Prześladowania w Uzbekistanie

Uzbekistan

21
ŚIP
2021
Uzbekistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
18
Uzbekistan
Chrześcijan
0,35
Populacja
33.24
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.300

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniku

Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.300

Jak wyglądają prześladowania w Uzbekistanie?

Chrześcijanie nawracający się z islamu stoją w obliczu poważnych prześladowań w Uzbekistanie. Stawiają oni czoła znacznej presji ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności lokalnej. Są postrzegani jako zdrajcy -  dzieje się tak szczególnie na obszarach wiejskich.
Prowadzenie działalności religijnej jest zabronione. Ten aspekt jest dopuszczany jedynie dla podmiotów kontrolowanych przez państwo. Kościoły nie posiadający rejestracji nie mogą funkcjonować w sferze publicznej. Służby przeprowadzają kontrole spotkań chrześcijańskich, wierzący są aresztowani lub karani grzywną za udział w "nielegalnym" zgromadzeniu religijnym.
Liderzy kościelni są szczególnie atakowani, ponieważ władze chcą w ten sposób wzbudzić w członkach wspólnot nieformalnych strach.
Członkowie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego są najmniej podatni na prześladowania. Większość członków tego wyznania to Rosjanie stroniący od Uzbeków.

 

Prześladowania z perspektywy kobiet

W kulturze islamu kobieta jest podporządkowana rodzicom, a następnie, kiedy wychodzi za mąż – mężowi. Wskutek tego kobiety nie mogą samodzielnie zdecydować o wyborze religii, a jeśli to zrobią, będzie im groziło wielkie niebezpieczeństwo. Areszt domowy jest powszechnie stosowaną i społecznie akceptowaną forma wywierania presji na chrześcijanki, aby wróciły na islam. Kobietom z bardziej konserwatywnych środowisk grozi porwanie i przymusowe małżeństwo. Mężatki, które nawracają się na chrześcijaństwo, ryzykują, że mężowie rozwiodą się z nimi, i odebrane zostaną im wszelkie prawa własności. W skrajnych przypadkach kobieta nie ma innego wyjścia, jak uciec z domu. Werbalne, fizyczne, psychiczne i seksualne wykorzystywanie chrześcijańskich kobiet i dziewcząt nie jest rzadkością.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańscy liderzy, z których większość to mężczyźni, często padają ofiarą prześladowań ze strony władz. Zazwyczaj są karani grzywną, zatrzymywani, odmawia się im wiz wyjazdowych z kraju lub umieszcza w areszcie domowym. Oficjalną przyczyną nakładania kar pieniężnych jest organizowanie nielegalnych spotkań, posiadanie literatury chrześcijańskiej lub nawet plików z chrześcijańskimi piosenkami w telefonie. W miejscu pracy chrześcijanie pomijani są przy awansach, a przedsiębiorcy cierpią z powodu nadmiernych kontroli urzędników i utrudnień ze strony muzułmanów. Trudności finansowe spowodowane prześladowaniami są bardzo trudne dla rodzin, w których mężczyźni są jedynymi żywicielami. Konwertyci na chrześcijaństwo narażeni są na dyskryminację w miejscu pracy. W trakcie odbywania obowiązkowej służby wojskowej chrześcijanie narażeni są na szykany i akty przemocy.

Jak wyglądają prześladowania w Uzbekistanie?

Chrześcijańscy liderzy, z których większość to mężczyźni, często padają ofiarą prześladowań ze strony władz. Zazwyczaj są karani grzywną, zatrzymywani, odmawia się im wiz wyjazdowych z kraju lub umieszcza w areszcie domowym. Oficjalną przyczyną nakładania kar pieniężnych jest organizowanie nielegalnych spotkań, posiadanie literatury chrześcijańskiej lub nawet plików z chrześcijańskimi piosenkami w telefonie. W miejscu pracy chrześcijanie pomijani są przy awansach, a przedsiębiorcy cierpią z powodu nadmiernych kontroli urzędników i utrudnień ze strony muzułmanów. Trudności finansowe spowodowane prześladowaniami są bardzo trudne dla rodzin, w których mężczyźni są jedynymi żywicielami. Konwertyci na chrześcijaństwo narażeni są na dyskryminację w miejscu pracy. W trakcie odbywania obowiązkowej służby wojskowej chrześcijanie narażeni są na szykany i akty przemocy.

Poznaj „Aziza”

»Po moim nawróceniu, brat zerwał ze mną wszelkie kontakty. Mój ojciec, siostra i reszta rodziny mieszkali w tej samej wiosce. Kiedy ich odwiedzałem, próbowałem spotkać się z bratem. Za każdym razem, wpadał w złość, jak tylko mnie zobaczył i mówił: »Odejdź, co tutaj robisz? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego!« Nie mieliśmy ze sobą kontaktu przez 20 lat«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Chociaż Uzbekistan spadł o trzy miejsca w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem ŚIP, to życie chrześcijan w tym kraju nadal jest bardzo trudne. Wierzący doświadczają prześladowań ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności. Nakładane przez władze ograniczenia mocno wpływają na życie Kościoła. W porównaniu z zeszłym rokiem zmniejszyła się liczba doniesień o incydentach z użyciem przemocy.  Nie jest jednak jasne, czy prezydent Mirzijojew, który objął władzę w 2016 roku po śmierci wieloletniego przywódcy Islama Karimowa, wprowadzi reformy, które pozytywnie wpłyną na życie chrześcijan.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Decyzja o porzuceniu islamu i pójście za Jezusem może mieć wysoką cenę doprowadzając do szykan i zastraszania ze strony członków rodziny, lokalnej społeczności i znajomych. Kiedy weźmiemy pod uwagę oczekiwania społeczne, ryzyko wzrasta w przypadku kobiet, które nie mają prawa do samodzielnego wyboru religii. W przypadku chrześcijańskich liderów prześladowania mogą przybrać postać kar pieniężnych, bezpodstawnych zatrzymań lub aresztu domowego za angażowanie się w działalność religijną.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Uzbekistanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Uzbekistanie?
Open Doors wspiera prześladowany Kościół w Azji Środkowej, dostarczając literaturę chrześcijańską, organizując szkolenia biblijne i zawodowe oraz projekty społeczno-ekonomiczne. Dostarczamy także pakiety pomocowe wierzącym w Azji Środkowej, którzy znajdują się w więzieniu lub zostali wypędzeni ze swoich domów, lub wsi, pozbawieni środków do życia i pracy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.  

Intencje modlitewne

  • Módl się, aby objęcie urzędu przez nowego prezydenta Szawkata Mirzijojewa przyniosło pozytywne zmiany dla chrześcijan.
  • Módl się, aby Duch Święty wzmacniał wierzących w czasie represji i prześladowań.
  • Poproś o stałą ochronę i posilenie dla chrześcijańskich liderów w Uzbekistanie, którym ze względu na pełnioną funkcję grozi duże niebezpieczeństwo.

Modlitwa za Uzbekistan

Kochany Ojcze, doskonale zdajemy sobie sprawę, że życie chrześcijanina w Uzbekistanie może wiązać się z ogromnymi wyzwaniami, a nawet niebezpieczeństwem. Zachęcaj, wyposażaj i umacniaj wierzących, którzy cierpią z powodu prześladowań. Niech zniknie wrogość, której doświadczają. Daj mądrość przywódcom, którzy muszą znajdować rozwiązania wielu problemów w obliczu rządowych restrykcji, utrzymuj ich w dobrym stanie ciała i ducha. Prosimy, chroń swoje dzieci. Amen.