Światowy Indeks Prześladowań 2024

Malezja

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo doświadczają największej przemocy, ponieważ oczekuje się, że każdy etniczny Malaj będzie muzułmaninem. Każdy, kto od tego odbiega, działa nie tylko wbrew konstytucji, ale także wbrew całemu społeczeństwu i oczywiście wbrew rodzinie i otoczeniu. Rzymscy katolicy, metodyści i organizacje pozarządowe są obserwowane przez władze, ale nietradycyjne grupy protestanckie są częściej celem ingerencji, ponieważ mają tendencję do bardziej śmiałego przyznawania się do swojej wiary.  Burzliwe czasy w malezyjskiej polityce od 2020 r. sprawiły, że wszystkie partie malajskie położyły większy nacisk na islam. To ośmieliło partie islamistyczne, takie jak PAS (Pan-Malaysian Islamic Party), która przewodzi kilku rządom stanowym w federacji. Stała się ona największą partią w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 19 listopada 2022 roku. Następnie ugruntowała silną pozycję w malezyjskiej polityce w sześciu wyborach stanowych, które odbyły się w sierpniu 2023 roku. Członkowie PAS często wypowiadają się przeciwko mniejszościom religijnym i etnicznym, w tym chrześcijanom. 

1. Tło

W przedterminowych wyborach w listopadzie 2022 r. PAS (Pan-Malezyjska Partia Islamska), która ma większość rządzącą w kilku stanach federacji, wyłoniła się jako największa partia samodzielna. Sytuacja zawieszonego parlamentu była zupełnie nowa w Malezji, a król kraju ostatecznie mianował reformatorskiego lidera opozycji Anwara Ibrahima dziesiątym premierem kraju, kończąc dni niepewności. Chociaż obserwatorzy stwierdzili, że nie zaobserwowali „zielonej fali” w wyborach w sierpniu 2023 r., największa partia opozycyjna PAS wzmocniła swoją pozycję polityczną: oprócz skutecznej obrony trzech stanów Kedah, Kelantan i Terengganu, PAS wkroczyła do Penang, Selangor i Negeri Sembilan, które były tradycyjnymi bastionami partii rządowych.

PAS trafiła na pierwsze strony gazet, gdy 15 sierpnia 2021 r. funkcjonariusz PAS pogratulował talibom udanego przejęcia władzy w Kabulu. W sierpniu 2020 r. członek parlamentu PAS publicznie nazwał Biblię „księgą wypaczeń” i odmówił wycofania tego stwierdzenia lub przeproszenia za nie (Malay Mail, 3 września 2020 r.). Chrześcijańska minister ds. młodzieży i sportu, Hannah Yeoh, została oskarżona w mediach społecznościowych i przez posła PAS o wykorzystywanie pracy do nawracania muzułmańskiej młodzieży na chrześcijaństwo (UCA News, 15 marca 2023 r.).

Konstytucja Malezji definiuje „Malajów” jako wyznawców islamu. Muzułmańsko-malajskie organizacje i politycy często ostrzegają przed rzekomym programem chrystianizacji. System prawny Malezji i jej instytucje polityczne są pod silnym wpływem islamu. Wszystkie malajskie dzieci w państwowych żłobkach muszą uczęszczać na nauki o islamie. Na poziomie uniwersyteckim istnieje obowiązkowy przedmiot dla wszystkich studentów o nazwie „Cywilizacja islamska i azjatycka”, który przez wielu uważany jest za rządowy instrument wspierający islamizację.

Mimo że mottem rządu jest „Jedna Malezja”, praktyka dyskryminacji nie-malajskich mniejszości etnicznych trwa nieprzerwanie, dając pierwszeństwo w urzędach publicznych i siłach zbrojnych „Bumiputra” (ludziom ziemi, lub innymi słowy, ludności malajskiej).

Większość chrześcijan pochodzi z Bumiputra („synowie ziemi”), co oznacza, że pochodzą z rdzennej ludności plemiennej. Według krajowego eksperta, z perspektywy rządu kwalifikują się oni do „akcji afirmatywnej”, takiej jak dotowane mieszkania, stypendia, itp., ale w praktyce ma to zastosowanie tylko tak długo, jak Bumiputra nie są chrześcijanami. Jeśli stają się chrześcijanami, ich przywileje są szybko wycofywane. Chrześcijanie spoza Bumiputry pochodzą głównie z chińskich i indyjskich mniejszości etnicznych i są podzieleni na mnóstwo różnych wyznań chrześcijańskich, od małych kościołów domowych po megakościoły.

Konwertyci ze środowisk muzułmańsko-malajskich dopełniają obrazu malezyjskiego Kościoła. Ci chrześcijanie spotykają się z wysokim poziomem prześladowań, ponieważ nie tylko porzucili swoją islamską wiarę; ich konwersja jest postrzegana jako działanie przeciwko ich etniczności i narodowi.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

W Malezji nie ma szczególnych miejsc prześladowań chrześcijan. Islamska praca misyjna wśród chrześcijan (dakwah) - zwłaszcza wśród Bumiputra - koncentruje się jednak na społecznościach we wschodniej Malezji, ale nie ogranicza się do tego regionu, jak pokazuje raport z zachodnio-malezyjskiego stanu Pahang (Cilisos, 10 maja 2021 r.). Opublikowano wspierane przez państwo plany konwersji na islam. Dzięki liczbie migrujących muzułmanów przynależność religijna w stanie Sabah już kilka lat temu przestała być w większości chrześcijańska, a Sarawak jest obecnie stanem z większością chrześcijańską tylko na papierze.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Społeczności te składają się z chrześcijan wyznania rzymskokatolickiego, anglikańskiego i metodystycznego. Doświadczają oni pewnej dyskryminacji, ale w mniejszym stopniu niż konwertyci lub społeczności nietradycyjne.

Społeczności konwertytów

Zgodnie z prawem, apostazja jest karana śmiercią, choć nie zostało to wprowadzone w życie. W niektórych regionach chrześcijańscy konwertyci ze środowisk muzułmańskich mogą spotykać się. Wszyscy napotykają jednak na różny stopień sprzeciwu ze strony rodziny, społeczności i władz.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Kategoria ta obejmuje baptystów i zielonoświątkowców. Często spotykają się oni z monitorowaniem, dyskryminacją, zastraszaniem i nękaniem.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm w połączniu z wrogością etniczno-religijną

Malezja była znana jako liberalny i tolerancyjny kraj islamski, ale zmieniło się to w ostatnich latach. Rząd stanowy próbował wprowadzić prawo szariatu w stanie Kelantan. Rosnąca siła islamskiej partii PAS (wyjaśniona powyżej) przyciąga wszystkie inne partie malajskie do odnowienia przekonań religijnych, próbując pozyskać coraz bardziej islamski i konserwatywny elektorat. W sprawach o opiekę sąd cywilny często decyduje na korzyść matki dziecka. W przypadku małżeństw niemuzułmańskich ojciec może przejść na islam, aby wygrać walkę o opiekę, ponieważ konwersja daje mu przewagę, gdy wnosi sprawę do sądu szariackiego. Policja woli wdrażać decyzje sądu szariackiego, ponieważ sprawia im to mniej kłopotów. Konstytucja zabrania Malajom przechodzenia na inne religie i ogranicza propagowanie religii innych niż muzułmańska. Konwertyci mogą doświadczać przemocy i nacisków ze strony rodzin, które postrzegają to jako hańbę.

Polityka i społeczeństwo są silnie motywowane przez zachowania i poczucie wyższości malajskiej grupy etnicznej. Choć jest to wyraźnie przemieszane z motywami religijnymi i zdominowane przez nie (każdy Malaj musi być muzułmaninem), rozgrywa się w misyjnym ruchu dakwah, który agresywnie ściga dotknięte biedą społeczności tubylcze we wschodniej Malezji, stosując lukratywne zachęty i korzyści.

Dyktatorska paranoja

Chociaż paranoja dyktatorska jest z pewnością tylko dodatkowym motorem prześladowań w Malezji, jest istotna dla zrozumienia sytuacji w kraju. UMNO zdołało przełożyć swoją porażkę w wyborach w listopadzie 2022 r. na bycie częścią rządu koalicyjnego. Skandal korupcyjny byłego premiera Najiba Razaka i uniewinnienie prezydenta UMNO i wicepremiera Zahida Hamidiego z 47 zarzutów o kradzież 4 września 2023 r. jednak  wydają się oddalać coraz więcej malajskich wyborców od UMNO. Partia przewidywała wcześniej upadek, ale wydaje się, że coraz więcej wyborców, także wśród młodego elektoratu, woli głosować na PAS. Dlatego paranoja dyktatorska pozostanie stałym towarzyszem malezyjskiej polityki. Wszystkie partie, które twierdzą, że bronią Malajów i ich przywilejów, zdecydowały się ponownie podkreślić politykę preferencyjnego traktowania Malajów (zamiast polityki równości) i grać kartami religijnymi i rasowymi.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Prawa kobiet są podważane przez przepisy, które czynią wyjątki dla prawa szariatu. Kobiety przechodzące z islamu na chrześcijaństwo narażone są na przemoc seksualną i/lub przymusowe małżeństwo z muzułmaninem, co dotyczy też dziewcząt poniżej 18 roku życia. Wymuszone małżeństwa chrześcijanek czasami mają na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla rodziny. Według doniesień kryzys związany z COVID-19 spowodował wzrost przemocy domowej, co prawdopodobnie wpłynęło na chrześcijan w takich małżeństwach.

Typowe formy nacisku:

 • sposób ubierania się wymuszony wierzeniami religijnymi;
 • wymuszony rozwód;
 • wymuszone małżeństwo;
 • uwodzenie; przemoc fizyczna;
 • przemoc seksualna.

Mężczyźni

Mężczyźni i chłopcy są często celem skrajnie konserwatywnych grup muzułmańskich. Prześladowania, które zazwyczaj dotykają chrześcijańskich mężczyzn, przybierają formę zastraszania z rąk czujnego wymiaru sprawiedliwości lub monitorowania przez władze religijne.

Typowe formy nacisku:

 • przemoc fizyczna;
 • przemoc psychiczna;
 • przemoc słowna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
20244964
20234466
20225063
20214663
20204062

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wyniki dotyczące presji pozostały prawie niezmienione w okresie sprawozdawczym ŚIP 2024, ale wynik dotyczący przemocy spadł o 1,3 punktu, w związku z czym ogólny wynik również spadł w tym zakresie. Chrześcijanie nadal byli marginalizowani i pokrzywdzeni przez politykę Malajów i nie wydaje się, aby miało się to zmienić w przyszłości.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.0
Życie w rodzinie 14.1
Życie w społeczeństwie 11.5
Życie w państwie 12.2
Życie w kościele 11.1
Przemoc fizyczna 2.4

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Ze względów bezpieczeństwa żadne informacje nie mogą zostać tutaj opublikowane.

Życie prywatne

Muzułmanie malajscy nie mogą zgodnie z prawem porzucić islamu w żadnym stanie. Pan-Malezyjska Partia Islamska (PAS) chce, aby karą za apostazję była śmierć, ale jak dotąd dążenia te utknęły w martwym punkcie. Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo mogą zostać ukarani lub wysłani do islamskiego „centrum oczyszczenia”, gdzie są zmuszani do powrotu do islamu. Istnieją wytyczne Departamentu Fatwy, które mówią, że choinki i dekoracje świąteczne nie powinny być używane, jeśli muzułmanin planuje wziąć udział w wydarzeniu bożonarodzeniowym. Zabrania się również muzułmanom uczestniczenia w wydarzeniach bożonarodzeniowych, które zawierają „przemówienia lub gesty w formie pochwały religii niemuzułmańskiej”.

Życie w rodzinie

Dzieci urodzone przez pary, w których jedno z rodziców jest muzułmaninem, są automatycznie rejestrowane jako muzułmanie i potrzebują zgody obojga rodziców na oficjalną konwersję. Wszelkie starania muzułmanów o zmianę przynależności religijnej, gdy dorosną, kończą się długimi procedurami sądowymi z bardzo ograniczonym sukcesem. Edukacja jest stronnicza w kierunku malajskiego i islamskiego światopoglądu, dyskryminując mniejszości.  Wszystkie muzułmańskie dzieci muszą uczęszczać do szkół islamskich, a dzieci konwertytów mogą być nękane, dyskryminowane i poddawane presji, by przeszły na islam. Bardzo często zdarza się, że chrześcijańskie dzieci są prześladowane przez rówieśników w szkole i poza nią, z poniżającymi obelgami, które często przeplatają się z obelgami rasowymi.

Życie w społeczeństwie

Uniwersytety publiczne nadal stosują system ilościowy, w którym studenci Bumiputra (Malajowie i rdzenni mieszkańcy) mają więcej dostępnych miejsc w porównaniu do studentów spoza Bumiputra. Artykuł 153 konstytucji zezwala na system ilościowy przy przyjmowaniu do służby cywilnej. W związku z tym w sektorze publicznym preferowani są Malajowie, a mniejszości etniczne i religijne nie są akceptowane. W rezultacie mniejszości etniczne i religijne rzadko ubiegają się o te stanowiska. Politycy z różnych malajskich partii politycznych otwarcie bronią tego systemu i częściowo proszą o jego przedłużenie.

Życie w państwie

Konstytucja zabrania wyznawcom innych religii propagowania ich religii wśród malajskich muzułmanów. Dla etnicznych Malajów praktycznie niemożliwe jest legalne przejście na chrześcijaństwo, ponieważ konstytucja jest temu przeciwna i mogą oni zostać oskarżeni o apostazję. Firmy nie będące własnością Malajów muszą mieć co najmniej jednego Malaja jako członka zarządu. W Malezji opublikowano e-book zatytułowany „Exposing the Christian Agenda”. W decyzji dotyczącej tego, czy w przypadku konfliktu pierwszeństwo powinno mieć prawo szariatu czy prawo cywilne, 9-osobowy skład Sądu Federalnego Malezji uznał, że zgodnie z konstytucją sądy szariatu nie mają prawa do sprawowania kontroli sądowej (Malay Mail, 21 lutego 2022). Sprawy sądowe są jednak kontynuowane, a orzecznictwo między szariatem a sądami cywilnymi pozostaje niejasne.

Życie w kościele

Integracja nawróconych Malajów jest bardzo ryzykowna dla kościołów, zwłaszcza w zachodniej Malezji, dlatego spotykają się oni w tajemnicy. Przywódcy kościelni są naturalnym celem wrogości ze strony grup religijnych lub etnicznych, zwłaszcza gdy ich kościoły są postrzegane jako jako angażujące się w ewangelizację wśród muzułmanów. Porwanie pastora Raymonda Koha w biały dzień w lutym 2017 r. wywołało wstrząs w społeczności chrześcijańskiej. Miejsce jego pobytu jest nadal nieznane, a sprawców nie odnaleziono. Ustalenia wskazują na zaangażowanie specjalnego oddziału policji.

W marcu 2021 r. Sąd Najwyższy ostatecznie orzekł, że zakaz używania słowa „Allah” jest niezgodny z konstytucją. Ówczesny rząd zadeklarował odwołanie się od tego orzeczenia, więc nadal istnieje niepewność co do używania słowa „Allah” w odniesieniu do „Boga”. Sprawa sądowa jest nadal w toku.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Malezja zobowiązała się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).
 2. Konwencja o prawach dziecka (CRC).

Malezja nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając lub nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Chrześcijańskie konwertytki narażone są na przymusowe małżeństwa z muzułmanami (art. 16 CEDAW).
 2. Chrześcijańscy rodzice nie mogą wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi wartościami religijnymi (art. 14 CRC).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Według Departamentu Stanu USA (IRFR 2022 Malezja): „ustrój nadal podejmował działania przeciwko niektórym osobom, które odbiegały od oficjalnej interpretacji islamu, w tym poddając niektórych „resocjalizacji” w ośrodkach, które nauczały i egzekwowały zatwierdzone przez rząd praktyki islamskie”. (str. 1) „rządy federalne i stanowe nadal zakazywały zgromadzeń religijnych i kultu dla grup uważanych za „odstępcze” grupy muzułmańskie, w tym szyitów, ahmadijja i al-Arqam. Podczas gdy muzułmanie Ahmadi w kraju zgłaszali, że są w stanie utrzymać ośrodek kultu, rządowe władze religijne nie zezwalały im na piątkowe modlitwy, ponieważ mogły one odbywać się tylko w oficjalnie zarejestrowanym meczecie” (str. 17).

10. Open Doors w Malezji

Praca Open Doors na rzecz wzmocnienia Kościoła w Malezji obejmuje następujące działania:

 • Uczenie i przygotowanie chrześcijan, jak biblijnie reagować na prześladowania i być posłusznym Bogu, zwłaszcza nakazowi misyjnemu.
 • Dostarczanie Biblii w języku lokalnym i innej literatury chrześcijańskiej.
 • Ułatwianie spotkań w celu wspierania jedności i przezwyciężania podziałów rasowych.
 • Zapewnianie pomocy społeczno-ekonomicznej potrzebującym wierzącym.

11. Módl się za Malezję

 • Módl się z ludźmi w Malezji, którzy decydują się naśladować Jezusa pomimo ryzyka. Proś Boga, aby dał im duchowy pokarm, którego potrzebują.
 • Polityka w Malezji znacznie oddaliła się od wolności religijnej i bezpieczeństwa dla nawróconych chrześcijan. Módl się, o wolność religijną i bardziej sprawiedliwe stosowanie praw i zasad.
 • Módl się do Jezusa Chrystusa, aby pokazał partnerom Open Doors kreatywne sposoby dostarczania Słowa Bożego i innych materiałów budujących wiarę pomimo ograniczeń.

Malezja: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Malezji

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!