Syria: Mnożenie chleba

Essenverteilung im Libanon
Dystrybucja żywności dla syryjskich uchodźców

Lider pewnej wspólnoty z Aleppo oraz jego dwóch współpracowników zostali zainspirowani przypowieścią o rozmnożeniu chleba i chcieli podjąć jakieś działania przeciwko narastającemu głodowi w ich mieście. "Warunki życia są coraz trudniejsze. Widzimy wiele rodzin walczących o przetrwanie. Niektórzy stracili pracę, inni utracili jedynego żywiciela rodziny, a jeszcze inni walczą z ciągle wzrastającymi cenami podstawowej żywności. Kościół nie może po prostu stać bezczynnie", powiedział nam w rozmowie dany lider.


40 wolontariuszy pomaga 1678 rodzinom

Pod koniec nabożeństwa przedstawili swoje plany kościołowi i poprosili o zebranie ofiary. Starsza pani dała im 300 funtów syryjskich, jakieś dziecko dało im 200 funtów swoich kieszonkowych (czyli około 3 i 2 euro). Te niewielkie kwoty zmotywowały trzech pracowników do realizacji ich projektu. Podczas spotkania członków społeczności rozmawiali o tym, gdzie potrzeby są największe. "Później poszliśmy do budynku naszego kościoła i modliliśmy się za te obawy i przynosiliśmy je przed tron Boga. Ufaliśmy Jezusowi i poprosiliśmy Go, abyśmy doświadczyli cudu romnożenia chleba w naszej pracy".

Po tym rozpoczęliśmy projekt pakietów żywnościowych. Potrzebujące rodziny mogły zacząć się zgłaszać. W projekcie pomocy zarejestrowano 1678 rodzin. Mamy 40 zaangażowanych wolontariuszy. "Staramy się wykorzystać dystrybucję żywności, aby budować bliższe relacje z potrzebującymi".


Potrzebujący mogą wybierać jedzenie

"Zamiast dostarczania gotowych pakietów żywnościowych, pozwolimy tym osobom na wybieranie towarów, które w danym czasie są im najbardziej potrzebne. W zależności od wielkości rodziny i ich potrzeby, mają prawo do pewnej liczby punktów, za które mogą wziąć sobie żywności w naszym sklepie", wyjaśnił kierownik projektu.

Open Doors był partnerem tego i podobnych projektów lokalnych kościołów w całej Syrii.