Zachęć prześladowanych chrześcijan

Zachęć prześladowanych chrześcijan

Zachęta poprzez listy

„W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku“.
(Filipian 4,14)

Dodaj otuchy chrześcijanom, którzy przeżywają właśnie trudne chwile lub znajdują się w krytycznej sytuacji z powodu prześladowań.

Wystarczy kilka osobistych słów czy nawet kolorowy rysunek wykonany przez dzieci, by tchnąć nadzieją, dodać sił i pocieszyć naszych braci i siostry w wierze. Nasza solidarność z nimi pokazuje im, że nie są w tym cierpieniu osamotnieni! Ich los nie jest nam obojętny.

We współpracy z naszymi biurami i organizacjami partnerskimi regularnie organizujemy akcje pisania do prześladowanych chrześcijan z całego świata. Dołącz do nas i pokaż naszemu uciskanemu rodzeństwu, że o nich myślimy i pamiętamy w modlitwie!

 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie!

Jak napisać taki list?

Aktualne akcje pisania

Leah została porwana przez Boko Haram i od ponad półtorej roku przebywa w niewoli, ponieważ nie chciała wyprzeć się swojej wiary...

Dzieci i młodzież w Azji Środkowej są szczególnie dotknięte ograniczeniami wobec chrześcijan: wiele działań, takich jak chrześcijańskie...

Mamy nadzieję, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie codziennie będą otrzymywali zachęcające wiadomość w formie tekstu, obrazu lub...

W ostatnich latach gwałtownie nasiliły się prześladowania chrześcijan w Indiach. Z tego względu szczególnie ważne i cenną są wszelkie...

Ta akcja pisania jest bardzo szczególna: skierowana jest bowiem do prześladowanych chrześcijan w Korei Północnej. Rzadko się zdarza...

Jak napisać list zachęty?

Poniższe wskazówki pomogą Ci napisać list lub kartkę:
 

Podziel się Bożym Słowem

Czuj się wolny do napisania czegoś osobistego. Na stronie www.biblegateway.com znajdziesz tłumaczenia do odpowiednich wersetów biblijnych w różnych językach.

Niektóre wersety biblijne:

  • 2 Kor 5,17
  • Flp 4,4
  • Iz 54,10
  • Iz 43,1
  • Mt 11,28
  • J 15,5

Bądź wrażliwy

Nie odwołuj się zbytnio do potrzeb odbiorcy i nie pisz o "błogosławionym" życiu w swoim kraju.

Język

Pisząc używaj prostych zdań w języku angielskim albo języku odbiorcy. Czasami nasi pracownicy przy dostarczaniu tej poczty muszą tłumaczyć, co jest napisane na kartkach i listach na język regionalny (np. na hinduski w Indiach).

Wysyłka

Wszystkie listy i pocztówki (jeśli jest ich więcej) wyślij w jednej kopercie do naszego biura. My przekażemy je dalej. Zapytaj też innych osób, czy nie zechciałyby poświęcić chwili swojego czasu i napisać parę słów do prześladowanych chrześcijan.

Bezpieczeństwo

Możesz podać swoje imię i swój kraj. Natomiast prosimy, by nie podawać ani adresu własnego ani Open Doors. Prosimy nie krytykować religii danego kraju, rządu, systemu prawnego czy przywódców politycznych.

Prezenty

Prosimy o nie wkładanie żadnych pieniędzy. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale może też przysporzyć problemów odbiorcy.

Adres

Imię osoby, do której jest skierowana kartka czy list
c/o Open Doors
Skr.Poczt.91
02-783 Warszawa 59

 

 

Martha aus NigeriaPodziękowania od Marty Azi z Nigerii:
„Otrzymałam ok. 11 kg listów. To, co pisali do mnie ludzie, zachęciło mnie bardzo i dało mi nowe spojrzenie na moje życie. Umocniliście moją wiarę w Jezusa. Każdy werset biblijny był dla mnie umocnieniem. Zabójstwo mojego męża zmiażdżyło mnie psychicznie i wielkim pocieszeniem było dla mnie to, że w tej sytuacji ludzie modlili się za mnie. Proszę Was, pamiętajcie o nas i módlcie się za nas!“
 

 

 

Napisz teraz swój list

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.