Prześladowania w Uzbekistanie

Uzbekistan

18
ŚIP
2020
Uzbekistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
17
ISO
UZ
Uzbekistan
Chrześcijan
0,35
Populacja
32.81
Religijnie motywowany nacjonalizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 3.000

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniku

Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 12.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 3.000

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Uzbekistanie

Rosyjski Kościół Prawosławny doświadcza najmniej trudności ze strony rządu, ponieważ zazwyczaj nie próbuje nawiązać kontaktu z ludnością uzbecką.
To uzbeccy chrześcijanie wywodzący się z muzułmańskich środowisk najdotkliwiej doświadczają prześladowań zarówno ze strony państwa, jak i ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności. W miejscach, gdzie kościoły nie zostały zarejestrowane, chrześcijanie nagminnie cierpią z powodu nalotów policyjnych, gróźb, aresztowań oraz nakładanych na nich kar pieniężnych.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik ŚIP 2020 jest o 1 punkt niższy w porównaniu z ŚIP 2019. Chociaż wynik plasuje się niżej niż ten w ubiegłym roku, sytuacja chrześcijan w Uzbekistanie pozostaje poważna z powodu skrajnie wysokiej presji w sferach życia prywatnego, życia w społeczeństwie oraz życia w kościele. Jest jeszcze za wcześnie, aby jasno stwierdzić, czy nastąpiła zmiana polityki za kadencji Mirziyoyeva.

Życie codzienne chrześcijan w Uzbekistanie

Chrześcijanie stają w obliczu prześladowań ze strony państwa – policji, tajnych służb i władz lokalnych, które na różne sposoby monitorują działania religijne (podsłuchują domy, rozmowy telefoniczne, infiltrują grupy itp.) oraz uczestnictwo w nabożeństwach. Chrześcijanie w niezarejestrowanych kościołach nagminnie cierpią z powodu nalotów policyjnych, gróźb, aresztowań oraz kar pieniężnych.
Wśród dziesiątek chrześcijan, którzy zostali aresztowani w ubiegłym roku znalazł się również Nabijon Bolikulov, który 24 maja 2018 r. został skazany na pięć dni więzienia w Karshi za uczestnictwo w nabożeństwie odbywającym się bez zgody państwa. Sędzia powiedział mu: „Odmawiajcie modlitwy we własnym domu. Spotykanie się w celach kultu bez posiadania rejestracji państwowej jest niezgodne z prawem”.
Muzułmańska kultura Uzbekistanu sprowadza się do tego, że najdotkliwsze prześladowania dotykają uzbeckich chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzułmańskich – żyją pod stałą presją, czasem doświadczają nawet przemocy fizycznej z rąk członków swoich rodzin i społeczności, które usiłują zmusić ich do powrotu do dawnej wiary.

Pomimo tego liczba uzbeckich wiernych rośnie. Niektórzy z nich opracowali plan dotarcia do ludności uzbeckiej w Afganistanie i Turkmenistanie, dlatego też działają również na tych polach. Wielu uzbeckich chrześcijan zostało zmuszonych stawiać czoła przeciwnościom od momentu porzucenia islamu, ale mimo to wytrwało w wierze.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Uzbekistanie?     

Open Doors zapewnia natychmiastową pomoc wierzącym z Azji Środkowej, kiedy tylko zostają osadzeni w więzieniu, wykluczeni z rodzin i społeczności oraz pozbawieni środków do życia lub pracy z powodu swej wiary w Chrystusa. Wspieramy również prześladowany kościół w Azji Środkowej przede wszystkim poprzez:

  • dystrybucję literatury
  • wsparcie modlitewne
  • szkolenia i formacje opartą o Pismo Święte
  • nauczanie dzieci/młodzieży
  • służbę wśród kobiet
  • seminaria „silni w czasie burzy” (w Polsce podręcznik został wydany przez Oficynę Wydawniczą Vocatio pt. „Wytrwanie w czasie ucisku“)
  • wsparcie medyczne
  • kształcenie zawodowe
  • projekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

Modlitwa    

Módl się za wierzących nawróconych z islamu, których często spotyka odrzucenie spowodowane nową wiarą. Wierzący odczuwają strach i presję, wynikającą ze świadomości, że gdy tylko rodzina dowie się o ich nawróceniu, może to dla nich oznaczać drwiny, prześladowanie, a nawet śmierć. Za każdym razem, gdy nowo nawróceni poszukują wspólnoty chrześcijańskiej i społeczności z wierzącymi narażają zarówno swoje życie, jak i życia tych, z którymi się spotykają.

Uzbekistan stanowi jedną z najsurowszych dyktatur w Azji Środkowej. Rządzący posuną się do wszystkiego, aby tylko pozostać przy władzy. Nie akceptuje się tu żadnych form sprzeciwu i odstępstwa od normy. Chrześcijaństwo uważane jest za jedną z takich form. Módl się o zmianę i o uznanie chrześcijaństwa w Uzbekistanie.

Módl się za baptystów, ewangelików i zielonoświątkowców, którzy padają ofiarą gróźb, napadów, kar grzywny i aresztowań. Żadna działalność religijna poza instytucjami kontrolowanymi przez państwo nie jest dozwolona.

Modlitwa za Uzbekistan

Boże Ojcze, proszę zaślep oczy władz Uzbekistanu na działania Twojego Kościoła. Proszę, chroń swoich ludzi, daj im odwagę i siłę. Spraw, aby wierzący wywodzący się ze środowisk muzułmańskich, którzy zostali odrzuceni przez swoje rodziny, znaleźli nową rodzinę w Kościele.Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.