Świadectwa wiary

Historie prześladowanych

W ponad 50 krajach chrześcijanie doświadczają prześladowania, ponieważ kochają Jezusa. Światowy Indeks Prześladowań pokazuje jak silne są prześladowania w poszczególnych krajach. Świadomość, że za każdą liczbą kryje się konkretna osoba, jej historia, jej życie jest dla nas ogromnie motywująca do działania i przede wszystkim do modlitwy.