Prześladowania chrześcijan w Bangladeszu

Bangladesz

29
ŚIP
2022
Bangladesz
Religia
Islam
Ustrój
Republika Parlamentarna
Ranking poprzednie lata
31
Bangladesz
Chrześcijan
1,10
Populacja
171.50
Dyktatorska Paranoja
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 13.100
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 1.500

Sytuacja chrześcijan w Bangladeszu

Position auf dem Weltverfolgungsindex

Miejsce 29 / 68 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 31 / 67 pkt )

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Grupy najbardziej dotknięte restrykcjami, dyskryminacją i atakami to konwertyci ze środowisk muzułmańskich, hinduistycznych, buddyjskich lub etnicznych/plemiennych. Z obawy przed przemocą chrześcijanie spotykają się najczęściej w małych kościołach domowych lub tajnych grupach. Działające wśród muzułmańskiej większości kościoły ewangeliczne, w tym wiele zielonoświątkowych, spotykają się z prześladowaniami, ale nawet historyczne kościoły, takie jak Kościół rzymskokatolicki, coraz częściej są atakowane, a ich członkowie otrzymują groźby śmierci. Podwójne niebezpieczeństwo – na tle religijnym oraz etnicznym – grozi plemiennym chrześcijanom, jakimi są Santal. Codziennie zmagają się z problemem zawłaszczania ziemi oraz brutalnymi atakami. W podobnej sytuacji są chrześcijanie wśród muzułmańskich Rohingya, którzy uciekli do Bangladeszu z Mjanmy.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

1. Tło

Historycznie stosunki między chrześcijanami a rządem układały się dobrze. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost radykalizmu wśród grup islamskich. Pomimo działań rządu mających na celu opanowanie i powstrzymanie przemocy nadal dochodzi do ataków, także śmiertelnych, na osoby działające na rzecz praw człowieka i mniejszości religijnych.


Bangladesz jest ojczyzną dla ponad 150 mln muzułmanów, w większości sunnitów. Jeszcze do niedawna kraj trzymał się z dala od radykalizmu, który szerzył się w innych częściach świata. Są jednak wyraźne oznaki, że to się zmienia. Nieco ponad 9% ludności to hindusi, którzy cierpią z powodu ataków radykalnych muzułmanów. Chrześcijanie są maleńką mniejszością. Doświadczają marginalizacji, a jeśli należą do mniejszości etnicznych, grozi im podwójne niebezpieczeństwo. Chrześcijańscy konwertyci szybko znajdują się na celowniku radykalnych grup islamskich lub otaczających ich muzułmańskich przedstawicieli lokalnej społeczności. Spotykają się z wieloma przejawami przemocy. Kościoły i wszystkie mniejszości religijne starają się trzymać z dala od polityki, choć nie mogą nie zauważyć rosnącego konserwatyzmu i radykalizacji islamu w kraju.


Po szybkim przejęciu Afganistanu przez talibów w sierpniu 2021 r. media społecznościowe w Bangladeszu były pełne pochwał i wyrazów wdzięczności. Zamieszczamy tylko dwa z tysięcy podobnych wpisów fundamentalistów islamskich w Bangladeszu w reakcji na, jak twierdzą, zwycięstwo islamu: „Idźcie naprzód (talibowie), świat przyszłości czeka, abyście go poprowadzili!”; „Jestem tak szczęśliwy, że widzę zwycięstwo islamu przed moją śmiercią. Nigdy wcześniej w całym moim życiu nie byłem tak szczęśliwy!”.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

1.103.000

0,6

muzułmanie

152.631.392

89,0

wyznawcy hinduizmu

15.586.986

9,1

buddyści

1.246.639

0,7

2. Sytuacja w różnych regionach kraju.

Region Gór Czatgańskich (ang. Chittagong Hill Tracts) na północy Bangladeszu, z licznymi mniejszościami etnicznymi, jest często pomijanym punktem zapalnym, w którym dochodzi do łamania praw chrześcijan zarówno przez muzułmańską większość, jak i mniejszość buddyjską. Wraz z przyjęciem przez Bangladesz ponad 700 tys. islamskich uchodźców z sąsiedniej Mjanmy w ciągu ostatnich 3 lat powstały kolejne punkty zapalne. Większość uchodźców zamieszkuje dystrykt Cox's Bazar na południowo-wschodnim krańcu Bangladeszu. Kraj z trudem radzi sobie z opieką nad nimi, nawet z pomocą społeczności międzynarodowej. Wysiłki w zakresie repatriacji utknęły w martwym punkcie, a im dłużej uchodźcy pozostają w obozach, tym większe jest ryzyko, że niektórzy z nich poddadzą się islamskiej radykalizacji, co będzie miało wpływ również na Bangladesz. Ponadto, ponieważ junta nadal represjonuje pozostałą mniejszość Rohingya w stanie Arakan w Mjanmie, uciekinierzy nie mają możliwości powrotu. Obozy dla uchodźców są teraz także domem dla niewielkiej mniejszości Rohingya nawróconych na chrześcijaństwo. Stawiają oni czoła rosnącej presji i przemocy, ale nie mają dokąd uciec.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Paranoja dyktatorska oraz islamski ekstremizm

Polityka w Bangladeszu jest coraz bardziej zdominowana przez konflikt między Ligą Awami a Nacjonalistyczną Partią Bangladeszu (BNP). Obie partie ulegają wpływowym grupom islamskim, aby w ten sposób zdobyć więcej głosów. Chociaż chrześcijanie i inne mniejszości religijne cieszą się większą wolnością niż w wielu innych krajach muzułmańskich, rosnąca niestabilność polityczna i przemoc oznaczają, że pozycja społeczna chrześcijan jest bardzo niekorzystna. Szczególnie niepokojące są znane powiązania partii opozycyjnej z radykalnymi ugrupowaniami islamskimi, które w przeszłości stosowały przemoc polityczną. Napływ setek tysięcy uchodźców Rohingya uciekających z Mjanmy spowodował dodatkowe obciążenie gospodarcze i polityczne. Pandemia COVID-19 i związana z nią sytuacja gospodarcza pogłębiła paranoję dyktatorską.

Nacjonalizm religijny – buddyjski i hinduistyczny, połączony z wrogością etniczno-religijną i uciskiem klanowym

W Bangladeszu jest prawie dwa razy więcej buddystów i ponad 10 razy więcej hindusów niż chrześcijan. Buddyści występują głównie wśród rdzennych grup ludności skupionych w Chittagong i Chittagong Hill Tracts, na granicy z Indiami i Mjanmą. Wśród tych grup ludności najbardziej znane jest plemię Czakma. W ostatnich latach coraz większa liczba Czakmów przechodziła na chrześcijaństwo. To spowodowało, że przywódcy buddyjscy i plemienni zaczęli wywierać większą presję na konwertytów. Nie dotyczy to wyłącznie rodziny, przyjaciół i sąsiadów, ale także radykalnych buddystów, których celem jest wzmocnienie lokalnych grup buddyjskich i tubylczych w stawianiu oporu chrześcijaństwu. W większości społeczności hinduistycznych przywódcy i rodziny wywierają na chrześcijańskich konwertytach presję, aby powrócili do hinduizmu

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Do tej grupy należą pracownicy ambasad i zagraniczni pracownicy ważnego dla kraju sektora tekstylnego. Ich działalność jest ściśle monitorowana. Czasem otrzymują groźby od radykalnych bojowników islamskich.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Grupa ta składa się z Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła Bangladeszu (anglikańskiego). Członkowie tych kościołów są często zastraszani, a ich działalność jest monitorowana.

Społeczności konwertytów

Konwertyci pochodzą ze środowisk muzułmańskich, hinduistycznych, buddyjskich lub plemiennych. To oni spotykają się z najsilniejszymi prześladowaniami, nie tylko ze strony własnych rodzin i lokalnej społeczności. W obawie przed przemocą często tworzą sekretne grupy i spotykają się w tajemnicy.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do tej grupy należą wspólnoty baptystów i zielonoświątkowców, którzy gromadzą się na nabożeństwa głównie w kościołach domowych. Często są zastraszani, a niekiedy brutalnie atakowani.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 11.8
Życie w rodzinie 10.7
Życie w społeczeństwie 12.9
Życie w państwie 11.3
Życie w kościele 10.2
przemoc fizyczna 11.3

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt.  Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt. (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Praktykowanie religii we własnym domu nie jest dla Banglijczyków łatwe. Konwertyci żyją w strachu i często wolą nie przyznawać się do konwersji, nawet przed najbliższą rodziną. Ci, którzy jawnie utożsamiają się z chrześcijaństwem, są nękani i zastraszani. Spotykanie się z innymi chrześcijanami może być ryzykowne ze względu na presję rodziny i społeczną kontrolę.

Życie rodzinne

Wychowanie dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi jest dużym wyzwaniem dla chrześcijańskich rodziców. Uroczystości chrześcijańskie są często zakłócane przez muzułmański tłum. Powszechne jest nierówne traktowanie chrześcijańskich studentów i uprzywilejowana pozycja islamskich kierunków studiów. Dyskryminacja dotyka także osoby kształcące się poza islamskim systemem edukacji. Stanowi to duży problem dla rodziców, którzy są konwertytami. Uczęszczanie do klas islamskich i korzystanie z islamskich podręczników przez dzieci chrześcijan narusza prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Życie w społeczeństwie

Ze względu na niewielką liczebność społeczności chrześcijańskie są często zdane na łaskę najbliższych sąsiadów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne. Naciski ze strony radykalistów mogą skłonić członków lokalnej społeczności do traktowania chrześcijan z wrogością, by nakłonić ich do porzucenia nowej religii. Radykalne grupy islamskie biorą na celownik rodziny w trudnej sytuacji ekonomicznej i próbują nakłonić je do konwersji, obiecując pieniądze, żywność i edukację dla ich dzieci. W ostatnich latach nasiliła się również przemoc tłumów wobec konwertytów. Oficjalnie artykuł 28 (1) konstytucji Bangladeszu z 1972 r. stanowi: „Państwo nie może dyskryminować żadnego obywatela ze względu na religię, rasę, kastę, płeć lub miejsce urodzenia”, a artykuł 29 zapewnia równość szans w zatrudnieniu publicznym. W praktyce jednak mniejszości, a zwłaszcza chrześcijanie, spotykają się z powszechną dyskryminacją zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym.

Życie w kraju

Artykuł 41 ust. 1 lit. a) konstytucji Bangladeszu chroni podstawowe prawo obywateli do swobodnego wyznawania, praktykowania i propagowania religii. Z prawnego punktu widzenia proces konwersji wydaje się bardzo prosty: prawo wymaga, aby osoba nawrócona udała się do prawnika i przedstawiła pisemny, podpisany dokument, w którym stwierdza, że zmieniła religię z powodów osobistych, bez nacisku i z własnej woli. Dla każdego chrześcijanina, buddysty czy hindusa, który chce zostać muzułmaninem, procedura ta jest niemalże formalnością. Jednak gdy muzułmanin chce zostać chrześcijaninem, normalne jest, że spotyka się z niechętną reakcją prawnika, który czasami nawet odmawia (bezprawnie) rejestracji konwersji. Ponieważ islam jest religią państwową i religią zdecydowanej większości, muzułmanie, którzy przechodzą na chrześcijaństwo, oprócz trudności prawnych spotykają się również z silną presją społeczną i rodzinną.

Życie w kościele

Rosnąca w ostatnich latach wrogość wobec chrześcijan sprawiła, że budowanie i pielęgnowanie życia wspólnoty kościelnej stało się trudnym zadaniem. Wiele radykalnych grup islamskich monitoruje kościoły chrześcijańskie, nękając i grożąc przemocą tym, których podejrzewają o prozelityzm. Konwertyci z islamu są również poddawani surowej kontroli zarówno ze strony rodziny, jak i władz lokalnych. Z tego powodu wielu przywódców kościelnych boi się chrzcić nawróconych muzułmanów w obawie przed brutalnymi represjami.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 23-letnia katoliczka została zgwałcona i brutalnie zamordowana w Rangpur.
 • 20 grudnia 2020 r. 5-letni chłopiec został otruty przez krewnego, aby uniemożliwić rodzicom wychowanie go na chrześcijanina.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

29

68,04

2021

31

66,69

2020

38

62,98

2019

48

57,73

2018

41

57,68

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Trudno jest być kobietą w Bangladeszu, kraju wyraźnie patriarchalnym i rozwarstwionym klasowo. Zwłaszcza chrześcijanki nawrócone z innych religii są narażone na prześladowania ze strony rodziny i lokalnej społeczności. Konwersja jest postrzegana jako zdrada kultury i religii, a przy wysokim poziomie zależności od mężczyzn powszechne są napaści na tle seksualnym, gwałty i przymusowe małżeństwa. Kobiety bywają również maltretowane fizycznie i psychicznie. Uprowadzenia i przymusowe małżeństwa są realnym zagrożeniem dla wszystkich chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, także w obozach dla uchodźców. Wiele dziewcząt uznaje się za zaginione, a służby odpowiedzialne za ich odszukanie nie podchodzą do problemu z odpowiednim zaangażowaniem.

 • Uprowadzenia
 • Dyskryminacja w szkole / poprzez dostęp do edukacji
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Patriarchalna kultura Bangladeszu powoduje, że w rodzinie mężczyźni nawracają się jako pierwsi i w związku z tym to oni jako pierwsi stają w obliczu prześladowań. Powszechnym zjawiskiem są pobicia i zastraszanie na tle religijnym. Mężczyźni padają ofiarą fałszywych oskarżeń i uwięzienia. Presja ze strony członków społeczności i lokalnych przywódców muzułmańskich spowodowała, że mężczyźni zaczęli uciekać z domów. Ponieważ to mężczyźni są głównymi żywicielami rodzin, jeśli stracą pracę lub trafią do więzienia, odbija się to na całej rodzinie. Wszelkie trudności gospodarcze, z jakimi zmagają się Banglijczycy, jeszcze bardziej pogłębiła pandemia COVID-19.

 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących / sieci społecznych
 • Wydziedziczenie lub odebranie prawa własności
 • Fałszywe oskarżenia
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Zgodnie z raportem Departamentu Stanu USA dotyczącym wolności religijnej na świecie za rok 2020: „Członkowie mniejszości religijnych, w tym hindusi, buddyści i chrześcijanie, którzy czasami reprezentują także mniejszości etniczne, stwierdzili, że rząd nieskutecznie zapobiega przymusowym eksmisjom i przejęciom ziemi wynikającym ze sporów o ziemię”.

Wszystkie mniejszości religijne są narażone na dyskryminację i przemoc, w tym mniejszościowe grupy islamskie, takie jak szyici i Ahmadijja, a także mniejszości hinduistyczne i buddyjskie. Pojawiły się apele, wciąż nieuwzględnione, o uznanie wyznawców Ahmadijja za mniejszość niemuzułmańską. Społeczna wrogość wobec Ahmadijja jest daleko posunięta. W lipcu 2020 r. radykalni muzułmanie wykopali zwłoki 3-dniowej, nie będącej sunnitką dziewczynki Ahmadijja z cmentarza we wschodnim mieście Brahmanbaria,. Hindusi są drugą co do wielkości grupą religijną w kraju po muzułmanach sunnickich. Oni także są dyskryminowani i narażeni na przemoc. Hinduskie kobiety są porywane i zmuszane do przejścia na islam.

9. Modlitwa

Módl się za Bangladesz:

 • O mądrość dla lokalnych partnerów Open Doors, którzy wspierają prześladowanych wierzących w Bangladeszu oraz o energię i kreatywność w ich pracy.
 • Aby wierzący z Bangladeszu znaleźli sposoby, by spotykać się na wspólnych nabożeństwach i wzajemnie umacniać się w wierze poprzez społeczność z innymi.
 • O zaprzestanie ataków na kościoły oraz o to, by stały się one miejscami, w których można bezpiecznie oddawać cześć Bogu.

Bangladesz: Informieren und helfen

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Bangladeszu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!