Prześladowania w Myjanarze

Mjanma

18
ŚIP
2021
Mjanma
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
19
Myanmar
Chrześcijan
4,36
Populacja
54.81
Religijnie motywowany nacjonalizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 11.900
Życie w rodzinie: 12.000
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 12.900
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 11.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.900
Życie w rodzinie: 12.000
Życie w społeczeństwie: 13.100
Życie w państwie: 12.900
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 11.900

Jak wyglądają prześladowania w Mjanmie?

Motorem prześladowań chrześcijan jest nacjonalizm religijny, który jest bardzo silny w Mjanmie. Coraz większy nacisk kładzie się na buddyzm, z wyłączeniem wszystkich innych religii. Osoby nawrócone na chrześcijaństwo często spotykają się z prześladowaniami ze strony rodzin i lokalnej społeczności. Jest to forma kary za opuszczenie lub „zdradę” systemu wierzeń, w którym dorastali. Społeczności, które dążą do utrzymania „czysto buddyjskiego” charakteru, utrudniają życie rodzinom chrześcijańskim, np. nie pozwalając im na korzystanie z zasobów wspólnotowych, takich jak woda.
W 2020 r. doszło do ataków na dobrze znane kościoły.  Miało miejsce także kilka przypadków zajęcia terenów kościelnych przez mnichów buddyjskich, którzy wybudowali tam swoje świątynie. Niehistoryczne grupy kościelne również doświadczają sprzeciwu, zwłaszcza te zlokalizowane na terenach wiejskich lub znane z działalności ewangelizacyjnej. Rząd próbuje działać przeciwko ekstremistycznym mnichom buddyjskim, ale wysyła niejednoznaczne sygnały, ponieważ stało się jasne, że ekstremistyczni mnisi cieszą się poparciem armii. Mjanma to pole bitewne najdłuższej wojny domowej na świecie, która rozpoczęła się w 1948 roku. Chociaż wiele uwagi mediów poświęcono losowi muzułmanów Rohingya, trwająca wojna z grupami powstańczymi – która dotyka między innymi stany Kachin, Karen i Shan (z których wszystkie mają silną mniejszość chrześcijańską) - przeszła w dużej mierze niezauważona. Walki dotknęły również w przeważającej części chrześcijański stan Chin. Chrześcijanie są narażeni na prześladowania ze strony grup powstańczych i wojska, a ponad 100 000 chrześcijan na północy żyje w obozach dla wewnętrznych przesiedleńców (IDP), gdzie są pozbawieni dostępu do żywności i opieki zdrowotnej. Pandemia COVID-19 przyniosła dodatkowe wyzwania. Wielu chrześcijan jest celowo pomijanych podczas rozdzielania pomocy rządowej.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W Mjanmie funkcjonuje prawo o nazwie “Specjalne przepisy o małżeństwie dla buddyjskich kobiet”. Zostało wprowadzone w 2015 r. i stwierdza, że niebuddyjski mąż ma obowiązek szanować buddyjskie praktyki religijne żony.  Podobne prawo nie ma zastosowania w przypadku chrześcijan, co wzmacnia ich poczucie bycia obywatelami drugiej kategorii. W konsekwencji chrześcijańskie kobiety w związku małżeńskim z niechrześcijanami są przymuszane do przyjęcia religii męża. Te zjawiska hamują rozwój Kościoła. Co więcej, prawo – skierowane głównie do muzułmańskiej mniejszości – stwierdza również, że kobiety nawrócone na chrześcijaństwo nadal są buddystkami i tak też są traktowane. Nawet w małżeństwach mieszanych, w których matka jest chrześcijanką, a ojciec buddystą, ojciec często aranżuje małżeństwo swojej córki z buddystą i ani matka, ani córka nie są w stanie temu zapobiec. Młodsze kobiety są narażone na areszt domowy, ograniczony dostęp do kontaktów z ludźmi i brak możliwości spędzania czasu z innymi chrześcijanami. Czasami, jako dodatkowy argument wywierania presji na kobietach stosuje się groźbę wydziedziczenia. Kobiety, zwłaszcza należące do mniejszości etnicznych lub religijnych, są zdane na łaskę personelu wojskowego, narażone na gwałt i napaść fizyczną. Niepotwierdzone doniesienia wskazują, że wojskowi są zachęcani do poślubiania chrześcijanek i nawracania ich na buddyzm, motywowani obietnicą pieniędzy lub awansem. Wiele kobiet godzi się z takim losem i postrzega małżeństwo jako jedyny sposób na ucieczkę od skrajnej biedy i niepewności. Istnieją również niepokojące doniesienia, które mówią, że chrześcijanki ze stanu Kachin są przemycane do Chin, aby zostać „pannami młodymi”. Tam są trzymane w niewoli i gwałcone tak długo, aż zajdą w ciążę. W wyniku polityki “jednego dziecka” w Chinach, w społeczeństwie chińskim występuje duża dysproporcja między liczbą mężczyzn i kobiet. Społeczeństwo starzeje się, a liczba urodzeń ciągle spada. „Około 130 000 mieszkańców stanu Kachin, z których ponad 90 procent to chrześcijanie, zostało przesiedlonych w obrębie swojego stanu” w drugiej połowie 2018 roku, według Wall Street Journal z grudnia 2018 roku. Chrześcijanie z Kachin cierpią z powodu złego traktowania od wielu lat – padają ofiarą także w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, gdzie armia zadaje im kolejne tortury.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni w Mjanmie są głównymi żywicielami rodzin. Jeśli stracą pracę lub zostaną wypędzeni z rodzinnej wioski z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, wpłynie to paraliżująco na całą rodzinę. Jest to smutna rzeczywistość w przypadku wielu chrześcijan w kraju. Mężczyźni są silnie prześladowani w wojsku. Wielu z nich traci wtedy wiarę.  Podczas służby wojskowej mężczyźni zmuszani są do pracy w niedzielę, aby uniemożliwić im uczestniczenie w nabożeństwach i spotkania z innymi chrześcijanami. Mężczyźni narażeni są na przymusowe wcielenie w szeregi etnicznych ugrupowań zbrojnych; karą za odmowę są pobicia i groźby. Niestety niektórzy chrześcijanie płacą najwyższą cenę za podążanie za Jezusem. Choć statystyki nie podają precyzyjnych danych, zdarza się, że chrześcijanie są porywani lub giną z ręki żołnierzy Arakańskiej Armii Obronnej. Arakanowie stanowią jedną z wielu mniejszości etnicznych Mjanmy. Skutecznym sposobem na zatrzymanie chrześcijaństwa i nie dopuszczenie, aby przeniknęło do następnego pokolenia, są szkoły Na Ta La. Celem szkół jest nawracanie chrześcijańskich dzieci poprzez wychowywanie ich na mnichów buddyjskich. Rozpoczynając naukę w szkole, chłopcy mają golone głowy, otrzymują ubrania mnichów i chodzą po okolicznych domach, prosząc o jedzenie.  Władze atakują i wywierają presję na pastorów. Celem tych działań jest doprowadzenie do zamykania kościołów lub zaszczepienia strachu wśród członków kongregacji. Kościoły bez przywódców, podobnie jak rodziny bez męża lub ojca, czują się bezradne i bezbronne. 

Poznaj „Mosesa”

»Czarownicy wioski chętnie przyszliby tutaj, żeby zniszczyć naszą misję i służbę oraz tych, którzy tu mieszkają. Ale naprawdę boją się tego, co tutaj robimy, ponieważ niesiemy Ewangelię«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Mjanma przesunęła się o jedno miejsce w górę w porównaniu z zeszłym rokiem, co odzwierciedla nasilenie się prześladowań chrześcijan. Konwertyci nadal muszą zmagać się z ogromną wrogością ze strony rodziny i lokalnej społeczności. Chrześcijanie w stanach Kachin, Shan Karen i Chin pochłonięci są walkami nękającymi te stany.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Szczególnie narażeni na prześladowania są chrześcijanie w stanie Kachin na północy kraju. Z powodu trwających walk, ponad 100 000 osób – głównie chrześcijan – mieszka w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, większość z nich znajduje się tam od lat. Władze ograniczają dostęp organizacji humanitarnych i możliwość niesienia pomocy osobom tam zamieszkującym. Walki toczą się również w sąsiednim stanie Shan, w którym mieszka duża mniejszość chrześcijan, zwłaszcza na północy. Stan Chin z większością chrześcijańską również był miejscem wielu konfliktów.   

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Mjanmie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Mjanmie?
We współpracy z lokalnymi partnerami Open Doors wspiera prześladowanych wierzących w Mjanmie poprzez dystrybucję literatury chrześcijańskiej, programy uczniowskie i dla liderów, szkolenia w zakresie źródeł utrzymania, szkolenia dla rodzin i małżeństw, zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Intencje modlitewne

  • Módl się za tych, którzy porzucili buddyzm, aby podążali za Jezusem – aby Bóg był ich siłą, zachętą i ochroną przed niebezpieczeństwem.
  • Poproś, aby wszyscy wierzący w Mjanmie mogli spotykać się w gronie chrześcijan, aby wspólnie wielbili Boga, studiowali Pismo Święte, byli dla siebie zachętą i podporą.
  • Módl się, aby Pan zainterweniował i dał pokojowe rozwiązanie trwającej wojny domowej.

Modlitwa za Mjanmę

Panie Jezu, przynieś kres trwającym konfliktom w Mjanmie, aby chrześcijanie, którzy musieli ucieczką ratować się przed wrogami, a teraz mieszkają w obozach, mogli znowu zamieszkać w swoich domach. Pocieszaj, wzmacniaj i uzdrawiaj wszystkich wierzących dotkniętych przemocą. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które postanowiły pójść za Tobą pomimo sprzeciwu ze strony rodziny i lokalnej społeczności. Pomóż im pozostać silnymi i wzrastać w wierze, i niech ich przemiana wpłynie na życie ich bliskich. Amen.