Prześladowania w Tadżykistanie

Tadżykistan

31
ŚIP
2020
Tadżykistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
29
ISO
TJ
Tadżykistan
Chrześcijan
0,07
Populacja
9.29
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 12.300
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.400
Życie w kościele: 13.100
przemoc fizyczna: 1.100

Okres badawczy

1 listopada 2018 - 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 12.300
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.400
Życie w kościele: 13.100
przemoc fizyczna: 1.100

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Tadżykistanie

Rząd wywiera silną presję na wszystkie „odbiegające od normy” grupy poprzez wprowadzanie i egzekwowanie coraz bardziej rygorystycznych przepisów. Tadżyccy chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich są najbardziej prześladowani zarówno przez państwo, jak i rodziny, przyjaciół i najbliższe otoczenie. Rosyjski Kościół Prawosławny ma najmniej problemów z władzami, ponieważ zazwyczaj nie podejmuje żadnych kroków, które miałyby na celu zbliżenie go do rdzennej ludności. Niejasna Ustawa o młodzieży paraliżuje działania chrześcijan i innych mniejszości religijnych.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Ogólny wynik Tadżykistanu nie uległ zmianie. Niewiele zmieniło się w kwestiach wewnętrznych kraju, jednak kilka państw zajmujących niższe miejsca w poprzednich latach przesunęło się do góry na liście ŚIP 2020.

Życie codzienne chrześcijan w Tadżykistanie

Chrześcijanie, którzy mówią o swojej wierze oraz osoby nawrócone z islamu poddawane są ciągłej inwigilacji. Bycie Tadżykiem oznacza bycie wyznawcą islamu, dlatego nawrócenie się na chrześcijaństwo przynosi hańbę rodzinie. Niewielka liczba nawróconych z rodzin muzułmańskich często utrzymuje wiarę w tajemnicy w obawie przed reperkusjami. Grupy kościelne muszą się rejestrować; kazania także potrzebują akceptacji władz. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą brać udziału w praktykach religijnych; zdarzały się przypadki nalotów na letnie obozy.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Tadżykistanie?

Open Doors zapewnia pomoc kryzysową wierzącym w Azji Centralnej, którzy przebywają w więzieniach, zostali wykluczeni przez rodziny lub lokalną społeczność, zostali pozbawieni środków do życia lub stracili zatrudnienie z powodów religijnych. Open Doors wzmacnia prześladowany kościół poprzez:

  • dystrybucję literatury chrześcijańskiej
  • modlitwę
  • seminaria biblijne
  • spotkania dla dzieci i młodzieży
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • służbę wśród kobiet
  • osobiste relacje z osobami prześladowanymi
  • szkolenia zawodowe
  • projekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

Intencje modlitewne

Módl się razem z wierzącymi w Tadżykistanie. Prześladowania, stres, problemy w życiu codziennym przybierają na sile. Módl się o mądrość Bożą dla wierzących, aby wiedzieli jak radzić sobie w tak trudnej sytuacji, i aby ich wiara nie słabła.

Represje reżimu w Tadżykistanie silnie oddziałują na wszelkie grupy mniejszościowe. Wprowadzanie i egzekwowanie coraz bardziej rygorystycznych przepisów znacznie utrudnia życie chrześcijańskiej mniejszości. Módl się o zmianę polityki rządu i otwarcie się kraju na chrześcijaństwo.

Chrześcijanie, którzy praktykują religię poza usankcjonowanymi przez państwo strukturami, określani są mianem ekstremistów. Módl się o zmianę tego sposobu postrzegani naszych braci i sióstr w Chrystusie.

Modlitwa za Tadżykistan

Panie Boże, prosimy, abyś napełnił odwagą i nadzieją braci i siostry w Tadżykistanie. Wzmocnij ich wiarę i obdarz mądrością, aby wiedzieli jak postępować w trudnych sytuacjach. Prosimy o przywódców Tadżykistanu i uczyń ich przychylnością wobec Twoich dzieci. Wzmocnij swój Kościół, aby z odwagą dawał świadectwo Twojej miłości. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.