Prześladowania w Malezji

Malezja

46
ŚIP
2021
Malezja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
40
Malezja
Chrześcijan
2,99
Populacja
32.87
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.100
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 12.900
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 10.000
przemoc fizyczna: 2.400

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.100
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 12.900
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 10.000
przemoc fizyczna: 2.400

Jak wyglądają prześladowania w Malezji?

W Malezji rząd i grupy religijne monitorują kościoły, a dzielenie się Ewangelią z malajskimi muzułmanami jest nielegalne. Najwięcej prześladowań doświadczają nawróceni z islamu na chrześcijaństwo, ponieważ oczekuje się, że każdy etniczny Malaj będzie muzułmaninem. Ci wierzący są często zmuszeni do ukrywania swojej wiary i potajemnych spotkań. Jeśli zostaną zdemaskowani, mogą doświadczyć rozwodu, odrzucenia ze strony rodziny lub nawet mogą zostać wysłani do obozu reedukacyjnego. To dlatego presja jest najsilniejsza w życiu rodzinnym i społecznym. Ten, kto porzuca islam, sprzeciwia się nie tylko konstytucji Malezji, ale także całemu społeczeństwu – stawia wierzących przeciwko członkom własnej rodziny i sąsiadom. Jednak mimo uprowadzeń chrześcijan zdarzających się w ostatnich latach, prześladowania w Malezji rzadko są brutalne. Pastor Joshua Hilmy i jego żona Ruth już ponad trzy lata temu zniknęli z domu w stanie Selangor. Pastor Raymond Koh został uprowadzony, kiedy prowadził samochód na ruchliwej drodze w mieście Petaling Jaya w lutym 2017 r. Jego miejsce pobytu jest nadal nieznane, a według ustaleń krajowej Komisji Praw Człowieka w uprowadzenie był zamieszany Oddział Specjalny Policji Malezji.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W Malezji prawa kobiet i dziewcząt są ograniczane przez przepisy, które wprowadzają wyjątki dla prawa szariatu. Organizacje społeczne stwierdziły w raporcie CEDAW (konwencja ONZ zwana “Międzynarodową kartą praw kobiet”) z lutego 2018 r., że „muzułmańskie kobiety cieszą się teraz znacznie mniejszymi prawami w zakresie małżeństwa, rozwodu, opieki nad swoimi dziećmi i dziedziczenia niż nie-muzułmanki”. W raporcie stwierdzono również: „Inne obszary rażącej dyskryminacji kobiet w świetle islamskiego prawa rodzinnego obejmują rozwody, poligamię i małżeństwa dzieci”. Prawa te otwierają możliwości dyskryminacji kobiet przechodzących z islamu na chrześcijaństwo, z których najpowszechniejszą jest groźba gwałtu lub przymusowego małżeństwa z muzułmaninem. Minimalny wiek wymagany do zawarcia małżeństwa w Islamskim Prawie Rodzinnym (16 lat dla kobiet) może zostać obniżony za zgodą sędziego szariatu. Prawo to jest bardzo niekorzystne dla dziewcząt, które nawracają się na chrześcijaństwo. Rząd centralny próbował przeciwdziałać małżeństwu dzieci, ale napotkał ostry sprzeciw konserwatywnych stanów muzułmańskich. W niektórych przypadkach młode chrześcijanki są uprowadzane i rejestrowane jako muzułmanki. Jest to skuteczna taktyka, ponieważ jeśli chrześcijanki zostają zarejestrowane jako muzułmanki, nie ma mechanizmu, który by to odwrócił, nawet w przypadku rozwodu. Ponadto wszystkie dzieci urodzone w takim „małżeństwie” są również prawnie uważane za muzułmanów. Uważa się, że niewielka liczba nawróconych uciekła lub ukryła się, aby uniknąć tego rodzaju religijnego prześladowania rodziny.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Pomimo zniesienia ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym z 1960 r. (ISA) w 2012 r., każdy, kto jest podejrzany o naruszenie bezpieczeństwa wewnętrznego, jest narażony na przesłuchanie, niezależnie od rasy czy wyznania. Ryzyko to jest wysokie w przypadku chrześcijan, ze względu na skrywaną obawę, że chrześcijanie prowadzą misję „schrystianizowania Malezji”, co wielokrotnie powtarzano w zainteresowanych kręgach. Ryzyko przesłuchania dotyka bardziej mężczyzn niż kobiety, ponieważ kobiety nie są postrzegane jako przywódcy w malezyjskim społeczeństwie. Prześladowania, które zazwyczaj dotykają mężczyzn, przybierają formę zastraszania ze strony straży obywatelskiej lub inwigilacji przez władze religijne.

Poznaj „Ainę”

»Kiedy byłam muzułmanką, modliłam się pięć razy dziennie, aby zadowolić rodziców. Czytałam i recytowałam Koran. Pościłam. Nigdy wcześniej jednak nie doświadczyłam czegoś takiego (jak spotkanie Chrystusa)«.

Co się zmieniło w mijającym roku

Chociaż Malezja spadła o sześć pozycji w Światowym Indeksie Prześladowań 2021 w porównaniu z poprzednim rokiem, rzeczywistość prześladowań w tym kraju pozostała w dużej mierze niezmieniona. Chociaż istniała pewna nadzieja na zmiany w Malezji po wyborach w 2018 r., w zasadzie nic się nie zmieniło. Nadzieje, które wiązano z nowym rządem i jego rzekomym poparciem dla większej wolności religijnej, zostały rozwiane. Chrześcijanie przeżyli rozczarowanie, a prześladowania nadal trwają.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

W Malezji nie istnieją miejsca nasilonych prześladowań chrześcijan. Mimo to islamska misja wśród chrześcijan – zwłaszcza wśród rdzennych Malajów (Bumiputra) – koncentruje się na wschodniej Malezji. Wraz ze wzrostem liczby migrujących muzułmanów w regionie, szczególnie w stanie Sabah, kilka lat temu chrześcijaństwo przestało być religią większości.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Malezji?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Malezji? Biorąc pod uwagę wzrost ograniczeń, które rząd oraz społeczeństwo Malezji nakładają na lokalne kościoły i nowych wierzących, Open Doors wzywa do modlitwy chrześcijan z całego świata. Szczególnie modlitwy potrzebują nowi wierzący  – spragnieni duchowego pożywienia i społeczności.

Intencje modlitewne

  • Módlcie się za wierzących, którzy spotykają się w ukryciu. Proście Boga, aby dał im wartościowe chwile uwielbienia i społeczności oraz ochronę, której potrzebują, aby bezpiecznie się gromadzić.
  • Módlcie się o wolność religijną w całej Malezji. Obecnie dzielenie się Ewangelią z malajskimi muzułmanami jest nielegalne. Niezgodne z prawem jest również porzucanie islamu dla chrześcijaństwa.
  • Módlcie się za wierzących w Malezji, którzy porzucili islam i często są wykluczani ze swoich rodzin za przyjęcie Jezusa. Proście Boga, aby obdarzył ich szczególną łaską i aby wiedzieli i czuli, że nigdy nie są sami.
  • Módlcie się o mądrość i odwagę dla przywódców kościelnych, gdy prowadzą swój lud w uczniostwie. Proście Boga, aby dawał wierzącym w Malezji jedność i siłę, aby mogli przechodzić przez próby z wiarą.

Modlitwa za Malezję

Drogi Ojcze, prosimy Cię, abyś zburzył mury, które powstrzymują rozprzestrzenianie się Dobrej Nowiny o Jezusie w Malezji. Proszę, zapewnij sposób, aby więcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię, przyjąć ją i znaleźć prawdziwą nadzieję w Panu. Wzmocnij Kościół w tym czasie, Panie, i przygotuj go do dzieła, które mu powierzyłeś. Modlimy się, abyś w potężny sposób rozwijał swoje Królestwo w Malezji i pokazał wielu malajskim muzułmanom, kim jest Chrystus. O to wszystko prosimy w Twoim Świętym Imieniu Jezus. Amen.