Länderprofil Syrien

Syria

15
ŚIP
2018
Syria
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
6
ISO
SY
Syria
Syria
Populacja
18.91
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 14.400
Życie rodzinne : 14.300
Życie społeczne : 14.100
Życie w państwie: 14.500
Życie w Kościele : 14.700
Przemoc fizyczna: 3.700

Okres badawczy: 1 listopada 2016 r. – 31 października 2017 r.

Podsumowanie

Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 76 / Pozycja: 15 (ŚIP 2017: 86 Punktów/ Pozycja 6)

1. Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań

Wyraźnym zagrożeniem dla wszystkich chrześcijańskich denominacji w tym kraju są islamskie grupy bojowników. Jednak jednym z głównych źródeł prześladowań osób nawróconych z islamu są również ich liczni członkowie rodzin. Władze rządowe ograniczają działalność ewangelicznych chrześcijan i osób nawracających się na chrześcijaństwo, aby zapobiegać niestabilności w kraju. Mogą oni doświadczyć przesłuchiwań i monitorowania. Tego typu posunięcia są czasami inicjowane przez rodzinę konwertytów, a nawet chrześcijańskie kościoły tradycyjne. Pojawia się również mowa nienawiści przeciwko chrześcijanom, szczególnie stosowana przez przywódców islamskich, choć nie jest ona dozwolona na obszarach kontrolowanych przez rząd. Wiadomo również, że muzułmańscy przywódcy religijni wywierali często bezpośrednią lub pośrednią presję na osoby nawrócone z islamu przez ich rodziny lub nawet agencje bezpieczeństwa.

2. Cierpienie chrześcijan

Wielu chrześcijan doświadcza porwań, w grupie ryzyka znajdują się szczególnie przywódcy kościołów tradycyjnych, prawdopodobnie ze względu na swoją publiczną ekspozycję. Wspólnoty baptystyczne, zielonoświątkowe, ewangeliczne znajdują się również w trudnej sytuacji z powodu różnych naleciałości z Zachodu, podziałów między sobą, braku silnego przywództwa i rzecznika (np. jak papież czy biskup), który może przemawiać w ich imieniu.
Na terenach kontrolowanych przez radykalne ugrupowania islamskie większość zabytkowych kościołów została zniszczona lub wykorzystana jako ośrodki islamskie. Zabrania się publicznego wyznawania wiary chrześcijańskiej, a budynków kościelnych i klasztorów nie można naprawiać ani odbudowywać niezależnie od tego, czy zniszczenia były celowe, czy też przypadkowe. Na terenach kontrolowanych przez rząd, z powodu warunków wojennych, chrześcijanie są mniej monitorowani. Dla ugrupowań walczących z prezydentem Assadem duże znaczenie mają poglądy polityczne danego kościoła, denominacji, czy lokalnego duchownego chrześcijańskiego i wpływają na skalę oraz rodzaj prześladowań lub ucisku. Chrześcijanie muzułmańskich nawróceni z islamu znajdują się pod szczególną presją rodziny, ponieważ przynoszą im wielką hańbę. Jest to szczególnie znamienne na obszarach w większości sunnickich, gdzie ryzyko wyrzucenie z domu lub gorszych konsekwencji jest bardzo realne. Presja wywierana przez rodzinę jest nieco mniej intensywna na obszarach kurdyjskich, ponieważ kurdyjscy sunnici są na ogół mniej radykalni. W północnych guberniach Aleppo oficjalnie istnieją kurdyjskie wspólnoty chrześcijańskie.

Przykłady

  • Tegoroczna pozycja określająca skalę prześladowań wobec chrześcijan znacznie spadła w porównaniu do ŚIP 2017. Nie było doniesień o zabijaniu chrześcijanie za wiarę, nie zanotowano, aby byli oni zmuszani do małżeństw z muzułmanami lub, by atakowano chrześcijańskie sklepy i firmy. Niekoniecznie oznacza to, że takie incydenty nie miały miejsca, ale raczej, że nie zostały zgłoszone. Prawdopodobne jest również, że zmniejszenie terytorium kontrolowanego przez IS odegrało dużą rolę w ograniczeniu przemocy.
  •  Podobnie jak w okresie sprawozdawczym w roku 2017, chrześcijanie albo opuścili swoje domy, aby znaleźć bezpieczniejsze miejsce gdzie indziej w kraju, albo uciekli za granicę z powodów religijnych. Większość doniesień dotyczyło chrześcijan nawróconych z islamu, chociaż wiadomo również, że chrześcijanie będący członkami kościołów tradycyjnych uciekli do bezpieczniejszych miejsc w kraju lub poza jego granicami. Dotyczy to w szczególności chrześcijan zamieszkujących tereny, w których znajdują się ugrupowania IS lub inne bojówki islamskie.
  • W Libanie ukrywa się obecnie chrześcijanka przynależąca wcześniej do Druzów i pochodząca z południowej syryjskiej prowincji Sweida. Kiedy się nawróciła, zabrano jej córeczkę, a jej rodzina próbowała ją zabić.
  • Ogółem uprowadzono sześciu chrześcijan, część z nich nadal nie została odnaleziona, w tym dwóch arcybiskupów i jeden kapłan. W międzyczasie uwolniono jeszcze inne osoby: dwóch liderów służby pośród nawróconych z islamu, którzy zostali uprowadzeni i byli przetrzymywani przez jeden dzień oraz asyryjską kobietę z Iraku, uprowadzoną przez IS w Karakosz w 2014 roku. Jej uwolnienie zgłosiły Syryjskie Siły Demokratyczne w listopadzie 2017 roku, które uratowały ją z miasta Dajraz-Zaur w północno-wschodniej Syrii. Była czterokrotnie sprzedawana bojownikom IS i wielokrotnie maltretowana fizycznie i seksualnie. IS zmusiło ją do oglądania filmów, w których bojownicy ścinali głowy nie-muzułmanom, a pierwsza żona innego bojownika IS torturowała ją i każdego dnia biła, aby zmusić ją do konwersji na islam.

3. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 14.400
Życie rodzinne : 14.300
Życie społeczne : 14.100
Życie w państwie: 14.500
Życie w Kościele : 14.700
Przemoc fizyczna: 3.700

Wiadomości z Syrii

Wywiad Wywiad
Syria
Syria

Pod koniec stycznia mieliśmy okazję porozmawiać z przełożonym organizacji partnerskiej w Syrii na temat obecnej sytuacji w tym kraju. Oto jego odpowiedzi.

Wiadomości Nachrichten
17.12.15_Syria
Syria

(Open Doors Polska) - W sobotę 16 grudnia 2017 r. chrześcijanie w Syrii zjednoczą się w modlitwie za swój kraj.

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
Przedłożenie petycji
Syria Irak

(Open Doors Polska) 12-letni Noe z irackiego Karamles przedstawił w dniu 12 grudnia 2017 r.

Wiadomości Nachrichten
17.12.06_Syria_news
Syria

(Open Doors Polska) - Homs jest dziś miastem kontrastów. Niegdyś w żywej metropolii mieszkało ponad milion ludzi.

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
Irak i Syria
Syria Irak

(Open Doors Polska) - Ponad 200 milionów chrześcijan na całym świecie doświadcza prześladowań.

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.