Komory

Komory

50
ŚIP
2021
Komory
Religia
Islam
Komory
Chrześcijan
0,00
Populacja
0.87
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 11.100
Życie w społeczeństwie: 11.400
Życie w państwie: 11.300
Życie w kościele: 14.200
przemoc fizyczna: 1.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

[ammap:14283]

Jak wyglądają prześladowania na Komorach?

Chrześcijanie na Komorach nie mogą publicznie dzielić się swoją wiarą. Jeśli tak się dzieje, ponoszą konsekwencje prawne. W niektórych częściach kraju grupy ekstremistów grożą chrześcijanom. Prozelityzacja przez jakąkolwiek religię z wyjątkiem islamu jest nielegalna, a osoby nawracające się na chrześcijaństwo mogą być oskarżone. Konwertyci pochodzenia muzułmańskiego napotykają najpoważniejsze trudności. Często wywiera się na nich presję, aby zachowywali swoją wiarę w tajemnicy – nie pozostawiając im innego wyjścia, jak tylko potajemne wyznawanie wiary.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Zgodnie z tradycją w wielu rodzinach na Komorach obowiązuje dziedziczenie matrylinearne, co daje kobietom dość wysoką pozycję w domu i służy jako bufor przed prześladowaniami. Jednak kobiety nawrócone z islamu doświadczają poważnych trudności z powodu nawrócenia, nawet silniejszych niż mężczyźni. Kobiety i dziewczęta, które nawracają się na chrześcijaństwo, zanim otrzymają spadek, stoją w obliczu niebezpieczeństwa wydziedziczenia ze względu na wiarę. Jeśli zostaną wydziedziczone, znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej, która często prowadzi do ubóstwa i cierpienia. Poza odrzuceniem mogą też zostać zmuszone do małżeństwa z muzułmaninem, co ma skłonić je do powrotu do islamu. Jednak nawet w takiej sytuacji nawrócona zamężna kobieta jest odpowiedzialna za wychowanie swoich dzieci i ma możliwość przekazywania dzieciom chrześcijańskiego nauczania.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Nawróceni mężczyźni na Komorach są często zależni od swoich rodzin i brak im niezależności. Komory to społeczeństwo matriarchalne, w którym normą kulturową jest zamieszkiwanie żonatego mężczyzny ze swoimi teściami. W tej sytuacji rodzina może wywierać silne naciski na nawróconego, aby powrócił do islamu. Często odmawia się im równego traktowania w domu, znieważa się ich słownie, a w niektórych przypadkach odmawia się im jedzenia. Często rodzina żony muzułmanki wywiera na nią presję, by rozwiodła się z mężem chrześcijaninem, zmuszając go do opuszczenia domu.

Poznaj „Titusa”

»Zaledwie trzy dni po tym, jak zdecydowałem się iść za Chrystusem, mój dom spłonął. Udało mi się uratować jedynie laptopa. Wszystko, co posiadałem to ubranie na sobie. Czułem, że to była próba mojej wiary w Chrystusa, ale okazało się, że to ją wzmacnia«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Dlaczego Komory weszły do pierwszej pięćdziesiątki? Sytuacja chrześcijan na Komorach niewiele się zmieniła w ostatnich latach. Podczas gdy kraj czyni postępy w zakresie stabilizacji i demokracji, wśród ludności nadal obserwuje się wzrost sympatii do radykalnego islamu. Jednak sytuacja znacznie się poprawiła od lat 90., kiedy to kraj przez kilka lat zajmował miejsce w pierwszej dwudziestce na liście Światowego Indeksu Prześladowań. Tegoroczne ponowne wejście do czołowej pięćdziesiątki jest spowodowane działaniami rządu przeciwko wszystkim grupom religijnym z wyjątkiem islamu sunnickiego. Rząd uważa, że wolność wyznania w konstytucji dotyczy obcokrajowców, a nie obywateli Komorów. Oznacza to, że nawróceni muszą ukrywać swoją wiarę. Oficjalne stanowisko rządu daje także władzom lokalnym pozwolenie na wywieranie nacisku i prześladowanie chrześcijan.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Prześladowania dotykają wszystkich wspólnot chrześcijańskich na Komorach. Jednak poziom prześladowań, jakich doświadczają chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich, jest dużo bardziej skrajny niż prześladowania, z którymi borykają się inne grupy.

Jak mogę pomóc chrześcijanom na Komorach?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom na Komorach? Poprzez lokalnych partnerów Open Doors towarzyszy chrześcijanom na Komorach od lat 90. Poprzez strategiczną współpracę z lokalnym kościołem, Open Doors wyposaża i wspiera prześladowany kościół w rozwoju ekonomicznym poprzez szkolenia, rozwój przywództwa, wspieraniu działań ewangelizacyjnych oraz opiekę nad nowymi wierzącymi.

Intencje modlitewne

  • Módl się, aby chrześcijanie na Komorach byli wytrwali i przynosili owoce swojej pracy, mając na uwadze List do Kolosan 3: 23-24: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie”.
  • Módl się, aby chrześcijanie na Komorach prowadzili życie radosne i bez zarzutu, aby inni pytali ich o ich życie i otwierali drzwi dla Ewangelii.
  • Módl się za chrześcijan, którzy porzucili islam, aby podążali za Jezusem. Proś Boga, aby dawał im mądrość, odwagę i wsparcie – aby wiedzieli, że nigdy nie są sami.
  • Módl się, aby Pan wykorzystał programy Open Doors, by dawać wsparcie i nadzieję chrześcijanom na Komorach. Módl się, aby wierzący byli świadectwem łaski Pana i zachęcali innych do przyjścia do Niego z wiarą.

Modlitwa za Komory

Panie, proszę, wzmocnij nieliczną wspólnotę chrześcijan na Komorach i zwiększ ich liczbę. Daj im pokój, nadzieję i wytrwałość, których potrzebują, aby iść za Tobą w obliczu prześladowań. Modlimy się za chrześcijan, którzy potajemnie praktykują swoją wiarę w samotności, aby byli pocieszeni i wytrwali próbę w czasie odosobnienia i braku wspólnoty. Spraw, by odczuli modlitwy Kościoła na całym świecie i byli zachęceni, by podążać za Tobą całym sercem i umysłem. Prosimy o to w imieniu Jezusa, z pełnym zaufaniem do Ciebie, Panie. Amen.