Prześladowania w Mauretanii

Mauretania

20
ŚIP
2021
Mauretania
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
24
Mauretania
Chrześcijan
0,01
Populacja
4.78
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.300
Życie w rodzinie: 14.000
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.100
Życie w kościele: 13.600
przemoc fizyczna: 1.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.300
Życie w rodzinie: 14.000
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 14.100
Życie w kościele: 13.600
przemoc fizyczna: 1.900

Jak wyglądają prześladowania w Mauretanii?

Chrześcijanie w Mauretanii nie mogą otwarcie się spotykać. Nie sprzyja temu rygorystycznie islamskie społeczeństwo kraju. Dotyczy to zwłaszcza konwertytów z islamu, którzy poddawani są ogromnej presji przez członków rodziny i lokalnej społeczności. W mauretańskiej kulturze plemiennej, odejście od islamu nie jest wyłącznie zdradą religii, ale zdradą plemienia i rodziny. Zrozumiałe jest, że w takiej atmosferze niemożliwe jest uroczyste obchodzenie chrztu, ślubów, czy pogrzebów przez chrześcijan. Konwertyci na chrześcijaństwo mogą zostać postawieni w stan oskarżenia, ponieważ apostazja jest przestępstwem.

Otwarte przyznawanie się do bycia chrześcijaninem niesie ze sobą ryzyko nawet dla obcokrajowców, gdyż może to zostać zinterpretowane jako próba nawrócenia na chrześcijaństwo muzułmanina i skutkować formalnym oskarżeniem.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Najbardziej narażone na prześladowania są kobiety nawrócone z islamu. Ich decyzja o nawróceniu podważa autorytet ojca i męża, i przynosi wstyd całej rodzinie. W konsekwencji kobiety mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Małżeństwa aranżowane są nadal powszechne w Mauretanii, a niezamężne konwertytki, często jeszcze nastolatki, zmuszane są do poślubienia muzułmanina, aby utrzymać je w kręgu wpływu islamu. Ujawnienie nawrócenia na chrześcijaństwo zazwyczaj oznacza, że kobiety traktowane są bardziej surowo, zmuszane są do ciężkiej pracy, wyklucza się je z życia społeczności i izoluje. Obecność współczesnych form niewolnictwa (pomimo przepisów, które go zakazują) ułatwia przetrzymywanie i wyzysk kobiet.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Decyzja o pójściu za Jezusem może wiele kosztować Mauretańczyka wychowanego na muzułmanina. Z dużym prawdopodobieństwem zostanie wykluczony przez rodzinę, straci pozycję społeczną, może nawet zostać wypędzony z domu. Aby uniknąć uczestniczenia w islamskich obrzędach religijnych, niektórzy chrześcijanie podejmują decyzję o ucieczce z miasta rodzinnego, a nawet kraju. Ponieważ odejście od islamu jest przestępstwem, chrześcijanin może zostać oskarżony o apostazję i postawiony przed sądem religijnym. Mauretania nie jest przyjazna etnicznym Afrykanom. Utrudnia im się znalezienie pracy, każe płacić wysokie opłaty migracyjne i tym sposobem zmusić do wyjazdu z kraju. Wielu chrześcijan z Afryki subsaharyjskiej opuszcza Mauretanię lub wiedzie bardzo ubogie i trudne życie.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Zaostrzenie przepisów o bluźnierstwie i apostazji przyczyniło się do nasilenia prześladowań chrześcijan w Mauretanii w poprzednim roku. Chrześcijanie doświadczają rosnącego sprzeciwu we wszystkich dziedzinach życia poza życiem rodzinnym, gdzie presja utrzymuje się na tym samym poziomie. Najbardziej gwałtowny wzrost dotyczy przemocy, ale może to być spowodowane częstszym zgłaszaniem incydentów.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Zaostrzenie przepisów o bluźnierstwie i apostazji przyczyniło się do nasilenia prześladowań chrześcijan w Mauretanii w poprzednim roku. Chrześcijanie doświadczają rosnącego sprzeciwu we wszystkich dziedzinach życia poza życiem rodzinnym, gdzie presja utrzymuje się na tym samym poziomie. Najbardziej gwałtowny wzrost dotyczy przemocy, ale może to być spowodowane częstszym zgłaszaniem incydentów.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Mauretanii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Mauretanii?
Open Doors wspiera kościół w Afryce Północnej poprzez rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej, organizowanie szkoleń i prowadzenie projektów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działania na rzecz wolności religijnej i występowanie z obronie prześladowanych chrześcijan.

Intencje modlitewne

  • Módl się o zmianę prawa w Mauretanii, tak aby odejście od islamu nie było przestępstwem.
  • Proś o siłę i ochronę dla wszystkich nawróconych, aby ich rodziny honorowały i szanowały decyzję o podążaniu za Jezusem.
  • Módl się, aby wierzący otworzyli się na możliwość bezpiecznego dzielenia się Ewangelią z innymi.

Modlitwa za Mauretanię

Dobry Boże, dziękuję za mały, ale oddany Tobie Kościół w Mauretanii. Daj siłę tym, którzy podjęli odważną decyzję, by podążać za Tobą, aby wytrwali w wierze i służbie dla Ciebie.  Niech świecą jasno, przyprowadzając do Ciebie tych, którzy Cię nie znają. Chroń kobiety przed wymuszonymi małżeństwami i związkami, w których są źle traktowane. Daj im rodziny i społeczności, w których ich celem nie będzie jedynie przetrwanie, ale życie w pełni.  Amen.