Prześladowania w Republice Środkowoafrykańskiej

Republika Środkowoafrykańska

25
ŚIP
2020
Republika Środkowoafrykańska
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
21
ISO
CF
Republika Środkowoafrykańska
Chrześcijan
3,60
Populacja
4.83
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 10.100
Życie w rodzinie: 9.100
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 9.800
Życie w kościele: 10.200
przemoc fizyczna: 15.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 10.100
Życie w rodzinie: 9.100
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 9.800
Życie w kościele: 10.200
przemoc fizyczna: 15.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej

Republika Środkowoafrykańska od 2013 roku jest ogarnięta konfliktem i większość kraju jest okupowana przez ugrupowania militarne, które są odpowiedzialne za łamanie praw człowieka. Chrześcijańscy przywódcy, którzy publiczne potępiają przemoc są zastraszani, a ich kościoły są napadane, plądrowane i palone.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Odnotowano spadek ogólnego wyniku o dwa punkty oraz niewielki spadek w kategorii „przemoc”. Bojówkarze, którzy skupiali się głównie na eksterminacji chrześcijan, zaczęli walczyć również między sobą, co sprawiło, że walka z chrześcijanami nie jest już ich priorytetem. Równocześnie bojówki, które wciąż koncentrują się na zwalczaniu chrześcijan utraciły wpływy na znacznych obszarach.

Życie codzienne chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej

W wyniku konfliktu tysiące chrześcijan zostało siłą przesiedlonych do obozów dla uchodźców. Musieli oni pozostawić swój dobytek oraz utracili źródła dochodu. W wielu przypadkach stali się celem ataków wyłącznie ze względu na wyznawaną wiarę.  
Pomimo zaostrzającej się przemocy wielu chrześcijan z oddaniem prowadzi służbę w swoich społecznościach.
Mąż Veroniki, duchowny Tokono, został zamordowany podczas ataku na wioskę Gambo przez bojowników organizacji o nazwie Seleka. Wiedząc, że sytuacja wkrótce wymknie się spod kontroli Veronika opuściła wioskę zabierając ze sobą dzieci. W rozmowie z pracownikiem Open Doors powiedziała: „Pomimo utraty męża, będę kontynuować swoją służbę tak jak dotychczas. Modlę się, aby Wszechmocny Bóg wybaczył mordercom mojego męża, ponieważ nie wiedzą, co czynią oraz o to, żeby odciągnął ich od zła, w którym biorą udział”.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Republice Środkowoafrykańskiej?     

Open Doors działa poprzez lokalny kościół już od wielu lat. Nasze programy skupiają się na pomocy kościołowi, który od zamachu stanu przeprowadzonego przez radykalną muzułmańską grupę Seleka w marcu 2013 roku znajduje się w kryzysie. Naszym pragnieniem jest, aby kościół w RŚA potrafił biblijnie reagować na prześladowania i dzielić się ewangelią z niewierzącymi. Chcemy też, żeby był on miejscem, w którym chrześcijanie mogą pogłębiać swoją wiarę i nauczyć się patrzeć na świat z biblijnej perspektywy. Żeby było to miejsce, w którym ludzie znajdują potrzebną pomoc i otrzymują szansę na poprawienie standardu swojego życia. Nasze programy obejmują zajęcia na następujące tematy:

  • jak radzić sobie z prześladowaniami
  • rozwój uczniostwa i formacja oparta na Piśmie Świętym
  • wzmocnienie pozycji ekonomicznej chrześcijan
  • opieka nad osobami dotkniętymi traumą; rehabilitacja społeczna.

Intencje modlitewne

Módlmy się za tysiące ludzi, w tym wielu chrześcijan, którzy mieszkają obecnie w obozach dla uchodźców, z powodu konfliktów zbrojnych, które toczą się w kraju. Módlmy się, by Bóg działał w nich przez Ducha Świętego, a okoliczności, w których się znaleźli, umożliwiły im lepsze poznanie Jezusa Chrystusa.  

Mimo nieznacznego spadku w liczbie odnotowanych przypadków przemocy sytuacja w RŚA wciąż jest daleka od normalności. „Być może w Bangui (stolicy kraju) jest spokojnie, ale w wielu miejscach na północy i wschodzie, na przykład w Bria, nadal toczą się walki. Módlmy się, aby w całym kraju nastał pokój, a rząd i społeczeństwo nie stawiało nam przeszkód w głoszeniu Bożego Słowa”.

Morale przywódców w kościołach na północy i wschodzie jest bardzo niskie. Stracili wszystkie swoje książki i materiały, i przez to mają trudności z przygotowywaniem się do głoszenia kazań. Módlmy się, aby zostali wyposażeni w książki, ale także by zostali wzmocnieni przez Ducha Świętego i byli w stanie być pocieszeniem dla innych – gdyż sami otrzymali pocieszenie od Boga.

Módlmy się, aby ze wsparciem misji pokojowej ONZ MINUSCA, rząd był w stanie odzyskać władzę i zaprowadzić pokój w kraju. Praca niektórych grup biorących udział w tej międzynarodowej operacji jest niezwykle cenna, jednak zdarzają się zastrzeżenia wobec żołnierzy z niektórych państw muzułmańskich za preferencyjne traktowanie muzułmanów. Módlmy się o działania Open Doors w Republice Środkowoafrykańskiej.

Módlmy się o opiekę i mądrość dla tych, którzy starają się ukoić ból i cierpienie naszych cierpiących braci i sióstr w miejscach takich jak Bria.

Modlitwa o Republikę Środkowoafrykańską

Boże Ojcze, prosimy Cię, bądź z naszymi braćmi i siostrami w RŚA, którzy doświadczają przemocy. Chroń ich, dawaj im uzdrowienie i siłę, by potrafili przebaczyć swoim prześladowcom. Prosimy Cię o mądrość dla przywódców kościelnych – pociesz ich, aby sami mogli być pocieszeniem dla innych. Zmieniaj serca ekstremistów w RŚA i przyciągaj ich do siebie. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.