Prześladowania chrześcijan w Bangladeszu

Bangladesz

38
ŚIP
2020
Bangladesz
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
48
ISO
BD
Bangladesz
Chrześcijan
0,89
Populacja
168.07
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 11.100
Życie w rodzinie: 9.900
Życie w społeczeństwie: 12.700
Życie w państwie: 11.100
Życie w kościele: 8.900
przemoc fizyczna: 9.300

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.100
Życie w rodzinie: 9.900
Życie w społeczeństwie: 12.700
Życie w państwie: 11.100
Życie w kościele: 8.900
przemoc fizyczna: 9.300

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Bangladeszu

Rząd usiłuje powstrzymać rosnące w siłę ugrupowania islamistyczne, których działalność potęguje ogólne poczucie zagrożenia w kraju. Do niedawna Bangladesz pozostawał wolny od radykalizmu, który zalewał inne części świata. Teraz się to zmienia.
Chrześcijanie stanowią mniejszość, a jeśli należą także do mniejszości etnicznej, muszą stawiać czoła podwójnym zagrożeniom. Chrześcijańscy konwertyci szybko trafiają na celownik lokalnych grup islamistycznych.
Narażeni są na brutalne ataki. Kościoły i mniejszości religijne robią wszystko, co w ich mocy, żeby trzymać się z daleka od polityki.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Bangladesz przesuwa się o 10 miejsc w górę w ŚIP 2020. Ten gwałtowny wzrost został spowodowany przyrostem punktów w każdej sferze życia oraz poziomie przemocy. Sytuacja w kraju jest napięta i przerażająca dla chrześcijańskiej mniejszości, a zwłaszcza dla konwertytów. Kolejną przyczyną zmiany miejsca jest dokładniejsze raportowanie z obszarów plemiennych, choć dostęp jest nadal ograniczony.

Życie codzienne chrześcijan w Bangladeszu    

W obawie przed atakami chrześcijańscy konwertyci spotykają się w małych kościołach domowych lub tajnych grupach.
Konwertyci z islamu, hinduizmu, buddyzmu lub należący do innej etnicznej/plemiennej grupy cierpią największe prześladowania. Prześladowane są kościoły ewangeliczne, jak np. kościoły zielonoświątkowe, które działają pośród muzułmańskiej większości, ale także kościoły tradycyjne, jak np. Kościół Rzymsko-Katolicki, nie są wolne od ataków i zagrożeń.
Chrześcijanie należący do grup etnicznych, np. Santal, znoszą prześladowania na tle religijnym i etnicznym, zmagają się z nielegalną grabieżą ziemi i przemocą.
Chrześcijanie pośród muzułmanów Rohindża, grupy wypędzonej z Mjanmy, są uciskani także przez członków własnej społeczności.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Bangladeszu?    

Zgodnie z konstytucją Bangladesz jest państwem świeckim. Jednocześnie ta sama konstytucja stwierdza, że religią państwową jest islam, a muzułmanie zajmują stanowiska przywódcze, zarówno w sferze politycznej, jak i społecznej. Open Doors pomaga wzmocnić kościół żyjący w otoczeniu islamu poprzez następujące działania:

  • uczniostwo i nauczanie na temat biblijnego reagowania na prześladowania i posłuszeństwa Bogu, zwłaszcza w kwestiach Wielkiego Nakazu Misyjnego Chrystusa
  • dostarczania Biblii i innej literatury chrześcijańskiej w miejscowym języku
  • pomoc poprzez naukę czytania i pisania oraz wzmocnienie pozycji społeczno-ekonomicznej chrześcijan
  • zapewnienie pomocy doraźnej ofiarom prześladowań.

Intencje modlitewne   

Módl się, aby Pan Bóg dał siłę wszystkim wierzącym, aby byli mocni w wierze, szczególnie osoby, które nie mogą jawnie wyrażać swoich przekonań, aby byli w stanie znieść prześladowania i nie iść na kompromis w kwestiach wiary.

Módl się za bieżące projekty dotarcia do wierzących w potrzebie i udzielenia im stosownej pomocy.

Módl się o chrześcijan, którzy musieli opuścić swoje domy, ponieważ byli zmuszani do wyrzeczenia się wiary. Módl się, aby nasz Pan zadbał o ich potrzeby materialne, emocjonalne i duchowe.

Módl się o niezachwianą wiarę dla chrześcijan, którzy są maltretowani psychicznie i fizycznie.

Modlitwa za Bangladesz

Panie Jezu, daj odwagę wierzącym w Bangladeszu. Daj im możliwości i odwagę, by opowiadali innym o Twojej miłości. Chroń tych, którzy muszą zachować swoją wiarę w tajemnicy, gdy spotykają się potajemnie jako kościół lub w czasie szkoleń. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.