Prześladowania chrześcijan na Mali

Mali

28
ŚIP
2021
Mali
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
24
Mali
Chrześcijan
0,47
Populacja
20.28
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Wrogość etniczno-religijna
Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 8.200
Życie w społeczeństwie: 12.700
Życie w państwie: 10.300
Życie w kościele: 11.500
przemoc fizyczna: 15.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 9.400
Życie w rodzinie: 8.200
Życie w społeczeństwie: 12.700
Życie w państwie: 10.300
Życie w kościele: 11.500
przemoc fizyczna: 15.400

Jak wyglądają prześladowania w Mali?

Kiedy radykalne ugrupowania islamistyczne przejęły kontrolę nad północną częścią kraju w 2012 r., terroryści palili kościoły i domy chrześcijan. Ludzie byli wypędzani ze swoich miejscowości. Do tej pory chrześcijanie odczuwają skutki wysiedlenia. Chociaż pewne grupy chrześcijan zdecydowały się na powrót na północ pod ochroną sił policyjnych, ich życiu ciągle zagraża niebezpieczeństwo w postaci ataków islamistycznych bojówek.  Działalność ewangelizacyjna jest szczególnie ryzykowna i może ściągnąć uwagę islamskich ekstremistów. Misjonarze na terenie Mali żyją ze świadomością realnego zagrożenia uprowadzeniami przez dżihadystów. Ujawnienie konwersji z islamu na chrześcijaństwo (zwłaszcza na północy kraju) wywołuje zazwyczaj przemoc i nękanie ze strony bliższych i dalszych krewnych. Nawet na południu, gdzie chrześcijanie cieszą się większą wolnością, zagrożenie ze strony ugrupowań islamistycznych wzrosło. Ponadto zamach stanu, do którego doszło pod koniec lata 2020 r., był jednym z wielu politycznych wstrząsów i umożliwił zakorzenienie się elementów radykalnych w miejscach, gdzie brakowało silnego przywództwa. Ekstremiści wykorzystali również czas pandemii, aby uzyskać większą kontrolę w niektórych częściach kraju. Ponieważ grupy te zazwyczaj na celownik biorą chrześcijan, jest to niepokojący trend. Jednak przyszłość pokaże, jaki kierunek w co do wolności religijnej obierze rząd tymczasowy Mali.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Malijskie konwertytki są narażone na wykorzystywanie seksualne, rozwody i przymusowe małżeństwa. Te formy prześladowań są szczególnie powszechne na północy kraju. Choć w prawie malijskim istnieją przepisy chroniące kobiety i dziewczęta, tradycyjne praktyki kulturowe, jak i normy przypisane płciom sprawiają, że kobiety są bardziej narażone na ten typ prześladowań. Porwania chrześcijańskich dziewcząt i zmuszanie ich do poślubienia muzułmanów są często stosowaną praktyką szerzenia islamu. W przypadku, gdy dojdzie do rozdzielenia rodziców od dzieci, lub ojciec rodziny zostanie zabity, czy też z innej przyczyny rodzina straci źródło utrzymania, niektóre dziewczęta czują, że nie mają wyboru, a jedynym sposobem na przetrwanie jest prostytucja. W szczególnie trudnym położeniu są wdowy. Życie chrześcijanek może być bardzo trudne, a to może mieć negatywny wpływ na ich wiarę.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Malijscy mężczyźni i chłopcy narażeni są na brutalne ataki fizyczne, których podłożem jest nienawiść do chrześcijan. Powszechnie panująca bieda w jednym z najuboższych krajów Afryki sprawia, że mężczyźni i chłopcy narażeni są na zwerbowanie do ekstremistycznych ugrupowań islamskich. Z kolei ci, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, z dala od miast, często padają ofiarą przymusowego wcielania w szeregi radykalnych bojówek. W północnych rejonach kraju młodym chrześcijanom grożą porwania, przymusowa konwersja i wcielenie do różnych ugrupowań rebelianckich. Ma to niszczący wpływ na ich rodziny i innych wierzących. Podejmując próbę chronienia chłopców, rodziny decydują się na rozdzielenie i wysłanie ich w bardziej bezpieczne rejony, co wiąże się z innymi wyzwaniami.

Poznaj „Naomi”

»Niejednokrotnie rodzina wysyłała dżihadystów do mojego domy, żeby nas zabić [a przynajmniej nastraszyć]. Ich zamierzenia nigdy się nie powiodły. Ale pewnego dnia, podczas podróży służbowej, dżihadyści zastrzelili mojego męża. Zabili go za wiarę i za poślubienie byłej muzułmanki. Tę okropną wiadomość przekazali mi jego koledzy. [Do tej pory] nie wiem, co stało się z jego ciałem«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Mali przesunęło się o jedno miejsce do góry w porównaniu z ŚIP 2020. Prześladowania utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Dotyczy to zwłaszcza brutalnych ataków, które nasiliły się w zeszłym roku. W atakach przeprowadzonych przez dżihadystów wielu chrześcijan poniosło śmierć. Ryzyko przemocy dla naśladowców Jezusa Chrystusa w Mali jest bardzo wysokie.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Największe niebezpieczeństwo grozi chrześcijanom na północy kraju, na terenach kontrolowanych przez radykalne ugrupowania islamistyczne. Nie ma chrześcijan, którzy byliby bezpieczni, ale w największym niebezpieczeństwie są konwertyci z islamu. Co więcej, grożą im także prześladowania ze strony rodziny i lokalnej społeczności, gdyż konwersja oznacza dla nich zdradę, a wiara w Jezusa Chrystusa przynosi wstyd rodzinie.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Mali?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Mali?
We współpracy z lokalnymi kościołami Open Doors wspiera prześladowanych chrześcijan w Mali, dostarczając Pismo Święte, szkoląc liderów i wierzących na temat różnych aspektów życia i służby chrześcijanina, organizując pomoc społeczno-ekonomiczną. Open Doors pomaga lokalnym partnerom w organizowaniu szkoleń radzenia sobie z prześladowaniami, dystrybucji Biblii oraz prowadzeniu kursów czytania i pisania.

Intencje modlitewne

  • Módl się za chrześcijan, którzy starają się odbudować swoje domy, kościoły, ale też życie po przymusowym wysiedleniu w 2012 r. Wiele obszarów życia wymaga stabilizacji, a naśladowcom Jezusa grozi niebezpieczeństwo.
  • Módl się za rząd tymczasowy, który objął władzę w kraju w połowie 2020 r. Módl się o nowych przywódców kraju, aby występowali w obronie wolności religijnej wszystkich ludzi niezależnie do wyznania, i aby potrafili wyprowadzić Mali z kryzysu, w którym pogrążył się kraj w związku z pandemią.
  • Módl się o członków radykalnych ugrupowań islamistycznych, które atakują malijskich chrześcijan. Poproś Pana Boga, aby zmiękczył ich serca i otworzył ich oczy i uszy na chwałę Bożej łaski i Ewangelii.
  • Módl się o malijskich chrześcijan, wyczerpanych życiem w ciągłym strachu przed dyskryminacją i prześladowaniami. Módl się o napełnienie Duchem Świętym, który na nowo rozpali w nich płomień wiary.

Modlitwa za Mali

Niebiański Ojcze, modlimy się o Twój lud w Mali. Prosimy o opiekę dla nich i odwagę.  Modlimy się, abyś złagodził cierpienie zranionych, dał nadzieję zrozpaczonym i odpoczynek zmęczonym. Modlimy się o ochronę naszych braci i sióstr, którym grożą ataki, i modlimy się o przemianę serc prześladowców. Wiemy, że tylko Ty jesteś w stanie to zrobić i o to prosimy. Amen.