Prześladowania w Myjanarze

Mjanma

19
ŚIP
2020
Mjanma
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
18
ISO
MM
Myanmar
Chrześcijan
4,32
Populacja
54.34
Presja ze strony komunizmu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 11.800
Życie w rodzinie: 11.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 12.200
przemoc fizyczna: 10.700

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.800
Życie w rodzinie: 11.900
Życie w społeczeństwie: 13.500
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 12.200
przemoc fizyczna: 10.700

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Mjanmie

Najbardziej eksponowaną religią w kraju jest buddyzm, co prowadzi do wykluczenia innych mniejszości. Stale tocząca się wojna przeciwko ruchom powstańczym oddziałuje, m.in. na chrześcijańskie stany tj. Kachin, Shan i Karen. Wojna ta pozostaje często niezauważona, przyćmiona przez szeroko nagłośnioną sytuację Rohindżów. Działania UWSA (United Wa State Army) przeciwko kościołom w północnym stanie Shan przyczyniły się do wzrostu poziomu przemocy.

Społeczności, które dążą do bycia „czysto buddyjskimi”, niezwykle utrudniają życie rodzinom chrześcijańskim, nie pozwalając im korzystać ze wspólnych zasobów wody. Nietradycyjne wyznania również napotykają przeciwności, zwłaszcza w rejonach wiejskich - tyczy to się również tych, którzy nawrócili się z buddyzmu. Rząd stara się podejmować działania przeciwko radykalnym buddyjskim mnichom, lecz wysyła również sprzeczne sygnały. W minionym roku stało się to jeszcze bardziej oczywistym, że radykalni mnisi mogą liczyć na wsparcie ze strony wojska.  

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik Mjanmy wzrósł o 2 punkty, jednak sam kraj spadł w rankingu o jedno miejsce. Częściowo jest to spowodowane tym, że wskaźnik przemocy nieznacznie się obniżył, mimo że wskaźniki innych sfer życia są wyższe. W związku z nieustającymi walkami, zwłaszcza w stanach Kachin i Shan, bardzo trudno jest uzyskać rzeczywiste informacje na temat ataków na tle wyznaniowym na chrześcijan i kościoły, mimo że walki w stanie Kachin ucichły w ostatnich miesiącach.   
Inny powód obniżenia pozycji w rankingu o 1 miejsce: Algieria wyprzedziła Mjanmę na liście.

Życie codzienne chrześcijan w Mjanmie

W związku z intensywnymi walkami w Kachin i Shan, ponad 100 000 chrześcijan było zmuszonych do ucieczki i opuszczenia swoich domów - mieszkają obecnie w obozach, gdzie odmawia się im dostępu do żywności i opieki zdrowotnej.  
Kościoły są monitorowane a liderzy kościołów prześladowani. Chrześcijanie często spotykają się w domach lub miejscach publicznych/biznesowych, ponieważ chrześcijanom często zabiera się ich ziemie.
Dzieci chrześcijan zmagają się z dyskryminacją ze strony nauczycieli oraz prześladowaniem ze strony innych dzieci.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Mjanmie?     

Przy współpracy z lokalnymi partnerami, Open Doors wspiera prześladowanych wierzących w Mjanmie poprzez:

  • rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej
  • programy formacyjne oparte na Słowie Bożym  
  • szkolenia dla liderów i duszpasterzy
  • wsparcie finansowe
  • wsparcie dla rodziny i małżeństw
  • zajęcia dla dzieci i młodzieży
  • przygotowanie do nadchodzących prześladowań  

    
Intencje modlitewne

Módlmy się za prześladowane grupy chrześcijan, by mogli w sposób pełen miłości służyć prześladowanym muzułmanom Rohindża, zwłaszcza tym, którzy decydują się powrócić z wygnania w Bangladeszu. Módlmy się, by wiele serc otworzyło się na prawdę o Jezusie Chrystusie.
Konwertyci, przechodzący z islamu lub buddyzmu na chrześcijaństwo, zmagają się z silną presją ze strony własnych rodzin, przyjaciół oraz sąsiadów, którzy wymuszają na nich wyrzeczenia się własnej wiary. Nowo wprowadzone przepisy znacznie utrudniają konwersję religijną, chociaż nie jest kategorycznie zabroniona. Módlmy się o odwagę i wytrwałość dla tych osób w obliczu prześladowań. Módlmy się o większą wolność religijną.  

Modlitwa za Mjanmę

Panie Jezu, powierzamy Ci kościół w Mjanmie. Prosimy, byś chronił i zaspokajał potrzeby wszystkich wierzących, którzy zmuszani są do opuszczania swoich domów. Daj wizję i ufność na przyszłość wszystkim młodym ludziom. Pomóż swojemu kościołowi przetrwać czas chaosu i niepewności, i zaprowadź pokój w Mjanmie. Amen  

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.