Prześladowania na Malediwach

Malediwy

13
ŚIP
2018
Malediwy
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
13
ISO
MV
Malediwy
Malediwy
Chrześcijan
Około tysiąca
Populacja
0.38
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 15.200
Życie rodzinne : 15.500
Życie społeczne : 13.500
Życie w państwie: 15.800
Życie w Kościele : 16.700
Przemoc fizyczna: 1.100

Okres badawczy: 1 listopada 2016 – 31 października 2017

1. Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 78 / Pozycja: 13 (ŚIP 2017: 76 Punktów/ Pozycja 13)

2. Główne siły napędowe prześladowań

Rząd Malediwów nalega, aby kraj był rządzony zgodnie z konserwatywnymi zasadami islamu, i aby wszyscy obywatele byli muzułmanami. Dlatego wolność religijna nie istnieje, z wyjątkiem chrześcijańskich imigrantów, którzy mogą praktykować swoją wiarę jedynie w obrębie własnej społeczności za zamkniętymi drzwiami – dzięki temu ich działalność jest ściśle monitorowana. Według doniesień większość z nich przestała się spotykać, ponieważ zwracała zbyt dużą uwagę władz. Ponadto rząd jest tak zaaferowany walką polityczną z siłami opozycyjnymi, że reaguje bardzo szybko i surowo na wszelkie działalności postrzegane jako zagrożenia.
Radykalni muzułmańscy duchowni czy to rodzimego pochodzenia, czy też z Bliskiego Wschodu, sprawują silną kontrolę społeczno-religijną i wywierają wpływ na innych swoim radykalnym postrzeganiem islamu, uniemożliwiając chrześcijanom (zwłaszcza konwertytom) okazywanie na zewnątrz swojej wiary oraz stwarzając w nich obawy przed byciem monitorowanym i przekazanym władzom rządowym.

3. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 15.200
Życie rodzinne : 15.500
Życie społeczne : 13.500
Życie w państwie: 15.800
Życie w Kościele : 16.700
Przemoc fizyczna: 1.100

4. Cierpienie chrześcijan

Malediwy, choć mają niewielką liczbę mieszkańców, to składają się z 1700 małych wysp i mają jedną z największych gęstości zaludnienia na świecie, zwłaszcza na głównej wyspie Malé. W ten sposób ludność tworzy zżyte ze sobą jednorodne wspólnoty wyspiarskie, które często funkcjonują jako organy nadzorcze dla wszelkich odchyleń swoich członków, w tym w naturalny sposób nadzorują zmiany wyznawanej religii. Przejście na chrześcijaństwo może więc łatwo zostać zgłoszone przywódcom lub władzom muzułmańskim. Chrześcijanie z zagranicy, głównie pracujący w sektorze turystycznym i pochodzący z Indii i Sri Lanki, są również uważnie obserwowani, co bardzo utrudnia spotykanie się społeczności chrześcijańskiej.

Przykłady 

  • Ze względu na kwestie bezpieczeństwa i bardzo małą społeczność chrześcijańską zamieszkującą Malediwy, nie da się podać prawie żadnych przykładów. W okresie sprawozdawczym ŚIP 2018 można mówić jedynie o przypadkach konfiskaty Biblii po przyjeździe, jak również zatrzymaniu i wydaleniu z kraju.
  •  W kraju, w którym zgodnie z art. 9(d) z rozdziału 1 konstytucji osoby niebędące muzułmanami nie mogą stać się obywatelami Malediwów i w związku z tym, jeżeli okaże się, że ktoś przeszedł na chrześcijaństwo, zostanie pozbawiony obywatelstwa, jak również zostanie ukarany za łamanie prawa szariatu. Nie trudno sobie wyobrazić, że presja jest bardzo duża i konwertyci pozostają dobrze ukryci. Niektórzy chrześcijanie z Malediwów wolą opuścić wyspy i pozostać za granicą ze względu na ogromną presję, jakiej zostali poddani.

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.