Prześladowania chrześcijan na Mali

Mali

24
ŚIP
2022
Mali
Religia
Islam
Ustrój
Republika Semiprezydencka
Ranking poprzednie lata
28
Mali
Chrześcijan
0,48
Populacja
20.89
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Wrogość etniczno-religijna
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 13.900
Życie w społeczeństwie: 11.500
Życie w państwie: 13.100
Życie w kościele: 13.400
przemoc fizyczna: 3.900

Sytuacja chrześcijan w Mali

Miejsce w rankingu

Miejsce 24 / 70 pkt (ŚIP: Miejsce 28 / 67 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Radykalne ugrupowania islamskie przejęły kontrolę nad północną częścią Mali w 2012 roku. Społeczności  chrześcijańskie padły ofiarą ataków, wiele kościołów zostało zburzonych, a chrześcijanie zostali zmuszenie do ucieczki.  Chrześcijanie nadal cierpią z powodu utraty domów, wspólnot i kościołów. Chociaż pewna grupa uciekinierów powróciła do swoich domów pod ochroną policji, zagrożenie islamskim ekstremizmem wciąż jest duże. Osoby prowadzące działalność ewangelizacyjną narażone są na przemoc i uprowadzenia. Konwertyci z islamu spotykają się z presją, a czasem z brutalnym przymusem ze strony krewnych i członków społeczności, aby powrócili do islamu.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Oznaką udanego przejścia do rządów demokratycznych było dla Mali przyjęcie nowej konstytucji w 1992 r. Kraj ten został uznany za wzorcowy wśród państw afrykańskich pod względem ochrony swobód obywatelskich. Jednak w 2012 r. rebelianci tuarescy, którzy od kilku lat działali na północy, sprzymierzyli się z radykalnymi ugrupowaniami islamskimi, w skład których wchodzili zagraniczni bojownicy z Algierii i zaatakowali oraz zajęli kilka miast. W wyniku wojskowego zamachu stanu obalono administrację cywilną. Z pomocą zagranicznych wojsk rząd malijski był w stanie odeprzeć natarcie rebeliantów i odzyskać znaczną część utraconego wcześniej terytorium. 24 maja 2021 r. władzę przejęła armia malijska pod dowództwem wiceprezydenta Assimiego Goïty. Pomimo zawieszenia członkostwa Mali przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Unię Afrykańską 7 czerwca 2021 r. Goïta został zaprzysiężony jako tymczasowy prezydent.

Religią dominująca w Mali od wieków jest (w większości umiarkowany) islam, charakteryzujący się dość dużą tolerancją. Obecnie jednak bycie chrześcijaninem, jeśli pochodzi się ze środowiska muzułmańskiego, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Zarówno malijscy chrześcijanie (większość z nich to katolicy), jak i muzułmanie łączą swoją wiarę z rdzennymi wierzeniami animistycznymi.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

476.000

2,3

muzułmanie

18.571.000

88,9

wyznawcy religii etnicznych

1.820.000

8,7

wyznawcy bahaizmu

1.200

0,0

ateiści

1.300

0,0

agnostycy

22.800

0,1

inne

820

0,0

2. Sytuacja w różnych regionach kraju?

Mimo że większość malijskich chrześcijan mieszka na południu kraju, znaleźli się oni pod rosnącą presją w wyniku zagrożenia ze strony rosnącej aktywności radykalnych islamistów na północy i w północno-wschodniej części kraju. W okresie sprawozdawczym dżihadyści opanowali obszary w środkowym Mali, a niestabilna sytuacja polityczna silnie dotyka chrześcijan.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Ekstremizm islamski

Umiarkowany islam w Mali przeżył silny wstrząs w 2012 roku. Islamiści, pozostający pod silnym wpływem wahhabizmu oraz globalnych trendów radykalizacji i upolitycznienia islamu, ustanowili na północy kraju surowy reżim szariatu, burząc kościoły i napadając na chrześcijan. Kościół w południowym Mali także został skonfrontowany z rosnącą presją ze strony grup wahhabickich.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

Mali znajduje się w regionie Sahel w Afryce Zachodniej, obejmującym rozległe obszary pustynne, nad którymi trudno jest utrzymać kontrolę. Gangi przestępcze wykorzystują to jako okazję do przemycania narkotyków do Europy Zachodniej. Większość gangów sprzymierzyła się z grupami islamistycznymi i prześladuje chrześcijan. Wiele ocalałych sił rebelianckich Tuaregów, w obliczu porażki rządu i jego sojuszników, stało się organizacjami przestępczymi, uzależnionymi od nielegalnego handlu bronią, narkotykami i ludźmi.

Wrogość etniczno-religijna

Chociaż większość mieszkańców Mali to muzułmanie, często łączą oni swoje wierzenia z praktykami plemiennymi. Większość przywódców plemiennych lub etnicznych w odległych częściach kraju jest wrogo nastawiona do muzułmanów lub chrześcijan, którzy sprzeciwiają się takim praktykom, co może prowadzić do starć między przywódcami plemiennymi a muzułmanami lub chrześcijanami.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie przebywający na emigracji w Mali nie są zmuszeni do izolacji. Często padają jednak ofiarą uprowadzeń.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Mniej niż 3% Malijczyków jest chrześcijanami, a większość z nich należy do wspólnot tradycyjnych, takich jak Kościół rzymskokatolicki. Osoby mieszkające na południu cieszą się względną wolnością religijną w porównaniu z mieszkańcami północy, jednak w okresie sprawozdawczym wzrosło zagrożenie przemocą i porwaniami ze strony grup islamistów.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni z islamu występują głównie wśród ludów Bozo i Dogon. Oprócz zagrożenia ze strony bojowników islamskich, z którym boryka się większość malijskich chrześcijan, konwertyci spotykają się z różnym stopniem presji ze strony rodziny i społeczności, aby wyrzekli się chrześcijaństwa.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do tej grupy należą wspólnoty charyzmatyczne i zielonoświątkowe, które występują głównie w południowym Mali. Ze względu na swój sposób praktykowania religii i działalność ewangelizacyjną, wspólnoty takie mogą ściągnąć na siebie wrogość całego społeczeństwa.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 9.4
Życie w rodzinie 8.2
Życie w społeczeństwie 13.9
Życie w państwie 10.3
Życie w kościele 12.9
przemoc fizyczna 15.0

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6x16,7 = 100).

Życie prywatne

Konwertyci z islamu doświadczają największych trudności w życiu prywatnym, ponieważ rodzina i członkowie społeczności wywierają na nich presję, aby wrócili do islamu. Jednak wszyscy chrześcijanie mieszkający na północy kraju narażeni są na prześladowania i brutalne ataki.

Życie rodzinne

Trwający w Mali konflikt zbrojny sprawił, że praktykowanie chrześcijaństwa stało się ryzykowne. W przeciwieństwie do wielu krajów muzułmańskich represje wobec chrześcijan nie są regulowane prawnie, ale wiążą się z praktykowaniem religii innej niż islam wahhabicki, za co grozi odwet ze strony grup islamskich. Na północy kraju bojownicy zastraszali nauczycieli, a dzieci były zmuszane do uczęszczania na lekcje Koranu. Islamiści domagali się również przekształcenia szkół, z których wiele prowadzonych jest przez organizacje chrześcijańskie, w medresy. Muzułmańscy krewni z reguły sprzeciwiają się konwersji jednego z nich na chrześcijaństwo i starają się nakłonić go do porzucenia tego hańbiącego pomysłu, który plami honor rodziny.

Życie w społeczeństwie

Chociaż wrogość i przemoc są najbardziej dotkliwe na północy, w całym kraju można zaobserwować ich nasilenie. Władze starają się zakazać wrogiej propagandy religijnej, ale kazania w meczetach stają się coraz bardziej radykalne w swoim sprzeciwie wobec chrześcijan. Rośnie presja na lokalne społeczności w środkowym Mali, by przyjęły prawo szariatu, mimo że jest ono bezpośrednio sprzeczne ze świeckim prawem państwowym.

W regionach kontrolowanych przez grupy islamistów burzy się kościoły i inwigiluje każdego, kto jest podejrzany o bycie chrześcijaninem. Chrześcijanom grożą uprowadzenia, gwałty, przymusowe małżeństwa i śmierć.

Życie w kraju

Mali jest oficjalnie państwem świeckim, które szanuje wolność wyznania, ale bojownicy islamscy na północy sprzeciwiają się tej wolności. Ze względu na prawie całkowity brak politycznej i społecznej reprezentacji, chrześcijanie są często zmuszani do przejścia na islam. Takie naciski są szczególnie rozpowszechnione w malijskiej armii, agencjach bezpieczeństwa oraz w sektorze zdrowia publicznego i bankowości. Podróżowanie po Mali jest bardzo niebezpieczne dla chrześcijan, zwłaszcza misjonarzy, w ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do porwań i morderstw.

Życie w kościele

Chrześcijanie, którzy powracają na północ, aby odbudować zniszczone kościoły, są prześladowani i napadani. Islamiści grożą uchodźcom przemocą, aby powstrzymać ich od stawiania tymczasowych konstrukcji, które miałyby służyć im za miejsce spotkań. Utrzymywanie kontaktów z zachodnimi organizacjami pozarządowymi (NGO), siłami pokojowymi ONZ lub sojuszniczymi siłami wojskowymi obcych rządów są interpretowane przez grupy islamistów jako „ewangelizacja”. Pod tym pretekstem przywódcy lokalnych społeczności i grupy rebelianckie przeprowadzają ataki na bezbronną ludność chrześcijańską lub ich mienie.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W październiku 2020 r. porywacze z islamskiej grupy militarnej Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) zabili szwajcarską zakładniczkę Beatrice Stoeckli, chrześcijańską misjonarkę, która była przetrzymywana w niewoli od 2016 r.
 • Katolicka zakonnica z Kolumbii siostra Gloria Cecilia Argoti, która została porwana 7 lutego 2017 r. w Karangasso w pobliżu Koutial, została uwolniona w październiku 2021 r.
 • Na obszarach kontrolowanych przez islamistów, chrześcijanom odmawia się dostępu do zasobów komunalnych i uniemożliwia dostęp do wody i ziemi, aby mogli uprawiać własne plony.
 • Między listopadem 2020 r. a końcem marca 2021 r. w środkowym Mali zostało uprowadzonych przez islamistów siedmioro chrześcijan. Ci, którzy zostali uwolnieni donoszą, że byli zmuszani do mówienia po arabsku i odmawiania islamskich modlitw.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

24

69,53

2021

28

67,45

2020

29

65,65

2019

24

67,55

2018

37

59,06

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Wraz ze wznowieniem ataków przez islamskich bojowników rośnie groźba porwań chrześcijanek i przymusowych małżeństw. Takie działania nie dotyczą wyłącznie chrześcijańskich dziewcząt, ale stanowią powszechną taktykę stosowaną przez bojowników islamskich w celu szerzenia islamu. Konwertytki są najbardziej narażone na wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczną, a nawet śmierć. Niezamężne chrześcijanki są przymusowo wydawane za mąż, a zamężnym kobietom grozi się rozwodem i utratą prawa do opieki nad dziećmi. Wypędzenie z domu rodzinnego zwiększa bezbronność kobiet, które tracą wsparcie i ochronę członków rodziny. Na ogół, kobiety muszą dostosować swój ubiór do islamskich zasad.

 • Uprowadzenia
 • Zmuszanie do przestrzegania nakazów związanych z ubiorem
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Ponieważ ataki bojowników islamskich nie ustają w całym Mali, chrześcijańscy mężczyźni są szczególnie narażeni na groźby śmierci i brutalne ataki fizyczne. Osoby przebywające na obszarach wiejskich lub oddalonych od siedzib ludzkich są narażone na ryzyko uprowadzenia, śmierci i przymusowej rekrutacji w szeregi  dżihadystów. Celowe ataki na chrześcijańskie domy i firmy są wykorzystywane do zubożenia rodzin i osłabienia chrześcijańskich wspólnot. Chrześcijanie, zwłaszcza konwertyci z islamu, są poddawani presji odrzucenia społecznego lub ograniczonego dostępu do pracy czy edukacji. Żonatych konwertytów zmusza się do rozwodu.

 • Uprowadzenia
 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących/ sieci społecznych
 • Wydziedziczenie, utrata prawa własności
 • Dyskryminacja w szkole/ poprzez dostęp do edukacji
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesi
 • Przymusowy rozwód
 • Pobór do wojska/milicji/służba wbrew sumieniu
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Na terenie Mali obecni są także wyznawcy rdzennych systemów wierzeń. Chociaż takie religie historycznie współistniały z islamem, wzrost wojującego islamu zagroził tej koegzystencji

9. Modlitwa

Módl się za Mali:

 • Mód się o stabilność i normalizację życia w Mali, które ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania ugrupowań ekstremistycznych i przywrócenie pokoju w lokalnych społecznościach.
 • Wznieś swój głos do nieba za wierzących, którzy zostali przesiedleni [są uchodźcami we własnym kraju] na skutek przemocy w północnej części Mali i próbują rozpocząć życie w nowym miejscu po utracie wszystkiego co posiadali. Proś Boga, aby pocieszał ich serca z powodu straty i wspierał ich poprzez posługę wierzących pośród nich.
 • Módlcie się za naszych lokalnych partnerów, którzy poszukują i posługują chrześcijanom potrzebującym pomocy, poradnictwa związanego z traumą, Biblii, czy też szkoleń przygotowujących do prześladowań. Módl się o mądrość i wnikliwość dla nich, gdy będą nawiązywać kontakty z różnymi ludźmi i oceniać ich potrzeby.

Mali: Informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!