduizm, przywódcy i rodziny wywierają presję na nawróconych chrześcijan, aby powrócili do hinduizmu. 

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Bangladesz to kulturowo klasowy i patriarchalny kraj, w którym kobiety zajmują bardzo niską pozycję społeczną. Konwertytki są narażone na prześladowania ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności. Konwersja jest postrzegana jako zdrada kultury i religii, a przy wysokim poziomie zależności od mężczyzn powszechne są napaści seksualne, gwałty i przymusowe małżeństwa. Kobiety są również maltretowane fizycznie i psychicznie.  Uprowadzenie i wymuszone małżeństwo są realnym zagrożeniem dla wszystkich chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, także w obozach dla uchodźców. Wiele dziewcząt zaginęło bez śladu, a organy ścigania nie są w stanie pomóc rodzinom w ich odnalezieniu.

Formy wywierania nacisku:

 • Uprowadzenie;
 • Wymuszony rozwód;
 • Wymuszone małżeństwo;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc seksualna;
 • Przemoc słowna.

Mężczyźni

Patriarchalna kultura Bangladeszu często powoduje, że mężczyźni nawracają się jako pierwsi,  a ponieważ to na nich spoczywa odpowiedzialność za rodzinę, także na nich zazwyczaj skupiają się prześladowania. Są bici i zastraszani, padają ofiarą fałszywych oskarżeń i trafiają do więzienia. Presja ze strony członków społeczności i lokalnych przywódców muzułmańskich zmusza mężczyzn do opuszczenia domów rodzinnych. Ponieważ mężczyźni są głównymi żywicielami rodziny, kiedy tracą pracę, dlatego, że są chrześcijanami lub idą do więzienia, cierpi cała rodzina.

Formy wywierania nacisku:

 • Ograniczenie kontaktów międzyludzkich/społecznych;
 • Wydziedziczenie lub odebrania prawa własności;
 • Fałszywe oskarżenia;
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju;
 • Uwięzienie przez władze;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
20242671
20233069
20222968
20213167
20203863

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

W okresie badawczym ŚIP 2024 odnotowano dalszy wzrost o 1,9 punktu w porównaniu z ŚIP 2023, co jest kontynuacją trendu z ostatnich lat. Wzrost punktacji ogólnej wynikał głównie ze wzrostu wyniku w kategorii „przemoc” o cztery punkty, będącego rezultatem zabicie ośmiu rdzennych chrześcijan w kwietniu 2023 r. Niewielki spadek wyników presji we wszystkich sferach życia nie oznacza, że ogólna sytuacja uległa poprawie. Ze względu na niestabilną sytuację w kraju, który przygotowywał się do wyborów w styczniu 2024 r., uzyskanie rzetelnych informacji było trudniejsze niż wcześniej. Poza konwertytami z różnymi grup mniejszość chrześcijańska nadal doświadcza dyskryminacji, marginalizacji i przemocy.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.4
Życie w rodzinie 10.6
Życie w społeczeństwie 12.5
Życie w państwie 10.8
Życie w kościele 10.4
Przemoc fizyczna 14.1

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • Kwiecień 2023 r. Zaatakowano trzy kościoły, ale nie możemy podać żadnych szczegółów dot. tych incydentów.
 • 6 kwietnia 2023 r. Ośmiu chrześcijan z plemienia Bawm zostało zabitych w strzelaninie między dwiema grupami rebeliantów w Chittagong Hill Tracts (UCA News, 12 kwietnia 2023 r.).
 • 27 lutego 2023 r. Ponad 1000 chrześcijan mówiących w języku telugu zostało eksmitowanych ze swoich domów, a dwa kościoły zostały zniszczone w Dholpur w południowej Dhace (Asia News, 27 lutego 2023 r.).

Życie prywatne

Bengalscy chrześcijanie napotykają na wiele trudności w praktykowaniu swojej wiary w życiu codziennym. Konwertyci żyją w strachu i często wolą zachować swoją konwersję w tajemnicy przed rodziną. Ci, którzy ujawniają się przed rodziną, są regularnie nękani i zastraszani.  Ze względu na presję rodziny i kontrolę społeczną spotykanie się z innymi chrześcijanami jest bardzo niebezpieczne.

Życie rodzinne

Założenie rodziny i życie w zgodzie ze swoimi przekonaniami jest dla chrześcijan bardzo trudne.  Obrzędy chrześcijan są często zakłócane. Nierówne szanse w edukacji w przypadku studiujących chrześcijan i dzieci konwertytów w porównaniu ze studentami muzułmańskimi są ogromne, zarówno pod względem dostępu do edukacji, jak i dyskryminacji tych, którzy kształcą się poza systemem islamskim. Częstym problemem jest brak chrześcijańskich nauczycieli. Dzieci konwertytów są zmuszane do uczęszczania na lekcje islamu i korzystają z islamskich podręczników.

Życie w społeczeństwie

Biorąc pod uwagę małą liczbę wspólnot chrześcijańskich, ich bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne zależy w dużej mierze od relacji z lokalną społecznością. Presja ekstremistycznych środowisk islamskich może wymuszać na muzułmanach wrogość wobec chrześcijan, aby zmusić ich do wyrzeczenia się swojej wiary. Radykalne grupy islamskie biorą na celownik najbiedniejsze i najsłabsze rodziny i próbują wymusić na nich przejście na islam poprzez obietnice pieniędzy, żywności i edukacji dla dzieci. W ostatnich latach nasiliła się również przemoc tłumów wymierzona w grupy konwertytów. Oficjalnie artykuł 28 (1) Konstytucji Bangladeszu z 1972 roku głosi: „Państwo nie będzie dyskryminować żadnego obywatela ze względu na religię, rasę, kastę, płeć lub miejsce urodzenia”, a artykuł 29 zapewnia równość szans w zatrudnieniu publicznym. W praktyce jednak mniejszości, a zwłaszcza chrześcijanie, spotykają się z powszechną dyskryminacją zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym.  Uczniowie są oceniani na podstawie swoich imion i nazwisk, co prowadzi do tego, że chrześcijanie muszą zdawać egzaminy z religii islamskiej, ponieważ mają islamskie imiona i nazwiska, pomimo tego, że są chrześcijanami.

Życie w państwie

Artykuł 41 ust. 1 lit. (a) konstytucji Bangladeszu chroni podstawowe prawo obywatela do swobodnego wyznawania, praktykowania i propagowania religii.  Z prawnego punktu widzenia osoba, która chce dokonać konwersji, musi odwiedzić prawnika i przedstawić podpisany dokument stwierdzający, że osoba ta dokonuje konwersji z przyczyn osobistych, z własnej woli, bez nacisków osób trzecich. Dla każdego chrześcijanina, buddysty czy hinduisty, który chce zostać muzułmaninem, procedura ta jest niemal formalnością. W przypadku, gdy muzułmanin chce zostać chrześcijaninem, zdarza się, że prawnik naciska na klienta, aby zmienił decyzję lub odmawia (bezprawnie) rejestracji konwersji.

Życie w kościele

Rosnąca w ostatnich latach wrogość wobec chrześcijan sprawiła, że budowanie i utrzymywanie żywej wspólnoty kościelnej stało się żmudnym zadaniem. Radykalne ugrupowania islamistyczne inwigilują kościoły chrześcijańskie, nękając i grożąc przemocą tym, których podejrzewają o prozelityzm.  Konwertyci z islamu spotykają się z ostrą kontrolą ze strony zarówno rodziny, jak i lokalnych władz.  Z tego powodu wielu przywódców kościelnych boi się chrzcić nawróconych muzułmanów w obawie przed represjami. 

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Bangladesz zobowiązał się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR).
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT).
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC).

Bangladesz nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Konwertyci są poddawani ostracyzmowi, a członkowie rodziny przeciwni ich konwersji grożą im rozwodem i utratą prawa do opieki nad dziećmi (Art. 18 ICCPR).
 2. Dzieci chrześcijańskie są prześladowane z powodu wiary rodziców (Art. 18 ICCPR i Art. 14 CRC).
 3. Chrześcijanie napotykają na ograniczenia w zatrudnieniu w sektorze publicznym i doświadczają dyskryminacji w sektorze prywatnym (Art. 25 i 26 ICCPR oraz Art. 6 ICESCR).
 4. Chrześcijanie spotykają się z prześladowaniem i przemocą, jeśli otwarcie wypowiadają się na tematy religijne lub angażują się w prozelityzm (Art. 18 i 19 ICCPR).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Według Departamentu Stanu USA (IRFR 2022 Bangladesz) „Członkowie mniejszości religijnych, w tym hinduiści, buddyści i chrześcijanie, którzy czasami są również członkami mniejszości etnicznych, utrzymują, że rząd nieskutecznie zapobiega przemocy wspólnotowej wobec mniejszości religijnych i nie jest w stanie zapobiec przymusowym eksmisjom i konfiskatom ziemi wynikającym ze sporów o ziemię. Organizacje hinduistyczne, chrześcijańskie i buddyjskie oraz lokalne grupy na rzecz praw człowieka twierdzą, że w ciągu roku dochodziło do przemocy lokalnej społeczności wobec mniejszości religijnych. W marcu tłum składający się z setek ludzi uszkodził mur świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w sporze o własność gruntów. 31 stycznia nieznani napastnicy zabili buddyjskiego mnicha w Chittagong Hill Tracts (CHT). W marcu kobiety w Dhace protestowały przeciwko dyskryminacji, jakiej doświadczały z powodu noszenia nakryć głowy i twarzy. Organizacja pozarządowa Freedom House i lokalni przywódcy religijni stwierdzili, że do wzrostu liczby ataków na mniejszości religijne w ostatnich latach przyczyniły się media społecznościowe, ponieważ, jak powiedzieli, dezinformacja rozprzestrzeniała się gwałtownie i podsycała napięcia wewnątrz lokalnej społeczności przeciwko mniejszościom religijnym”.

10. Open Doors w Bangladeszu

Praca Open Doors na rzecz wzmocnienia Kościoła w Bangladeszu obejmuje:

 • Kursy uczniostwa i wyposażanie chrześcijan w wiedzę, jak w sposób biblijny reagować na prześladowania, oraz jak być posłusznym Bogu i wielkiemu nakazowi misyjnemu Jezusa.
 • Dostarczanie Biblii i innej literatury chrześcijańskiej w języku lokalnym.
 • Zapewnienie pomocy poprzez naukę czytania i pisania oraz wzmocnienie pozycji społeczno-ekonomicznej chrześcijan.
 • Udzielanie pomocy ofiarom prześladowań w sytuacjach kryzysowych.

11. Módl się za Bangladesz

 • Módl się, aby chrześcijanie z Bangladeszu znaleźli sposób na spotkanie, wspólne uwielbianie Boga i zachęcanie się nawzajem w społeczności.
 • Módl się, aby nie było więcej ataków na kościoły i aby były one miejscami, w których chrześcijanie mogą bezpiecznie oddawać cześć.
 • Módl się, o mądrość dla lokalnych partnerów Open Doors w zakresie wspierania prześladowanych chrześcijan oraz o energię i kreatywność w prowadzeniu ich pracy.

Bangladesz: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Bangladeszu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!