Prześladowania w Myjanarze

Myanmar

24
ŚIP
2018
Myanmar
Religia
Buddyzm
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
28
ISO
MM
Myanmar
Myanmar
Chrześcijan
4,37
Populacja
54.84
Religijnie motywowany nacjonalizm
Dyktatorska Paranoja
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 11.600
Życie rodzinne : 11.100
Życie społeczne : 13.300
Życie w państwie: 10.400
Życie w Kościele : 10.900
Przemoc fizyczna: 7.800

Okres badawczy: 1 Listopad 2016 – 31 Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 65 / Pozycja: 24 (ŚIP 2017: 62 Punkty/ Pozycja 28 )

2. Główne siły napędowe prześladowań

Przywódcy buddyjscy (mnisi) pobudzają mieszkańców do prześladowania wszystkich chrześcijan, którzy mieszkają wśród buddyjskiej społeczności. Radykalne ruchy buddyjskie Ma Ba Tha i 969 nadal "chronią" buddyzm jako narodową religię kraju.Ostatni zakaz działań tych radykalnych ruchów nic nie zmienił, ponieważ znaleźli oni inne sposoby na kontynuację swojej aktywności.
Rodziny buddyjskie, muzułmańskie i plemienne prześladują członków swoich rodzin, gdy ci nawracają się na chrześcijaństwo. Czynią to, ponieważ nawrócenie jest postrzegane, jako zdrada rodziny i wspólnoty. Lokalni urzędnicy rządowi, zwłaszcza z obszarów wiejskich, są często stronniczy w stosunku do mniejszości, gloryfikując przywódców buddyjskich. Oznacza to, że mniejszości, takie jak: chrześcijanie, którzy w wielu przypadkach są zarówno mniejszością religijną, jak i etniczną, są w niekorzystnej sytuacji i nie mają możliwości dochodzenia sprawiedliwości. Chrześcijanie dodatkowo cierpią z powodu brutalnej i prawie zapomnianej długotrwałej wojny armii birmańskiej walczącej z grupami rebeliantów.

3. Cierpienie chrześcijan

W regionach takich jak: Kachin State, Karen State czy Północny Shan, które są przeważnie chrześcijańskie atakuje się nawet dobrze ugruntowane kościoły historyczne. Ponad 100 000 chrześcijan żyje tam w obozach i są często pozbawieni dostępu do żywności oraz opieki zdrowotnej.

W niektórych przypadkach mnisi buddyjscy, którzy atakowali kościoły chrześcijańskie zaczęli budować swoje świątynie w obrębie dotychczasowych chrześcijańskich nieruchomości.

Nawróceni z buddyzmu są prześladowani przez buddystów, muzułmanów, a także współplemieńców tylko z jednego powodu – porzucilioni swoje dotychczasowe wierzenia i w ten sposób odeszli od dotychczasowego sposobu życia społecznego.

Społeczności, które chcą pozostać "wyłącznie buddyjskie" uniemożliwiają życie rodzinom chrześcijańskim, nie pozwalając im korzystać z zasobów wodnych,które należą do wszystkich mieszkańców. Nietradycyjne grupy kościelne również odczuwają sprzeciw, zwłaszcza, gdy znajdują się na obszarach wiejskich i/lub są znane z działań ewangelizacyjnych, czyli nawracania innych na chrześcijaństwo.


Przykłady

  • W większości szkół przed rozpoczęciem zajęć wszyscy studenci (w tym nie – buddyści) są zobowiązani do recytowania jednego z buddyjskich nauczań lub modlitw.
  • Nawróceni na Chrystusa są dyskryminowani na różne sposoby. W jednym z raportów nauczyciel odmówił podania chrześcijańskiemu uczniowi listy pytań przygotowujących do testów. W innym wypadku, gdy buddyjska rodzina sprzedała działkę, zarobki zostały rozdzielone na całe rodzeństwo z wyjątkiem rodziny nawróconych na chrześcijaństwo.
  • W dniu 25 maja 2017 roku trzech chrześcijan zbierających drewno opałowe w stanie Kaczin zostało zatrzymanych i aresztowanych przez wojsko. Ich martwe ciała znaleziono 28 maja. Jest wielce prawdopodobne, że byli torturowani i zabici przez wojsko.
  • Armia birmańska zniszczyła kościół katolicki w MungKoe w bombardowaniu wymierzonym w zbuntowanych w Shan State w dniu 3 grudnia 2016 roku.
  • Dwóch baptystów: Langjaw Gam Seng i DumdawNawng Lat, którzy pokazali dziennikarzowi zbombardowany kościół katolicki, zostało natychmiast aresztowanych przez armię w styczniu 2017 roku. Zostali skazani na cztery i dwa lata pozbawienia wolności w dniu 29 października 2017 roku.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 11.600
Życie rodzinne : 11.100
Życie społeczne : 13.300
Życie w państwie: 10.400
Życie w Kościele : 10.900
Przemoc fizyczna: 7.800

Wiadomości z Myanmaru

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
Zdjęcie symboliczne: Kościół w Myanmarze
Myanmar

(Open Doors Polska) - W północno-wschodnim Myanmarze, organizacja paramilitarna United Wa State Army (UWSA) rozpoczęła masową kampanię przeciwko chrześcijanom.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.