Prześladowania w Egipcie

Egipt

16
ŚIP
2021
Egipt
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
16
Egipt
Chrześcijan
16,25
Populacja
102.94
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 13.200
Życie w społeczeństwie: 11.500
Życie w państwie: 12.700
Życie w kościele: 11.000
przemoc fizyczna: 14.100

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 13.200
Życie w społeczeństwie: 11.500
Życie w państwie: 12.700
Życie w kościele: 11.000
przemoc fizyczna: 14.100

Jak wyglądają prześladowania w Egipcie?

Prześladowania chrześcijan w Egipcie mają miejsce głównie na poziomie lokalnej społeczności. Do incydentów dochodzi najczęściej w Górnym Egipcie, gdzie ruchy salafickie wywierają silny wpływ na społeczności wiejskie ze względu na wysoki poziom analfabetyzmu i ubóstwa. Incydenty mogą być różne – od napastowania chrześcijańskich kobiet na ulicy, po wypędzanie chrześcijan z domów przez ekstremistyczne tłumy.
Uniwersytet Al-Azhar, jeden z najbardziej wpływowych uniwersytetów islamskich na świecie, zajmuje poczesne miejsce w społeczeństwie egipskim. Wielki imam uniwersytetu Ahmed el-Tayyeb wyraźnie stwierdził, że islam nie dopuszcza takiej możliwości, aby muzułmanin mógł nawrócić się na chrześcijaństwo. Chociaż rząd Egiptu pozytywnie wypowiada się na temat chrześcijańskiej społeczności Egiptu, brak skutecznych organów ścigania i niechęć lokalnych władz do ochrony chrześcijan powodują, że zagrożenie atakami, zwłaszcza w Górnym Egipcie, jest bardzo poważne. Ze względu na dyktatorski charakter reżimu ani przywódcy kościoła, ani inni chrześcijanie, tak naprawdę nie mogą głośno wypowiadać się przeciwko takim praktykom.

Co więcej, w przeciwieństwie do tego, jak traktuje się meczety i organizacje islamskie, kościoły i chrześcijańskie organizacje pozarządowe mają ograniczone możliwości budowania nowych kościołów lub prowadzenia działalności socjalnej. Chrześcijanie ze wszystkich środowisk napotykają trudności w znalezieniu miejsc zgromadzeń. Trudności wynikają zarówno z ograniczeń państwowych, jak i społecznej wrogości oraz przemocy ze strony tłumu.  

Chrześcijanie nawróceni z islamu nie mogą tak po prostu jawnie praktykować swoje wiary, ponieważ ich rodziny wywierają silną presję, by skłonić ich do powrotu do islamu. Państwo uniemożliwia im oficjalne uznanie ich konwersji.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Egipskie chrześcijanki szczególnie narażone są na napastowanie i przemoc na tle seksualnym i płciowym. Chociaż molestowanie, przymusowe małżeństwo lub małżeństwo przez uprowadzenie i napaść seksualna są powszechnymi praktykami dotykającymi w różnym stopniu wszystkie kobiety w Egipcie, liczba przypadków pokazuje, że chrześcijanki są szczególnie narażone na małżeństwo przez uprowadzenie, głównie na obszarach wiejskich oraz na południu kraju.  To oznacza, że rodziny chrześcijańskie często żyją w strachu przed możliwymi porwaniami, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Istnieją doniesienia o przypadkach podstępnego wydawania za mąż młodych chrześcijanek. Dziewczęta, które padają ofiarą takiego procederu, są niepełnoletnie i pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnym położeniu. Przyczynia się także do tego tradycja i normy społeczne, które pozwalają na wczesne małżeństwo, zwłaszcza na terenach wiejskich.
Przed kobietami, które decydują się porzucić islam i zostać chrześcijankami stoi kilka wyzwań. Mogą zostać oskarżone o złamanie przepisów o bluźnierstwie, ich pozycja społeczna się obniża, środowisko wymusza na nich przestrzeganie tradycyjnych zwyczajów. Może się również okazać, że zostaną zmuszone do rozwodu z muzułmańskimi mężami, co przełoży się na utratę środków utrzymania. Kobieta może także utracić prawo do opieki nad dziećmi oraz do dziedziczenia. Co więcej, narażone są na przemoc wewnątrz rodziny, gdyż nawracając się na chrześcijaństwo, przyniosły wstyd rodzinie. W ich przypadku ucieczka od niebezpiecznych sytuacji jest praktycznie niemożliwa, ponieważ kobiety nie mieszkają ani nie podróżują same. W miejscu pracy chrześcijanki mogą spotykać się z podwójną dyskryminacją ze względu na wyznanie i płeć. Jeśli pracodawca wie, że jego pracownica jest chrześcijanką, może pomijać ją przy awansie i rozdzielaniu innych świadczeń.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

W całym Egipcie, a zwłaszcza w Górnym Egipcie, znalezienie pracy przez mężczyzn wiąże się z dużym obciążeniem. Jest to szczególnie trudne dla młodych mężczyzn/chrześcijan na terenach wiejskich. Jednym z powodów jest to, że muzułmańscy właściciele sklepów otwarcie nawołują swoich klientów do bojkotu chrześcijańskich sprzedawców, gdyż niektórzy muzułmanie wierzą, że żywność wyprodukowana przez chrześcijan jest nieczysta i niezdatna do spożycia. Bywa, że chrześcijanie nie są dopuszczani do pracy na stanowiskach rządowych, albo zakazuje im się grania w drużynach piłkarskich ze względu na ich wyraźnie chrześcijańskie imiona.
Trudności finansowe rodzin mogą być wykorzystywane przeciwko chrześcijańskim chłopcom jako pułapka: Niektórzy muzułmanie oferują chrześcijanom pomoc finansową, a kiedy nie są w stanie spłacić długu, mówią im, że dług zostanie umorzony, jeśli nawrócą się na islam.

W coraz większym stopniu wykorzystuje się media społecznościowe jako narzędzie nawoływania do przemocy fizycznej wobec chrześcijan. Na przykład duża grupa muzułmanów w prowincji Minya zaatakowała dom chrześcijanina i jego braci w reakcji na wiadomość, która została umieszczona na stronie Facebooka jego syna, mieszkającego w innej części Egiptu. Wiadomość została uznana za obraźliwą dla islamu. Pomimo filmu z przeprosinami od syna, który twierdził, że jego konto zostało zhakowane, policja aresztowała go za bluźnierstwo. Zatrzymano także jego brata i trzech wujków. Prześladowanie chrześcijanina może mieć katastrofalny wpływ na rodzinę. Ponieważ mężczyźni są głównym żywicielem rodziny, jeśli trafią do więzienia, zostaną pobici, porwani, a nawet zamordowani, trudności finansowe dotkną całą rodzinę. Bycie ofiarą aktów przemocy może wywołać w mężczyznach głębokie poczucie wstydu i załamanie, spadek pewności siebie i poczucia własnej wartości.
Podsumowując, prześladowania na tle religijnym przyczyniają się do zaburzenia stabilności i dobrobytu całej rodziny. Ich skutkiem są wyższe wskaźniki przemocy domowej i rozwodów.

Poznaj Marqosa

»Prawie straciłem wiarę po tym, jak mój ojciec został zamordowany. Nie wiem, jak to możliwe, że jestem w stanie dźwigać ten ciężar, ale daję sobie radę i ta siła nie pochodzi ze mnie. To musi być działanie Ducha Świętego. Mogłem utracić Boga i zostać ateistą. Cieszę się, że Bóg uchronił mnie przed tym. On wybrał dla mnie ścieżkę. Tutaj opiekuję się rodziną i tutaj znalazłem Boga. Cokolwiek wydarzy się w twoim życiu, nawet jeśli odwróciłeś się od Boga: Po prostu się módl. Módl się i wróć do Boga«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Mimo że Egipt utrzymuje się na tym samym miejscu na liście Światowego Indeksu Prześladowań, co w zeszłym roku, wrogość wobec chrześcijan w ostatnim roku wzrosła. Odnotowano mniejszą liczbę incydentów z użyciem przemocy, ale wzrosła presja wewnątrz rodzin, w lokalnych społecznościach i prześladowania wobec kościołów.   
Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Większość incydentów z użyciem przemocy i ataki tłumów miały miejsce w Górnym Egipcie. Jest to południowa część kraju, znana z konserwatyzmu i radykalizmu. Złą sławą cieszy się prowincja Minya, gdzie dochodzi do największej liczby ataków na chrześcijan. Jednak chrześcijanie na  znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej obszarach wiejskich na północy, doświadczają podobnego stopnia ucisku ze strony islamskich ekstremistów, zwłaszcza w wioskach i miasteczkach regionu Delty Nilu.
Islamskie grupy ekstremistyczne, takie jak Bractwo Muzułmańskie, cieszą się poparciem obywateli w całym kraju, ale islamskie bojówki ekstremistyczne działają otwarcie tylko w północno-wschodniej części Półwyspu Synaj.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Egipcie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Egipcie?
We współpracy z lokalnymi kościołami i partnerami Open Doors wspiera Kościół w Egipcie, organizując kursy czytania i pisania, reprezentując interesy chrześcijan, zapewniając pomoc medyczną oraz koordynując służbę wśród młodzieży, rodzin i kobiet.  

Intencje modlitewne

  • Módl się o uwolnienie wszystkich chrześcijan uwięzionych lub przetrzymywanych w niewoli oraz o bezpieczeństwo wszystkich chrześcijan w codziennym życiu.
  • Módl się o położenie kresu wszystkim fałszywym oskarżeniom i bezsensownym atakom na chrześcijan oraz o pilne poszukiwanie przez lokalne siły policyjne osób odpowiedzialnych za wszelkie wykroczenia przeciwko chrześcijanom.
  • Módl się o odwagę i mądrość dla chrześcijan w Egipcie, aby byli jasnym światłem Chrystusa w swoich społecznościach.

Modlitwa za Egipt

Panie Jezu, doprowadź do bezpiecznego uwolnienia wszystkich chrześcijan uprowadzonych, uwięzionych lub przymusowo przetrzymywanych z powodu ich wiary. Połóż kres wszystkim bezsensownym aktom przemocy i porwaniom skierowanym przeciwko Twoim dzieciom. Buduj wiarę swojego ludu i pomóż mu wytrwać pomimo ogromnych wyzwań. Chroń rodziny i niech Twój pokój napełni serca tych, którzy się boją. Przekonuj przywódców Egiptu o konieczności ochrony praw mniejszości chrześcijańskiej i zaszczep w lokalnej policji determinację do poszukiwania sprawiedliwości dla pokrzywdzonych. Amen.