Prześladowania chrześcijan w Bangladeszu

Bangladesz

31
ŚIP
2021
Bangladesz
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
38
Bangladesz
Chrześcijan
0,90
Populacja
169.78
Dyktatorska Paranoja
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 11.500
Życie w rodzinie: 10.300
Życie w społeczeństwie: 13.000
Życie w państwie: 11.300
Życie w kościele: 10.100
przemoc fizyczna: 10.600

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.500
Życie w rodzinie: 10.300
Życie w społeczeństwie: 13.000
Życie w państwie: 11.300
Życie w kościele: 10.100
przemoc fizyczna: 10.600

Jak wyglądają prześladowania w Bangladeszu?

Chrześcijanie w Bangladeszu zmagają się z największymi prześladowaniami ze strony ogółu społeczeństwa oraz w życiu prywatnym. Społeczeństwo bangladeskie islamizuje się w szybkim tempie, a rząd wydaje się sprzyjać muzułmańskim ekstremistom. Islamiści w kraju wywierają presję na wszystkie grupy chrześcijan. Kościoły ewangeliczne – w tym wiele zborów zielonoświątkowych  – które działają pośród muzułmańskiej większości, stykają się z najdotkliwszymi prześladowaniami, ale nawet kościoły tradycyjne, takie jak Kościół rzymskokatolicki, coraz częściej odpierają ataki i groźby śmierci. Z powodu surowych restrykcji, dyskryminacji oraz ataków najbardziej cierpią konwertyci z islamu, hinduizmu, buddyzmu oraz tradycyjnych religii etnicznych. W obawie przed atakami zazwyczaj spotykają się w małych kościołach domowych lub sekretnych grupach.  Chrześcijanie wywodzący się z lokalnych plemion, tak jak np. Santal, prześladowani są podwójnie (jako mniejszość religijna, ale także etniczna). Muszą bronić się przed grabieżą ziemi i własności oraz przed bezpośrednią przemocą fizyczną. Chrześcijanie pośród mniejszości Rohingja, wyznającej w przeważającej część islam, którzy uciekli do Bangladeszu z Mjanmy, także mierzą się z dyskryminacją ze strony swojego środowiska. W okresie sprawozdawczym 2020 padali ofiarą brutalnych ataków ekstremistycznych muzułmanów na terenie obozów.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Kobiety i dziewczynki są najbardziej narażone na prześladowania ze strony członków najbliższej i dalszej rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz lokalnej społeczności. Ponieważ kobiety i dziewczynki są zależne od mężczyzn, prześladowanie religijne często przybiera postać napaści na tle seksualnym, gwałtów i wymuszonych małżeństw. Są wykorzystywane fizycznie, ale także psychicznie. Kobiety i dziewczynki są dyskryminowane w miejscu pracy oraz w szkole. Doniesienia o gwałtach oraz przypadkach napaści na tle seksualnym są coraz częstsze, choć ich liczba jest z pewnością niedoszacowana ze względu na towarzyszącą im stygmatyzację. W raporcie Amerykańskiego Departamentu Stanu na temat wolności religijnej na świecie czytamy, że pomimo rządowych zakazów, wiejscy przywódcy (razem z lokalnymi autorytetami religijnymi) nie zaprzestają wydawania pozasądowych fatw (islamskich opinii prawnych), aby karać członków swojej społeczności, głównie kobiety, za „moralne przestępstwa”, takie jak cudzołóstwo lub zakazane kontakty seksualne. Z drugiej strony kobiety coraz częściej zasilają szeregi pracownicze, a dzięki temu stopniowo zyskują niezależność. Co więcej, nawet w kraju o tak mocno skomplikowanych przepisach prawa rodzinnego jak Bangladesz, można zaobserwować pewien postęp w kwestiach ochrony kobiet wszystkich religii. Muzułmanie, hindusi i chrześcijanie mają swoje własne przepisy dotyczące małżeństwa, separacji i rozwodów.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Jedną z cech kultury patriarchalnej w Bangladeszu jest to, że zazwyczaj mężczyźni nawracają się jako pierwsi, a dopiero w ich ślady idzie reszta rodziny. Mężczyźni, jako głowa rodziny, zazwyczaj też jako pierwsi doświadczają prześladowań. Co więcej, chrześcijańscy mężowie niechrześcijańskich żon tracą prawo do opieki nad dziećmi, co prowadzi do separacji mężczyzn od ich własnych dzieci. Mężczyźni i chłopcy są szczególnie narażeni na przemoc fizyczną, tortury, fałszywe oskarżenie oraz nieuzasadnione aresztowania. Przemoc ma wiele oblicz – chrześcijanie są bici, więzieni, poddawani obserwacji, wykorzystywani, zastraszani. Niszczone lub konfiskowane są ich domy i mienie. Znoszą szykany lokalnych i krajowych urzędników państwowych. Ponieważ mężczyźni są głównymi żywicielami bangladeskich rodzin (w tym rodzin chrześcijańskich), utrata pracy wpływa na życie całej rodziny. To samo dotyczy właścicieli sklepów, którzy są bojkotowani przez lokalne społeczności.

Poznaj „Badolę”

»W mojej rodzinie pierwszym wierzącym był mój ojciec, potem moi bracia i na końcu ja. Bałam się, że muzułmańscy mieszkańcy wsi odsuną się od nas. Obecnie nikt nie chce z nami rozmawiać, unikają jakichkolwiek kontaktów z nami«.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

Bangladesz przesunął się o dwa miejsca w górę na 31 miejsce Światowego Indeksu Prześladowań 2021 głównie z powodu niewielkich wzrostów w wielu obszarach prześladowań. Codzienne życie bengalskich chrześcijan staje się coraz trudniejsze, są dyskryminowani i prześladowani. W 2020 dochodziło też do aktów przemocy, których celem byli chrześcijanie. Wiosną miał miejsce brutalny atak na niewielką chrześcijańską społeczność pośród uchodźców Rohingja, którzy uciekli do Bangladeszu z Mjanmy. Lepsze raportowanie, zwłaszcza na terenach wiejskich, wskazuje na nasilającą się tam presję na Kościół. Kolejnym przykładem trudności, z którymi zmagają się bengalscy chrześcijanie, jest pozostawienie ich bez rządowej pomocy podczas pandemii. Wielu z nich najzwyczajniej w świecie głoduje. Nie są objęci opieką zdrowotną.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Północne obszary Bangladeszu, gdzie znajduje się dystrykt wzgórz Chittagong zamieszkiwany przez wiele mniejszości etnicznych, jest miejscem silnych prześladowań chrześcijan z rąk zarówno muzułmańskiej większości, jak i buddyjskiej mniejszości, o czym rzadko się wspomina. W ciągu ostatnich trzech lat punktem zapalnym stało się przyjęcie 700 tys. uchodźców Rohingja z Mjanmy. Nawet z pomocą społeczności międzynarodowej, Bangladesz nie może poradzić sobie z opieką nad nimi. Im bardziej przedłuża się ich pobyt w obozach, tym większe jest ryzyko islamskiej radykalizacji, która dotknie nie tylko Rohingja, ale także Bengalczyków. A ponieważ powrót do Mjanmy ciągle oddala się w czasie, staje się to poważnym problemem. W obozach przebywa również niewielka mniejszość chrześcijan Rohingja – w większości są to konwertyci z islamu – którzy nie widzą dla siebie możliwości poprawy sytuacji.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Bangladeszu?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Bangladeszu? Praca Open Doors w Bangladeszu polega na prowadzeniu szkoleń dla chrześcijan i chrześcijańskich liderów. Szczególny nacisk kładziony jest na szkolenie osób nawróconych z islamu – przygotowaniu ich na nadchodzące prześladowania, których ofiarą często padają konwertyci. Open Doors dostarcza także Pismo Święte i literaturę chrześcijańską, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do Biblii może być utrudniony, także ze względów finansowych. Open Doors pomaga także, organizując kursy czytania i pisania, prowadząc projekty socjoekonomiczne, aby wyposażyć Kościół do realizacji nakazu Pana Jezusa o czynieniu uczniami wszystkie narody. Open Doors reaguje w sytuacjach kryzysowych – w 2020 oznaczało to pomaganie wierzącym, którym państwo odmówiło pomocy podczas pandemii COVID-19 oraz po przejściu cyklonu Amphan.  

Intencje modlitewne

  • Módl się o szkolenia chrześcijan z różnych plemion i kultur, aby potrafili wykorzystać to, czego się nauczyli w trakcie kursów do wzmocnienia swoich wspólnot.
  • Módl się o osoby dyskryminowane przez władze podczas dystrybucji pomocy dla ofiar pandemii i cyklonu. Wielu niewykwalifikowanych robotników straciło źródło utrzymania, a w ich domach zagościł głód. Módl się, aby podźwignęli się z kryzysu, zarówno materialnego, jak i emocjonalnego.
  • Módl się o małą grupę chrześcijan Rohingja, którzy podążają za Jezusem Chrystusem w trudnych warunkach obozów dla uchodźców. Módl się o ochronę dla nich i wytrwałość wbrew okolicznościom.

Modlitwa za Bangladesz

Panie Boże, modlimy się za chrześcijan w Bangladeszu. Pochodzą z wielu różnych plemion i mówią w różnych językach. My wiemy, że jesteś Bogiem wszystkich narodów, a dzięki Tobie staliśmy się jednym Kościołem. Prosimy, abyś niósł pocieszenie wierzącym w Bangladeszu. Chroń ich i pomóż im wzrastać w wierze, nadziei i miłości podczas ich ziemskiej pielgrzymki. Modlimy się w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.