Pilna pomoc dla chrześcijan w Syrii

Pomoc Syrii

Wzmocnij to, co umiera

Drodzy Przyjaciele,

we wrześniu odwiedziłem chrześcijan w Damaszku i Aleppo. Nasi bracia i siostry w Syrii znajdują się w katastrofalnej sytuacji. Wielu z nich wyjeżdża z kraju - "zasadniczo więcej niż kiedykolwiek", powiedział mi jeden z naszych partnerów. Ale właśnie teraz ta pozostająca resztka Kościoła ma wielkie znaczenie – jest bowiem solą i światłością dla tej ziemi. Obecnie wielu muzułmanów jest bardziej otwartych na Ewangelię niż kiedykolwiek. Bardzo ważne jest, abyśmy teraz pomogli chrześcijanom pozostać w Syrii i wzmocnili tamtejsze kościoły. Modlę się, aby relacje i świadectwa na tej stronie poruszyły serca wielu chrześcijan w Polsce i Niemczech i uruchomiły wielką falę wsparcia i modlitwy.

Markus Rode
Dyrektor Open Doors Niemcy

Jak można wesprzeć syryjskich chrześcijan

Przekazując darowiznę wybierz projekt „Chrześcijanie w Syrii“.

Nasza pomoc w Syrii

Zapewnić przetrwanie
Zapewnić przetrwanie
Potrzeba: Chrześcijanie walczą o przeżycie

Gdy milkły odgłosy wojny w różnych częściach Syrii, w sercach wielu ludzi pojawiła się iskierka nadziei, na zakończenie walk oraz poprawę sytuacji ekonomicznej. Jednak poziom ubóstwa drastycznie wzrósł, co było między innymi spowodowane spadkiem kursu walutowego. Dochody mieszkańców są tak niskie, że nie niemożliwym jest przetrwanie. Przykładowo w jednym kościele w Aleppo 90% jego członków jest zdanych na pomoc z zewnątrz. Z tego powodu wielu chrześcijan opuściło kraj.

 

Sytuacja gospodarcza w Syrii jest bardzo zła. W Aleppo,w jednym z kościołów na przykład, około 90% członków jest uzależniona od pomocy zewnętrznej. Dlatego też wielu chrześcijan opuszcza kraj.

Cel: Nowe perspektywy

Kościoły, z którymi współpracujemy, rozumieją, że są solą i światłością dla tego kraju. Jednak mogą pełnić tę misję tylko wtedy, gdy ich członkowie pozostaną. Naszym celem jest, aby mogli zyskać nową perspektywę na przyszłość i pozostać w Syrii. Wspieramy ich więc pomocą praktyczną.

Celem naszych syryjskich partnerów jest nadanie chrześcijanom nowej perspektywy na przyszłość poprzez niesienie praktycznej pomocy, tak aby mogli zdobyć środki na utrzymanie i pozostać w kraju by być solą i światłem dla innych.

Projekty: Zapewnienie przeżycia

Poprzez centra pomocy humanitarnej możemy co miesiąc zaopatrywać około 3500 rodzin z całej Syrii w najpotrzebniejsze produkty żywnościowe i artykuły higieniczne. Pomagamy również w odbudowie domów. Poza tym współpracujemy z kościołami, finansując projekty samopomocowe, które zapewniają przeżycie rodzinom chrześcijańskim. Dotychczas przeprowadzono 100 takich projektów.

Centra pomocy humanitarnej umożliwiają zapewnienie pomocy około 3500 rodzinom w całej Syrii w produkty, których potrzebują każdego miesiąca. Już 100 projektów typu help-to-self zabezpiecza dochody rodzin chrześcijańskich.

Perspektywa: Rozszerzenie pomocy

By zapewnić przeżycie chrześcijanom w Syrii, konieczna jest pilna pomoc. Potrzeby są ogromne: Pracownicy centrów pomocy muszą każdego dnia odsyłać potrzebujących z pustymi rękami. Zapotrzebowanie na projekty samopomocowe jest również dużo większe niż to, niż dotychczas. Kościoły dysponują długimi listami wnioskodawców.

Potrzebna jest pilna pomoc, aby zapewnić przetrwanie chrześcijan w Syrii. Pracownicy centrów pomocy muszą codziennie odsyłać potrzebujących z pustymi rękami. Kościoły mają długie listy osób oczekujących na mikrokredyty.

Kształcenie nowych przywódców
Kształcenie liderów
Potrzeba: Brak pracowników żniwa

Wielu chrześcijan opuściło kraj. W niektórych kościołach pozostało mniej niż połowa członków. Kraj opuściło wielu duszpasterzy. W tym samym czasie wielu muzułmanów zadaje pytanie, wielu z nich się nawraca. Brakuje jednak duszpasterzy, którzy będą ich wspierać i wzmacniać, aby kościół pozostał w Syrii.

Wielu duszpasterzy opuściło kraj. Kościołom brakuje przywódców. Jednocześnie wielu muzułmanów zadaje pytania dotyczące Boga, i wielu z nich się nawraca. Ale bez duszpasterzy trudno i będzie wzrastać.

Cel: Wypełnić lukę

Wspieramy syryjskie kościoły w znajdywaniu i szkoleniu nowych liderów, którzy praktycznie i duchowo wzmocnią chrześcijan, aby mogli opowiadać muzułmanom o zbawieniu z grzechów dzięki ofierze Pana Jezusa. Chrześcijańscy przywódcy powinni być tak wyszkoleni i wspierani, aby będąc dojrzałymi uczniami Chrystusa modli być pomocą dla tych, którzy poszukują Boga,a innych zachęcać do wiernego naśladowania Chrystusa..

Wspieramy wizję syryjskich kościołów, aby poszukiwać i szkolić chrześcijańskich duszpasterzy. Szkolimy ich, aby z odwagą opowiadali o zbawieniu przez Pana Jezusa i zachęcali innych do naśladowania Pana Jezusa.

Projekty: Kształcenie przywódców

Razem z naszymi miejscowymi partnerami prowadzimy szkolenia dla duszpasterzy pracujących z różnymi grupami . W czasie seminariów pogłębia się ich osobista relacja z Panem Jezusem. Są także wyposażani do samodzielnego nauczania Biblii, pracy w kościele oraz wspierania osób w trudnych sytuacjach. W 2019 roku w tych kursach wzięło udział kilkaset młodych Syryjczyjów.

Wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami prowadzimy kursy dla młodych duszpasterzy. Dzięki temu pogłębia się ich relacja z Panem Bogiem. Mogą także wykładać Słowo Boże i towarzyszyć ludziom w trudnych sytuacjach.

Perspektywa: Wsparcie i tworzenie sieci

Aby uczestnicy kursu stali się dojrzałymi liderami, potrzebują praktycznego działania. Przede wszystkim na początku niezbędne jest wsparcie, jakie uzyskają młodzi liderzy od starszych duszpasterzy. To umożliwi im wprowadzenie do swej pracy wszystkiego, czego nauczyli się na kursach. Nasi partnerzy planują działania, których celem jest nawiązanie sieci powiązań pomiędzy kościołami, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby syryjskich chrześcijan.

Aby uczestnicy kursu mogli stać się dojrzałymi liderami, potrzebują nie tylko szkolenia, ale także, i przede wszystkim, dodatkowego wsparcia, aby móc wdrożyć to, czego się nauczyli w praktyce. W tym celu musi istnieć sieć powiązać pomiędzy liderami.

Wiadomości na temat pracy w Syrii

Dawid

Dawid* mieszkał przez wiele lat w Libanie i tam też nawrócił się do Boga. Wtedy Bóg powołał go z powrotem do Syrii, aby zaspokoić duchowe potrzeby tamtejszych mieszkańców. Dawid opowiada o swojej pracy.

Seminaria  apologetyczne

Od czasu wojny wielu ludzi miało pytania dotyczące wiary chrześcijańskiej, niektórzy są na nią bardzo otwarci. W seminarium apologetycznym około 240 chrześcijańskich przywódców uczyło się lepiej wyjaśniać i przekazywać swoją wiarę.

Jina i Abraham

Mąż Jiny został porwany 6 lat temu przez islamistów. W kościele Alliance w Aleppo, ona i jej syn Abraham są wspierani otrzymując wsparcie materialne oraz duchowe.