Kampania: Nowa nadzieja

dla chrześcijan w Iraku i Syrii

Dodaj nadziei

Zwiększenie perspektyw na przyszłość

Wojna w Syrii i wypędzenie chrześcijan z równiny Niniwy latem 2014 roku wstrząsnęły społecznością chrześcijańską na Bliskim Wschodzie. Dziesiątki tysięcy chrześcijan straciło domy i cały swój majątek. Dzięki licznym darczyńcom oraz lokalnym partnerom, przez wiele miesięcy udało się zapewnić im żywność i inne podstawowe artykuły pierwszej potrzeby oraz pomóc niektórym z nich w rozpoczęciu nowego początku. Ponadto organizowaliśmy szkolenia biblijne a także zapewnialiśmy poradnictwo w traumie w celu wzmocnienia Kościoła.

W międzyczasie ISIS zostało wyparte z prowincji Niniwy, ale miasta, w których żyli wcześniej chrześcijanie, są w ruinach. Ponadto sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest nadal bardzo niepewna.

Chrześcijanom w Iraku i Syrii w obliczu doświadczeń i cierpień, przez które przeszli trudno jest z nadzieja patrzeć w przyszłość. Jednakże na Bliskim Wschodzie wciąż jeszcze istnieje żywy Kościół, który jest zdeterminowany, aby służyć Jezusowi wśród wszystkich trudności i dzielić się Jego miłością. To jest również powód, dla którego do coraz większej liczby muzułmanów dociera do Ewangelii.

Naszym zadaniem jest uczynienie wszystkiego, co jest możliwe w celu stworzenia nowych perspektyw będących zachętą do powrotu chrześcijan na tereny zajmowane przed wybuchem wojny. To oni są solą tej ziemi i światłością tego regionu. To oni mogą dzielić się codziennie Ewangelią z muzułmanami. Pomóż nam w realizacji tego zadania.

 

Projekty pomocy doraźnej:
Umocnienie wspólnoty chrześcijańskiej

Od początku walk w Syrii i Iraku Open Doors pomaga kościołom poprzez realizację różnorodnych projektów pomocowych. Naszym celem jest wspieranie chrześcijan w taki sposób, aby mogli oni pozostać w swoich ojczystych krajach i dalej dzielić się miłością Chrystusa. Dowiedz się więcej o bieżących priorytetach naszej pomocy.


 

Syria: Centra Nadziei

Centra nadziei

Nasza wizja

 • Budowa ośrodków nadziei

 • W ciągu kolejnych 3 lat

 • Koszt projektu 22 mln zł

 


 

Budowa Centrów Nadziei

 • Wsparcie przez liderów wspólnot

 • Pomoc w traumie

 • Kursy biblijne

 • Projekty pomagające w przeżyciu

 • Tworzenie sieci powiązań między wspólnotami chrześcijańskimi

 


 

Oczekiwany efekt

 • Kościoły i chrześcijanie dają nadzieję i tworzą perspektywy do pozostania w kraju.

 • Chrześcijanie otrzymują pomoc praktyczną i duchową.

 • Chrześcijańskie dzieci stają się dawcami nadziei.

 • Muzułmanie poznają Ewangelię.

 


 

Irak: Powrót chrześcijańskich rodzin

Irak

Nasza wizja

 • Powrót 2 000 chrześcijańskich rodzin do dziewięciu prowincji

 • w ciągu kolejnych 4 lat

 • Szacowany koszt: 18 mln zł

 


 

Pomoc na nowy początek

 • Odbudowa zniszczonych domów

 • Wsparcie liderów kościoła koordynujących prace związane z odbudową kraju 

 • Budowa przedszkoli i szkół

 • Kursy zawodowe

 • Pomoc w traumie i zachęta

 


 

Oczekiwany efekt

 • Chrześcijanie zyskują perspektywy będące zachęta do pozostania w kraju

 • Powrót 2000 rodzi będzie zachętą dla innych do osiedlenia się ponownie w swojej ojczyźnie

 • Umocnienie Kościołów, aby były solą i światłem w swoim raju

 

 

 

Pomóż odbudować Kościół w Iraku i Syrii. Dzięki Tobie to może być możliwe.

 

Możesz przyczynić się do przeprowadzenia planowanych działań, dzięki którym chrześcijanie w Iraku i Syrii otrzymają nowe perspektywy na przyszłość! Dzięki Tobie Kościół będzie wzmocniony i zachęcony, by być solą i światłem w swoim otoczeniu.

Ogromnie dziękujemy, że stoisz po ich stronie!

 

Konto do darowizn:

 

PKO BP
IBAN: PL62 1020 1169 0000 8502 0250 0544
BIC/Swift: BPKOPLPW

Tytułem: Nadzieja Irak/Syria

 

 

 

Prośba o modlitwę za Irak i Syrię

"Potrzebujemy modlitwy. Tego właśnie potrzebujemy najbardziej. Proszę, módlcie się, aby Jezus dał nam siłę i nadzieję "

Ksiądz Thabet, Irak

Módlmy się za:

 • za utworzenie w Syrii centrów nadziei, które wzmocnią wielu chrześcijan i pomogą muzułmanom odnaleźć wiarę w Jezusa,
 • zachęcanie chrześcijańskich uchodźców wewnętrznych do powrotu do domów i ich odbudowy,
 • zakończenie walk o pokój i stabilność dla przywódców Kościoła, aby każdego dnia mogli być zachętą dla wielu osób,
 • módlmy się za wszystkich chrześcijan, którzy doznali zranień duchowych i fizycznych,
 • za dzieci i młodzież, aby otrzymały dobre wykształcenie oraz perspektywy na przyszłość.

 

Dziękujemy:

 • za wielką otwartość muzułmanów na Ewangelię,
 • za wszystkie żywe kościoły, które dzielą się miłością Jezusa głosząc Dobrą Nowinę o ratunku w Chrystusie.

 

W Słowie Bożym czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Modlitwa jest przedłożeniem sprawy Bogu. Gdy jego dzieci modlą się zgodnie z Jego wolą, wówczas Bóg osobiście zaczyna interweniować. Dzisiaj Boskiej interwencji potrzebują chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Pastor Edward w czasie podróży do Europy zachęcał chrześcijan do modlitwy za Jego kraj.