Pomoc Kościołowi w Syrii

NASZA POMOC NADAL JEST POTRZEBNA

6 lutego 2023 o godzinie 4:17 rano potężne trzęsienie ziemi o sile 7.8 stopni w skali Richtera nawiedziło Turcję i Syrię. W katastrofie na terenie Turcji ucierpiały miasta takie jak Gaziantep, Diyarbakir, Iskenderun, region Hatay i Adana, w Syrii największe szkody poniosły Aleppo, Afrin, Idleb, Hama, Latakia i Tartus. We wszystkich tych miastach pod zawalonymi budynkami zginęło ponad 50 000 osób (stan na 24 lutego 2023), rannych zostało ponad 100 000 osób. Nie można w tej chwili określić liczby osób, które nie są w stanie powrócić do swoich domów zniszczonych przez kataklizm. W obawie przed wstrząsami wtórnymi wiele osób decyduje się spędzić noc poza domem.

SZACUNKOWA OCENA LICZBY OSÓB POTRZEBUJĄCYCH i ZAKRESU POTRZEB

W Aleppo i Latakii ludzie szukają bezpiecznego miejsca na nocleg. Kościoły otworzyły swoje drzwi i organizują noclegi dla osób potrzebujących. Przyjmuje się, że w samej tylko Syrii dach nad głową straciło nawet 900 tysięcy osób. Nasi partnerzy pomagają wszystkim, którzy zgłaszają się po pomoc. Wszyscy potrzebujący i poszkodowani otrzymują również żywność. Żywność i noclegi finansowane są z naszych środków. Według informacji od osób na miejscu w Latakii co najmniej trzy Kościoły oferują schronienie, przy czym w jednym z nich schronienie znalazło już ponad 1000 osób, w innym około 200, w jeszcze innym około 15. W Aleppo kolejne 3 Kościoły (ośrodki nadziei) oferują schronienie, żywność, wodę i inne artkuły pierwszej potrzeby. Już teraz wspieramy te Kościoły w działaniach.

Weryfikujemy doniesienia z chrześcijańskich wiosek w dystrykcie Idlib (wciąż objętym wojną), który wydaje się być poważnie dotknięty kryzysem.

Trwają prace nad bardziej ustrukturyzowanym raportem szybkiej oceny sytuacji. Dotyczy to także zespołów w Latakii i w Aleppo.

PROGRAMY POMOCOWE

W ramach pomocy doraźnej natychmiast zaczęliśmy wspierać Kościoły i wspólnoty, które oferują schronienie ofiarom trzęsienia ziemi, tym, których domy zostały uszkodzone i tym, którzy boją się spać w swoich domach/mieszkaniach. Będziemy również wspierać dystrybucję żywności dla tych osób.

Liczba osób, które zgłaszają się po pomoc stale rośnie. A my staramy się pomóc wszystkim, którzy zgłoszą się do nas po pomoc i wsparcie.

Pomagamy Kościołom i wspólnotom, dostarczając materace i koce w zależności od potrzeb. Na bieżąco staramy się monitorować sytuację osób i rodzin chrześcijańskich, które wymagają wsparcia.

Już teraz widać jak ważna jest organizacja opieki dla osób dotkniętych traumą, dlatego planujemy zaangażować naszych doradców, którzy będą mogli pomóc osobom, które tego potrzebują.. 

PARTNERSTWO I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

Ściśle współpracujemy z lokalnymi Partnerami - Kościołami - poprzez lokalną organizację partnerską. Utworzyliśmy wstępną grupę koordynacyjną, składającą się z liderów kościelnych, zwłaszcza w Aleppo. Ponieważ współpracujemy z Kościołami i wspólnotami i mamy tam dobre kontakty, będziemy prowadzić podobne działania w innych rejonach, tak szybko, jak to będzie możliwe.

Wyzwaniem będzie ogólna koordynacja z organizacjami pozarządowymi i rządowymi.

LOGISTYKA/BEZPIECZEŃSTWO

Zmienna sytuacja po trzęsieniu ziemi nie zawsze pozwala na jasny ogląd skali katastrofy. Na bieżąco kontaktujemy się z dostawcami, aby jak jlepiej koordynować dostawy podstawowych artykułów pomocowych. Mamy dobre kontakty i ugruntowaną pozycję, ale brakuje wielu rzeczy, więc napotykamy na różne trudności. 

Działania na północnym wschodzie i w rejonie Idlib, stawiają przed nami poważne wyzwania związane z bezpieczeństwem, dlatego nasz oficer ds. bezpieczeństwa cały czas współpracuje z lokalnym zespołem.

Formularz wsparcia online

Trzęsienie ziemi jakie nawiedziło Syrię spowodowało, że wielu naszych braci i sióstr w Panu straciło życie. Wielu też zostało poszkodowanych lub bez dachu nad głową. Dlatego otworzyliśmy zbiórkę, aby wspólnie POMÓC im przetrwać ten ciężki czas.

Niech dobry Bóg Wam wynagradza i błogosławi za Waszą hojność i wielkie serca.

Formularz darowizny

Tytuł wpłaty
Kwota
Imię
Nazwisko
Ulica i numer
Miejscowość
Kod
Email
Telefon

 

 

kanały

 

Konto i regulamin darowizn

BANK PKO BP

PRZELEWY KRAJOWE PL 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544
PRZELEWY ZAGRANICZNE BIC/Swift: BPKOPLPW

Z DOPISKIEM: „POMOC KOŚCIOŁOWI W SYRII“

Informacje ogólne

 • Strona internetowa opendoors.pl jest prowadzona przez Open Doors Deutschland e.V. (zwany dalej Open Doors Polska), z siedzibą w Frankfurter Str. 73a 65779 Kelkheim, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym Koninstein w Taunus.

 

 • Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie openoors.pl realizowanego przez serwisy PayPro SA.

 

 • Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, REGON:301345068, NIP:7792369887, Sąd Rejonowy Poznań , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000347935.

 

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem  

Zasady przekazywania darowizn

 • Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.

 

 • Serwisy DotPay umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz Open Doors Polska celem wsparcia działań statutowych.

 

 • Darowizny przekazywane za pomocą strony opendoors.pl mogą być realizowane od 06-10-2017.

 

 • W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis DotPay lub serwis, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie opendoors.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu https://ssl.dotpay.pl/.

 

 • W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 
  • przelewów elektronicznych (w tym BLIK) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności DotPay jest dostępna na stronie https://www.dotpay.pl/metody-platnosci) oraz kart płatniczych, 
  • przelewów elektronicznych jednorazowych poprzez system DotPay

 

 • Dodatkowo, ze strony Serwisu DotPay Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.

 

 • Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu DotPay wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://www.opendoors.pl/o-nas/polityka-prywatnosci  
   

Postępowanie reklamacyjne

 • W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.

 

 • Reklamację należy zgłosić na adres: info@opendoors.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Open Doors Polska indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Odliczenie darowizn od podatku

Stowarzyszenie Open Doors Deutschland e.V. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec zostało, ze względu na swoją działalność na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Urzędu Skarbowego w Hofheim n. Taunusem z dn. 29.10.2015, nr 46/250/50616 uznane na terytorium RFN jako organizacja służąca celom kultu religijnego i wg § 5, ust.1, pkt. 9 ustawy o opodatkowaniu organizacji oraz wg § 3, pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od działalności gospodarczej, jest zwolniona z podatku. Potwierdzamy, że zwolnienie to, o ile dotyczy jedynie działalności związanej z kultem religijnym (§ 52, ust.2, pkt.2 Kodeksu Podatkowego), obowiązuje również za granicą (czyli w Polsce). Ze względu na różnice uchwał podatkowych pomiędzy krajami UE oraz ich różne interpretacje, Open Doors nie gwarantuje niestety swoim ofiarodawcom możliwości odliczenia od podatku darowizn na rzecz tej organizacji. Sugerujemy upewnić się o takiej możliwości indywidualnie w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania podatnika.

Postanowienia końcowe

 • Open Doors Polska ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   

NAJNOWSZE INFORMACJE

 • 21.03.2023 godzina 00:30
  Po ponad miesiącu od silnego trzęsienia ziemi pomoc nadal jest potrzebna.
  Szacuje się, że ponad 900 tysięcy osób w Syrii pozostaje bez dachu nad głową.
  Pomoc kierowana jest do najbardziej potrzebujących osób, któe ucierpiały w katastrofie.
  Najbardziej dotknięte regiony to Latakia i Alleppo. 
  W szybkim tempie rozprzestrzenia się epidemia cholery i innych chorób, które wymagają leczenia.
  PAMIĘTAJ, TWOJA POMOC JEST NA WAGĘ ZŁOTA! DZIĘKUJEMY!
   
 • 24.02.2023 godzina 21:05
  Najnowszy bilans ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii to 50 000 osób.
  20 lutego doszło do kolejnego trzęsienia ziemi na pograniczu turecko-syryjskim.
  Wstrząsy miały magnitudę 6,4 w skali Richtera.
   
 • 15.02.2023 godzina 19:40
  9 dni po trzęsieniu ziemi w Syrii i Turcji ratownicy wydobywają kolejne żywe osoby.
  Bilans ofiar trzęsienia wynosi obecnie ponad 41 000 osób i niestety cały czas rośnie.
  Ponad 1 milion osób pozostaje bez dachu nad głową.
   
 • 13.02.2023 godzina 10:15
  Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do ponad 36 000 ludzi. 
  Akcje ratunkowe przypominają wyścig z czasem.
  Z Pod gruzów po tygodniu od trzęsienia ziemi wciąż wydobywani są żywi ludzie. 
   
 • 10.02.2023 godzina 06:30
  Bilans ofiar cały czas rośnie i wynosi obecnie ponad 21 000 osób.
  Szacuje się, że w Syrii obecnie bez dachu nad głową są dziesiątki tysięcy osób.
  Szansa na wyciągnięcie żywych osób spod gruzów zmalała do kilku procent. 
   
 • 09.02.2023 godzina 02:45
  Liczba ofiar śmiertelnych znowu wzrosła i wynosi już 15 300 osób.
  Maleją szanse by z pod gruzów zawalonych budynków wyciągnąć żywe osoby.
   
 • 08.02.2023 godzina 21:00
  Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku trzęsienia ziemi przekroczyła już 12 000.
  Liczba osób poszkodowanych w regionie Turcji i Syrii wzrosła do 58 000. 
  W północno-zachodniej Syrii z pomocy humanitarnej skorzystało już ok 4 milionów ludzi.
   
 • 06.02.2023 godzina 04:17
  Potężne trzęsienie ziemi o sile 7.8 stopni w skali Richtera nawiedziło Turcję i Syrię.
  Epicentrum trzęsienia znajdowało się w mieście Gaziantep w Turcji.
  W Syrii największe szkody poniosły Aleppo, Afrin, Idleb, Hama, Latakia i Tartus.
  Wstępnie mówi się o 150 ofiarach śmiertelnych, ale liczba wzrasta w zawrotnym tempie.