Prześladowania w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

13
ŚIP
2020
Arabia Saudyjska
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
15
ISO
SA
Arabia Saudyjska
Chrześcijan
1,42
Populacja
34.14
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 14.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 15.500
Życie w kościele: 16.500
przemoc fizyczna: 2.400

Okres badawczy

1 listopada 2017 – 31 października 2018

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 14.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 15.500
Życie w kościele: 16.500
przemoc fizyczna: 2.400

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska to kraj o głęboko zakorzenionej kulturze muzułmańskiej. Zgodnie z tradycją islamską to właśnie tam urodził się i umarł Mahomet – prorok islamu. Państwowy system prawny opiera się na prawie islamskim – szariacie. Oficjalnie zabronione jest publiczne praktykowanie wiary innej niż islam, a porzucenie wiary muzułmańskiej karane jest śmiercią.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Ogólny wynik wzrósł o 2 punkty w stosunku do ŚIP 2019. Prześladowania pogłębiły się aż w pięciu dziedzinach życia – nie zmienił się tylko wynik obrazujący przemoc.

Życie codzienne chrześcijan w Arabii Saudyjskiej    

Wierzący w Arabii Saudyjskiej muszą utrzymywać swoją wiarę w tajemnicy. Chrześcijańscy ekspatrianci, dzieląc się ewangelią z muzułmanami, ryzykują aresztowaniem lub deportacją.
Wśród Saudyjczyków Jezus objawia się czasem przez sny lub wizje. Wielu osób ma kontakt z chrześcijańskim przesłaniem za pośrednictwem telewizji lub Internetu. Jedną z takich osób jest Nawal. Po raz pierwszy miała styczność z ewangelią właśnie w sieci i tak też skontaktowała się z innymi chrześcijanami, dzięki społeczności internetowej wspieranej przez Open Doors. Otrzymała materiały uczniowskie i zaczęła korzystać z internetowej Biblii. Stopniowo czuła, jak Bóg do niej mówi i któregoś dnia oddała swoje życie Chrystusowi.
Nawal* utrzymuje swoją wiarę w tajemnicy, gdyż ujawnienie tego faktu jest niebezpieczna dla niej i innych wierzących. Może im grozić pobicie lub nawet śmierć z rąk członków rodziny. Mimo to saudyjscy chrześcijanie stają się coraz odważniejsi w głoszeniu ewangelii.
*Imię zostało zmienione

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Arabii Saudyjskiej?     

Open Doors wspiera wspólnotę chrześcijan na Półwyspie Arabskim poprzez:

  • organizowanie modlitw
  • dystrybucję Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej
  • prowadzenie szkoleń dla wierzących i ich przywódców.

Aby chronić zaangażowane w to osoby, szczegółowe informacje na temat tych programów są niejawne.

Intencje modlitewne

Módlmy się o tych chrześcijan w całej Arabii Saudyjskiej, którym brakuje społeczności z innymi wierzącymi i samotnie zmagają się z presją ze strony lokalnej społeczności i rodziny, która próbuje nakłonić ich do wyparcia się wiary lub żyją w strachu, że ich tajemnica zostanie ujawniona. Oni naprawdę potrzebują wspólnoty, formacji i poczucia przynależności.

Módlmy się, aby chrześcijanie w Arabii Saudyjskiej znaleźli sposób, by dzielić się prawdą ewangelii ze swoją rodziną; módlmy się również o członków ich rodzin, by szukali tej prawdy i nie reagowali na nią gniewem.

Kraj jest pod silnym wpływem Wahhabizmu – ortodoksyjnego nurtu Islamu. Zakazane jest jawne praktykowanie innych religii. Konwersja jest karana śmiercią. Prosimy, módlcie się, aby muzułmanie w Arabii Saudyjskiej poznali Jezusa.

Modlitwa za Arabię Saudyjską

Ojcze Niebiański, prosimy, wzmacniaj i opiekuj się naszymi prześladowanymi braćmi i siostrami w Arabii Saudyjskiej. Dodawaj im śmiałości w wierze, aby docierali z ewangelią do tych, którzy jej jeszcze nie znają. Prosimy, chroń chrześcijan przed osobami, które są dla nich zagrożeniem. Dziękujemy Ci, że przyciągasz coraz więcej osób do swojego królestwa. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.