Kontekst dotyczący sytuacji chrześcijan w Syrii

Kontekst sytuacji w Syrii

Jak się mają chrześcijanie w Syrii?

W ocenie wielu ludzi zarówno w Syrii jak również na zachodzie wojna została zakończona, pomimo tego, że nadal toczą się walki w Idlib na północnym zachodzie kraju, a także miała miejsce ofensywa Turcji, która jedynie jeszcze bardziej zdestabilizowała region. Ta sytuacja pokazuje, jak krucha jest nadal sytuacja w zakresie bezpieczeństwa. Wyzwania, jakie wojna i jej skutki postawiła krajowi nadal mają ogromy wpływ na społeczeństwo Syrii. Jak sobie radzą chrześcijanie wobec tych wyzwań?

Jak radzili sobie chrześcijanie, gdy w wielu miejscach trwały walki?

Wojna uderzyła w wszystkich mieszkańców Syrii, ale coraz większa część ugrupowań opozycyjnych znalazła się pod dowództwem fanatyków z IS, chrześcijanie nieustannie poddani byli atakom. Aby uczynić Syrię państwem islamskim, chrześcijanie i członkowie innych religii i wyznań byli prześladowani i wyganiani. Zbezczeszczono i zdewastowano kościoły oraz zastraszono wielu członków społeczności chrześcijańskich, stosowano szantaże, porwania i wymuszenia. Atakowano całe wioski, które zamieszkiwali chrześcijanie. Plądrowano przy tym i niszczono domy. Gwałcono również chrześcijańskie kobiety i dziewczęta.

Ulica miasta Homs
Zniszczona ulica Homs


Przemoc wobec chrześcijan osiągnęła swój punkt kulminacyjny, gdy tak zwane "państwo islamskie w Iraku i Syrii" (nieco później zwane tylko "państwem islamskim") wkroczyło na scenę i ogłosiło kalifat w czerwcu 2014 roku. Bojownicy zmuszali ludność na okupowanych przez nich terenach do przestrzegania praw islamskich i bezlitośnie karali  "niewiernych". Strach przed Syrią całkowicie rządzoną przez islamskich dżihadystów rozprzestrzenił się i doprowadził wielu chrześcijan do ujrzenia mniejszego zła w represyjnym reżimie Assada, w którym byli uciskani, ale nie grodziło im unicestwienie.

W jaki sposób Open Doors pomagało syryjskim chrześcijanom w czasie wojny?

Aby pomóc chrześcijanom znajdującym się w trudnej sytuacji, wiosną 2012 r. Open Doors uruchomiło zakrojony na szeroką skalę program pomocy humanitarnej, dzięki któremu w ciągu lat wojny ponad 50 000 osób w Syrii mogło otrzymać niezbędne produkty umożliwiające przetrwanie każdego miesiąca. Materiały pomocowe, takie jak paczki żywnościowe i higieniczne, odzież, koce i lekarstwa, były dystrybuowane przez lokalne wspólnoty chrześcijańskie.

Dystrybucja koniecznej pomocy dla syryjskich uchodźców
Dystrybucja pomocy humanitarnej wśród syryjskich uchodźców


Ponadto partnerzy Open Doors rozpowszechniali Biblie i oferowali pomoc duszpasterską. Choć wsparcie było skierowane przede wszystkim do chrześcijan, wkrótce również muzułmanie będący w potrzebie zaczęli zwracać się do kościołów, prosząc o pomoc i doświadczając miłości Jezusa, nie będąc odrzuconymi, ale otrzymując pakiety pomocowe.

Czy obecnie chrześcijan znajdując się w lepszej sytuacji??

Ze względu na skutki wojny liczba chrześcijan w Syrii została zmniejszona z około miliona do mniej niż połowy tej liczby sprzed wojny. A wielu chrześcijan nadal opuszcza Syrię. Jedną z przyczyn jest wielka są jest brak możliwości zapewnienia potrzeb egzystencjonalnych. Innym powodem są zmiany demograficzne - na wielu obszarach dawniej zamieszkałych głównie przez chrześcijan, obecnie żyją przede wszystkim muzułmanie. Są dowody na to, że muzułmanie otrzymują wsparcie finansowe z zagranicy na zakup ziemi i domów, podczas gdy chrześcijanie nie mają możliwości odzyskania swojej własności lub odbudowania tego, co stracili. Po doświadczeniach ostatnich lat wiele rodzin chrześcijańskich obawia się, że ich dzieci będą dorastały w środowisku zdominowanym przez muzułmanów. Z tych samych powodów obawiają się również, że rząd promuje wpływ islamu na edukację i kulturę. Należy założyć, że w dłuższej perspektywie zwiększy to dyskryminację chrześcijan i jeszcze bardziej ograniczy działalność kościołów, co doprowadzi w efekcie do wyparcia chrześcijan ze społeczeństwa syryjskiego.

Dlaczego chrześcijanie powinni pozostać w Syrii?

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Syryjczycy potrzebują ludzi, którzy mogą opowiedzieć im o nadziei znalezionej w Jezusie Chrystusie. Straszne doświadczenia wojenne i okrucieństwa popełnione przez islamskich bojowników skłoniły wielu muzułmanów do myślenia - wątpią we własną religię i poszukują. Dlatego tak ważne jest, aby Kościół Jezusa pozostał w Syrii i został wzmocniony do bycia solą i światłem w swoim środowisku.

Miejscowi partnerzy Open Doors odwiedzają syryjskich uchodźców i modlą się z nimi
Miejscowi partnerzy Open Doors odwiedzają syryjskich uchodźców i modlą się z nimi

Ale mogą sprostać tej misji tylko wtedy, gdy otrzymują wsparcie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w przeszłości stali przy chrześcijanach w Syrii. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o naszych obecnych projektach w Syrii i potrzebie, na którą odpowiadamy.

Tak możesz wesprzeć syryjskich chrześcijan

Przypominamy, że przekazując darowiznę na wskazany projekt dane środki w 100% zostaną przekazane do Syrii jako wsparcie tamtejszym chrześcijanom.