Prześladowania w Mauretanii

Mauretania

24
ŚIP
2020
Mauretania
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
25
ISO
MR
Mauretania
Chrześcijan
0,01
Populacja
4.66
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.000
Życie w społeczeństwie: 13.000
Życie w państwie: 13.700
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 0.200

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.000
Życie w społeczeństwie: 13.000
Życie w państwie: 13.700
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 0.200

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Mauretanii

W silnie zakorzenionej kulturze plemiennej Mauretanii odejście od islamu jest nie tylko zdradą religijną, ale także zdradą całego plemienia i rodziny. Jest to również nielegalne. Za krytykowanie islamu grozi kara śmierci, jednak do tej pory to prawo było traktowane jedynie symboliczne.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik Mauretanii wzrósł o 1 punkt i jedno miejsce w stosunku do ŚIP z poprzedniego roku. Ten niewielki wzrost jest spowodowany wyższymi wynikami obrazującymi prześladowania, co pokazuje jak wrogie wobec chrześcijan staje się społeczeństwo Mauretanii. Niska nota dla przemocy może wynikać z braku zgłoszeń takich przypadków.

Życie codzienne chrześcijan w Mauretanii

Chrześcijanie pochodzący ze środowisk muzułmańskich często zachowują swoją wiarę w tajemnicy. Za przyjęcie chrześcijaństwa grozi im bowiem odrzucenie przez rodzinę i społeczeństwo. Jest to szczególnie ryzykowne w koczowniczej, wspólnotowej społeczności Mauretanii, w której rodzina jest niezbędna, by przetrwać. Ujawnienie wiary chrześcijańskiej może skutkować nie tylko utratą pozycji społecznej, ale także obywatelstwa.
Z tych właśnie powodów organizowanie wspólnych nabożeństw jest szczególnie trudne. Migranci z Afryki subsaharyjskiej czy pracownicy pomocy humanitarnej za jakiekolwiek publiczne wyrażanie swojej chrześcijańskiej wiary mogą zostać oskarżeni o celowe nawracanie mieszkańców Mauretanii.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Mauretanii?     

Open Doors wspiera kościół w Północnej Afryce dzięki takim akcjom jak:

  • szkolenia
  • udostępnianie literatury chrześcijańskiej
  • rozwój społeczno-ekonomiczny
  • działania prawne i polityczne na rzecz prześladowanych chrześcijan
  • wsparcie modlitewne dla wierzących w trudnych sytuacjach.

Modlitwa    

Módlcie się za niepiśmiennych wierzących w Mauretanii, którzy szukają Boga z ograniczonym dostępem do Pisma Świętego.

Módlcie się o ochronę chrześcijan, ponieważ znajdują oni sposoby na dzielenie się swoją wiarą. Poproś Boga, aby dał im mądrość i chronił ich przed oskarżeniami o bluźnierstwo.

Módlcie się o nowe projekty socjoekonomiczne w Mauretanii, które mają na celu pomoc finansową dla wierzących, a jednocześnie ich odrzucenie.

Módlcie się o przebaczenie i zmiany w niesprawiedliwych strukturach społecznych i postawach w tym podzielonym rasowo społeczeństwie.

Módlcie się, aby islamscy ekstremistyczni kaznodzieje i bojownicy, którzy podsycają antagonizmy i nienawiść do nie-muzułmanów nawrócili się do Jezusa.

Modlitwa za Mauretanię

Panie Jezu, prosimy o wszelką mądrość dla naszych sióstr i braci w Mauretanii. Prosimy Cię, abyś otworzył możliwości do nauki pisania i czytania tym z naszych braci i sióstr, którzy tego nie potrafią, aby mogli karmić się Twoim słowem. Prosimy, aby Twój Kościół z odwagą głosił Twoje Słowo, tak aby coraz więcej osób mogło zostać Twoimi naśladowcami. Daj twojemu Kościołowi siłę do tego, aby miłością odpowiadał na nienawiść. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.