Prześladownia w Etiopii

Etiopia

36
ŚIP
2021
Etiopia
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
39
Etiopia
Chrześcijan
67,49
Populacja
112.76
Islamski ekstremizm
Protekcjonizm denominacyjny
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 9.900
Życie w rodzinie: 8.500
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 10.300
Życie w kościele: 10.800
przemoc fizyczna: 14.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 9.900
Życie w rodzinie: 8.500
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 10.300
Życie w kościele: 10.800
przemoc fizyczna: 14.400

Jak wyglądają prześladowania w Etiopii?

Prześladowania chrześcijan w Etiopii uzależnione są od przynależności denominacyjnej i miejsca zamieszkania. Ze względu na szczególną relację rządu z Etiopskim Kościołem Ortodoksyjnym inne wyznania – zwłaszcza ewangelikalne i zielonoświątkowe – doświadczają prześladowań ze strony państwa i kościoła ortodoksyjnego. Chrześcijanie, którzy zmieniają wyznanie i opuszczają kościół ortodoksyjny, poddawani są presji rodziny i społeczności i są przez nie źle traktowani. Zabrania się kościołom organizowania religijnych spotkań. Innym ważnym czynnikiem prześladowań w Etiopii jest islamski ekstremizm. Szczególnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju konwertyci z islamu narażeni są na szykany oraz gwałtowny sprzeciw rodziny i lokalnej społeczności. W innych rejonach chrześcijanie mają ograniczony dostęp do zasobów wspólnoty, doświadczają ostracyzmu i dyskryminacji. Ponadto niektórzy chrześcijanie doświadczają przemocy, kiedy islamscy ekstremiści atakują kościoły i ich domy. Inne formy prześladowania dotykają etiopskie kobiety. Kobiety zmuszane są do poślubienia niechrześcijan i muszą wyrzec się wiary w Jezusa Chrystusa. A jeśli kobieta nawróci się na chrześcijaństwo w rejonie zamieszkanym przez większość muzułmańską, z dużym prawdopodobieństwem jej małżeństwo zakończy się rozwodem. Straci także prawo do opieki nad dziećmi.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Prześladowanie chrześcijanek w Etiopii często przybiera postać porwań i wymuszonych małżeństw z niechrześcijanami Wymuszone małżeństwa nawet 11-letnich dzieci są nadal dość częste, a źródła potwierdzają, że dochodzi do nich na wiejskich obszarach kraju. Zwłaszcza na obszarach wiejskich nastoletnie chrześcijanki (głównie konwertytki) zmuszane są do zawierania małżeństw aranżowanych przez rodziny; w przypadku porwań zmuszane są do poślubienia wyznawców innych religii. Po zawarciu związku małżeńskiego oczekuje się, że „chrześcijańska żona” przyjmie religię męża. Gwałt (bez wymuszonego małżeństwa) jest kolejnym sposobem na wymierzenie kary chrześcijance. Konsekwencją tego przestępstwa jest izolacja przez lokalną społeczność. Konwertytka nie będzie mogła wyjść za mąż ani się kształcić; jej rodzina będzie cierpieć z powodu wstydu, który przyniosła im córka. Kiedy na chrześcijaństwo nawróci się zamężna muzułmanka, najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem tego problemu będzie rozwód. Nawet jeśli nie będzie domagał się go mąż, jego rodzina będzie na to naciskać, aby uchronić imię rodziny i wnuki przed „skażeniem”. Na obszarach, gdzie chrześcijaństwo jest religią mniejszościową, do rozwodu dojdzie poza sądową salą rozpraw; starszyzna przewodząca sądowi plemiennemu widzi w chrześcijaństwie niebezpieczne odejście od tradycji i będzie usiłowała zatrzymać rozprzestrzenianie się obcej religii wewnątrz plemienia. W takim przypadku opieka nad dziećmi zostanie przekazana mężowi. Chrześcijanki napotykają trudności w przejęciu należnej im części spadku. Ta dyskryminacyjna praktyka dotyczy głównie kobiet.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańscy mężczyźni częściej doświadczają przemocy fizycznej i przesiedleń niż kobiety. W kulturze Etiopii rodziny oczekują, że chłopcy będą pomagać w trudnych czasach, więc ataki na mężczyzn i chłopców są działaniem strategicznym. Konwertyci są wypędzani ze swoich domów i wiosek i przesiedlani w inne rejony kraju. Zdarza się, że chłopcy i mężczyźni są siłą wcielani w szeregi rebelianckich milicji; często są torturowani i bici. Porwania, groźby i pozbawianie mężczyzn środków do życia, a także towarzysząca im separacja i życie w obozach wpływają na życie całych rodzin.

Poznaj „Khalida”

»Moi krewni są muzułmanami i modlą się pięć razy dziennie. Kiedy nawróciłem się, przestałem się z nimi modlić. Powiedzieli mi, że zbezcześciłem ich kulturę. Usłyszałem, że zdradziłem ich i ich religię. Wypędzili mnie z domu. Odmówili mi jedzenia i schronienia. Grozili, że mnie zabiją. Myśleli, że jak zgłodnieję, to wrócę. Pomimo tego wszystkiego Bóg mnie ochronił«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

W porównaniu z zeszłorocznym raportem Etiopia przesunęła się o trzy miejsca w górę w ŚIP 2021, głównie w związku ze wzrostem incydentów z użyciem przemocy wobec chrześcijan. Podczas pandemii chrześcijanie byli dyskryminowani przy rozdzielaniu pomocy rządowej. Wielu z nich odmówiono pomocy.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Prześladowania uwarunkowane są geograficznie. Na przykład ogniska prześladowań dla wyznawców Jezusa, którzy opuszczają kościół ortodoksyjny i stają członkami innego kościoła chrześcijańskiego, znajdują się w regionach Amhara, Tigray i niektórych częściach Oromii. Chrześcijanie nawróceni z islamu cierpią na obszarach z większością muzułmańską, tzn. we wschodnich i zachodnich regionach zamieszkanych przez etniczne grupy Oromo, Afar i mniejszość somalijską.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Etiopii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Etiopii? Poprzez lokalnych partnerów i kościoły Open Doors działa w Etiopii od końca lat 80. Nasza praca koncentruje się na wyposażaniu chrześcijan do służby – niezależnie od tego, czy jest to przewodzenie lokalnej wspólnocie prześladowanych chrześcijan, dzielenie się Ewangelią z niewierzącymi czy pomaganie nowym wierzącym w poznawaniu Jezusa Chrystusa. Pomagamy także chrześcijanom radzić sobie z emocjonalnymi i fizycznymi skutkami prześladowań. Zapewniamy środki do utrzymania i prowadzimy szkolenia dla przywódców kościołów i innych chrześcijan. Pomagamy naśladowcom Jezusa Chrystusa przygotować się na nadchodzące prześladowania.

Intencje modlitewne

  • Módl się za chrześcijan różnych wyznań w Etiopii, zwłaszcza za Etiopski Kościół Ortodoksyjny. Módl się, aby zrozumieli, że w Jezusie Chrystusie jedność jest możliwa; żeby nie krzywdzili innych chrześcijan.
  • Módl się za chrześcijan mieszkających na obszarach zdominowanych przez islamskich ekstremistów. Módl się o ich ochronę przed dyskryminacją i prześladowaniami.

Modlitwa za Etiopię

Ojcze Niebieski, prosimy Cię, abyś chronił i zachował Twój lud w Etiopii. Modlimy się o jedność dla Twoich dzieci i prosimy, aby przykazanie Jezusa dotyczące jedności zostało przyjęte przez wszystkich chrześcijan. Pokornie prosimy, abyś wspierał wierzących, którzy są dyskryminowani i uciskani; abyś pocieszał i dawał im nadzieję, kiedy ogarnia ich rozpacz. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.