Niger

Niger

50
ŚIP
2020
Niger
Religia
Islam
ISO
NE
Niger
Chrześcijan
0,06
Populacja
23.18
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.500
Życie w społeczeństwie: 13.300
Życie w państwie: 7.200
Życie w kościele: 11.100
przemoc fizyczna: 9.300

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 9.500
Życie w społeczeństwie: 13.300
Życie w państwie: 7.200
Życie w kościele: 11.100
przemoc fizyczna: 9.300

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Nigrze

Religia jest prywatną sprawą każdego obywatela Nigru. Jednak rozdział państwa od kościoła jest kwestią sporną. Muzułmańscy przywódcy religijni z Izala, radykalnej grupy islamskiej wywodzącej się z północnej Nigerii, są aktywni w Nigrze i stanowią zagrożenie dla wolności chrześcijan.
Do niedawna Niger nie był areną brutalnych działań bojówek islamskich, a Kościół nie był ich głównym celem. Jednak w okresie sprawozdawczym ŚIP 2020 kraj stał się przedmiotem szeregu ataków islamskich bojowników.

Sądownictwo zmaga się problemem korupcji; bezkarność sędziów jest poważnym wyzwaniem dla kraju. Skorumpowani urzędnicy państwowi, budzą negatywne reakcje, ale ich działalność nie jest odpowiednio ścigana. Ta sytuacja szkodzi całemu społeczeństwu, w tym ludności chrześcijańskiej.
Działania islamistycznych bojówkarzy zmusiły prezydenta Nigru do zwrócenia się o pomoc międzynarodową, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Niestabilna i nieprzewidywalna sytuacja w kraju zmniejsza bezpieczeństwo chrześcijan i podnosi ryzyko ataków.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Ogólny wynik Nigru wzrósł o 8 punktów pomiędzy 2019 a 2020 r. głównie z powodu prześladowań i ataków przeprowadzonych przez dżihadystów w regionie Sahelu.

Życie codzienne chrześcijan w Nigrze     

W regionach przygranicznych znajdujących się pod kontrolą islamistów utrudnia się chrześcijanom organizowanie ceremonii ślubnych. Wspólne nabożeństwa i spotkania chrześcijan muszą odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na zagrożenie atakami bojówek.
Rodziny nawróconych z islamu próbują zmusić ich do porzucenia chrześcijaństwa poprzez groźby lub użycie siły. Inni chrześcijanie nie spotykają się z tą formą prześladowań i na ogół wolno im praktykować religię we własnych domach.

Chrześcijanie nie są traktowani na równi z innymi obywatelami w sektorze publicznym, rzadko są w stanie znaleźć zatrudnienie w służbach samorządowych i często odmawia się im awansu. Zdarza się, że chrześcijanie doświadczają utrudnień w organizowaniu spotkań religijnych, a proces rejestracji kościołów jest żmudny i skomplikowany.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Nigrze?

Open Doors działa w Nigrze od 2011 roku za pośrednictwem lokalnych kościołów i partnerów. Naszym pragnieniem dla Nigru jest, aby chrześcijanie rozumieli prześladowania i reagowali na nie w sposób biblijny, aby cieszyli się większą stabilnością ekonomiczną, aby głosili ewangelię, aby mieli pastorów, którzy im służą i są odpowiednio przygotowani do pracy.

Nasze działania obejmują:

  • szkolenia przygotowujące do radzenia sobie z prześladowaniami
  • programy wzmocnienia ekonomicznego
  • szkolenie w zakresie międzykulturowej pomocy i opieki nad nowymi wierzącymi
  • szkolenie liderów do służby
  • szkolenie uczniowskie  

Intencje modlitewne

W czerwcu 2019, w sobotę, protestujący podpalili kościół Zgromadzenia Bożego w mieście Maradi w południowym Nigrze. Inne kościoły w mieście również stały się celem ataków, ale siły bezpieczeństwa zapobiegły ich zniszczeniu. Bojownicy zostali sprowokowani aresztowaniem znanego imama, który nazwał zaproponowaną przez rząd ustawę o kulcie religijnym „antyislamizmem”. Źródła wyraziły również zaniepokojenie możliwością rozprzestrzenienia się protestów na inne miasta. Atmosfera jest nadal napięta.
Prosimy, módl się o utrzymanie pokoju w Maradi.
Dziękuj Bogu, iż udało się zapobiec dalszym zniszczeniom kościołów.
Módl się o kościół Zgromadzenia Bożego, który został zaatakowany, aby doświadczył pokoju, odwagi i ochrony Pana.
Módl się, aby Kościół w Nigrze był w stanie utrzymać dobre stosunki ze swoimi muzułmańskimi sąsiadami.

Modlitwa za Niger

Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje ciało w Nigrze. Ty Panie znasz ich cierpienie i ucisk. Ty wiesz, jak trudnych rzeczy doświadczają, gdy niszczone są kościoły. Dlatego prosimy, napełnij ich serca pokojem, nadzieję i odwagą. Spraw by Twoje dzieci w Nigrze świeciły jasnym i wyraźnym światłem Twojej miłości.Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.