Prześladowania w Republice Środkowoafrykańskiej

Republika Środkowoafrykańska

35
ŚIP
2021
Republika Środkowoafrykańska
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
25
Republika Środkowoafrykańska
Chrześcijan
3,69
Populacja
4.92
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Wrogość etniczno-religijna
Życie prywatne: 9.000
Życie w rodzinie: 8.600
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 9.600
Życie w kościele: 9.900
przemoc fizyczna: 15.600

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 9.000
Życie w rodzinie: 8.600
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 9.600
Życie w kościele: 9.900
przemoc fizyczna: 15.600

Jak wyglądają prześladowania w RŚA?

Republika Środkowoafrykańska jest miejscem niemal nieustających konfliktów i walk od 2013 roku. Znaczna część kraju jest okupowana przez zbrojne milicje, ugrupowania rebelianckie, bojówki etniczne, które odpowiadają za szereg naruszeń praw człowieka. Wiele z tych grup – czy to islamscy ekstremiści, czy inne – prześladuje chrześcijan. Życie wierzących na kontrolowanych przez nich obszarach jest pełne niepewności.  Chrześcijańscy przywódcy, którzy publiczne potępiają przemoc, są zastraszani, a ich kościoły są napadane, plądrowane i palone. Konflikt doprowadził do wysiedlenia tysięcy chrześcijan, którzy stracili domy i środki do życia, a następnie zostali zmuszeni do życia w obozach dla przesiedleńców. Oprócz niepewności i przemocy, z którymi zmagają się wszyscy chrześcijanie, osoby nawracające się na chrześcijaństwo z islamu spotykają się również z prześladowaniami ze strony najbliższych członków ich rodzin. Lokalna społeczność często wyklucza ze swojego grona chrześcijańskich konwertytów. Bywa, że najbliżsi używają przemocy, by zmusić chrześcijan do zmiany decyzji.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W RŚA chrześcijańskie kobiety i dziewczęta narażone są na różne formy prześladowań, np. gwałty, przesiedlenie, porwania i wymuszone małżeństwa. Rodzice, w zamian za wartościowe prezenty, namawiani są na wydanie zgody na zamążpójście ich córek. Zdarza się, że chrześcijańskie dziewczęta, które wierzyły, że po poślubieniu muzułmanina będą mogły swobodnie praktykować swoją wiarę, są zmuszane do konwersji na islam. Uczennice są narażone na uprowadzenie i przemoc seksualną w drodze do i ze szkoły – przestępstwo, które zniechęca rodziców mieszkających na obszarach wysokiego ryzyka do wysyłania córek do szkoły. Dziewczęta, które zostały zgwałcone i zaszły w ciążę, najprawdopodobniej będą musiały przerwać edukację. Metody islamizacji obywateli są bardziej wyrafinowane niż w przeszłości. W niektórych rejonach kraju, pod pozorem walki z rozwiązłością lub w celu zarejestrowania narodzin dziecka, chrześcijanie nie mają innego wyboru, jak tylko wziąć ślub przed imamem. Brak ślubu oznaczałby odmowę zarejestrowania dziecka. Na północy kraju ubogie rodziny chrześcijańskie są przymuszane, aby pozwolić córkom na pracę służących w domach zamożnych rodzin niechrześcijańskich, co kończy się miesiącami niewolniczej pracy bez zapłaty. Istnieją również doniesienia o długofalowych strategiach zwiększania populacji islamskiej.  Jedna z nich polega na tym, że muzułmanin wstępuje w związek z chrześcijankę. Ze związku rodzą się dzieci, które mężczyzna porzuca, a następnie wraca, gdy dzieci są już starsze, by przejąć nad nimi opiekę i odzyskać dla islamu. Ponieważ RŚA jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki, potrzeby finansowe mogą doprowadzić kobiety, które mają na utrzymaniu wiele dzieci, do punktu ich życia, gdzie nawrócenie na islam jest dla nich jedynym sposobem na przetrwanie.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Podczas ataków ekstremistycznych grup islamskich na chrześcijańskie rodziny kobiety są zazwyczaj napastowane seksualnie i pozostawiane przy życiu, podczas gdy mężczyźni są zabijani lub porywani. W ciągu ostatnich miesięcy dziesiątki chrześcijan poniosło śmierć w wielu różnych miastach i wioskach. Celem ataków padają często duchowni. Pretekstem do ataków są fałszywe oskarżenia. Chłopcy i mężczyźni są siłą wcielani w szeregi rebelianckich milicji; często są torturowani i bici. Porwania, groźby i zubożenie mężczyzn, a także towarzysząca im separacja i życie w obozach dla uchodźców wpływają na życie całych rodzin.

Poznaj Jeovani

»Jeśli pewnego dnia poznam muzułmanina, który obrzucił granatami mój kościół, nie będę zły. Uśmiechnę się. W moim sercu nie ma pragnienia, by go skrzywdzić. Myślę, że on tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką straszną rzecz zrobił. Przywitam go i powiem, »Bóg ci przebacza i chce, żebym ja też ci przebaczył. Nie wiesz, co mi zrobiłeś, ale przebaczam ci«. I kiedy już mu to powiem, nigdy nie będę na niego zły«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Chwała Bogu, Republika Środkowoafrykańska spadła o 10 miejsc w ŚIP 2021 w porównaniu z ŚIP 2020. W dużej mierze odpowiada za to spadek presji na chrześcijan w ich życiu prywatnym. Jedną z przyczyn może być fakt, że wiele grup rebeliantów, które atakują chrześcijan, walczy ze sobą nawzajem. Co nie oznacza, że chrześcijanie są chronieni przed prześladowaniami i dyskryminacją w Republice Środkowoafrykańskiej. Niestety przemoc wobec wyznawców Jezusa Chrystusa utrzymuje się na skrajnie wysokim poziomie. Bycie naśladowcą Chrystusa wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Prześladowania są najbardziej dotkliwe w północnej i wschodniej części kraju, gdzie dominuje ludność muzułmańska i działają odłamy zbrojnych grup rebeliantów koalicji Séléka (sojusz rebeliantów). Szczególnie niebezpieczne jest życie chrześcijan we wschodniej części kraju przy granicy z Sudanem. Ponadto podwójne zagrożenie wisi nad głowami chrześcijan, którzy nawrócili się z islamu, po pierwsze z powodu ogólnej przemocy wobec wierzących, jak i silnej presji ze strony rodziny i ludzi z najbliższego otoczenia.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Republice Środkowoafrykańskiej?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Republice Środkowoafrykańskiej?
Open Doors jest związane z Kościołem w Afryce Środkowej od wielu lat. Od 2013 roku w naszych programach dominowało wsparcie dla Kościoła w kryzysie po zamachu stanu dokonanym przez koalicję ugrupowań niezadowolonych z autorytarnych rządów prezydenta François Bozizé. Naszym celem było nie tylko zwrócenie uwagi na trudną sytuację Kościoła w tym kraju, ale także niesienie pomocy w odpowiedzi na potrzeby emocjonalne i materialne chrześcijan, będących ofiarami przemocy. Nasze wsparcie obejmuje organizowanie szkoleń, zapewnienie pomocy humanitarnej i medycznej, pomoc finansową, pomoc w obudowie kościołów i przedsięwzięciach socjoekonomicznych.

Intencje modlitewne

  • Módl się o chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej, których codzienność przepełnia przemoc i niemające końca konflikty zbrojne. Módl się, aby byli pełni odwagi, aby trwali silni w wierze i byli światłem, i pokojem dla ludzi, którzy są wokół nich.
  • Módl się o naśladowców Jezusa Chrystusa, którzy są atakowani przez tak wiele różnych grup. Islamscy ekstremiści, zbrojne ugrupowania przestępcze, radykalni wyznawcy religii animistycznych – wszystkie te grupy nienawidzą chrześcijan i chcą ich wyeliminować z życia społecznego. Módl się o Boża ochronę dla chrześcijan i spraw, aby byli bezpieczni.
  • Módl się o pokój w RŚA i o to, by Bóg dotknął serc liderów walczących ugrupowań.
  • Módl się o konwertytów z islamu, o ochronę przed prześladowaniami z rąk członków rodziny i lokalnej społeczności. Módl się o to, by znaleźli wokół siebie innych chrześcijan, którzy pomogą im wzrastać w wierze.

Modlitwa za RŚA

Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, aby Cię prosić o wsparcie i ratunek dla naszej rodziny – Twoich dzieci – w Republice Środkowoafrykańskiej. Sprzeciwiamy się przemocy i narzędziom wroga; Prosimy Cię, abyś przyniósł swój pokój do Republiki Środkowoafrykańskiej i aby strony walczące zapragnęły pokoju, który oferujesz. Modlimy się za wierzących, którzy są zmuszeni zachowywać w tajemnicy swoją wiarę, abyś ich wzmacniał i mówił do nich, nawet jeśli będzie to za zamkniętymi drzwiami. Przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, teraz i na wieki, Amen.